INSTRUKCJA OBSUGI ALFA 159 - .INSTRUKCJA OBSUGI ALFA 159 SERVICE POLSKA Alfa 159 cop. LUM SK:Alfa

download INSTRUKCJA OBSUGI ALFA 159 - .INSTRUKCJA OBSUGI ALFA 159 SERVICE POLSKA Alfa 159 cop. LUM SK:Alfa

of 339

 • date post

  29-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INSTRUKCJA OBSUGI ALFA 159 - .INSTRUKCJA OBSUGI ALFA 159 SERVICE POLSKA Alfa 159 cop. LUM SK:Alfa

 • INSTRUKCJA OBSUGI ALFA159

  SERVICE

  POLSKA

  Alfa 159 cop. LUM SK:Alfa 159 cop. LUM ITA 9-04-2009 16:17 Pagina 1

 • W Instrukcji obsugi opisane s wszystkie wersje Alfy 159, dlatego naley wzi pod uwagtylko te informacje, ktre odnosz si do wyposaenia, silnika i wersji przez Pastwa nabytej.

  Szanowni Pastwo

  gratulujemy trafnego wyboru Alfa Romeo.

  Wasza Alfa 159 zostaa tak zaprojektowana, aby gwarantowaa cakowite bezpieczestwo, wysoki komfort jaz-dy waciwy dla Alfa Romeo.

  Instrukcja pomoe szybko i szczegowo pozna jej wysokie osignicia i funkcjonowanie.

  Na stronach nastpnych przedstawiono rozwizania zastosowane w Alfa 159 oraz wszystkie instrukcje koniecznedla utrzymania staych standardowych osigw samochodu, jakoci, bezpiecznej jazdy i ochrony rodowiska.

  W zaczonej Ksice gwarancyjnej podane s warunki gwarancji oraz usugi, jakie Alfa Romeo oferuje swoim Klientom.

  Sie serwisowa niezawodna i szybka. To bardzo wane, poniewa kupujc Alf Romeo nie kupuje si tylko samochd,ale otrzymuje si rwnie pen niezawodn i szybk obsug gwarantowan przez sie serwisow.

  A zatem yczymy miej lektury. Szczliwej podry.

 • KONIECZNIE PRZECZYTA!

  TANKOWANIE PALIWA

  Silniki benzynowe: tankowa samochd wycznie benzyn bezoowiow o liczbie oktanowej (LO) niemniejszej od 95.

  Silniki diesel: tankowa samochd wycznie olejem napdowym odpowiadajcym specyfikacji europej-skiej EN590. Uywanie innych produktw lub mieszanek moe powanie uszkodzi silnik i spowodowautrat gwarancji.

  K

  URUCHAMIANIE SILNIKASilniki benzynowe: zacign hamulec rczny, nacisn do oporu peda sprzga nie naciskajc pedau

  przyspieszenia, ustawi dwigni zmiany biegw w pozycji luzu, woy kluczyk elektroniczny do wycznika zaponudo oporu; nacisn krtko przycisk START/STOP.

  Silniki diesel: zacign hamulec rczny, wcisn do oporu peda sprzga nie naciskajc pedau przyspieszenia,ustawi dwigni zmiany biegw w pozycji luzu, woy kluczyk elektroniczny do wycznika zaponu do oporu. Wzestawie wskanikw zawieci si lampka sygnalizacyjna m, zaczeka na zganicie lampki sygnalizacyjnejm,co nastpi tym szybciej im cieplejszy jest silnik, nacisn krtko przycisk START/STOP natychmiast pozgaszeniu lampki sygnalizacyjnej.

  PARKOWANIE NA ATWOPALNYCH MATERIAACH

  Podczas normalnego dziaania katalizator osiga bardzo wysokie temperatury. Dlatego nie parkowasamochodu na suchej trawie, liciach, igach sosen lub na innych materiaach atwopalnych:niebezpieczestwo poaru.

  OCHRONA RODOWISKA

  Samochd wyposaony jest w system, ktry przeprowadza cig diagnostyk komponentw odpowiedzialnychza emisj zanieczyszcze gwarantujc najlepsz ochron rodowisku.

