Działalność Artystyczna Michała Anioła

download Działalność Artystyczna Michała Anioła

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Krótki opis działalności artystycznej Michała Anioła.

Transcript of Działalność Artystyczna Michała Anioła

Micha Anio naprawd Michelangelo Buonarroti- woski malarz, rzebiarz, poeta i architekt epoki Odrodzenia.Gwny temat rzeb Michaa Anioa stanowia posta ludzka, w ktrej artysta upatrywa gboki sens metafizyczny (metafizyczne malarstwo). Suyy temu heroizowane figury w dynamicznych pozach ze spotgowanym efektem cierpienia, dalekie od harmonijnych i statycznych rzeb klasycznego renesansu. Nowatorstwo polega na wprowadzeniu rozwiza manierystycznych (manieryzm) oraz zapowiadajcych kreacje barokowe. Pracowa on wycznie w marmurze, bez pomocy uczniw. Zafascynowany kontrastem powierzchni surowej i wygadzonej dutem, pozostawia szereg prac nie dokoczonych. GWNE DZIEA (RZEBY)Walka centaurw z Lapitami 1490-1492Obecnie znajduje si w Casa Buonarroti we Florencji. Dzieo przedstawia gmatwanin spltanych cia w walce z centaurami. Temat posuy artycie do ukazania cia w rnych pozach, ktre zachwycaj piknem klasycznych proporcji i jednoczenie, poprzez wraenie ruchu, emanuj niesamowit energi.Madonna przy schodach 1490-1492Obecnie znajduje si w Casa Buonarroti we Florencji. Madonna wykonana jest w bardzo paskim reliefie (do 5 cm). Na pierwszym planie znajduje si siedzca Madonna, z dziecitkiem sscym jej pier. W tle widoczne s schody i porcz. Na stopniach stoj dwie postaci, z ktrych jedna (modzieniec, znajdujcy si bliej widza), podtrzymuje szat Maryi.Krucyfiks 1492Obecnie znajduje si w kociele Santo Spirito we Florencji . Micha Anio wyrzebi j dla przeora klasztoru pod tym wezwaniem. To znakomite modziecze dzieo Michaa Anioa jest jego jedyn znan prac wykonan w drewnie, a nastpnie polichromowan.Piet watykaska ryc.1 14971500Obecnie znajduje si w Bazylice w. Piotra w Rzymie. Przedstawia Maryj trzymajc w ramionach zdjtego z krzya Jezusa. Madonna jest w typie nordyckim, lecz Micha Anio nada jej indywidualne rysy. Rzeba odznacza si wyjtkow harmoni, stanowic klasyczny przykad renesansowego podejcia do dziea sztuki. Madonna jest niewzruszona, nie ukazujca specyficznych cech ani uczu. Rzeba jest wykoczona, co j odrnia od pozostaych dzie Michaa Anioa.Bachus 1497-1499Obecnie znajduje si w Museo Nazionale del Bargello we Florencji. Dzieo zostao wykonane dla kardynaa Riario i przedstawia pijanego Bachusa trzymajcego w prawej doni kielich z winem. Za plecami chwiejcego si na nogach boga znajduje si natomiast may satyr.Madonna z Brugii po 1501Obecnie znajduje si w kociele Najwitszej Marii Panny w Brugii. Madonna z Dziecitkiem tworzy zwart, zamknit kompozycj, w ktrej dziecko stanowi jedno z matk. W przeciwiestwie do marzycielskiego wyrazu twarzy Dziecitka-Jezus, twarz patrzcej przed siebie Marii wyraa zaniepokojenie i trosk o dalsze losy syna. W lewej rce trzyma rczk Jezusa, za jej prawa rka spoczywa na zamknitej ksice w ten sposb rzebiarz podkreli niepewno Marii dotyczc przyszych losw jej dziecka.Dawid 15011504Obecnie znajduje si w specjalnej Trybunie Dawida w Galleria dell'Accademia. Przedstawia biblijnego Dawida bezporednio przed podjciem decyzji o zmierzeniu si z Goliatem. Wykonana zostaa z dbaoci o detale artysta wyrzebi nawet naczynia krwionone.Mojesz do nagrobka papiea Juliusza II 15131516 Obecnie znajduje si w bazylice w. Piotra w Okowach w Rzymie. Posg zosta wykonany jako realizacja drugiego projektu nagrobka. Przedstawia biblijn posta Mojesza z rogami, co prawdopodobnie wynikao z bdnego tumaczenia Pisma witego w czasie jego tworzenia. Bya to jedna z szeciu postaci majcych wieczy grb.Jecy do nagrobka papiea Juliusza II 15131516a.Umierajcy jeniec Obecnie znajduje si w Luwrze. Dzieo przedstawia posta w pozycji kontrapostu. Pier i nadgarstki cinite s przez bandae symbolizujce wizy, czynice z czowieka niewolnika (ktry z kolei, w symbolice neoplatoskiej, mia by