Dźwiękospacery SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

W ciągu ostatnich lat zaobserwować możemy rozwój nieformalnej edukacji dźwiękowej. Zajmują się nią głównie współcześni, często eksperymentujący muzycy. Liczba odbiorców tego rodzaju działań bywa zazwyczaj ograniczona, a oddziaływanie pozostaje raczej niewielkie. Wobec powyższego, realizując kolejną edycję projektu Dźwiękospacery, postanowiłyśmy zaprosić do współdziałania artystów dźwięku, którzy z powodzeniem prowadzą już autorskie warsztaty. Artyści „skomponowali” konspekty przykładowych, proponowanych zajęć w taki sposób, by jak największe grono odbiorców mogło z tych pomysłów bezpośrednio skorzystać. Pewna niespójność zamieszczonego w książce ogółu propozycji jest przede wszystkim wynikiem swobody, jaką zostawiłyśmy artystom przy tworzeniu scenariuszy; wynika ona również z różnorodnych doświadczeń samych twórców, którzy po latach praktykowania wykreowali własne techniki i formuły edukowania.

Transcript of Dźwiękospacery SCENARIUSZE ZAJĘĆ

 • SCENARIUSZE ZAJ

  Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  Marcin Dymiter Nasuchiwanie (jak otwiera uszy). Instrukcja na spacer dwikowy . . . .4 Katarzyna Krakowiak Imitator dwiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Micha Grczyski Zielona Partytura w przestrzeni. Dziaania muzyczno-przyrodnicze . . . . .10 Rafa Koacki Interaktywna instalacja, warsztaty zomowa orkiestra. . . . . . . . . . . . . .16 Krzysztof Topolski Spacer dwikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Maciej Wojnicki Tworzenie elektronicznych instrumentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Hubert Wiczyk Muzyka bez melodii, bez rytmu, bez nut oraz instrumentw . . . . . . . . . .28

  SOWNIK POJ DWIKOWYCH

  WARSZTATY 2011

  Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  Chema Deszczospacery, field recording i otwieranie uszu . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Czernikowo Dwikowe imitacje i pocig widmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Dziewierzewo Zielona partytura w przestrzeni. Dziaania muzyczno-przyrodnicze na fletach prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Kaszczorek Zomowa orkiestra i rwnie zomowa partytura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Kaszczorek Czyszczenie uszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Nieszawa Audialne sorbety i dyfuzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Toru Arduino! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Turzno Materia foniczna. Suchowisko odnalezione w Turznie . . . . . . . . . . . . .34 Toru Rurufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

  Twrcy warsztatw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

  Kuratorki projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

 • 3W

  stp

  W cigu ostatnich lat zaobserwowa moemy rozwj nieformalnej edukacji dwikowej. Zaj-muj si ni gwnie wspczeni, czsto eks-perymentujcy muzycy. Liczba odbiorcw tego rodzaju dziaa bywa zazwyczaj ograniczona, aoddziaywanie pozostaje raczej niewielkie. Wo-bec powyszego, realizujc kolejn edycj pro-jektu Dwikospacery, postanowiymy zapro-si do wspdziaania artystw dwiku, ktrzy z powodzeniem prowadz ju autorskie warsz-taty. Artyci skomponowali konspekty przy-kadowych, proponowanych zaj w taki spo-sb, by jak najwiksze grono odbiorcw mogo z tych pomysw bezporednio skorzysta. Pew-na niespjno zamieszczonego w ksice ogu propozycji jest przede wszystkim wynikiem swo-body, jak zostawiymy artystom przy tworze-niu scenariuszy; wynika ona rwnie z rnorod-nych dowiadcze samych twrcw, ktrzy po latach praktykowania wykreowali wasne techni-ki i formuy edukowania. Formalna edukacja z zakresu wspczesnej sztuki dwiku, wspczesnej muzyki w rzeczy-wistoci raczej nie wystpuje, a ju na pewno nie bywa kierowana do dzieci. Scenariusze, wi-czenia oraz sownik s wic prb wypenienia pewnej istniejcej luki. Oczywicie jest to tylko przyczynek do bardzo rozlegego tematu. Sta-raniem naszym byo, aby teksty zostay skon-struowane w taki sposb, by mogy z nich ko-rzysta z osoby nie posiadajce przygotowania,

