EDUKACJA W RZEMIOŚLE MA PRZYSZŁOŚĆ !

download EDUKACJA W RZEMIOŚLE MA PRZYSZŁOŚĆ !

of 29

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  0

Embed Size (px)

description

EDUKACJA W RZEMIOŚLE MA PRZYSZŁOŚĆ !. Czas trwania wymiany: 21.10.2012 – 28.10.2012 Realizator projektu : Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Partner projektu, Instytucja przyjmująca : Esmovia Walencja - Hiszpania. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of EDUKACJA W RZEMIOŚLE MA PRZYSZŁOŚĆ !

EDUKACJA W RZEMIOLE MA PRZYSZO !

EDUKACJA W RZEMIOLE MA PRZYSZO !

Czas trwania wymiany: 21.10.2012 28.10.2012Realizator projektu : Izba Rzemielnicza oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci w KatowicachPartner projektu, Instytucja przyjmujca : Esmovia Walencja - Hiszpania

Projekt Edukacja w rzemiole ma przyszo ! zakada organizacj tygodniowej wymiany midzynarodowej dla grupy 20 osb polegajcej na wymianie dowiadcze z zakresu szkolenia zawodowego (zapoznanie si z systemem edukacji oraz metodami ksztacenia w kraju zagranicznym).

Grup 20 osb stanowili:

pracownicy Izby Rzemielni-czej oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci w Katowicach;b) pracownicy lskich Cechw branowych (organizacji terytorial-nych Izby katowickiej), odpowiedzialni za ksztacenie zawodowe;c) przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnych w Izbie Rzemielniczej oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci w Katowicach; d) przedsibiorcy zrzeszeni w Cechu lub Izbie Rzemielniczej w Katowicach,e) przedstawiciele rnych zawodw rzemielniczych; f) nauczyciele szk zawodowych, doradcy zawodowi.

Najwaniejszymi celami projektu byo:1. Poznanie nowych metod szkoleniowych.2. Zapoznanie si z hiszpaskim systemem edukacji zawodowej.3. Wymiana dowiadcze w zakresie ksztacenia zawodowego w Hiszpanii.4. Pozyskanie nowych kwalifikacji.5.Wsplna prba opracowania nowatorskich narzdzi promowania rzemiosa oraz ksztacenia zawodowego, a take metod rozwoju rzemiosa w obu krajach.

PROGRAM SZKOLENIA:

21.10.2012 r. Podr do WalencjiDzie 21 padziernika 2012 roku by dniem podry. Wyruszylimy o godzinie 8.00 spod Izby Rzemielniczej oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci w Katowicach autokarem do Wiednia, skd mielimy bezporedni lot do Walencji. Do hotelu dotarlimy pnym popoudniem.

Dzie Pierwszy 22.10.2012 r. Wizyta u partnera Esmovia

Program:Poznanie zakresu dziaalnoci obu partnerw,Poznanie tradycji szkoleniowych miast: Walencji i Katowic,Wyrnienie dominujcych bran rzemielniczych w Polsce i Hiszpanii,Przedstawienie specyfiki szkoleniowej obu partnerw,Rozmowy z rzemielnikami podczas wizyt w zakadach rzemielniczych, ocena sytuacji rzemiosa, jego sabych i mocnych stron.

Zwiedzanie Walencji

Dzie Pierwszy 22.10.2012 r. Pierwszego dnia pobytu odbyo si spotkanie organizacyjne z partnerem wymiany, podczas ktrego otrzymalimy terminarz wizyt w szkoach i instytucjach. Uczestnicy projektu mieli okazj do poznania si i przekazania swoich oczekiwa odnonie wizyty.Partner zorganizowa nam ponadto zwiedzanie centrum miasta z przewodnikiem, dziki ktremu moglimy pozna pikno Walencji oraz gwne zabytki.

