I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia...

72
U nique Bogna Miko ł ajewska Powered by P roposition S elling

description

I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska, Conversion

Transcript of I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia...

Page 1: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Unique!

Bogna Mikołajewska!Powered by !

Proposition!Selling!

Page 2: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 3: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 4: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 5: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 6: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 7: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 8: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 9: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

?!

Page 10: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 11: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 12: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Unique!

Proposition!Selling!

Page 13: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

You get fresh, hot pizza delivered to your door in 30 minutes or less— or it's free."

‘‘!!

Page 14: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

USP"

nowy biznes!

Page 15: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

istniejący biznes!

przekaz "marketingowy"

Page 16: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Metodyka"1.!

2.!

3.!

Model wypracowania propozycji wartości!

Elementy Strategii Błękitnego Oceanu!

Kreatywny copywriting!

Page 17: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

1Model wypracowania propozycji

wartości"

Page 18: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 19: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Propozycja wartości" Klienci"

Page 20: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Uśmierzanie bólu!

Tworzenie korzyści! Zyski!

Straty!

Zadaniaużytkowników!

Produkty i usługi!

Page 21: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Uśmierzanie bólu!

Tworzenie korzyści! Zyski!

Straty!

Zadaniaużytkowników!

Produkty i usługi!

Page 22: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Uśmierzanie bólu!

Tworzenie korzyści! Zyski!

Straty!

Zadaniaużytkowników!

Produkty i usługi!

Page 23: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Klienci"

Page 24: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Zadaniaużytkowników"

Page 25: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Straty"

Zadaniaużytkowników"

Page 26: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Zyski"

Straty"

Zadaniaużytkowników"

Page 27: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Zadaniaużytkowników!

Page 28: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Zadaniaużytkowników!

Straty!

Page 29: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Zadaniaużytkowników!

Straty!

Zyski!

Page 30: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Propozycjawartości"

Page 31: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Produkty i usługi"

Page 32: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Produkty i usługi"

Uśmierzanie bólu"

Page 33: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Produkty i usługi"

Tworzenie korzyści"

Uśmierzanie bólu"

Page 34: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Produkty i usługi!

Page 35: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Uśmierzanie bólu!

Produkty i usługi!

Page 36: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Uśmierzanie bólu!

Tworzenie korzyści!

Produkty i usługi!

Page 37: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Uśmierzanie bólu!

Tworzenie korzyści! Zyski!

Straty!

Zadaniaużytkowników!

Produkty i usługi!

Page 38: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Uśmierzanie bólu!

Tworzenie korzyści! Zyski!

Straty!

Zadaniaużytkowników!

Produkty i usługi!

Page 39: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

?!

Page 40: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 41: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

2Elementy!Strategii Błękitnego Oceanu!

Page 42: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 43: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 44: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

≠! Darmowa dostawa!

Gwarancja trafionego rozmiaru!

Page 45: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

≠! Darmowa dostawa!

Gwarancja trafionego rozmiaru!

5" 3"

Page 46: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

1." Wybór konkurentów"

Konkurencja"

Page 47: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

1.!2."

Wybór konkurentów!

Konkurencja"

Ocena konkurentów"

Page 48: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

3."1.!2.!

Wybór konkurentów!

Konkurencja"

Ocena konkurentów (1-5)!Wykres"

Page 49: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Konkurent 1!

Konkurent 2!

Konkurent 3!

Page 50: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

3.!

1.!2.!

Wybór konkurentów!

Konkurencja"

Ocena konkurentów (1-5)!

4." Ocena naszej firmy"Wykres!

Page 51: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Nasza firma!Konkurent 1!Konkurent 2!Konkurent 3!

Page 52: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Eliminuj" Redukuj" Wzmocnij" Stwórz"

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Nasza firma!Konkurent 1!Konkurent 2!Konkurent 3!

Page 53: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Nasza firma!Konkurent 1!Konkurent 2!Konkurent 3!

Eliminuj" Redukuj" Wzmocnij" Stwórz"

Page 54: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Nasza firma!Konkurent 1!Konkurent 2!Konkurent 3!

Eliminuj" Redukuj" Wzmocnij" Stwórz"

Page 55: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Nasza firma!Konkurent 1!Konkurent 2!Konkurent 3!

Eliminuj" Redukuj" Wzmocnij" Stwórz"

Page 56: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Efekt"

Page 57: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

3 Kreatywny

copywriting"

Page 58: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Dowody"

Page 59: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Gwarantujemy dostępność produktów"Gwarantujemy pokazywaną w sklepie dostępność. Obiecujemy, że zamówiony produkt z oznaczeniem „W magazynie” wyślemy w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia.W przeciwnym razie zwracamy 10% wartości zamówienia.!

Page 60: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

Testy A/B"

Page 61: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."
Page 62: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

współczynnik konwersji"

liczba zamówień!liczba unikalnych użytkowników!

=! 100%!x!

Page 63: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

współczynnik konwersji!

ruch w serwisie!

średnia wartośćzamówienia!

x!

x!

="

Page 64: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

?

Page 65: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

przekaz "marketingowy"

Page 66: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Nasza firma!Konkurent 1!Konkurent 2!Konkurent 3!

Eliminuj" Redukuj" Wzmocnij" Stwórz"

Page 67: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

cena! darmowa dostawa!

gwarancja trafionego rozmiaru!

cecha 4! cecha 5! cecha 6! cecha 7! cecha 8!

Nasza firma!Konkurent 1!Konkurent 2!Konkurent 3!

Eliminuj" Redukuj" Wzmocnij" Stwórz"

Page 68: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

prosty"

Page 69: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

DIY"

Page 70: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

tani"

Page 71: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."

zwiększaprzychód"

Page 72: I Kongres eHandlu: Bogna Mikołajewska - "USP jako skuteczne narzędzie do zwiększenia współczynnika konwersji."