 • APARATY ELEKTRYCZNE AKCESORIA

  Jeeli po zakupie samochodu mamy zamiar zainstalowa akcesoria dodatkowe, wymagajce cigego zasilaniaelektrycznego (co moe spowodowa stopniowe rozadowanie akumulatora), zwrci si do ASO Alfa Romeo, kt-ra okreli kompletny pobr prdu i zweryfikuje instalacj w samochodzie, czy wytrzyma wymagane obcienieelektryczne.

  KARTA KODOWA (dla wersji rynkw, gdzie przewidziano)

  Przechowywa j w bezpiecznym miejscu, nie w samochodzie.

  OBSUGA OKRESOWA

  Prawidowo przeprowadzana obsuga zapewnia dugotrwae utrzymanie niezmienionych osigw samochodu icharakterystyk bezpieczestwa, gwarantujc ochron rodowisku jak i niskie koszty eksploatacji.

  W INSTRUKCJI OBSUGI SAMOCHODU

  podane s informacje, zalecenia, ostrzeenia wane dla prawidowej eksploatacji, bezpieczestwa jazdy i dlautrzymania w dobrym stanie Waszego samochodu. Szczeglnie zwrci uwag na symbole " (bezpieczestwoosb) # (ochrona rodowiska) (integralno samochodu).

 • Ksika gwarancyjna

  Z kadym nowym samochodem przekazywana jest klientowi Ksika gwarancyjna, ktra podaje przepisy obowi-zujce w ASO Alfa Romeo i warunki gwarancji.

  Prawidowe przeprowadzanie przegldw okresowych podanych przez producenta jest warunkiem koniecznym dlazapewnienia przez wiele lat niezmienionych osigw samochodu, charakterystyk bezpieczestwa, ochrony rodo-wiska i niskich kosztw eksploatacji, a take warunkiem koniecznym dla zachowania gwarancji.

  Przewodnik ServiceZawiera wykaz ASO Alfy Romeo. Serwisy mona rozpozna po znakach firmowych, jakimi oznaczone s budynki.

  Organizacja ASO Alfa Romeo we Woszech podana jest take w ksikach telefonicznych pod liter A Alfa Romeo.

  Nie wszystkie modele opisane w tej instrukcji s sprzedawane w rnych krajach. Tylko niektre wyposaenie opi-sane w tej instrukcji montowane jest seryjnie w samochodzie. Sprawdzi u Koncesjonariusza list dostpnych akce-soriw.

 • SYMBOLE W TEJ INSTRUKCJI

  Symbole przedstawione na tej stronie uwidaczniaj w instrukcji fragmenty przy ktrych trzeba si zatrzyma duej ni przy innych z uwag.

  Uwaga. Nieprzestrzeganie tych zalece moe stanowi powane niebezpieczestwo dla podrujcych osb.

  Wskazuje na dziaania jakie trzeba podj, aby uytkowaniesamochodu nie powodowao szkd wrodowisku.

  Uwaga. Nieprzestrzeganie tych zalecemoe by przyczyn uszkodze w samochodzie, a czasami rwnie utratygwarancji.

  Teksty, ilustracje i dane techniczne podane w tej instrukcji odnosz si do samochodu w konfiguracji wystpujcej w momencie druku tej instrukcji.

  Dc do cigego unowoczeniania i ulepszania swoich produktw, Alfa Romeo moe wprowadzi zmiany techniczne w toku produkcji dotyczce specyfikacji technicznych i wyposaenia bez wczeniejszego powiadamiania o ich wprowadzeniu.

  Odnonie informacji szczegowych w tym temacie, zalecamy zwrci si do sieci handlowej fabryki.

