Drukarka 3D - przyszłość innowacji!

download Drukarka 3D - przyszłość innowacji!

of 35

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Design

 • view

  582
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Stypendium z Wyboru

Transcript of Drukarka 3D - przyszłość innowacji!

 • 1. START

2. Najlepszinwestycj czowiekajest inwestycjaw samego siebie! 3. W dobie gwatownego postputechnologicznego, ciko znale dobry ichwytliwy produkt, ktry mona dobrzesprzeda, gdy rynek zdominowany jestprzez rnorodne koncernymidzynarodowe majce monopol naokrelony produkt. 4. Wiele pomysw nie doczekao sirealizacji. Wiele okazao simrzonkami z pogranicza SinceFiction, cho z kadym dniem wiatktry zamieszkujemy coraz bardziejupodabnia si do tego jaki znamy zksiek czy filmowychsuperprodukcji. 5. Ciko modymwizjonerom dosta sina rynek zdominowanyprzez koncerny, wktrych rzeszenaukowcw opracowujcoraz to nowszetechnologie. 6. Wychodzc naprzeciw temuproblemowi jako skromnystudent prbuje swoich szans winnowacjach, przelewajcswoje pomysy niegdy napapier a dzi dokomputera, kreujc lepsze jutroz pomoc nowoczesnychnarzdzi 7. PROJEKTYWYKONANIEPRODUKTKOCOWY 8. Pracujc nad rnego rodzajuprojektami niejednokrotnie narzekaemna utrudnienia wynike ze z brakubezporedniej realizacji zaoe.Wizao si to z nawizywaniemwsppracy z zewntrznymijednostkami, ktre pocigay za sobkolejne koszty i bezcenny czas. 9. Wszystko czego potrzeba do sprawnejpracy to sprawne narzdzia.Najwspanialszym z nich jest umys, ai manualne zdolnoci niektrychrzemielnikw nie maj sobierwnychDziki zaawansowanym programomkomputerowym, mogemwizualizowa swoje pomysy wsposb bardziej dokadny iprzejrzysty. A oto przykady: 10. RYSUNKI I MODELE3DPREZENTACJEELEMENTWSCHEMATY ZOENIAPODZESPOW POWRT DOMENUGWNEGO 11. MENU 12. MENUAnimacja zoenia konika do tokarkiZielone elementy widoczne w animacji zostay docelowo wykonane na DRUKARCE 3D 13. MENU 14. Globalna automatyzacja przyczyniasi do zwikszenia standardwycia, ludzie s zastpowani przezmaszyny, co przekada si na ichlepszy stan zdrowia i wicej czasuna swoje pasje.Dodatkowo maszyny posiadaj wikszdokadno wykonania oraz powtarzalnoprocesu ni najwybitniejszy rzemielnik. 15. Przyzwyczailimy si do tego, emaszyny s obecne w naszejcodziennoci. Z kadym dniempojawiaj si nowe. Niektrezaskakuj prostot i funkcyjnoci,inne miesz, a jeszcze inne intryguj. 16. Maszyna ta pozwala nawykonanie poprzeznanoszeniekolejnych warstw modeli3D zaprojektowanych wspecjalnych programachgraficznychWiele z nich uatwia nam ycie i praczawodow. Takim przykadem jest absolutnierewolucyjny wynalazek jakim jest: 17. Jej prostota i nieskoczone niemal moliwocisprawiaj, e jest to wymarzone narzdzie dlakadego konstruktora.Pord wielu proceswtechnologicznych, zwizanych z obrbkmateriaw, zawiych iskomplikowanych nieznajdziemy bardziejwydajnego, estetycznego iczystego procesu. 18. DRUKARKA 3D wzbogaciaby mjwarsztat pozwalajc na bardziejrozbudowane konstrukcje.Czsto wrd licznych podzespowmaszynowych potrzebny jest jakiuchwyt, cznik czy mocowanie.Wszystko to z mistern dokadnociodwzoruje ta wspaniaa maszynapozwalajc zaoszczdzi czas ipienidze.POWRT DOMENUGWNEGO 19. Na przedmioty codziennego uytku zjakimi mamy do czynienia skada si wieleprocesw technologicznych, o ktrychistnieniu nie mamy nawet pojcia.Doskonaym przykadem jednego z nichjest praca Drukarki 3D.Jej prostota i nieskoczone niemalmoliwoci sprawiaj, e jest towymarzone narzdzie dla kadegokonstruktora. 