Eagle 4 Tutorial Pl

download Eagle 4 Tutorial Pl

of 36

 • date post

  26-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  68
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Eagle 4 Tutorial Pl

 • EAGLE 4Wersja Windows i Linux

  Edytor schematw Edytor PCB - Autorouter

  KRTKA INSTRUKCJA OBSUGI

  F.U.P.H. AWE-CAD CADware s.r.o. ul.Na Grobli 18, 43-100 Tychy Aloisina vina 13, 460 05 Liberec

  tel/fax:032-2171666 tel/fax: 485 106 131 elcad@data.pl cadware@pvtnet.cz

  www.awecad.pl www.cadware.cz

  Tekst zawarty w instrukc

 • 1. O instrukcjiInstrukcja zawiera podstawowe informacje o pracy z programem EAGLE do projektowania pytekdrukowanych. Jej celem jest nauka uywania polece programu, ktre s najwaniejsze do pracyz programem. Po przeczytaniu tej instrukcji i wyprbowaniu opisanych polece oraz sposobwpostpowania, mona zacz prac w programie nad wasnym projektem.

  Instrukcja omawia wszystkie moduy programu EAGLE (Edytor Schematw, edytor pytek iAutorouter). W prosty sposb prowadzi programem od projektowania schematu do projektowaniapytki i automatycznego projektowania cieek.

  Zakada si, e czytelnik zna podstawy obsugi komputera i podstawy pracy w systemieoperacyjnym Windows okrelenia typu "powikszy okno edytora" bdzie uyte dalej bezdalszego wyjaniania.

  Pomimo, e instrukcja zostaa napisana dla wersji pracujcej w systemie Windows, mona jejuy rwnie dla wersji pracujcej w systemie Linux, poniewa rnice midzy wersjami sminimalne.

  2. Wymagania sprztowe programuProgram EAGLE jest wydajnym programem do rysowania schematw i zwizanego z nimprojektu pytki drukowanej. Do pracy z programem EAGLE potrzebny jest komputer:

  Kompatybilny z IBM PC (586 lub lepszy), Windows 95, 98, NT, 2000/XP,

  lub Linux (kernel 2.x, libc6 i X11 z minimaln gbokoci koloru 8 bpp), Minimalnie 50 MB wolnego miejsca na twardym dysku, Minimalna rozdzielczo karty graficznej 1024 x 768 pikseli, zalecana jest mysz 3-przyciskowa.

  EAGLE umoliwia przygotowanie plikw wyjciowych dla drukarek, ploterw, fotoploterw,wiertarki numerycznej i raportw oraz innych plikw utworzonych przy pomocy wbudowanegomakrojzyka ULP.

  3. Gwne cechy programu EAGLEOglne

  Modularna budowa programu (modu edytora schematw, pytek i Autorouter). Maksymalna wielko powierzchni rysunkowej 64 x 64 cali (okoo 1500 x 1500 mm). Rozdzielczo 1/10000 mm (0.1 mikrona). Raster rysunkowy w mm lub calach. 255 warstw rysunkowych, kolory definiowane przez uytkownika. Wbudowany makrojzyk programowania podobny do jzyka C. Menader bibliotek z moliwoci wyszukiwania elementw wedug rnych kryteriw. Wsparcie programu dla pracy z rnymi technologiami elementw (np. 74L00, 74LS00..). Automatyczne kopie zapasowe danych.

  Modu Edytora pytek drukowanych Pene wsparcie technologii SMD. System sprawdzania poprawnoci projektu Design Rule Check (DRC). Automatyczne rozlewanie miedzi. Wsparcie dla wariantw obudw elementw.

  Modu edytora schematw Do 99 arkuszy schematw.

 • Obustronne przenoszenie zmian na schemacie i na pytce (Forward&Back Annotation)w trybie online.

  Automatyczne generowanie danych ze schematu potrzebnych do projektowania pytki. Automatyczne generowanie cieek zasilajcych (dla ukadw scalonych). Wbudowana kontrola poprawnoci elektrycznej schematu (Electrical Rule Check = ERC).

