Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku.

download Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku.

of 26

Embed Size (px)

description

Od dziś każdy może stworzyć niepowtarzalną ozdobę dla swojego domu.

Transcript of Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku.

  • 1. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 1 http://www.EscapeMagazine.pl
  • 2. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 2 http://www.EscapeMagazine.pl GIPSOWE ODLEWY. TWORZENIE I ZDOBIENIE KROK PO KROKU. BARTOMIEJ ILKIEWICZ Wydanie pierwsze, poprawione Toru 2009 ISBN: 978-83-60320-62-4 Wszelkie prawa zastrzeone! Autor oraz Wydawnictwo dooyli wszelkich stara, by informacje zawarte w tej publikacji byy kompletne, rzetelne i prawdziwe. Autor oraz Wydawnictwo Escape Magazine nie pono- sz adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynikajce z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub uytkowania tej publikacji. Wszystkie znaki wystpujce w publikacji s zastrzeonymi znakami firmowymi bd towa- rowymi ich wacicieli. Wszelkie prawa zastrzeone. Rozpowszechnianie caoci lub fragmentu w jakiejkolwiek po- staci jest zabronione. Kopiowanie, kserowanie, fotografowanie, nagrywanie, wypoyczanie, powielanie w jakiekolwiek formie powoduje naruszenie praw autorskich. Drukowanie publi- kacji dla wasnych potrzeb przysuguje tylko osobie, ktra nabya to dzieo. bezpatny fragment Wydawnictwo Escape Magazine http://www.EscapeMagazine.pl
  • 3. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 3 http://www.EscapeMagazine.pl BARTOMIEJ ILKIEWICZ Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku. Praktyczny podrcznik - tworzenie form silikonowych, lateksowych i innych - tworzenie gipsowych odleww - tworzenie popiersia - popularne i zaawansowane techniki zdobienia
  • 4. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 4 http://www.EscapeMagazine.pl Nie mam adnych talentw - prcz namitnej ciekawoci Albert Einstein
  • 5. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 5 http://www.EscapeMagazine.pl Sowo wstpne Tworzenie odleww gipsowych jest niezwyk i wspania przygod! To jedna z tych prac, ktrej bezporednie efekty pozwalaj ludziom y przyjemniej, peniej i pikniej. Dziki temu, jak kto, kiedy susznie zauway: Praca ta ma bogosawiestwo caego Wszechwia- ta. Jeeli czytasz ten ebook, to jestem przekonany, e doskonale rozumiesz powysze sowa, w przeciwnym razie temat ten zupenie by Ci nie zainteresowa. Swoj przygod z przedmiotami z gipsu zaczem jaki czas temu. Od tamtej pory wiele zmienio si zarwno, jeeli chodzi o techniki wykonywania ozdb gipsowych, ich dekorowa- nia, jak rwnie materiau, z ktrego korzystam. Tylko jedna rzecz pozostaa i pozostaje wci niezmienna - ludzka potrzeba posiadania czego oryginalnego, niecodziennego oraz przyjemnego w odbiorze! Spokj, jaki odkrywa si w sobie przy okazji pracy z gipsem, chwilami wprowadza dosownie w bogostan. Ogarnia mnie rado i spenienie, kiedy patrz na swoje skoczone mae i due dziea. Te i inne jeszcze uczucia, wprowadziy do mojego ycia upragnion harmoni. wia- domo tego, e wykonuj co dobrego, co poytecznego, daje mi pewno, e zmierzam waciwym krokiem w odpowiednim kierunku. Wszystko, o czym pisz w tej ksice jest praktyk, co oznacza, e jest ona cakowicie wolna od pustych, niezrozumiaych treci. Z gry zakadam, e Czytelnik jest laikiem, ktry dopiero zaczyna sw przygod ze wiatem wyrobw gipsowych, dlatego wszystko jest przedstawione dosownie opatologicznie. Sam doskonale pamitam pytania, jakie miaem na starcie, dla- tego najlepiej jak tylko potrafi, tumacz w odpowiedniej, przystpnej formie - co i jak, krok po kroku. Na polskim rynku wydawniczym nie ma zbyt wielu publikacji na temat tworzenia gipsowych odleww. Jeeli ju s, to zwykle albumowe przekady zagranicznych autorw, ktre nie maj zupenie przeoenia na polskie realia, np. materiaw, jakie naley zakupi do opisywanych prac albo w ogle nie ma w Polsce, albo wystpuj pod zmienionymi nazwami, czsto te po- raaj sw cen. To wszystko, o czym pisz ma zawsze odniesienie do tego, co mona zasta na polskich pkach sklepowych za rozsdn cen.