20. Pord wielu proceswtechnologicznych, zwizanych z obrbkmateriaw, zawiych i skomplikowanych nieznajdziemy bardziej wydajnego, estetycznego iczystego procesu.Fenomen DRUKARKI 3D polega najej elastycznej wszechstronnocidostosowanych do indywidualnychwymaga kadego konstruktoraniezalenie od wielkoci jegoprzedsiwzicia. A to wszystkodostpne od rki, bo ca pracwykonuje za nas komputer. 21. ReklamaOptymalizacja PostpRozwjGospodarczyKomunikatywnoRozwjTechnologicznyMedycynaBezpieczestwoZyskOszczdnoPOWRT DOMENUGWNEGO 22. MENUDrukarka 3D jest doskonaymnarzdziem komunikacyjnym.czy w sobie interakcjeczowieka z komputerem ikomputera z maszyn dzikiczemu myl konstruktora wraca doniego w formiezmaterializowanej, ktr wprostszy i bardziej przejrzystysposb moemy przekaza dalej. 23. MENUCzowiek nie osignie nigdy takiejprecyzji i dokadnoci przy takimnakadzie, a ponadto, zmuszony jestkadorazowo wykona wielezoonych proceswtechnologicznych naraajc si tymsamym na utrat zdrowia, aniejednokrotnie i ycia. Niewspominajc o straconym czasie ipienidzach 24. MENUPord wielu procesw technologicznych, zwizanychz obrbk materiaw, zawiych i skomplikowanychnie znajdziemy bardziej wydajnego, estetycznego iczystego procesu przy jednoczesnym spenieniuwymogw konstruktorskich. 25. MENUPowszechna automatyzacja dosigawszystkie, nawet te najblisze namgazie przemysu jak np.:przemys spoywczy.Tu te znajdziemy wielewidocznych oznak pracy Drukarek3D, jak choby pojemniki czysztuce.Globalna automatyzacja stosujca takie maszynyprzekada si na zyski, czasu zdrowia i pienidzy! 26. MENUPostp medycyny rwnie jest udziaemdrukw przestrzennych. Niegdy drogie iskomplikowane protezy znajduj swojesubstytuty o wiele tasze i szybsze wbudowie, a do tego speniajce wszystkiestawiane im kryteria. 27. MENUNarzdzie to jest rwnie gwarantemzwikszenia Bezpieczestwa iHigieny pracy.Maszyna wykonujca samodzielnieprzedmiot, ktry spenia okrelonewymogi narzucone przezkonstruktora, a jedyna ingerencjaczowieka polega na zainicjowaniuprocesu produkcji. 28. Zaoszczdzone pienidze, moemyzainwestowa w swj dalszy rozwjnapdzajc tym samym cagospodark lub pozwoli sobie naodrobin przyjemnoci. MENUNiesamowita wydajno maszynzastpujcych czowiekaprzekada si na zysk nie tylkomaterialny. Oszczdzamyrwnie nasze zdrowie i czas! 29. Dziki innowacyjnym konstrukcjompojawiajcym si na rynku nasze yciestaje si atwiejsze i wygodniejsze, awizje konstruktorskie coraz mielsze.Czowiek od wielu dekad patrzywymarzonym wzrokiem w dal wciprzesuwajc granic swoichmoliwoci wyej i wyej. A wszystkoto zawdziczamy genialnymmaszynom! MENU 30. MENUTakie narzdzie w warsztacie kadego konstruktorato gwarantowany sukces opierajcy si na: Rozwoju wasnym Zwikszeniu bezpieczestwa Zwikszeniu oszczdnoci czasu Ciciu kosztw Prnym automatyzowaniu proceswtechnologicznych. 31. Oczywistym faktem jest, e adna reklama aniradiowa, ani telewizyjna, ani gigantyczny bilbord niemoe rwna si z drobnym upominkiemnawizujcym treci swego ksztatu doreklamowanego produktu.Ludzie w zdecydowanejwikszoci s wzrokowcami, ajeli mog co obejrze z wielustron i dotkn tegodoni, poczu ksztat, zbada to na pewno to kupi! MENU 32. Wszystkie projekty, rysunkitechniczne, modele 3D oraz animacjezoenia i prezentacji przedmiotwwykonaem samodzielnie przy uyciuprogramw AutoDesk Inventor orazAutoDesk AutoCAD