Ir center społecznosci

download Ir center społecznosci

of 13

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  1.958
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Ir center społecznosci

IRC analiza spoecznoci

Badania panelowe Social Influencers

2

Panelowe badania konsumenckie w Social Mediato zautomatyzowane badanie zorientowane na analiz i monitoring aktywnych konsumentw w Social Media, pochodzcych z najbardziej prestiowych spoecznoci, w ktrych toczy si dyskusja na tematy istotne dla marek i produktw. Badanie jest prowadzone w trybie cigym i pozwala na bieco obserwowa trendy pojawiajce si w monitorowanych grupach konsumenckich.

Wskazanie, cigy monitoring i analiza spoecznoci pozwalaj na:

wskazanie uytkownikw bdcych liderami opinii w Social Mediaokrelenie tematw najbardziej istotnych dla konsumentwwskazanie tematw wystpujcych w negatywnych i pozytywnym kontekcieokrelanie wpywu dziaa komunikacyjnych na monitorowane spoecznocibenchmarking spoecznoci

panel konsumencki

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

3

W ramach panelu konsumenckiego IRCenter monitoruje: 30 000 polskich blogw (najwiksze serwisy blogowe i blogi niezalene)internauci to autorzy blogw, ich wypowiedzi to poszczeglne wpisy; znajomoci odtwarzane s na podstawie linkw z blogrolla 20 000 forw internetowychinternauci to uytkownicy forw, ich wypowiedzi to poszczeglne posty; znajomoci s odtwarzane na podstawie wtkw, w ktrych brali udzia 5 000 kanaw videoInternauci to uytkownicy, ktrzy umieszczaj wasne materiay video, ich wypowiedzi to poszczeglne materiay multimedialne. Najbardziej aktywne mikroblogi Internauci to uytkownicy, ich wypowiedzi to poszczeglne wpisy; znajomoci s odtwarzane na podstawie obserwowanych mikroblogerw. Najwiksze portale spoecznociowe (m.in. Facebook i Goldenline).Internauci to uytkownicy portali spoecznociowych, ich wypowiedzi to posty umieszczane na wallach i forach, a znajomoci s odtwarzane na podstawie deklarowanych przez nich znajomych w listach kontaktw.

OBSZAR BADA

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

4

Kogo obserwowa?W ramach monitorowanych spoecznoci identyfikowani s konsumenci dopasowani do charakterystyki grupy docelowej. Podstaw dopasowania s ich zainteresowania i tematy rozmw, w ktrych bior aktywny udzia.Spoecznoci uwzgldniane w panelu s okrelane we wsppracy z odbiorcami badania.

Do panelu badawczego rekomendujemy konsumentw zorientowanych wok spoecznoci charakteryzujcych si: wysok aktywnoci tzn. du liczb codziennych publikacji, wysokim zaangaowaniem uytkownikw tzn. osb, ktre umieszczaj nowe publikacje z wysok czstotliwoci, dopasowaniem do badanej tematyki tzn. du liczb publikacji zawierajcych sowa kluczowe zwizane z badan tematyk, wysokim prestiem tzn. spoecznoci posiadaj du liczb linkw do nich prowadzcych.

DOPASOWANIE SPOECZNOCI DO GRUP DOCELOWYCH

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

5

Dla kadego konsumenta rejestrowane s publikacje wraz z dat ich umieszczenia, dopasowanie publikacji do tematyki dyskusji oraz inne osoby wchodzce z nim w interakcje.

Wybrane do badania spoecznoci s codziennie monitorowe i porwnywane pod wzgldem: aktywnoci uytkownikw tzn. liczby uytkownikw umieszczajcych wypowiedzi oraz liczby nowych uytkownikw, liczby nowych publikacji i ich dopasowanie do tematw dyskusji, struktur wpywu tzn. analizy osb animujcych dyskusj.

