Ezmluva zalozenie spol.

download
 • date post

  22-Jan-2017
 • Category

  Services
 • view

  87
 • download

  0

Embed Size (px)

transcript

Ezmluva.sk

Zaloenie spolonostiEzmluva.sk

PonukaPonuka sluieb zaloenia spolonostiZaloenie a.s.Advoktske slubyPrevod spolonostiZlenie spolonostiLikvidcia spolonostiA mnoh in..

Postup zaloenia a.s.Pri zaloen a.s. je potrebn doda daje ako obchodn meno, sdlo, predmety podnikania a.s., daje o akcionroch, lenov predstavenstva a dozornej rady a daje o akcich, teda poet akci, ich menovit hodnotu, druh akci, formu a podobu akci. A.s. sa zaklad zakladateskou listinou alebo zakladateskou zmluvou v zvislosti od toho, i ju zaklad jeden alebo viacer zakladatelia. Rrvm spsobom zaloenia a.s. je zaloenie a.s. bez vzvy na upisovanie akci. V tomto prpade sa zakladatelia spolonosti zavzuj splati cel zkladn imanie spolonosti. Pre zpis do obchodnho registra sa vyaduje splatenie aspo 30 % zkladnho imania tvorenho peanm vkladom.Druhm spsobom zaloenia a.s. je zaloenie a.s. s vzvou na upisovanie akci. Pri tomto spsobe zaloenia a.s. je potrebn uzavrie zakladatesk zmluvu alebo zakladatesk listinu, uverejni vzvu na upisovanie akci, upsa akcie najmenej v rozsahu navrhnutho zkladnho imania, splati aspo 10 % menovitej hodnoty upsanch akci pri ich upsan, ktor sa maj splati peanm vkladom, a do konania ustanovujceho valnho zhromadenia aspo 30 % menovitej hodnoty akci a zvola ustanovujce valn zhromadenie.

Pre viac informci o zaloen a.s., navtvte webov strnku: http://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-a-sEzmluva.sk