JUBILEUSZOWA XXV KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI .Prezentacja mo¼liwo›ci zastosowa„...

download JUBILEUSZOWA XXV KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI .Prezentacja mo¼liwo›ci zastosowa„ kalkulator³w naukowych

of 104

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JUBILEUSZOWA XXV KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI .Prezentacja mo¼liwo›ci zastosowa„...

JUBILEUSZOWA

XXV KONFERENCJA NAUKOWA

SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

STATYSTYCZNEGO

(XXX KONFERENCJA TAKSONOMICZNA)

Klasyfikacja i analiza danych

- teoria i zastosowania

SKAD2016

STRESZCZENIA

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016 r.

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

2

ORGANIZATORZY

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych

Polskiego Towarzystwa

Statystycznego

Katedra Metod Statystycznych

Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet dzki

PARTNERZY

StatSoft Polska

RECENZENCI

Prof. dr hab. Jzef Pociecha

Prof. dr hab. Czesaw Domaski

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Dr hab. Barbara Paweek, prof. UEK

Prof. dr hab. Andrzej Sokoowski

Prof. dr hab. Marek Walesiak

REDAKCJA TECHNICZNA

Dr Magorzata Misztal

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

3

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczcy

Prof. dr hab. Jzef Pociecha

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydzia Zarzdzania

Katedra Statystyki

Czonkowie

Prof. dr hab. Czesaw Domaski

Uniwersytet dzki

Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny

Katedra Metod Statystycznych

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydzia Finansw i Ubezpiecze

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu

Wydzia Zarzdzania, Informatyki i Finansw

Katedra Inwestycji Finansowych

i Zarzdzania Ryzykiem

Dr hab. Barbara Paweek, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydzia Zarzdzania

Katedra Statystyki

Prof. dr hab. Andrzej Sokoowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydzia Zarzdzania

Katedra Statystyki

Prof. dr hab. Marek Walesiak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu

Wydzia Ekonomii, Zarzdzania i Turystyki

Katedra Ekonometrii i Informatyki

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

4

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczcy

Prof. dr hab. Czesaw Domaski

Katedra Metod Statystycznych U

Zastpcy przewodniczcego

Dr hab. Alina Jdrzejczak, prof. U

Katedra Metod Statystycznych U

Dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. U

Katedra Metod Statystycznych U

e-mail: jurkor@wp.pl

Sekretarz naukowy

Dr hab. Jacek Biaek

Katedra Metod Statystycznych U

e-mail: jbialek@uni.lodz.pl

Sekretarze organizacyjni

Dr Artur Mikulec

Katedra Metod Statystycznych U

e-mail: amikulec@uni.lodz.pl

Dr Magorzata Misztal

Katedra Metod Statystycznych U

e-mail: mmisztal@uni.lodz.pl

Strona internetowa

Dr Magorzata Misztal

http://konferencjaskad.syskonf.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet dzki

Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny

Katedra Metod Statystycznych

ul. Rewolucji 1905r. 41/43

90-214 d

e-mail: skad2016@uni.lodz.pl

http://konferencjaskad.syskonf.pl/mailto:skad2016@uni.lodz.pl

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

5

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

Marszaek Wojewdztwa dzkiego

Witold Stpie

Wojewoda dzki

prof. dr hab. Zbigniew Rau

http://www.lodzkie.eu/

JM Rektor Uniwersytetu dzkiego

prof. dr hab. Antoni Ralski

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

6

KONKURS STATSOFT NA NAJLEPSZE PRACE NAUKOWE

NA KONFERENCJI SKAD2016

Z przyjemnoci informujemy, e firma StatSoft Polska

ufundowaa nagrody pienine dla Autorw trzech najlepszych referatw

zaprezentowanych na konferencji SKAD2016

przez modych pracownikw nauki.

Suma nagrd w konkursie wynosi 1500 z.

Przewiduje si nastpujce nagrody:

I stopnia w wysokoci 600 z,

II stopnia w wysokoci 500 z,

III stopnia w wysokoci 400 z.

Decyzj o przyznaniu nagrd oraz kategorii nagrody na podstawie

zaprezentowanego referatu, z uwzgldnieniem treci i formy prezentacji,

podejmie Jury Konkursu w drodze gosowania.

W skad Jury wejd obecni na Konferencji SKAD2016

czonkowie Komitetu Naukowego.