  Modu Autoroutera Pena integracja z edytorem pytek drukowanych. Podczas projektowania przestrzegane s zdefiniowane zasady projektowania (Design

  Rules). Respektuje ustawienia parametrw rnych grup pocze (Net Classes). W dowolnej chwili istnieje moliwo przechodzenia pomidzy rcznym i automatycznym

  projektowaniem cieek. Algorytm Ripup&retry. Strategia definiowana przez uytkownika. Minimalny raster do ukadania cieek wynosi 0.8 mils (0.02 mm). Maksymalnie 16 sygnaowych warstw pytki. Maksymalnie 14 warstw zasilajcych pytki.

  Wersja ProfesionalW wersji Profesional istnieje jedno ograniczenie: maksymalna ilo warstw sygnaowych pytki wynosi 16.

  Wersja StandardW wersji Standard istniej nastpujce ograniczenia: wielko pytki ograniczona jest do 160 x 100 mm, maksymalna ilo warstw sygnaowych pytki wynosi 4 (grna, dolna, 2 wewntrzne warstwy).

  Wersja Light (Freeware)W wersji Light istniej nastpujce ograniczenia: wielko pytki ograniczona jest do 100 x 80 mm, maksymalna ilo warstw sygnaowych pytki wynosi 2 (brak warstw wewntrznych), schemat moe skada si tylko z jednego arkusza.

  4. Instalacja i uruchomienie programuWindowsDo stacji CD-ROM naley woy pyt instalacyjn, nastpnie wybra odpowiedni pozycj wmenu okna autostartu. Jeeli okno autostartu si nie pojawio, naley dwukrotnie klikn na ikonCD-ROM w Mj Komputer. W wersji Light (freeware) nie trzeba podawa adnej licencji, leczwybra opcj "Run as freeware".Jeeli program trzeba odinstalowa, naley klikn na ikon unInstallShield w menu WindowsStart->Programy-> EAGLE Layout Editor 4.11.Pyta EAGLE CD-ROM zawiera take wersj Freeware, ktr mona uruchomi bezporednio zpyty CD, bez instalowania programu, lecz s w niej pewne ograniczenia, wynikajce z tego, eprogram EAGLE nie moe zapisywa plikw na pycie CD.

  LinuxDo stacji CD-ROM naley woy pyt instalacyjn. Potem naley wybra odpowiedni katalog(/english/linux/install) i przeczyta instrukcj instalacji zawart w pliku README. Podczasinstalacji programu, pojawi si pytanie, czy program EAGLE ma pracowa jako Freeware czy jakopena licencjonowana wersja. Jeeli nie posiadasz licencji, wybierz "Run as Freeware". Pyta

 • EAGLE CD-ROM zawiera rwnie wersj Freeware, ktr mona uruchomi bezporednio z pytyCD, bez instalowania programu, lecz s w niej pewne ograniczenia, wynikajce z tego, eprogram EAGLE nie moe zapisywa plikw na pycie CD.

  5. Indywidualne ustawienia programu EAGLEOprcz podstawowego ustawienia programu, EAGLE umoliwia rwnie dostosowanie niektrychwaciwoci programu do potrzeb uytkownika (np. konfigurowa menu, klawisze skrtw, kolory,itd.). Wymienione tutaj moliwoci programu nie s opisane w niniejszej instrukcji.

  6. rodowisko uytkownika programu EAGLEProgram EAGLE posiada t waciwo, e wszystkie funkcje programu mona uruchomipoleceniem. Normalnie uytkownik aktywuje polecenia w menu lub ikon w pasku narzdzi. Dorysowania schematu i projektowania pytek nie jest potrzebna znajomo skadni polece, leczz drugiej strony moe by bardzo uyteczna, poniewa powiksza to moliwoci programu.

