Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010

download Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010

of 30

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Business

 • view

  1.787
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Internet stał się jednym z najważniejszych narzędzi pracy. Wraz z jego rozwojempojawiły się nowe, nieznane wcześniej zjawiska społeczno – ekonomiczne. Pojawiły się nowemożliwości oraz zagrożenia dla funkcjonowania firm oraz pracowników.Prezentowany raport skierowany jest zarówno do właścicieli, pracowników jaki konsultantów zajmujących się doradztwem biznesowym. Naszym celem było stworzeniebadania pokazującego sposób wykorzystywania internetu przez pracowników w polskichprzedsiębiorstwach.Przeprowadzono również drugi etap badań, którego celem było znalezieniepsychologicznych wyznaczników sposobu korzystania z sieci w miejscu pracy. Więcejinformacji o samym projekcie mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej:www.badanie-pracownikow.plMamy nadzieję, że nasze opracowanie pozwoli Państwu znaleźć odpowiedzi nanurtujące pytania oraz będzie pretekstem i inspiracją do dalszych poszukiwań w tymobszarze.

Transcript of Internet w pracy - I Ogólnopolskie Badanie Pracowników - Raport z badań 2010

Internet w pracyI Oglnopolskie Badanie

Pracownikw

Raport z badania2010

Projekt wsiepraj Patronat medialny

Karol Wolski

2

OD AUTORA

Internet sta si jednym z najwaniejszych narzdzi pracy. Wraz z jego rozwojem pojawiy si nowe, nieznane wczeniej zjawiska spoeczno ekonomiczne. Pojawiy si nowe moliwoci oraz zagroenia dla funkcjonowania firm oraz pracownikw.

Prezentowany raport skierowany jest zarwno do wacicieli, pracownikw jak i konsultantw zajmujcych si doradztwem biznesowym. Naszym celem byo stworzenie badania pokazujcego sposb wykorzystywania internetu przez pracownikw w polskich przedsibiorstwach.

Przeprowadzono rwnie drugi etap bada, ktrego celem byo znalezienie psychologicznych wyznacznikw sposobu korzystania z sieci w miejscu pracy. Wicej informacji o samym projekcie mog Pastwo znale na naszej stronie internetowej: www.badanie-pracownikow.pl

Mamy nadziej, e nasze opracowanie pozwoli Pastwu znale odpowiedzi na nurtujce pytania oraz bdzie pretekstem i inspiracj do dalszych poszukiwa w tym obszarze.

Zapraszam do lektury

KAROL WOLSKIKOORDYNATOR BADANIA

Internet w Pracy - I Oglnopolskie Badanie Pracownikw

Internet w Pracy - I Oglnopolskie Badanie Pracownikw

WPROWADZENIE

Korzystanie przez pracownikw z internetu podczas godzin pracy w celach z ni niezwizanych staje si dla wielu firm coraz waniejszym zagadnieniem. Najlepszym przykadem jest korporacja Bruce Power, ktra zwolnia du grup pracownikw z powodu naduywania internetu oraz poczty elektronicznej podczas godzin pracy. [1]. Nie wszystkie firmy traktuj swoich pracownikw rwnie surowo jak Bruce Power. Wiele z nich pozwala pracownikom przynajmniej na czciowe wykorzystanie internetu w pracy do celw prywatnych [2,3].

Na obecnym etapie rozwoju bada nad zjawiskiem korzystania z sieci w celach prywatnych trudno jednoznacznie okreli czy jest to zjawisko negatywne czy te nie. Niektrzy badacze zwracaj uwag na jego moliwe pozytywne konsekwencje [4] i wskazuj na potrzeb tak zwanej konstruktywnej rekreacji podczas pracy [4]. Taka rekreacja mogaby odbywa si z wykorzystaniem internetu. Aby jednak korzystanie z sieci w pracy byo konstruktywne i dawao pozytywne skutki niezbdnym jest wprowadzanie w organizacjach jasnych regu regulujcych dozwolony sposb korzystania z sieci [5]. Stworzenie takich regu wymaga jednak lepszego poznania zjawiska korzystania z internetu w pracy w celach prywatnych oraz jego psychologicznych i ekonomicznych konsekwencji.

O projekcie

Celem projektu Internet w Pracy I Oglnopolskie Badanie Pracownikw jest dostarczenie wiedzy na temat wykorzystania przez pracownikw internetu w celach prywatnych. Jest to pierwsze na tak du skal badanie dotyczce tego zjawiska

w Polsce. Projekt skada si z dwch etapw:

pierwszy z nich, ktrego wyniki zaprezentowane s poniej, jest prb opisu zjawiska korzystania z sieci w celach prywatnych wrd polskich pracownikw oraz poznania zarwno ich jak i opinii przeoonych na ten temat. Drugi etap badania, przeprowadzono na przeomie pierwszego i drugiego kwartau 2010 roku. Mia on na celu stworzenie psychologicznego modelu tego zjawiska uwzgldniajcego jego przyczyny oraz konsekwencje, zarwno negatywne jak i pozytywne, dla funkcjonowania czowieka w rodowisku pracy.

Przebieg badania

Pierwszy etap badania zosta przeprowadzony w padzierniku 2009 roku. Badania byy prowadzone wycznie w internecie za pomoc losowo wywietlanych zaprosze do wypenienia ankiety. Zaproszenia emitowane byy na polskich portalach internetowych: Interia.pl, Onet.pl, Wirtualna Polska, Gazeta.pl, ktre w skali miesica docieraj do ponad 90% polskich internautw. Ankiety zostay przygotowane przez badaczy, zrealizowane za przez firm Polskie Badania Internetu (PBI).

Pierwsze pytania ankiety byy pytaniami filtrujcymi pozwalajcymi zaklasyfikowa respondentw do jednej z trzech grup: 1) osb pracujcych i majcych dostp do sieci, 2) pracodawcw, 3) osb niepracujcych. W zalenoci od grupy, do ktrej naleeli badani, otrzymywali oni inny zestaw pyta. Zebrano 1243 wywiady, ktre zakwalifikowano do dalszej analizy.

Kto wzi udzia w badaniu?Ponad 63% badanych to osoby

3

Internet w Pracy - I Oglnopolskie Badanie Pracownikw

pracujce. Kobiety stanowiy prawie 60% wszystkich respondentw, mczyni okoo 40%. Spord osb pracujcych zawodowo prawie 90% respondentw to pracownicy, pozostae 10% to pracodawcy. 82% osb pracujcych zadeklarowao, e ma w pracy dostp do internetu, 95% za, e korzysta z sieci rwnie w domu. Szczegowe informacje dotyczce przebadanej prby znajduj si w Zaczniku.

ODPOWIEDZI BADANYCH

Aktywnoci w pracy

W pierwszej czci ankiety pracownikom deklarujcym dostp do sieci w pracy zadano pytania dotyczce sposobu wykorzystania przez nich internetu w celach prywatnych podczas godzin pracy.

Dwoma ulubionymi czynnociami prywatnymi online wykonywanymi podczas pracy s sprawdzanie poczty oraz

przegldanie stron www (rnica nieistotna statystycznie). Trzeci ulubion czynnoci pracownikw jest granie w gry online (t=28,78, p