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

7

PROGRAM KONFERENCJI SKAD2016

18 WRZENIA 2016, NIEDZIELA

16.0020.00 Rejestracja uczestnikw konferencji foyer hotelu

WODNIK

18.0020.00 Kolacja w restauracji hotelowej

19 WRZENIA 2016, PONIEDZIAEK

7.009.00 niadanie

9.009.15 OTWARCIE XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ

SKAD 2016 sala A

9.1510.45 SESJA PLENARNA sala A

10.4511.45 SESJE RWNOLEGE sala A, B, C

11.4512.00 Przerwa kawowa

12.0013.20 SESJE RWNOLEGE sala A, B, C

13.3014.30 Obiad

14.4515.45 SESJA PLAKATOWA sala D

15.4517.05 SESJE RWNOLEGE sala A, B, C

17.0517.30 Przerwa kawowa

17.3018.15 POSIEDZENIE SEKCJI SKAD sala A

19.00 Uroczysta kolacja w restauracji hotelowej

20 WRZENIA 2016, WTOREK

7.008.45 niadanie

9.0010.20 SESJE RWNOLEGE sala A, B

10.2010.40 Przerwa kawowa

10.4012.00 SESJA ZWYCZAJNA sala A

12.15-12.30 Prezentacja moliwoci zastosowa kalkulatorw

naukowych firmy CASIO sala A

13.0014.00 Obiad

15.00 Wycieczka zwiedzanie odkrywkowej kopalni

wgla brunatnego w Bechatowie

19.00 Kolacja grillowa, karaoke

21 WRZENIA 2016, RODA

7.009.00 niadanie

9.2010.20 SESJE RWNOLEGE sala A, B

10.2010.45 Przerwa kawowa

10.4512.15 SESJA PLENARNA sala A

12.1512.30 WRCZENIE NAGRD W KONKURSIE

STATSOFT

ZAKOCZENIE KONFERENCJI

12.30 Obiad

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

8

PROGRAM KONFERENCJI SKAD2016

18 WRZENIA 2016, NIEDZIELA

16.0020.00 Rejestracja uczestnikw konferencji hotel WODNIK

18.0020.00 Kolacja w restauracji hotelowej

19 WRZENIA 2016, PONIEDZIAEK

7.009.00 niadanie

9.009.15 Otwarcie XXV Konferencji Naukowej SKAD 2016 sala A

9.1510.45 SESJA PLENARNA sala A

9.159.45

prof. dr hab. Jzef Pociecha - Polska statystyka publiczna - od Sejmu Czteroletniego do wspczesnoci

9.4510.15

dr hab. Tomasz Grecki, prof. dr hab. Mirosaw Krzyko, dr hab.

Waldemar Woyski - Wspczynnik zgodnoci midzy macierzami jdrowymi dla wielozmiennych danych funkcjonalnych i jego zastosowania

10.1510.45

prof. dr hab. Andrzej Bk - Statystyczne metody doboru zmiennych

w porzdkowaniu liniowym

10.4511.45 SESJE RWNOLEGE

SESJA A1 sala A

10.4511.05

dr Marek Sobolewski, prof. dr hab. Andrzej Sokoowski - Algorytm grupowania metod k-rednich z warunkiem spjnoci

11.0511.25

dr Mariusz Kubus - Problem zmiennych zakcajcych w agregowanych klasyfikatorach kNN

11.2511.45

dr Marcin Peka - Wielomodelowa klasyfikacja spektralna danych symbolicznych

SESJA B1 sala B

10.4511.05

prof. UEK dr hab. Barbara Paweek, mgr Dorota Grochowina -

Podejcie wielomodelowe w prognozowaniu zagroenia przedsibiorstw upadoci w Polsce

11.0511.25

dr hab. Iwona Markowicz - Analiza trwania firm w powiatach wojewdztwa zachodniopomorskiego

11.2511.45

dr Artur Mikulec - Tablice trwania przedsibiorstw w wojewdztwie dzkim

SESJA C1 sala C

10.4511.05

prof. UEP dr hab. Grayna Dehnel - Estymacja porednia w ocenie maych i rednich przedsibiorstw

11.0511.25

dr Katarzyna Frodyma, dr hab. Monika Papie, dr hab. Sawomir miech Determinanty rozwoju OZE w krajach Unii Europejskiej na pocztku XXI wieku

11.2511.45

dr hab. in. Jacek Biaek, dr Elbieta Roszko-Wjtowicz - Ocena

wpywu wybranych czynnikw na poziom innowacyjnoci gospodarek UE

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS XXX Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

BECHATW, 19-21 wrzenia 2016

9

19 WRZENIA 2016, PONIEDZIAEK

11.4512.00 Przerwa kawowa

12.0013.20 S