Wizyta w szkole ceramiki Escola Superior de Ceramica de Manises. Dzie Drugi 23.10.2012 r. Program:Poznanie metod i technik ksztacenia przyszych rzemielnikw, systemu ksztacenia i doskonalenia umiejtnoci zawodowychPoznanie dobrych praktykWymiana dowiadcze omwienie metod opracowywania i wdraania szkole zawodowych

W tym dniu odbylimy pierwsz wizyt w szkole ceramiki. Uczniowie ucz si tam rzemiosa artystycznego, tj. projektowania i wytwarzania wyrobw ceramiki przemysowej, uytkowej i artystycznej. Szkoa ma wieloletnia tradycj, zostaa zaoona prawie 100 lat temu dla dzieci rzemielnikw trudnicych si wytwarzaniem wyrobw ceramicznych. Oprcz zaj teoretycznych, prowadzone s zajcia w pracowniach specjalistycznych, tj. pracowni garncarstwa, projektw przestrzennych lub renowacji wyrobw ceramicznych. W szkole wykorzystuje si najnowsze techniki wytwarzania wyrobw ceramicznych, jednak wzornictwo i kolorystyka s silnie zwizane z lokaln tradycj. Uczniowie tej szkoy odbywaj dwukrotnie 3- miesiczne praktyki zawodowe w zakadach pracy w okolicach Walencji lub zagranic. Oprcz egzaminu kocowego odbywa si obrona pracy dyplomowej , do ktrej uczniowie przygotowuj si w ostatniej klasie, prace dyplomowe uczniw eksponowane s na korytarzach szkoy i stanowi jej element promocyjny. Doskonae zaplecze techniczne, przestronne klasopracownie, mao liczne klasy, nauczyciele artyci z pasj s atutem tej szkoy.

Wizyta w szkole ceramiki Escola Superior de Ceramica de Manises.

Program:Wymiana dowiadcze sukcesy i poraki odnoszone na rynku pracy przez osoby wyszkolone w IES Ausias MarchSposoby na zwikszenie efektywnoci wykorzystania nabytych umiejtnociPorwnanie modeli i cieek ksztacenia w obu krajach Dzie Trzeci 24.10.2012 r. Wizyta w CIPFP Ausias March (Publicznej Szkole Zawodowej)

IES Ausias March - Szkoa rednia zawodowa, ktra jest odpowiednikiem polskiego technikum. Szkoa liczy 1600 uczniw, ksztaci na 4 kierunkach: administracja, handel marketing, informatyka oraz kierunek medyczny. Zgodnie z organizacj szkolnictwa hiszpaskiego szkoy rednie zawodowe ksztac na dwch poziomach, kady z nich trwa dwa lata. Szkoa wyposaona jest w nowoczesne pracownie podzielone na cz teoretyczn oraz zaplecze warsztatowe.Wizyta w CIPFP Ausias March (Publicznej Szkole Zawodowej)

Wizyta w: IES San Jose Szkole ZawodowejServef Centrum Szkolenia i ZatrudnieniaCentro de Artesania de la Comunidad Valenciana Centrum Rzemiosa w Walencji Dzie Czwarty 25.10.2012 r. Program:Poznanie nowoczesnych metod zarzdzania przedsibiorczoci w aspekcie firm rzemielniczychPoznanie propozycji promocji rzemiosaPorwnanie funkcjonowania przedsibiorstw rzemielniczych w obu krajachUczestnictwo w zajciach ze studentami wydziaw Szkoy ZawodowejObserwacja moduw/programw szkoleniowychWymiana dowiadcze - zaprezentowanie przez Instytucj przyjmujc elementw, ktre s wprowadzane do szkole przez ni realizowanych; moliwoci inplementacji omwionych rozwiza w Polsce.IES San Jose, to szkoa prowadzona przez jezuitw, skada si ze szkoy podstawowej Education Primaria, szkoy redniej I stopnia E.S.O. oraz szkoy redniej zawodowej ksztaccej w zawodach mechanicznych, informatycznych, elektrycznych oraz budowlanych.Szkoa jest szko katolick, ale ksztaci si w niej modzie rnych wyzna a najwaniejsz zasad w szkole jest zasada rwnoci i tolerancji. Szkoa posiada bogate zaplecze warsztatowe, sportowe i rekreacyjne. Nauczyciele w zwizku z 40 godzinnym tygodniem maj gabinety w ktrych przygotowuj si do pracy i wsplny pokj nauczycielski, w ktrym odbywaj si zebrania lub po prostu odpoczywaj w trakcie siesty! Wizyta w IES San Jose Szkole Zawodowej

