Forum ne prezentacja pl

download Forum ne prezentacja pl

of 25

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  694
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Forum ne prezentacja pl

 • 1. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa - konkurencja czy wspdziaanie? Prof. dr hab. Kazimierz Jele - AGH
 • 2. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa Polityka Energetyczna Polski do 2030 rPokrycie zapotrzebowania na energi elektryczn: Energetyka wglowa 60-70% Energetyka jdrowa 15% Energetyka OZE 15% Energetyka wodna 4 -5% Pakiet 3x20 I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 3. Energetyka rozproszona i wielkoskalowaPorwnanie urednionych kosztw wytwarzania energii elektrycznej i ich struktury dla rde przewidzianych do uruchomienia okoo 2020 r. rdo Analiza ARE wykonana w 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 4. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 5. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa UDZIA POSZCZEGLNYCH RDE ENERGIIPIERWOTNEJ W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - WIAT ropa naftowa inneenergia 7.9% 1.6%wodna wgiel 17.1% 39%energiajdrowa gaz 16.9% 17.5% I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 6. Zanieczyszczenia powietrza Elektroenergetyka polska emituje do atmosfery: 52% SO2 53% CO2 34% NOx 15% pyw (w skali UE)
 • 7. Energetyka rozproszona i wielkoskalowaEnergetyka wielkoskalowaElektrownie o duych mocach zlokalizowane w pobliu zasobw paliw: Przesy energii na due odlegoci (straty) lub transport paliw Rozbudowane sieci energetycznePolska energetyka jest wielkoskalowa oparta na wglu kamiennym i brunatnymWielkoskalowa bdzie te energetyka jdrowaEnergetyka gazowa moe by wielkoskalowa lub rozproszona I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 8. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa Energetyka rozproszona polega na budowaniu maych jednostek wytwrczych na terenie caego kraju. Moe by szans rozwoju dla inteligentnych systemw energetycznych, jest alternatyw dla duych elektrowni i okazj do wykorzystania odnawialnych rde energii. Energetyka rozproszona: Wiatrowa Soneczna Na biomasie Geotermalna Gazowa WodnaEnergetyka rozproszona moe mie charakter lokalnyenergia (ciepo, energia elektryczna) jest wykorzystywana w pobliu wytwrcy(bez wczenia do sieci ciepowniczej bd elektrycznej) prostszeWytworzona energia wprowadzana jest do sieci elektrycznej przystosowaniesieci do odbioru energii od wielu maych rde konieczne sieci inteligentne I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 9. Jest taki kraj - DaniaScentralizowana produkcja Zdecentralizowana produkcjaw poowie lat 80 dzisiaj
 • 10. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa Szybki rozwj energetyki rozproszonej bazujcej na OZE Energetyka soneczna: Niemcy, Hiszpania, Chiny.Pierwsza na wiecie komercyjna elektrownia soneczna wtechnologii z centraln wie PS 10 w Hiszpanii. Skada si z624 luster, kade o powierzchni 120 m2. Odbiornik ciepaumieszczony na szczycie 100 metrowej wiey wytwarza par o W brany fotowoltaicznej pojawiao si ostatnio sporotemp 250 stopni i cinieniu 40 bar. Szacuje si, e bdzie newsw powiconych oddaniu do uytku najwikszejgenerowa ilo energii potrzebn dla 6000 gospodarstw i instalacji fotowoltaicznej. Informacja ta jest bardzopozwoli na ograniczenie emisji CO2 o 18 tys. ton rocznie. ciekawa nie z uwagi, na wielko instalacji - 80 MWrdo: http://www.solarpaces.org czy do nietypowe miejsce - Ontario Kanada.Koo Sewilli I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 11. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa rdo: Internet I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 12. Energetyka rozproszona i wielkoskalowaKrajem, ktry wyznacza tempo i kierunki rozwoju fotowoltaiki w UE s przedewszystkim Niemcy, a take Hiszpania, Francja, Wochy, Wielka Brytania, Norwegia.Kraje te s znaczcymi producentami zarwno krzemu jak i gotowych moduwfotowoltaicznych. JednakPrzykadem wrcz modelowego rozwoju fotowoltaiki s Niemcy.W latach 1990-1995 programem 1000 dachw. W ramach tego programuzrealizowano 2250 instalacji dachowych podczonych do sieci (rednio 2,6 kW nadach).Powodzenie tego programu byo impulsem do nastpnego programu 100 000dachw, ktrego realizacj rozpoczto w 1999 roku. W efekcie, w okresie 5 latzainstalowano 345,5 MW moduw fotowoltaicznych w rnego typu systemach.Koszt tego programu zamkn si kwot okoo 1,77 mld euro. Wystarczy podkreli, e czna moc zainstalowanych na koniec roku 2007systemw fotowoltaicznych wszystkich typw osigna poziom ponad 2 000MWp.Odnoszc t warto do poziomu produkcji wiatowej szacowan na koniec roku2007 na 4 GW jest to bardzo duo natomiast jeeli odniesiemy t wielko dorocznie instalowanej mocy 4 000 GW bdzie to raptem 0,1%. I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 13. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa Energetyka WiatrowaTurbiny wiatrowe w Sundzie Daleko nam do Szwecji I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 14. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa Czy OZE mog zastpi energetyk jdrow Energetyka jdrowa OZE/URE Energetyka wielkoskalowa Energetyka rozproszona Stabilne rdo duej mocy Sezonowe ograniczenie produkcji energii Bez emisji CO2 Ograniczona emisja CO2 Wysokie koszty inwestycyjne Niskie koszty pojedynczych instalacji atwe gromadzenie zapasw Szansa rozwojowa paliwa Nie w peni oszacowane zasoby Przewidywalna w dugiej skali czasowej produkcja energii Potencjalne zagroenia Energia OZE to uzupenienie innychEnergia jdrowa to energia bazowa rde energii Naley rozwija w sposb zrwnowaony obydwie gazie A co z gazem? I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 15. Energetyka rozproszona i wielkoskalowaZ materiaow prof. Popczyka I Forum Nowej Gospodarki, Krakw, 14-15.11.2011
 • 16. Energetyka rozproszona i wielkoskalowa Energetyka odnawialna to energetyka rozproszonaKonieczne :sieci energetyczne umoliwiajce wczenie mocy z OZE (due inwestycje)inteligentne sieci energetyczneinteligentne zarzdzanie energi oszczdzanie energii Inteligentne miasta Inteligentne domy