Doniesienie do CBA na Ministerswo Finansów

download Doniesienie do CBA na Ministerswo Finansów

of 14

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW PRZEZ URZĘDNIKÓW MINISTERSTWA FINANSÓW

Transcript of Doniesienie do CBA na Ministerswo Finansów

 • Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw Rada Nadzorcza: Robert Gwiazdowski przewodniczcy, Damian Rutkowski zastpca przewodniczcego

  Czonkowie: Jolanta Winiewska, Zbigniew Sulewski, Marcin Maj

  Zarzd: Cezary Kamierczak prezes, Tomasz Pruszczyski wiceprezes

  ul. Krakowskie Przedmiecie 6, 00-325 Warszawa, biuro@zpp.net.pl, tel. 22 826 08 31

  www.zpp.net.pl

  Warszawa, 18 marca 2013

  Pan Pawe Wojtunik

  Centralne Biuro Antykorupcyjne

  Al. Ujazdowskie 9

  00-583 Warszawa

  Szanowny Panie,

  Pozwalamy sobie przesa na Pana rce doniesienie o moliwoci popeniania przestpstw przez urzdnikw

  Ministerstwa Finansw.

  Oto tre zawiadomienia.

  ZAWIADOMIENIE O MOLIWOCI POPENIANIA PRZESTPSTW

  PRZEZ URZDNIKW MINISTERSTWA FINANSW

  Ministerstwo Finansw pracuje nad rozcigniciem zasad solidarnej odpowiedzialnoci podatnikw (ktra

  ju jest zawarta w obowizujcych przepisach prawnych) na nowe stany faktyczne. Zwaszcza w stosunku do

  towarw szczeglnych, jakimi s paliwa, zom czy stal.

  Nie negujc oczywistych faktw istnienia zorganizowanych grup przestpczych a nawet mafii, naley

  wskaza, e to dziaalno Ministerstwa Finansw, ktre stanowi przepisy, przestpstwa te

  umoliwia, co, w obliczu definicji pojcia mafia czstokro uywanego przez urzdnikw kontroli

  skarbowej i prokuratorw, powinno ju wiele lat temu wzbudzi zainteresowanie przynajmniej

  kontroli wewntrznej w Ministerstwie Finansw. Mafia bowiem to zorganizowana grupa przestpcza,

  ktra wsppracuje z politykami i urzdnikami. Nie ma mafii bez urzdnikw i politykw. Bez

  urzdnikw i politykw zorganizowana grupa przestpcza pozostaje zorganizowan grup

  przestpcz, a nie mafi.

  Na pocztku przemian ustrojowych mielimy afer z opodatkowaniem niektrych towarw sprowadzanych

  przez osoby fizyczne lub nadesanych tym osobom z zagranicy. Potem ze zwolnieniem od podatku

 • Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw Rada Nadzorcza: Robert Gwiazdowski przewodniczcy, Damian Rutkowski zastpca przewodniczcego

  Czonkowie: Jolanta Winiewska, Zbigniew Sulewski, Marcin Maj

  Zarzd: Cezary Kamierczak prezes, Tomasz Pruszczyski wiceprezes

  ul. Krakowskie Przedmiecie 6, 00-325 Warszawa, biuro@zpp.net.pl, tel. 22 826 08 31

  www.zpp.net.pl

  obrotowego i dochodowego podatnikw osigajcych przychody z niektrych rodzajw nowo uruchomionej

  dziaalnoci gospodarczej, a potem z opodatkowaniem Zakadw Pracy Chronionej. Najbardziej kuriozalna

  bya historia z trzydniowym vacatio legis w podatku obrotowym na przeomie lutego i marca 1991 roku.

  Synna mafia paliwowa korzystaa z luk w zakresie opodatkowania olejw przepracowanych,

  technologicznych, opaowych i eglugowych, a obecnie korzysta z przepisw dotyczcych trzymiesicznego

  rozliczenia podatku VAT oraz z tytuu zapasw obowizkowych.

