EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

of 67 /67
Define Rese

description

 

Transcript of EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

Page 1: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

Define Research

Page 2: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

OPISZ PROJEKT JEDNYM ZDANIEM

Page 3: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

BRIEF:podstawowy dokument zawierający zestaw informacji użytecz-nych w procesie tworzenia kampanii reklamowej. Zawarte w nim informacje najczęściej dotyczą odbiorców reklamy, głównych celów kampanii, analizy rynku, budżetu, idei i pomysłów zwią-zanych z realizacją projektu.

/ Wikipedia

Page 4: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2
Page 5: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

klubbranddesign.pl/ dobre_praktyki/brief.html

Page 6: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

CO ZAWIERA BRIEF:1. Prezentacja firmy2. Tło sytuacyjne3. Sytuacja marki/produktu4. Cele marketingowe5. Opis grupy docelowej6. Obietnica marki7. Wskazówki wykonawcze dla designu8. Timing9. Budżet10. Załączniki

Page 7: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

DODATKOWE INFORMACJE:

unikalna cecha produktu (unique selling proposition)poparcie (uwiarygodnienie korzyści)elementy obowiązkowe (dotychczasowy layout logo etc.)

słowa-klucze

Page 8: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

USP

Page 9: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

USP

Page 10: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

UWIARYGODNIENIE KORZYŚCI

Page 11: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

UWIARYGODNIENIE KORZYŚCI

Page 12: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

UWIARYGODNIENIE KORZYŚCI

Page 13: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

UWIARYGODNIENIE KORZYŚCI

Page 14: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

INSIGHT czyli potrzeba emocjonalna

Page 15: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

INSIGHT

znaczy tyle, co „wgląd”, czyli zrozumienie istoty rzeczy. Insight konsumencki, czyli zrozumienie niejawnych potrzeb i motywacji klienta, jest czasami dość trudny, ale potrafi doprowadzić do naprawdę przewrotnych wniosków.

/ http://symetria.pl/blog/artykuly/insight-wejrzenie-w-swiat-konsumenta

Page 16: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

INSIGHT

Page 17: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

INSIGHT

Page 18: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

INSIGHT

Page 19: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

ZASADA 5W + H

1. Who is the client and target audience? (size, nature, characteristics)

2. What design solution is the client thinking of? (print, web, video)

3. When will the design be needed and for how long? (project timescales)

4. Where will the design be used? (media, location, country)5. Why does the client think a design solution is required?+ How will the solution be implemented?(budget, distribution, campaign)

Page 20: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

1.

Who is the client and target audience? (size, nature, characteristics)

Page 21: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

2.

What design solution is the client thinking of? (print, web, video)

Page 22: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

3.

When will the design be needed and for how long? (project timescales)

Page 23: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

4.

Where will the design be used? (media, location, country)

Page 24: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

5.

Why does the client think a design solution is required?

Page 25: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

How will the solution be implemented? (budget, distribution, campaign)

Page 26: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

NAJLEPSZE PROJEKTY TO TE, KTÓRE TRZYMAJĄ SIĘ BRIEFU

/ G. Ambrose, P. Harris

Page 27: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

Define Research Ideate

Page 28: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

1. DRIVERSVS. BARRIERS

Page 29: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

ANALIZA SWOT:

S (Strengths) – mocne strony: to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,W (Weaknesses) – słabe strony: to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,O (Opportunities) – szanse: to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,T (Threats) – zagrożenia: to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

/ Wikipedia

Page 30: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

ANALIZA SWOT:

Strengths:program nauczaniaUSP

Weaknesses:strona mobilna

Opportunities:zapotrzebowanie na programistów RoR

Threats:niż demograficzny

Page 31: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

2. ZGROMADZENIEINFORMACJI

Page 32: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

I. USER / GRUPA DOCELOWAII. INTERFEJSIII. OTOCZENIE

Page 33: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

I. GRUPA DOCELOWA

Page 34: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

RESEARCH ILOŚCIOWY:

Kto wchodzi na stronę?W jakim jest wieku?

Kiedy?Na jakie podstrony?Z jakiej przeglądarki?

Czy to tylko studenci?

Page 35: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

RESEARCH JAKOŚCIOWY:

Kim są studenci EPI?Co robią w wolnym czasie?

Jakie strony WWW przeglądają najczęściej?Jakich aplikacji używają?

Page 36: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

3 TYPY UŻYTKOWNIKÓW

eksperci / experts

życzliwi adaptatorzy / willing adapters

typowi użytkownicy / mainstreamers

/ G. Colborne „Prostota i użyteczność”

Page 37: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

64% FUNKCJI INTERFEJSU JEST

NIEWYKORZYSTYWANYCH

Page 38: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2
Page 39: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2
Page 40: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

IF IT DOESN’T SELL, IT ISN’T CREATIVE.

/ D. Ogilvy

Page 41: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

WZORCE ZACHOWAŃUŻYTKOWNIKÓW

Page 42: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

BEZPIECZNA EKSPLORACJA

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 43: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

PRAGNIENIE NATYCHMIASTOWEJ SATYSFAKCJI

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 44: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

SATISFICINGsatisfying + sufficing

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 45: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

ZMIANY NA BIEŻĄCO

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 46: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

ODWLEKANIE DECYZJI

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 47: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

STOPNIOWA KONSTRUKCJA

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 48: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

PRZYZWYCZAJENIE

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 49: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

MIKROPRZERWY

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 50: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

PAMIĘĆ PRZESTRZENNA

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 51: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

PAMIĘĆ PROSPEKTYWNA

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 52: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

WSPOMAGANE POWTARZANIE

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 53: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

MIŁOŚĆ DO KLAWIATURY

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 54: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

PORADY INNYCH

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 55: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

OSOBISTE REKOMENDACJE

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Page 56: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

WZORCE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW MOBILNYCH:

mikro-zadanie

działanie lokalne

„jestem znudzony” / Smart Boredom

/ Josh Clarke „Tapworthy”

Page 57: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

MIKROZADANIA

Page 58: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

DZIAŁANIE LOKALNE

Page 59: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

SMART BOREDOM

Page 60: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

II. INTERFEJS

Page 61: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

ANALIZAISTNIEJĄCEGO INTERFEJSU

Page 62: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

III. OTOCZENIE

Page 63: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

ANALIZA KONKURENCJI

Page 64: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

INSPIRACJE

Page 65: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

INSPIRACJE

Page 66: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

3. BADANIE FOKUSOWE

Page 67: EPI Interfejs użytkownika - lab. 2

A TERAZOPISZ PROJEKT JEDNYM ZDANIEM :)