MONITORING SPOECZNOCI

Spoeczno 1

Spoeczno 2

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

6

analiza konsumentw

Kim s uczestnicy panelu?Kady konsument uwzgldniony w badaniu jest codziennie charakteryzowany pod wzgldem:liczby umieszczanych publikacji,liczby umieszczanych publikacji zwizanych z tematyk badania,liczby osb, z ktrymi wchodzi w interakcj,grupy najbliszych znajomych, z ktrymi najczciej wchodzi w interakcje,dostpnych danych kontaktowych.

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

7

Kto jest liderem opinii?Uytkownicy s codziennie analizowani pod wzgldem: Aktywnoci - liczby nowych wypowiedzi, Dopasowania - liczby wypowiedzi zwizanych z badanym tematem, Prestiu - liczby interakcji, w ktre wchodzili z innymi uytkownikami.

monitoring konsumentw

W monitoringu analizowani s rwnie nowi czonkowie spoecznoci, nie uwzgldnieni wczeniej w badaniu. Uytkownicy s porwnywani pod wzgldem aktywnoci na wszystkich badanych spoecznociach.Dla wybranego okresu czasu wskazywani s liderzy opinii: osoby charakteryzujce si najwiksz liczb wypowiedzi zwizanych z badanym tematem i wchodzcy w najwiksz liczb interakcji.

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

8

Co mwi konsumenci?Konsumenci s badani codziennie, pod ktem najwaniejszych informacji przez nich poruszanych. Analizowane s: najczciej wystpujce frazy (rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki) wystpujce w nowych publikacjach, dopasowanie tematyki dyskusji (dynamiczne dopasowanie dyskusji do kategorii tematycznych np. leki przeciwblowe, chore dzieci etc.)

monitoring trendw

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

9

O czym si mwi pozytywnie, a o czym negatywnie? Wskazanie najbardziej negatywnych i najbardziej pozytywnych publikacji w danym okresie czasu, Wskazanie tematw (rzeczownikw, przymiotnikw i czasownikw), ktre najczciej wystpoway w pozytywnym i negatywnym kontekcie w danym okresie czasu, W przypadku wystpienia marek lub produktw, okrelenie liczby negatywnych i pozytywnych publikacji z nimi zwizanych, Porwnanie spoecznoci pod wzgldem liczby negatywnych i pozytywnych publikacji.

monitoring sentymentu

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

10

Czy zauwaono dziaania komunikacyjne?Dla dziaa komunikacyjnych (hasa kampanii, ambasadorw lub nazwy wydarze zwizanych z kampani) okrelenie stopnia ich wystpowania w spoecznoci poprzez wskazanie:liczby publikacji zwizanych z dziaaniami komunikacyjnymi,uytkownikw, ktrzy umiecili publikacje zwizane z dziaaniami komunikacyjnymi,dynamiki rozprzestrzeniania si komunikatw (liczby nowych publikacji wzgldem liczby archiwalnych publikacji).

MONITORING WPYWU DZIAA KOMUNIKACYJNYCH

Wtek o konkursie

Wtek o reklamie

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

11

Wyniki bada panelowych Social Influencers s dostpne pod postaci:Aplikacji dostpnej przez WWW prezentujcej wyniki ilociowe i treci publikowane przez uczestnikw badania.Danych surowych dostarczanych pod postaci plikw tekstowych (csv) lub przy uyciu API.Cyklicznych raportw podsumowujcych:krtkookresowych podsumowa aktywnoci uczestnikw badaniaraportw analitycznych obejmujcych pogbione analizy wybranych problemw badawczych

raporty i analizy

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

Zaufali nam:

Interactive Research Center Wszelkie prawa zastrzeone

13

Albert HupaTel. 696-435-672alek@ircenter.com

Marcin KrzosekTel. 501-132-550marcin@ircenter.com

Wszelkie prawa autorskie do tekstw, obrazw, zdj i innych materiaw zawartych w niniejszej prezentacji nale do Interactive Research Center Sp. z o.o. w Warszawie. Wszystkie znaki towarowe nie nalece do Interactive Research Center Sp. z o.o. zostay uyte wycznie w celach informacyjnych i nale do ich wacicieli. Dalsze kopiowanie i udostpnianie niniejszej prezentacji wymaga zgody Interactive Research Center Sp. z o.o.