GRANDE PUNTO ŚWIATŁA ZEWN ĘTRZNE POJAZDU · o ile nie o ślepi innych kieruj ących albo...

of 9/9
GRANDE PUNTO ŚWIATLA ZEWNĘTRZNE POJAZDU Światla przednie Światla tylne
 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GRANDE PUNTO ŚWIATŁA ZEWN ĘTRZNE POJAZDU · o ile nie o ślepi innych kieruj ących albo...

GRANDE PUNTO WIATA ZEWNTRZNE POJAZDU

wiata przednie

wiata tylne

Wczone wiata pozycyjne przednie

wiata pozycyjne s to najmniejsze arwki barwy biaej z przodu pojazdu i 2 szt. barwy czerwonej z tyu pojazdu . Zadaniem tych wiate jest wyznaczanie pozycji. Razem ze wiatami pozycyjnymi wcza si podwietlenie tablicy rejestracyjnej z tyu pojazdu.

Prawo o ruchu drogowym na temat tych wiate:

Art. 52.

1. Kierujcy pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widocznoci, podczas zatrzymania niewynikajcego z warunkw ruchu lub przepisw ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowizany uywa wiate pozycyjnych przednich i tylnych lub wiate postojowych. W pojedzie niezczonym z przyczep oraz w zespole pojazdw o dugoci nieprzekraczajcej 6 m dopuszcza si wczenie wiate postojowych jedynie od strony rodka jezdni.

Wczone wiata mijania

wiata mijania w Grande Punto s "w jednej arwce" razem ze wiatami drogowymi (arwka dwuwknowa). Pamitaj, wiata mijania s tylko z przodu. Z tyu nie ma wiate mijania!

Prawo o ruchu drogowym na temat tych wiate:

Art. 51.

1. Kierujcy pojazdem jest obowizany uywa wiate mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystoci powietrza.

2. W czasie od witu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystoci powietrza, zamiast wiate mijania, kierujcy pojazdem moe uywa wiate do jazdy dziennej.

Wczone wiata drogowe wiata drogowe w Grande Punto s "w jednej arwce" razem ze wiatami mijania (arwka dwuwknowa).

Prawo o ruchu drogowym na temat tych wiate: Art. 51.

3. W czasie od zmierzchu do witu, na nieowietlonych drogach, zamiast wiate mijania lub cznie z nimi, kierujcy pojazdem moe uywa wiate drogowych, o ile nie olepi innych kierujcych albo pieszych poruszajcych si w kolumnie. Kierujcy pojazdem, uywajc wiate drogowych, jest obowizany przeczy je na wiata mijania w razie zbliania si: 1) pojazdu nadjedajcego z przeciwka, przy czym jeeli jeden z kierujcych

wyczy wiata drogowe drugi jest obowizany uczyni to samo; 2) do pojazdu poprzedzajcego, jeeli kierujcy moe by olepiony; 3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeeli poruszaj si w takiej

odlegoci, e istnieje moliwo olepienia kierujcych tymi pojazdami. Lekki nacisk do kierownicy sygna wietlny. Mocny nacisk do kierownicy wiata drogowe.

Wczone wiata pozycyjne tylne

Pamitaj! Razem ze wiatami pozycyjnymi w cza si owietlenie tylnej tablicy

rejestracyjnej.

Wczone wiata: przeciwmgowe tylne, cofania / biegu wstecznego.

W kadym pojedzie jest wiato przeciwmgowe tylne. Jest to najmocniej wiecce wiato barwy czerwonej z tyu pojazdu. Niektre pojazdy maj wiata przeciwmgowe przednie, s one jednak nieobowizkowe. Prawo o ruchu drogowym na temat wiate przeciwmgowych: Art. 30.

3. Kierujcy pojazdem moe uywa tylnych wiate przeciwmgowych, jeeli zmniejszona przejrzysto powietrza ogranicza widoczno na odlego mniejsz ni 50 m. W razie poprawy widocznoci kierujcy pojazdem jest obowizany niezwocznie wyczy te wiata.

Art. 51.

5. Na drodze krtej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujcy pojazdem moe uywa przednich wiate przeciwmgowych od zmierzchu do witu, rwnie w warunkach normalnej przejrzystoci powietrza.

Po wczeniu biegu wstecznego z tyu pojazdu wcza si wiato barwy biaej.

Wczone wiata kierunkowskazw / awaryjne Aby wczy wiata awaryjne wcinij przycisk koloru czerwonego. Pamitaj jednak, e nie moesz jednoczenie sprawdza wiate kierunkowskazw i awaryjnych poniewa s one na tych samych arwkach. Dlatego, jak wczye kierunkowskazy to nic nie mwisz na temat wiate awaryjnych (s to osobne ukady elektryczne).

Wczone wiata hamowania (stop) wiata hamowania wczaj si podczas, gdy wciskamy peda hamulca. Aby sprawdzi te wiata musisz poprosi o pomoc egzaminatora. Ty idziesz wcisn peda hamulca egzaminator sprawdza.

Sprawdzenie poziomu pynw i oleju silnikowego Pamitaj: Twoim zadaniem nie jest pokazanie gdzie co jest tylko sprawdzenie poziomu pynw eksploatacyjnych i poziomu oleju w silniku. Dlatego musisz pokaza:

1. Wskanik do pomiaru poziomu silnikowego . Nie wycigaj tego wskanika poniewa zazwyczaj silniki pojazdw egzaminacyjnych s ciepe. Oczywicie sprawdzajc poziom oleju musisz pokaza gdzie znajduje si wlew oleju silnikowego. Pami taj: Brakuj cy poziom oleju mo na uzupeni tylko takim samym olejem.

2. Zbiorniczek wyrwnawczy pynu chodz cego. Poka ten zbiorniczek i poka wyznaczone na nim stany MIN, MAX i oczywicie sprawd, czy poziom pynu chodzcego jest midzy tymi stanami. Pamitaj: Nie odkr caj tego zbiorniczka wysoka temperatura!!

3. Zbiorniczek wyrwnawczy pynu hamulcowego. Postpuj tak samo jak w przypadku pynu chodzcego.

4. Zbiorniczek pynu do spryskiwania szyb. Otwrz ten zbiorniczek i zobacz czy jest tam pyn.