instrukcji użytkownika

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of instrukcji użytkownika

 • Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Instrukcja uytkownikaAplikacja dla Magento

  Wersja 1.0

  Warszawa, Lipiec 2016

  Strona 2 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Spis treci

  1. Wstp ........................................................................................................................................................................................4 Wymagania systemowe ......................................................................................................................................................4 Aktualizacje ...............................................................................................................................................................................4

  2. Tryb pracy ................................................................................................................................................................................5 Uruchomienie jako aplikacj desktopow ...................................................................................................................5

  3. Konfiguracja moduu ...........................................................................................................................................................6 Poczenie z Magento ..........................................................................................................................................................6 Etykiety i protokoy ................................................................................................................................................................7 Dane konta webserwisu DPD ...........................................................................................................................................7 Adres nadawcy ........................................................................................................................................................................8 Miejsce zapisu nr listu ...........................................................................................................................................................8 Dane dodatkowe z Magento .............................................................................................................................................9 Szablon przesyki ....................................................................................................................................................................9 Inne ...............................................................................................................................................................................................10

  4. Dziaanie moduu ..................................................................................................................................................................11 Zakadka Zamwienia ............................................................................................................................................................11 Generowanie listu ..................................................................................................................................................................12 Zakadka Wysyki .....................................................................................................................................................................13

  5. Ustawienia Magento ...........................................................................................................................................................14 Konfiguracja w sklepie ..........................................................................................................................................................14

  Strona 3 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Wsparcie

  Aplikacj mona pobra ze strony internetowej: http://www.imag.pl/dpd/Na stronie znajduj si rwnie inne przydatne informacje oraz niniejsza instrukcja.

  Pytania dotyczce funkcjonalnoci aplikacji prosimy przesya na adres mailowy: itcustomersupport@dpd.com.pl.

  Wymagania systemowe

  W celu zapewnienia optymalnej pracy aplikacji zaleca si zapewnienie podanego minimum wymaga:

  Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86; 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8); Windows XP SP3/Vista/Windows 7/ Windows 8; cze internetowe o prdkoci 2 Mb.

  Aktualizacje

  W przypadku nowszych wersji programu lub poprawek zostanie udostpniony nowy plik DPD.exe. Naley go skopiowa do katalogu, ktry zosta wskazany podczas instalacji i zaakceptowa zastpienie obecnego pliku (aplikacja w tym momencie nie moe by uruchomiona).

  1. Wstp

  Strona 4 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Uruchomienie jako aplikacj desktopow

  Jeli modu nie zosta wczeniej skonfigurowany otworzy si okno Ustawie, w przeciwnym wypadku zostaniemy przeniesieni do zakadki Zamwienia, w ktrej moemy podejrze list dokumentw utworzonych w sklepie Magento.

  Dopiero wybranie zamwienia z listy poprzez dwukrotne kliknicie przycisku myszy powoduj uzupenienie pl w zakadce Generowanie przesyek i przejcie do niej.

  2. Tryb pracy

  Strona 5 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Poczenie z Magento

  Ustawienie poczenia z Magento jest najwaniejsz czynnoci jak trzeba wykona przed rozpoczciem pracy.

  Modu DPD czy si z API Magento za pomoc wczeniej utworzonego konta do API SOAP w panelu administracyjnym sklepu.

  Wane: Poprawno danych naley sprawdzi za pomoc przycisku #Testuj poczenie, ktry w przypadku prawidowych danych zwrci tekst OK!, lub w przypadku nieprawidowych tekst Niepoprawne dane. Jeli podalimy prawidowe dane moemy przej do pozostaych ustawie.

  3. Konfiguracja moduu

  Strona 6 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Etykiety i protokoy

  W sekcji Miejsce zapisu naley wskaza folder, do ktrego bd zapisywane etykiety oraz protokoy. Wane, eby konto uytkownika miao uprawnienia do zapisywania plikw w wybranym katalogu.

  W sekcji Drukarki mona wybra osobne drukarki dla wydruku etykiet i protokow. Jeli wybrana przez nas drukarka do etykiet jest etykieciark moemy dodatkowo wybra format w jakim zapisz si plik etykiety.