obrazem walki czowieka o uwolnienie duszy z wizw materii).a.Zbuntowany jeniec Obecnie znajduje si w Luwrze. Profil gowy przedstawionej postaci wzorowany jest na rzebie hellenistycznej i przypomina Grup Laokoona - staroytne dzieo, przy ktrego odkryciu by obecny Micha Anio podczas wykopalisk prowadzonych w 1506 roku w Domus Aurea.ZwycistwoObecnie znajdujca si w Palazzo Vecchio, Florencja.Rachel i Lea do nagrobka papiea Juliusza II 1542Piet Florencka 15471553Rzeba umieszczona jest w Museum dell'Opera del Duomo we Florencji. Przedstawia cztery postacie: martwe ciao Jezusa Chrystusa, zdjte z Krzya, Nikodema (lub Jzefa z Arymatei), Mari Magdalen oraz inn niedokoczon posta kobiec (by moe jest to Maryja) w aobie z ciaem Chrystusa na swych kolanach. Micha Anio w Piecie Florenckiej nie przedstawi adnego motywu biblijnego; utworzy osobiste wyobraenie cierpienia po zdjciu Chrystusa z Krzya. Piet Rondanini 1564Obecnie znajduj si w znajduje si w Castello Sforzesco w Mediolanie. Zasady anatomii zostay tu potraktowane marginalnie, brak szczegw rzeba stanowi jakby szkic. Rni si znaczco od wczeniejszych dzie tego artysty. Przedstawienie jest do nietypowe jak na piet. Matka Boska, przedstawiona w pozycji stojcej, przytrzymuje martwego Jezusa Chrystusa.MALARSTWOW pracach malarskich Michaa Anioa widoczne jest rzebiarskie mylenie artysty, ktrego bardziej interesowao zagadnienie formy w przestrzeni, anieli problem koloru i wiatocienia; dominuje tu bogactwo ekspresji i intensywno psychologiczna.I.FRESKIFreski na sklepieniu Kaplicy Sykstyskiej wykonane na zlecenie papiea Juliusza II przedstawiaj sceny ze Starego Testamentu (m.in. stworzenie Adama ryc.2, potop).Fresk na zachodniej cianie Kaplicy Sykstyskiej (15361541) zosta zrealizowany na zamwienie papiea Pawa III. Jest to wyobraenie sdu ostatecznego.Bitwa pod CascinII. OBRAZYDoni Tondo (15031504) Obraz zosta wkomponowany w kolisty ksztat ptna i przedstawia wit Rodzin w scenie chrztu maego Jezusa. Matka Boska ukazana zostaa na pierwszym planie w nietypowej skrconej pozie w kierunku Dziecitka podawanego przez jej rami z rk Jzefa. ARCHITEKTURAMicha Anio jako architekt wprowadzi nowe, dynamiczne zasady kompozycji oraz odmienne pojmowanie przestrzeni - stosowa klasyczne elementy w sposb sprzeczny z ich tradycyjnymi funkcjami. W najbardziej nowatorskiej kaplicy Medyceuszy odrzuci kanony klasycznego pikna, przewajc ostro proporcje okien, a pilastry pozbawiajc gowic. W zakresie urbanistyki istotn nowo stanowio wprowadzenie formy owalu jako podstawy uksztatowania Kapitolu.Micha Anio moe si poszczyci kilkoma osigniciami architektonicznymi, m.in.kontynuacj budowy bazyliki w. Piotra w Rzymie w latach 15461564,projektem placu na wzgrzu Kapitol w Rzymie,projektem Kaplicy Medyceuszy, przy ktrej budowie pracowa w latach 15201535,sal i przedsionkiem biblioteki medycejskiej zw. bibliotek Laurenziana.ryc.1 (Piet watykaska)ryc.2 (Stworzenie Adama)Bibliografia:Bitwa centaurw- Monica Girardi, Jadwiga Walkowska (tumacz): Micha Anio. Warszawa: Rzeczpospolita : HPS, 2006, s. 20,21. ISBN 83-60529-24-8Madonna na schodach- Tadeusz Broniewski, Micha Anio Buonarroti, Wrocaw: Ossolineum 1966.Pieta watykaska- Alfred Ligocki Sztuka renesansu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.Bachus- Monica Girardi, Jadwiga Walkowska (tumacz): Micha Anio. Warszawa: Rzeczpospolita : HPS, 2006, s. 28,29. ISBN 83-60529-24-8.Madonna z Brugii- Monica Girardi, Jadwiga Walkowska (tumacz): Micha Anio. Warszawa: Rzeczpospolita : HPS, 2006, s. 32. ISBN 83-60529-24-8.Mojesz- Monica Girardi, Jadwiga Walkowska (tumacz): Micha Anio. Warszawa: Rzeczpospolita : HPS, 2006, s. 52,53. ISBN 83-60529-24-8.Umierajcy jeniec- Monica Girardi, Jadwiga Walkowska (tumacz): Micha Anio. Warszawa: Rzeczpospolita : HPS, 2006, s. 50, 51. ISBN 83-60529-24-8.Zbuntowany jeniec- Monica Girardi, Jadwiga Walkowska (tumacz): Micha Anio. Warszawa: Rzeczpospolita : HPS, 2006, s. 50, 51. ISBN 83-60529-24-8.