Inwestować w PR? Ale po co?

download Inwestować w PR? Ale po co?

of 24

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  40
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Inwestować w PR? Ale po co?. Paulina Kołodziejska Szymon Ziobrowski Tatrzański Park Narodowy. Inwestować w PR? Ale po co?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Inwestować w PR? Ale po co?

 • Inwestowa w PR? Ale po co?

  Paulina KoodziejskaSzymon ZiobrowskiTatrzaski Park Narodowy

 • Inwestowa w PR? Ale po co? Public relations planowe i cige wysiki majce na celu stworzenie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia midzy organizacj a spoeczestwem, klimatu zaufania prowadzce do uksztatowania dobrego wizerunku. Traktowanie procesu budowania wizerunku przede wszystkim jako procesu komunikacji. Rzetelne i biece komunikowanie z otoczeniem mediami, turystami, lokalnymi spoecznociami jest najistotniejsz spraw w tworzeniu wizerunku.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Misja jako podstawa dziaa PR-owych.PR nie moe by przypadkowy, musi by wiadomy.Dziaania PR nie mog by nachalne, ale sukcesywne.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Upraszczajc: czowiek postrzegajcy instytucj jako rzeteln, uczciw, siln zaczyna utosamia si z jej misj, celem, dla ktrego zostaa powoana, ma poczucie wsplnoty interesw.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Ostatnie dziaania TPN, ktrych podstaw jest zaoenie zaplanowanej informacji, komunikacji i wiadomego budowania marki:

  System Identyfikacji WizualnejBiuletyn TPNKampania spoeczna Twj Park, Mj Dom

 • Inwestowa w PR? Ale po co?System Identyfikacji Wizualnej

 • Inwestowa w PR? Ale po co?

  Zestaw regu oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorcw, ktre w sumie maj budowa pozytywne wyobraenia o organizacji oraz utrwala podane opinie wrd odbiorcw przekazu. To podstawa wizualnej komunikacji z otoczeniem.System identyfikacji wizualnej przyjmuje form ksigi, w ktrej opisane s zasady korzystania z logo i nazwy, tworzenia dokumentw firmowych, kolory i typografia (od papieru firmowego, wizytwek, ulotek, folderw po systemy oznakowania wewntrz budynkw i w terenie ).

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Przykady zgrzytw estetycznych spowodowane brakiem jasnych regu stosowania rodkw wizualnych

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Przykady zych zastosowa logo, niespjnoci (rne wzory lub natok tablic, kilka wzorw papierw firmowych, wydawnictwa, ktre dopiero po przeanalizowaniu okazuj si parkowymi itp.) maa informacyjno, brak silnej tosamoci parku, brak zaufania do instytucji.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?

 • Inwestowa w PR? Ale po co?

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Wada systemu identyfikacji wizualnej: spore nakady finansowe (ale moliwo rozoenia prac w czasie, rozbudowywania systemu w miar moliwoci finansowych i potrzeb).Zalety podejcia systemowego:jednorodno przekazu mwienie przez park jednym jzykiem symboli,zintensyfikowanie informacyjnoci (system piktogramw w opozycji do natoku tablic wypenionych zwartym tekstem, ktrych nikt nie czyta),oszczdno czasu (gotowe wzorce wykluczaj konieczno kadorazowego sporzdzania projektu),automatyczne identyfikowanie nadawcy komunikatu (bez koniecznoci analizowania, kto do mnie mwi),dobry odbir instytucji, budowanie dobrego wizerunku.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Podsumowujc: organizacja posiadajca spjn tosamo (czyli to, za pomoc czego jest identyfikowana) jest o wiele silniejsza ni pozbawiona jej wyranych oznak!

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Biuletyn TPN

 • Inwestowa w PR? Ale po co?dwumiesicznik elektroniczny, do pobrania ze strony www.tn.plprzykad wykorzystania Internetu jako nonego mediumplanowana zmiana formuy: wydawany czciej (raz w miesicu), bardziej informacyjnykierowany gwnie do turystw, ale take do mediw (przykady powoywania si na B jako rdo)

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Zalety:mae nakady finansowe (tworzony wewntrz parku przez pracownikw, skad w firmie zewntrznej),wygodne narzdzie komunikacji, sprawdza si w sytuacjach: kontrowersyjnych (np. loty migowcw wojskowych a presja opinii publicznej, haas w opozycji do ciszy parku narodowego > w B moliwo komentarza i oceny),koniecznoci informowania o zmianach (np. udostpnianie Orlej Perci), koniecznoci wyraenia solidarnoci z opini publiczn, stanowiska parku (numer specjalny, powicony w caoci zamordowaniu niedwiadka).

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Kampania SpoecznaTwj Park, Mj Dom

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Punkt wyjcia: przypadek zamordowania niedwiedzia przez turystw, konieczno odpowiedzenia na zainteresowanie i nacisk opinii publicznej, oczekiwanie, ze park co zrobi w tej sprawie, zwrcenie uwagi na konieczno budowania waciwych postaw.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Reklama spoeczna rodzaj spoecznej komunikacji, w ktrej stawk jest promocja spoecznie wartociowych wzorw zachowa lub te przynajmniej zogniskowanie uwagi spoeczestwa na istotnych problemach (ktre dotycz bd mog dotyczy wszystkich, wzgldnie te s problemami wszych, niekiedy zupenie marginesowych zbiorowoci, za ktre jednake wszyscy powinni czu si wspodpowiedzialni) przy uyciu mediw, z ktrych korzysta reklama komercyjna.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Po co?Wskaza odpowiednie zachowania (zwaszcza w przypadku kontaktu z dzikimi zwierztami). Wyrobi umiejtno automatycznego odrniania dobrego zachowania od zego. Pobudzi ambicj do bycia lepszym.A wreszcie wywoa dyskusj. I utrwali pozytywny wizerunek TPN.

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Do kogo?Turysta masowy (zaoenie najmniejszej wiadomoci o zachowaniach podanych w parku narodowym).Dzieci, modzie (poprzez program edukacyjny).Dziennikarze (zwrcenie uwagi na problem, wywoanie dyskusji w mediach).

 • Inwestowa w PR? Ale po co?Kampania oparta na pomyle Park przyszoci o zasigu na pocztek lokalnym, by moe w dalszej kolejnoci oglnopolskim.Kanay dotarcia: outdoor (billboardy i citylighty drogi dojazdowe, dworce wikszych miast), materiay BTL (ulotki, naklejki, plakaty w schroniskach, hotelach itp.), wydarzenia towarzyszce (happeningi przy wejciach do parku), jesieni program edukacyjny (konspekt lekcji, gra edukacyjna).

 • Dzikujemy za uwagDzikujemy za uwagPaulina Koodziejskapkolodziejska@tpn.pl

  Szymon Ziobrowskisziobrowski@tpn.pl

  *