  wyksztacenia muzycznego; zarwno uczestnicy jak i potencjalni prowadzcy tego rodzaju warsz-taty. Biografie wielu wspczesnych artystw zaj-mujcych si dwikiem s przykadem na to, e nie trzeba odebra tradycyjnego wyksztacenia muzycznego, aby zajmowa si dwikiem. Wy-starczy szeroko otworzy uszy i umysy na co, co moglibymy okreli kultur dwiku. Cichym marzeniem autorek jest, aby jak najwiksza licz-ba osb przestaa ba si eksperymentowania wmuzyce i podesza do dwiku z wiksz wia-domoci, swobod i zaangaowaniem. Jak korzysta z konspektw i sownika? Konspekty maj sta si przyczynkiem i in-spiracj do tworzenia lekcji czy warsztatw. Za-chcamy jednak do improwizacji, posikowania si stronami internetowymi ich twrcw; nama-wiamy w kocu do poszukiwa wasnych w od-niesieniu do zagadnie w ksice zawartych. Nie trzeba przeprowadza kadego warsztatu od pocztku do koca; mona wybra jedynie te elementy, ktre wydaj si Wam najciekawsze lub jeszcze lepszym rozwianiem jest by -czy wiczenia z poszczeglnych warsztatw ze sob, komponowa. Mona wybra si na spacer dwikowy z grup, mona te po prostu przej si ze znajomymi, otwierajc szeroko uszy. Za-chcamy rwnie do dzielenia si z nami swoimi spostrzeeniami na temat konspektw i przede wszystkim do... eksperymentowania! A moe cz z Was ju to robi?

  SamorzdWojewdztwaKujawsko-Pomorskiego

  www.dzwiekospacery.art.plwww.dzwiekospacery.blogspot.com

  kuratorki projektu: Katarzyna Jankowska, Marta Karalusteksty: Marcin Dymiter, Micha Grczyski, Katarzyna Jankowska, Marta Karalus, Rafa Koacki, Katarzyna Krakowiak, Krzysztof Topolski, Hubert Wiczyk, Maciej Wojnickikorekta: Katarzyna Jankowska, Marta Karalus zdjcia: Katarzyna Jankowska, Marta Karalusprojekt i skad: Katarzyna I. Rosikilustracje: Marcin Grlikowskipyta: Bartek Jaworski, Rafa Koackidruk: ARSPOL sp. z o.o.

  ISBN: 978-83-932777-0-4

  Creative Commons 3.0 Polska Uznanie autorstwa/Uycie niekomercyjne/Na tych samych warunkach

  wydawca/dystrybucja:Fundacja Fabryka UTUul. Kujota 5A/1287-100 [email protected]

  Projekt realizowany w ramach Akademii Orange

  Sfinansowano ze rodkw Marszaka Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego

  Partnerzy projektu:

 • 4 5

  Forma zaj: warsztatCzas trwania: ok. 1h2hLiczba uczestnikw: 120 osbWiek uczestnikw: 7100 lat

  Idea nasuchiwaniaNasuchiwanie to proces, ktry wymaga czasu i wicze poniej przedstawi par uwag, kt-re mog pomc w wiadomym suchaniu, jak te by moe skupi w przyszoci wasz uwa-g na zjawisku zwanym field recording (z ang. nagrania terenowe). Instrukcja dedykowana jest tym, ktrzy takie dziaania pragn przeprowa-dzi.

  Instrukcja na spacer dwikowyW ramach przygotowa do spaceru dwiko-wego warto zrobi krtkie wprowadzenie na te-mat samych dwikw. Naley zada sobie py-tanie czym dla nas jest dwik, a czym cisza? Pamitajmy przy tym, e nie ma zych lub do-brych odpowiedzi. Moemy te zapyta o ulubio-ne dwiki (nie muzyk) lub poprosi o wymie-nienie dwikw, ktre szczeglnie drani. 1. Spacerujcie po miecie wsuchujc si

  wdwiki otoczenia, bez uywania telefonu, odtwarzacza mp3, suchawek. Starajcie si skupi swoj uwag na samych dwikach. Najlepiej robi to w absolutnej ciszy, bez roz-mw. Najkorzystniej jest odbywa takie spa-cery w samotnoci lub w maych grupach (do 5 osb). Jeli mamy du grup, np. klas ok. 20 osb to dzielimy si na 4 grupy po 5 osb.