Servef to urzd pracy publicznych sub zatrudnienia w Walencji. Jego oddziay s rozmieszczone w caej Walencji. Usugi, ktre wiadcz, s cakowicie za darmo. Rejestracja bezrobotnych odbywa si tylko w centrum zatrudnienia. Servef posiada system komputerowy, dziki ktremu pord zarejestrowanych osb mona znale najbardziej odpowiedniego kandydata w oparciu o profil zawodowy.Wizyta w Servef Centrum Szkolenia i Zatrudnienia

Centro de Artesania de la Comunidad Valenciana to jednostka utworzona do rozpowszechniania i promowania rzemiosa Walencji oraz do promowania konsolidacji i konkurencyjnoci przedsibiorstw z rnych sektorw poprzez opracowanie polityki promocyjnej, informacyjnej, szkoleniowej, a take poprzez analiz, pomoc i koordynacj dziaa zwikszajcych popularyzacj rzemiosa. Wizyta w Centro de Artesania de la Comunidad Valenciana Centrum Rzemiosa w Walencji

Wizyta w Ciudad del aprendiz Zintegrowanym Centrum Publicznego Szkolenia (Publiczna Szkoa Zawodowa)Dzie Pity 26.10.2012 r. Program:Metody opracowywania nowatorskiego podejcia do szkole zawodowych wizyta w Ciudad del aprendiz , poczenie nauki ze wiatem biznesu. Dialog na temat potrzeby udoskonalenia edukacji zawodowej oraz zawartoci merytorycznej szkole.Wymiana dowiadcze omwienie metod opracowania i wdraania szkole zawodowych.

Wizyta w Ciudad del aprendiz Zintegrowane Centrum Publicznego Szkolenia (Publiczna Szkoa Zawodowa)Szkoa ksztaci w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdw samochodowych, blacharz, projektant odziey oraz cukiernik. Kady kierunek mieci si w oddzielnym budynku. Szkoa podczas odbywania zaj przez uczniw moe wiadczy usugi zewntrzne. Pracownia fryzjerska, przyjmuje zapisy telefoniczne na strzyenie, modelowanie lub inne zabiegi. Wykonuj je uczennice pod okiem nauczyciela zawodu, dla klientw s atrakcyjne pod wzgldem cenowym a dodatkowo zasilaj budet pracowni. Jednak zdaniem uczestniczki, ktra jest mistrzem w zawodzie fryzjer, mimo dobrego wyposaenia fryzjerki stosoway stare metody pracy - lokwki, farbowanie na czepku. Wraenie na uczestnikach projektu zrobia pracownia projektowania odziey i krawiecka, w ktrej ogldalimy projekty czsto nagradzane na rnych konkursach. Szkoa uczestniczy w wymianie zagranicznej uczniw i nauczycieli.

Zwiedzanie miasta oraz podsumowanie projektu wizyta u Partnera

Program:Zwiedzanie starego miasta, oceanarium i miasta nauki i sztuki;Podsumowanie caego programu wymiany, prba stworzenia nowatorskich rozwiza dotyczcych systemu ksztacenia zawodowego w Polsce, opracowanie strategii promocji rzemiosa;Wymiana dowiadcze dot. implikowania i dostosowania rozwiza u partnera do realiw polskich na przykadzie przedstawionych dobrych praktyk.

Dzie Szsty 27.10.2012 r.

Podsumowanie projektu wizyta u Partnera

Ostatniego dnia pobytu odbyo si spotkanie podsumowujce z partnerem wymiany, na ktrym dyskutowalimy o systemie edukacji oraz ksztacenia zawodowego, a take o sytuacji rzemiosa w Hiszpanii. Podczas spotkania otrzymalimy od Partnera certyfikaty potwierdzajce udzia w projekcie oraz nabyte kompetencje w trakcie wymiany.

Zwiedzanie Oceanarium oraz Miasta Nauki i Sztuki

Walencja oprcz zabytkw moe poszczyci si futurystycznym Miasteczkiem Sztuki i Nauki centrum zaprojektowanym przez walenckich architektw. Godny XXI w. zesp architektoniczny skada si z piciu imponujcych budowli w ktrych mieci si midzy innymi: Muzeum Nauki i Sztuki, najwiksze w Europie Oceanarium, ogrd botaniczny, Koloseum, w ktrym odbywaj si spektakle operowe i muzyczne.

Zwiedzanie Walencji

W trakcie pobytu oprcz wizyt w szkoach i instytucjach wykorzystywalimy wolny czas na zwiedzanie miasta. Dziki przewodnikowi, ktry jes