  Dowolne polecenie mona wywoa poprzez wpisanie w linii polece lub wczytanie tekstowegopliku (nazwanego w programie Eagle skrypt patrz polecenie SCRIPT). Podczas pisaniapolecenia wystarczy napisa tylko kilka pierwszych liter polecenia, tak aby program jednoznaczniepolecenie rozpozna (np. polecenie RATSNEST moe by zapisane jako RATS lub rats).Polecenia mog by take przyporzdkowane do klawiszy funkcyjnych programu. Umoliwia toproste uruchamianie polece, alternatywnie do standardowego menu lub ikon. Z tego powodudobrze jest zna skadni przynajmniej paru polece, ktrych si najczciej uywa. Dalszeinformacje na ten temat dostpne s w pomocy programu - HELP.

  Instrukcja nie zajmuje si alternatywnym sposobem uruchamiania polece i koncentruje si napodstawowym sterowaniu programem z menu i ikon.

  7. Sownictwo i sposoby pracy uyte w tej instrukcjiKliknicie myszCzynnoci, ktre zostan wykonane po klikniciu lewego przycisku myszy s zapisane jako:

  .....klikniciem..... (lub .... naley klikn...)

  Czynnoci, ktre zostan wykonane po dwukrotnym klikniciu lewego przycisku myszy szapisane jako:...... podwjnym klikniciem ..... (lub ....naley dwukrotnie klikn....)

  Kilka moliwoci wydania poleceW programie EAGLE polecenia mog by wywoane z klawiatury, klikniciem na ikon lub powyborze polecenia w menu.Np. polecenie MOVE moe by uruchomione w ten sposb:

  Klikniciem na Poprzez wpisanie MOVE w linii polece i potwierdzeniu klawiszem Enter. Po przyciniciu klawisza funkcyjnego F7, ktremu przyporzdkowano polecenie

  MOVE (istnieje moliwo zmiany definicji klawisza) Poprzez wybr w menu Edit-Move.

  W instrukcji bdziemy dalej pracowa gwnie z poleceniami w menu i ikonach. By zapis byprzejrzysty, polecenia zapisywane s dalej jako: ....naley klikn na MOVE

 • co oznacza: kliknij ikon MOVE

  Na poniszych obrazkach przedstawione s ikony wraz z odpowiadajcymi im poleceniami.Naley zwrci uwag, e po najechaniu kursorem myszy na ikon pojawia si dymek zpodpowiedzi, jakie polecenie odpowiada danej ikonie.

  Paski narzdzi edytora schematw (lewy) i edytora pytek drukowanych (prawy).

  Od gry w d: menu, pasek narzdziowy, listwa parametrw dynamicznych, wywietlaniewsprzdnych z lini polece.

 • Uycie kombinacji klawiszyZnak + oznacza, e pierwszy klawisz naley wcisn wczeniej i jednoczenie przycisn drugiklawisz, np.: Alt+F1Oznacza, e najpierw naley wcisn klawisz Alt, a nastpnie naley przycisn klawisz F1.

  Podawanie polece i parametrw z linii poleceWpisanie polecenia musi by zakoczone przyciniciem klawisza Enter i zapisane jest winstrukcji sowem EnterNp.:

  USE Enter

  Oznacza, e naley napisa USE, a potem przycisn klawisz Enter

  Jeeli co trzeba napisa dokadnie jak to wyglda, to w instrukcji napisane jest to w ten sposb:

  CHANGE WIDTH 0.024 Enter

  Program EAGLE nie rozrnia wielkoci liter, wic powysze polecenie mona napisa rwnie:

  change width 0.024 Enter

  Nazwy polece mona skraca tylko do pocztkowych liter tak, wic powysze polecenie monanapisa rwnie:

  cha wid 0.024 Enter

  W niniejszej instrukcji kade polecenie zapisane jest zawsze w penym brzmieniu.

 • 8. Panel kontrolnyPo uruchomieniu programu EAGLE pojawi si panel kontrolny, ktry umoliwia wczytywanie izapis projektw, ustawianie pewnych parametrw programu, generowanie danych wyjciowych doprodukcji pytek, prac z wbudowanym jzykiem makropolece, przegldanie bibliotek elementw,itd.

  Po klikniciu na znaczek (+) przed nazw kategorii (Libraries, Projects, ....) katego