  BEZPIECZESTWO OSB

  OCHRONARODOWISKA

  INTEGRALNO SAMOCHODU

 • 6

  BEZP

  IECZE

  STW

  O

  LAMP

  KI SY

  GNAL

  IZACY

  JNE

  I KOM

  UNIKA

  TYW

  RAZ

  IE AW

  ARII

  OBS

  UGA

  SAMO

  CHOD

  UDA

  NE

  TECH

  NICZ

  NESP

  ISAL

  FABE

  TYCZ

  NY

  DESK

  A RO

  ZDZI

  ELCZ

  AI S

  TERO

  WAN

  IEUR

  UCHO

  MIEN

  IESIL

  NIKA

  I JA

  ZDA

  DDEESSKKAA RROOZZDDZZIIEELLCCZZAA II SSTTEERROOWWAANNIIEECRUISE CONTROL ............................................. 76LAMPY SUFITOWE ............................................ 78PRZECZNIKI .................................................. 81WYPOSAENIE WEWNTRZNE ............................ 83DACH OTWIERANY............................................. 93DRZWI ........................................................... 96ELEKTRYCZNE PODNONIKI SZYB ........................ 99BAGANIK ....................................................... 101POKRYWA KOMORY SILNIKA .............................. 105BAGANIK DACHOWY/NA NARTY ........................ 106REFLEKTORY .................................................... 106SYSTEM ABS ................................................... 108SYSTEM VDC ................................................... 110SYSTEM EOBD ................................................. 115PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI DO RADIOODTWARZACZA.................................... 116AKCESORIA ZAKUPIONE PRZEZ UYTKOWNIKA ...... 116INSTALACJA URZDZEELEKTRYCZNYCH/ELEKTRONICZNYCH .................. 117CZUJNIKI PARKOWANIA ...................................... 118SYSTEM KONTROLI CINIENIA W OPONACHT.P.M.S. ........................................................... 122TANKOWANIE SAMOCHODU ............................... 125OCHRONA RODOWISKA ................................... 127

  DESKA ROZDZIELCZA.......................................... 7ZESTAW WSKANIKW ...................................... 8SYMBOLIKA ..................................................... 9SYSTEM ALFA ROMEO CODE ............................... 9KLUCZYK ELEKTRONICZNY ................................. 11ALARM ............................................................ 17WYCZNIK ZAPONU ........................................ 19WSKANIKI ...................................................... 21WYWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY ....................... 25WYWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY REKONFIGUROWANY ......................................... 30SIEDZENIA ...................................................... 45ZAGWKI ...................................................... 48KIEROWNICA ................................................... 49LUSTERKA WSTECZNE ....................................... 50KLIMATYZACJA ................................................. 53KLIMATYZACJA MANUALNA ................................ 55KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNADWU/TRZYSTREFOWA ...................................... 58NAGRZEWNICA DODATKOWA .............................. 69WIATA ZEWNTRZNE ..................................... 70CZYSZCZENIE SZYB .......................................... 73

 • 7

  BEZP

  IECZE

  STW

  OLA

  MPKI

  SYGN

  ALIZA

  CYJN

  EI K

  OMUN

  IKATY

  W R

  AZIE

  AWAR

  IIOB

  SUG

  A SA

  MOCH

  ODU

  DANE

  TE

  CHNI

  CZNE

  SPIS

  ALFA

  BETY

  CZNY

  DESK

  A RO

  ZDZI

  ELCZ

  AI S

  TERO

  WAN

  IE

  URUC

  HOMI

  ENIE

  SILNI

  KA I

  JAZD

  A

  DESKA ROZDZIELCZA

  A0E0056mrys. 1

  1. Wyloty powietrza boczne regulowane - 2. Wyloty powietrza dla odparowania/odmraania szyb bocznych przednich - 3. Dwignia sterujca wiatami zewntrznymi - 4. Zestaw wskanikw -5. Air bag po stronie kierowcy i sygna dwikowy -6. Dwignia sterowania wycieraczkami szyby przedniej - 7. Wylot powietrza grny rodkowy - 8. Regulowane rodkowe wylo-ty powietrza - 9. Wskanik poziomu paliwa/wskanik temperatury pynu chodzcego silnik/wskanik temperatury oleju silni-kowego (wersje benzynowe) lub wskanik cinienia turbosprarki (wersje diesel) - 10. Air bag lato pasaera - 11. Air bag przed-ni ochrony kolan po stronie pasaera (dla wersji/rynkw, g