Geryl Patrick Proroctwo Oriona Na Rok 2012

download Geryl Patrick  Proroctwo Oriona Na Rok 2012

of 158

 • date post

  02-Dec-2014
 • Category

  Sports

 • view

  5.040
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Geryl Patrick Proroctwo Oriona Na Rok 2012

 • 1. PROROCTWO ORIONA NA ROK 2012 PATRICK GERYL GINO RATINCKX Przekad Ewa Moryciska-Dzius Tytu oryginau THE ORION PROPHECY Will the World be Destroyed in 2012? Prophecies from the Maya and the Old Egyptians 1
 • 2. Spis treci Wprowadzenie Cz pierwsza Zadziwiajce odkrycia Rozdzia 1 Zodiak z Dendery Rozdzia 2 Wskazwki dotyczce katastrofy Rozdzia 3 Wielki kataklizm Rozdzia 4 odzie z Atlantydy Cz druga Dowody astronomiczne Rozdzia 5 Przesunicie zodiaku Rozdzia 6 Czas trwania cyklu zodiakalnego Rozdzia 7 Okresy trwania poszczeglnych er Rozdzia 8 Labirynt: wielka budowla staroytnych Egipcjan Rozdzia 9 Gwiezdne znaki Cz trzecia Jak obliczono dat katastrofy Rozdzia 10 Odkrycie tajemnicy Oriona Rozdzia 11 Komputerowy program koca wiata Rozdzia 12 Odkrycie szyfru Oriona Rozdzia 13 Kod nieuchronnej globalnej katastrofy Rozdzia 14 Historia Atlantydy wedug przekadu Alberta Slosmana Rozdzia 15 Teoria cyklu plam sonecznych Rozdzia 16 Katastrofy, burze na Socu i precesja zodiaku Cz czwarta Katastrofa Rozdzia 17 Wielka klska technologiczna Rozdzia 18 Burze na Socu Rozdzia 19 Przesunicie si biegunw Ziemi Rozdzia 20 Wielka fala Cz pita Dowd matematyczny Rozdzia 21 Dowd matematyczny Dodatek 202 Bibliografia 2
 • 3. Wprowadzenie Pisz t ksik w gniewie, rozpaczy i blu. Marzenie mojego ycia zostao zniweczone za spraw szeregu odkry. Wszystkie one dotycz nadcigajcej katastrofy, najwikszej, jaka kiedykolwiek spotkaa ludzko. Nigdy dotychczas Ziemia nie bya tak gsto zaludniona jak dzi, zatem rozmiary zagady bd nieporwnywalne z niczym. Kiedy to pojem, byem w szoku, kompletnie zaamany. Nie mogem spa przez wiele nocy. Problem ten zdominowa moje ycie i skierowa je na nowe tory. Dotychczas cae swoje ycie miaem dokadnie zaplanowane. Od lat yem na godowej diecie, opartej na owocach i jarzynach. Miao to mi pozwoli osign wspaniay wiek lat 120. Zainwestowaem w kilka funduszy emerytalnych, by po przejciu na emerytur by bogatym czowiekiem. Mgbym wtedy przez jakie 60 lat cieszy si yciem! I to w dodatku w dobrym zdrowiu. Testy na zwierztach jasno wykazay, e to jest rzeczywicie moliwe: przy godowej diecie dugo ich ycia zwikszaa si o 30 do 100%. Opierajc si na tych danych postanowiem zrobi to samo. Perspektywa stania si zamonym emerytem odbywajcym podre bya bardzo kuszca. I oto nagle moje marzenie lego w gruzach. Zgodnie z ksik Prorocza wiedza Majw Ziemia ma ulec zagadzie w dniach 21-22 grudnia 2012 roku. Tezy stawiane w tej ksice wyday mi si prawidowe, chocia autor udostpni nam tylko niewielk cz wiedzy. Zgodnie z przepowiedni Majw tego dnia pole magnetyczne Soca zmieni kierunek, co spowoduje, e Ziemia zacznie wywraca si a to bdzie miao fatalne skutki dla rodzaju ludzkiego. Byem gboko zaszokowany. Czeka nas potworna katastrofa, wiksza ni wszystkie dotychczasowe. Czuem si jak sparaliowany. Wciekaem si i przeklinaem z caego serca. Przecie miaem zacz korzysta ze swoich funduszy emerytalnych dopiero od roku 2015! Dwadziecia lat temu podpisaem klauzul, e przed tym terminem nie podejm adnych pienidzy. Zwikszao to wydatnie ogln sum i mgbym y sobie luksusowo przez dziesitki lat. Byem wicie przekonany, e zrobiem zoty interes. Tak byo, zanim przeczytaem t szczegln ksik. Od tej chwili wszystko co uwaaem za pewne w yciu i wszystkie moje marzenia runy. Postanowiem zbada dokadnie t spraw. Jeeli taki kataklizm rzeczywicie ma si wydarzy, musiaem mie niezbite dowody. Chodzi przecie o przetrwanie rodzaju ludzkiego na Ziemi! Naturalnie natychmiast zabraem si do bada i w rezultacie udao mi si ujawni innym grob nadcigajcej globalnej katastrofy. Przygotujcie si na to, e w mojej ksice przeczytacie o najbardziej wstrzsajcych odkryciach naszej nowoczesnej cywilizacji. Katastrofa naturalna, ktra nastpi, przekracza rado pojmowania kadego z nas. Emerytury strac wszelk warto -zatem zrezygnowaem z mojej. aden rzd nie bdzie w stanie przetrwa. Nikt w to nie uwierzy - a potem bdzie ju za pno. Dlatego musicie przygotowa si i opracowa swojwasn taktyk przetrwania. Bd dla was baz danych. Przeycie tak ogromnej katastrofy bdzie niesychanie trudne, jeeli nie dokona si adnych przygotowa. Zapasy ywnoci ulegn zniszczeniu, opieka lekarska przestanie 3