  2. Zacznijcie od piciominutowych spacerw. Chodcie w ciszy i skupieniu, uwaajc na kady mijany/syszany dwik. Niech kady nastpny spacer bdzie o 5 minut duszy, awic rozpoczynajc od 5 minut przechodzi-my do 10 minut, nastpnie do 15 minut itd.

  Po kilku obytych ju spacerach warto wybra si na spacer z zawizanymi oczami (zale-cana jest elastyczna opaska na oczy, czar-na lub w innym ciemnym kolorze, ewentual-nie kawaek ciemnego i gstego materiau). To pomoe skupi si na samych dwikach.

  Uwaga: konieczny jest przewodnik, ktry za-dba o bezpieczestwo podczas takiej prze-chadzki. Osoba z przepask na oczach przez cay czas prowadzona jest przez przewodni-ka, ktry musi zwraca szczegln uwag na takie przeszkody jak: krawniki, przej-cia dla pieszych, dziury, wszelkie nierwno-ci terenu, wod, mosty czy kaue. Najlepiej

  prowadzi osob w opasce za rk lub trzy-ma j za rami. Tak wic do 5 osb, ktre id z przepaskami na oczach potrzebujemy 5 przewodnikw.

  3. Kiedy spacery staj si coraz dusze, szu-kajcie dwikowych wyzwa, nie poprzesta-jc jedynie na suchaniu dwikw dominu-jcych, cigych. Koncentrujcie swoj uwa-g raczej na detalach, drobinach, dwikach prawie niezauwaalnych, na dwikach incy-dentalnych, ktre jednoczenie wzbogacaj i poszerzaj stabilne pasmo miejskiego haa-su. Warto zmienia i poszerza trasy o nowe miejsca, nowe pejzae dwikowe. Odbywa-jc kolejny z rzdu spacer proponuj wyko-na ponisze wiczenie:

  Jeeli w najbliszym otoczeniu macie do-stp do fontanny, strumienia, rzeki bd je-ziora usidcie przed danym zbiornikiem wodnym w odlegoci ok. 1 metra. Starajcie si skoncentrowa uwag na tym, jak gra woda, jaka jest jej barwa, brzmienie, wyso-ko dwikw oraz rytm. Czy jest to powta-rzalne? Nastpnie siedzc nadal w tym sa-mym miejscu, starajcie si wsuchiwa w to, co znajduje si za cian wody.

  4. Starajcie si nabra nawyku zapisywania wszelkich uwag i spostrzee zwizanych ze spacerami dwikowymi. Moecie nawet za-oy specjalny zeszyt.

  5. Jeli w okolicy, w trakcie spacerw znajdzie-cie ciekawe akustycznie miejsce, postarajcie si odpowiedzie na ponisze pytania:

  Jakie to miejsce? Jaki to dwik? postarajcie si go opisa Co interesujcego jest w danym dwiku? Czy jest stay, czy si zmienia? Nadajcie nazw temu miejscu w oparciu

  oda ny dwik. 6. Niech kady znajdzie 23 interesujce dwi-

  kowo miejsca w swoim miecie. 7. Zapiszcie uwagi i zachowajcie wszelkie no-

  tatki, tak, by mc przygotowa pniej map z opisanymi przez was miejscami: naniecie te punkty na jedn, wsplnie przygotowan map, wpiszcie nazwy miejsc, a take pod-piszcie je swoim imionami. Bdzie to mapa dwikowa wynik nasuchiwania terenu. Na podstawie tak sporzdzonej mapy, moecie razem odwiedza te miejsca i dzieli si spo-strzeeniami. Zaprocie na taki spacer swo-ich bliskich.

  Marcin Dymiter aka emiter

  * Jeeli warsztaty odbywaj si cyklicznie mona zadawa prace domowe. Przykad pracy domowej:Za