  Dane konta webserwisu DPD

  W tej zakadce podajemy dane dostpowe do webserwisu DPD, przy czym naley zwrci uwag, e nie s to te same dane, ktrymi mona si zalogowa Aplikacji Webklient. Oprcz wpisania loginu i hasa naley rwnie poda adres pliku WSDL oraz numer klienta.

  Wane: Po uzupenieniu danych moemy dodatkowo sprawdzi ich poprawno wybierajc przycisk #Sprawd poprawno.

  3. Konfiguracja moduu

  Strona 7 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Adres nadawcy

  Tymi danymi bdzie uzupeniony adres nadawcy w zakadce Generowanie przesyek bez wzgldu na dane pobrane z Magento. Jeeli pole Domylny adres nadawcy nie jest zaznaczone, adres jest pobierany z adresw firmy, na ktr zosta wystawiony wybrany przez nas dokument.

  Miejsce zapisu nr listu

  Opcja umoliwia przesyani numeru listu w systemie DPD do Magento.

  Po jej zaznaczeniu Aplikacja przesya numer przesyki DPD do Magento (tworzy wysyk do zamwienia i numer paczki zapisuje jako tracking number).

  3. Konfiguracja moduu

  Strona 8 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Dane dodatkowe z Magento

  W tej zakadce moemy wybra, czy z Magento maj pobiera si dodatkowe dane i wybra pola, do ktrych automatycznie zostan zapisane.

  Szablon przesyki

  Sekcja ta suy do zadeklarowania staych usug, ktre maj by dopisane do kadej paczki wygenerowanej przez aplikacj. W celu aktywacji szablonu naley zaznaczy opcj Wcz. Pole Pobierz kwot z Magento przy polach Przesyka wartociowa i Pobranie C.O.D bdzie skutkowao przeniesieniem wartoci do zapaty z Magento na list przewozowy (w przypadku C.O.D. dodatkowym warunkiem jest zaznaczenie danego sposobu patnoci w zakadce inne).

  3. Konfiguracja moduu

  Strona 9 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Inne

  W tej zakadce mamy moliwo utworzenia regu dla przesyki za pobraniem. Po wciniciu przycisku Pobierz dane z Magento Modu DPD pobierze dane o dostpnych w sklepie metodach patnoci.Dla zaznaczonych metod aplikacja bdzie pobieraa kwot pobrania i jeli w szablonie przesyki zostanie ustawione pobieranie tej wartoci z Magento to na licie przewozowym pojawi si ta kwota.

  Mona te ustawi, czy waga domylna dla pierwszej paczki ma by pobierana z Magento, czy uzupeniana sta wartoci wpisan przez uytkownika.

  3. Konfiguracja moduu

  Strona 10 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Zakadka Zamwienia

  Zamwienia mona filtrowa po jego numerze, nazwie kontrahenta, sposobie dostawy, rodzaju patnoci, nazwie produktw Gdy znajdziemy interesujcy nas dokument klikamy w dany wiersz dwukrotnie ta operacja spowoduje przejcie do zakadki Generowanie przesyek, w ktrej dane adresowe dla dokumentu zostan automatycznie uzupenione.

  Wane: Istnieje moliwo generowania numerw listw dla wielu dokumentw jednoczenie w tym celu naley zaznaczy dokumenty, dla ktrych ma si odby operacja, a nastpnie klikn na przycisk #Przygotuj wysyk.

  4. Dziaanie moduu

  Adres nadawcy

  Dane pobierane do tej sekcji to dane nadawcy z konfiguracji Moduu DPD.

  Adres odbiorcy

  Modu wywietla pobiera adres dostawy dla danego zamwienia.

  Dostpne usugi:

  - Dorczenia gwarantowane;- Dorczenie do rk wasnych;- Dorczenie na adres prywatny;- Pobranie C.O.D.;- Odbir wasny;- Dokumenty zwrotne;

  - DOX;- Przesyka zwrotna;- Opony- Paleta;- Przesyka wartociowa;

  Strona 11 z 15 | Instrukcja uytkownika Aplikacja dla Magento

 • Paczki