 • 4. istnie, zawodowi ratownicy zgin. Musimy zatem niezwocznie stworzy grupy, ktre zaczn pracowa nad tym zadaniem. Trzeba bdzie zbudowa arki Noego, by mc przetrzyma uderzenie ogromnych fal morskich. Trzeba bdzie gromadzi ywno i energi. Trzeba bdzie podj nieskoczenie wiele dziaa, a do tej fatalnej daty pozostaje ju tylko kilka lat. Mam nadziej, e zgosi si wielu ochotnikw, by wprowadzi w ycie opisan w tej ksice strategi przetrwania. 4
 • 5. Cz pierwsza Zadziwiajce odkrycia Rozdzia 1 Zodiak z Dendeiy Po przeczytaniu Proroczej wiedzy Majw natknem si na kilka innych prac z tej dziedziny. Wedug autorw ksiki When the Sky Fell (Kiedy niebo spado na ziemi) Atlantyda dryfowaa z powodu ogromnego przesunicia skorupy ziemskiej, a dotara w okolice bieguna poudniowego jakie 12 000 lat temu. Potwierdza to inna ksika, The Path of the Pole (Droga bieguna), autorstwa profesora Charlesa Hapgooda. W przedmowie do pierwszego wydania Albert Einstein pisa: Czsto otrzymuj listy od ludzi, ktrzy chc mojej rady w zwizku z ich nieopublikowanymi jeszcze teoriami. Nie trzeba dodawa, e te teorie rzadko mjjak warto naukow. Jednak ju pierwsza wiadomo otrzymana od pana Hapgooda zelektryzowaa mnie. Jego teoria jest oryginalna, bardzo prosta i -jeli si potwierdzi - niezwykle wana dla wszystkiego, co zwizane jest z histori Ziemi. Dokadne badanie jakiegokolwiek punktu na powierzchni kuli ziemskiej dostarcza danych wskazujcych na zachodzenie w tym punkcie wielu zmian klimatycznych o gwatownym przebiegu. Zgodnie z teori Hapgooda wyjani to mona tym, e pozornie sztywna skorupa ziemska podlega od czasu do czasu wyranym przesuniciom w stosunku do plastycznych, lepkich, a moe nawet pynnych warstw wewntrznych. Te przesunicia mog by efektem stosunkowo niewielkich si dziaajcych na powierzchni Ziemi na skutek momentu obrotowego ruchu Ziem i dookoa wasnej osi, co w konsekwencji powoduje zmian osi obrotu skorupy. Autor nie ograniczy si jedynie do zaprezentowania tej teorii. Przedstawi te niezwykle bogaty materia dowodowy. Myl, e ta zaskakujca, a nawet fascynujca teoria zasuguje na baczn uwag kadego, kto zajmuje si teori rozwoju kuli ziemskiej. Rys 01 i 02 : Prostoktny Zodiak z Denery, jedno z najbardziej zagadkowych dzie staroytnych Egipcjan. W kolejnych wydaniach Charles Hapgood pisze: Postpujca wiedza na temat warunkw na powierzchni Ziemi wskazuje obecnie na to, e siy odpowiedzialne za przesunicia skorupy ziemskiej tkwi w gbi kuli ziemskiej, a nie na jej powierzchni. Pomimo tej zmiany proponowanego wyjanienia charakteru ruchw skorupy ziemskiej, dowd istnienia tych przesuni by w ostatniej dekadzie wielokrotnie powtarzany. Gwne tematy ksiki - 5
 • 6. zjawisko przemieszcze skorupy Ziemi, nawet bardzo niedawnych z perspektywy geologicznej, i ich wpyw na ksztatowanie si powierzchni Ziemi - pozostaj niezmienione. Kiedy nastpuje przesunicie skorupy ziemskiej, niektre kontynenty przemieszczaj si w kierunku biegunw, inne natomiast si od nich odsuwaj. Gigantyczna fala przypywu zalewa ziemi. W dniu, w ktrym Atlantyda skrya si pod biegunem poudniowym, ocalali mogli jedynie ucieka z terenw skazanych na zagad. Ta ksika jasno dowiedzie, e takie wydarzenia istotnie miay miejsce. Natychmiast po nich w innych czciach wiata gwatownie rozwino si rolnictwo. To wyranie czy zagad jednej cywilizacji z powstaniem nowych kultur na odlegych kontynentach. W ten sposb Atlantyda staa si zacztkiem nie tylko kultury Majw, ale take kultur Indii, Chin i Egiptu. Niemal wszyscy znaj legend o Atlantydzie, kontynencie, ktry znikn z powierzchni ziemi podczas strasznych wstrzsw sejsmicznych o nieznanej dotychczas sile. Wspomina o niej grecki filozof Platon. Jeli wszystko to jest prawd, musz istnie powizania pomidzy proroctwami Majw i Egipcjan. Przebrnem przez kilka dzie powiconych kulturze staroytnego Egiptu i byem pod coraz wikszym wraeniem jej ogromnych osigni. Przed moimi oczami jak w kalejdoskopie migay witynie, piramidy, dziea sztuki, sfinksy. Nie znalazem jednak powizania. Rozmawiaem z kilkoma przyjacimi o swoich bezskutecznych poszukiwaniach, a pewnego dnia jeden z nich spyta: - Czytae Serpent in the Sky (Wa na niebie)? - Nie. A kto t