  • 6. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 6 http://www.EscapeMagazine.pl Na pocztku wikszo czasu powicaem na eksperymenty. Nie byo chtnych osb, eby otwarcie pokaza mi jak robi si profesjonalne odlewy. Do wielu rzeczy po prostu musiaem doj sam. Przy okazji odkryem wiele ciekawych technik i trikw, ktrymi chtnie dziel si na amach tej ksiki. I chocia dzisiaj wiem o wiele wicej, to wci eksperymentuj. Rw- nie i Ciebie Czytelniku zachcam do odkrywania nieznanego, do wypracowywania wa- snych sposobw pracy. Naprawd nic nie sprawia takiej przyjemnoci jak wiadomo twr- czego kreowania i zarazem odkrywania nowych drg! Spotkaem na swej drodze tych, ktrzy ostrzegali mnie przed fal chiszczyzny, mwili: nie warto zaczyna, skoro wszdzie dookoa jest peno tego, co chcesz robi. Pytaem wtedy: - Czy dokadnie tego samego? - No nie! - odpowiadali. - Czy uwaasz, e jedyne, na co w yciu zasugujesz to tandeta? - zapytaem. - Ale oczywicie, e nie - usyszaem odpo- wied. Dlatego wanie powiedziaem: - Bd na tym chiskim oceanie przystani dla tych, ktrzy oczekuj od ycia wicej, ktrzy pragn y peniej i pikniej. Ludzkie potrzeby s wprost nieograniczone i bd atolem lepszej jakoci ycia dla takich jak Ty. Przyjem za cel, by niniejsza ksika zawieraa w sobie jak najwicej praktycznych fotogra- fii, ktre bardziej przemawiaj do Czytelnika ni najbardziej nawet szczegowe sowne opi- sy. Podsumowujc jednym zdaniem: Czytelnik znajdzie tu praktyk, praktyk i jeszcze raz prak- tyk. Serdecznie zapraszam Czytelnika do fascynujcego wiata odleww gipsowych!
  • 7. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 7 http://www.EscapeMagazine.pl Rozdzia 2. Tworzenie form 10. Tworzenie form z innych materiaw Jak ju wczeniej wspomniaem istniej rwnie rodki formierskie wielorazowego uytku. Zalicza si do nich m.in. produkt o nazwie handlowej GELFLEX oferowany przez firm Mi- lar z Milanwka. Pod wpywem temperatury (jako granulat bd ju przetworzona masa) przechodzi w stan cieky i idealnie nadaje si do tworzenia form metod zalewow. Jeeli po ostygniciu i utwardzeniu si masy powstaa forma nam nie odpowiada, po prostu ponownie doprowadzamy Gelflex do stanu pynnego (ogrzewajc go np. w garnku na kuchence tury- stycznej lub elektrycznej, jeeli w pomieszczeniu to pod wycigiem) i powtarzamy czynno zalewania. Oczywicie ilo takich powtrze nie jest nieograniczona. Zaley ona od stopnia odparowania uplastyczniacza z Gleflexu podczas jego ogrzewania. Zbyt wysoka temperatura i zbyt dugi czas jej oddziaywania podczas ogrzewania (przegrzanie), moe doprowadzi wanie do znacznego i niekorzystnego zuboenia tej masy formierskiej w uplastyczniacz. Dobrze jest w jaki sposb podgrza model, aby nie byo zbyt duej rnicy temperatur pod- czas zalewania. Robi si tak dlatego, e na wewntrznych stronach form wykonanych z Gel- flexu mog wystpi pcherze powietrza. Mog one si tworzy rwnie na skutek jego reak- cji z danym izolatorem. Przed zakupem Gelflexu zdecydowanie zalecam rozmow z eksper- tem, ktry odpowie pytania i doradzi waciwy sposb pracy z Gelflexem. Jako e Gelflex osiga pynn konsystencj dopiero w temperaturze 150 - 165 stopni Celsju- sza nie nadaje si do zalewania modeli wykonanych z materiaw nieodpornych na dziaanie wysokich temperatur (gips, wosk, niektre tworzywa sztuczne itd.). W praktyce bardzo czsto tworz formy na bazie modelu gipsowego. Zalanie go Gelflexem grozi gwatownym i niebez- piecznym dla zdrowia uwolnieniem si wody (taka mini erupcja) oraz prowadzi do cakowitej destrukcji modelu. Rozwizaniem w tej sytuacji moe by stosowanie tzw. gipsu ogniotrwae- go uywanego w protetyce stomatologicznej, ktry z powodzeniem wytrzymuje oddziaywa- nie wysokich temperatur, nawet do 1200 stopni Celsjusza. Nie polecam powlekania modeli wykonanych ze zwykego gipsu jakimikolwiek rodkami ochronnymi, gdy nie zdadz one egzaminu, a tylko niepotrzebnie uszkodzimy model wzorcowy.
  • 8. Bartomiej Ilkiewicz. Gipsowe odlewy. Tworzenie i zdobienie krok po kroku 8 http://www.EscapeMagazine.pl Skoro jestemy przy wysokich temperaturach, to pisz sposb tworzenia reliefowych form z silikonw wysokotemperaturowych oraz tworzenia za ich pomoc cynowych odleww. Istniej specjalne silikony formierskie odporne na dziaanie wysokich temperatur i dlatego do- skonale