  Moe wic Minister Finansw zamiast przyglda si podatnikom powinien przyjrze si swoim

  urzdnikom. Moe niech odpowiedz, jakie byo ratio legis takich oto przepisw, zwaszcza, e niektrzy z

  nich nadal w Ministerstwie pracuj:

  Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 1989 roku w sprawie opodatkowania podatkiem

  obrotowym niektrych towarw sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesanych tym osobom z

  zagranicy1 wprowadzio zwolnienie od opodatkowania osb zagranicznych. Osoby te zaczy wic

  sprowadza do Polski bez opodatkowania wyroby, ktre dzi okrela si mianem akcyzowych, na skal

  gospodarcz. Dopiero po trzech miesicach, rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 29 marca 1990

  roku2 zamknito t furtk, otwierajc natychmiast inn: od podatku importowego zwolniono towary, na

  ktre w taryfie celnej ustalono zerowe stawki celne. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 grudnia 1989

  roku w sprawie ce na towary przywoone z zagranicy3 ustalao za, e import towarw z krajw

  rozwijajcych si objty by wanie tak uprzywilejowan stawk celn. Wwczas do Polski zacz pyn

  strumie towarw z Lesotho i Mauretanii, w ktrych to pastwach importowane dobra nie byy oczywicie

  wytwarzane. Stanowiy one jedynie kraj tranzytowy i to czsto tylko na papierze.

  Kolejn moliwo stworzyo rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 maja 1990 roku w sprawie

  zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego podatnikw osigajcych przychody z niektrych

  rodzajw nowo uruchomionej dziaalnoci gospodarczej.4 Spowodowao to gwatowny wzrost iloci nowych

  podmiotw gospodarczych, ktrych dziaalno sprowadzia si do tego, i staway si importerami towarw,

  ktre z du mar sprzedaway podmiotom ju dziaajcym, ktre z kolei sprzedaway je prawie po kosztach

  nabycia. Zwolnienie przysugiwao na okres jednego roku, dwch lub piciu lat w zalenoci od rodzaju

  podejmowanej dziaalnoci gospodarczej. Byo ono udzielane pod warunkiem, e podatnik w okresie objtym

  zwolnieniem i dwch lat po tym okresie nie zaprzestanie na stae wykonywania dziaalnoci gospodarczej.

  Wyjanienie pojcia staego zaprzestania dziaalnoci znalazo si w rozporzdzeniu Ministra Finansw z

  dnia 8 lipca 1991 roku.5 Na jego podstawie uznano, ze stae zaprzestanie wykonywania dziaalnoci

  gospodarczej uwaa si likwidacj dziaalnoci gospodarczej oraz jej przerwanie przez zaniechanie

  dokonywania zakupw i sprzeday towarw handlowych, produkcji wyrobw albo wiadczenia usug na

  1 Dz.U. Nr 75, poz. 450 2Rozporzdzenie Ministra Finansw w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektrych towarw sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesanych tym osobom z zagranicy (Dz.U. Nr 20, poz. 122) 3Dz.U. Nr 75, poz. 448 4Dz.U. Nr 35, poz. 203 5Rozporzdzenie Ministra Finansw zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego podatnikw osigajcych przychody z niektrych rodzajw nowo uruchomionej dziaalnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 64, poz. 276)

 • Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw Rada Nadzorcza: Robert Gwiazdowski przewodniczcy, Damian Rutkowski zastpca przewodniczcego

  Czonkowie: Jolanta Winiewska, Zbigniew Sulewski, Marcin Maj

  Zarzd: Cezary Kamierczak prezes, Tomasz Pruszczyski wiceprezes

  ul. Krakowskie Przedmiecie 6, 00-325 Warszawa, biuro@zpp.net.pl, tel. 22 826 08 31

  www.zpp.net.pl

  okres co najmniej trzech kolejnych miesicy. Spowodowao to, e przez dwa lata po okresie zwolnienia wiele

  podmiotw co trzy miesice dokonywao zakupu lub sprzeday maej partii towarw, lub wykonywao jak

  usug, co czsto miao charakter czynnoci prawnej pozornej, a wic w wietle art. 83 par. 1 Kodeksu

  Cywilnego - niewanej.

  Podobny mechanizm funkcjonowa w przypadku zakadw pracy chronionej dziaajcych w oparciu o

  przepisy ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji osb niepenosprawnych.6

  Zarzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 czerwca 1993 roku w sprawie zaniechania poboru podatku od

  towarw i usug od zakadw pracy chronionej7 spowodowao, e zakady te zaczy masowo importowa

  towary z zagranicy nakadajc wysok mar przy ich odsprzeday w Polsce, a ich nabywcy z powrotem je

  eksportowali z zerow stawk podatku VAT, co rodzio prawo do odzyskania z urzdw skarbowych kwoty

  VAT zapaconego z tytuu prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej. Obostrzenia wprowadzono

  dopiero zarzdzeniem Ministra Finansw z dnia 7 grudnia 1995 roku,8 gdy na jaw wysza inna ulga zwizana

  z moliwoci odpisu od podstawy opodatkowania darowizn dla osb fizycznych.

  Wielce charakterystyczny by czterodniowy okres vacatio legis dla Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia

  15 lutego 1991 roku w sprawie stawek podatku obrotowego od towarw sprowadzanych lub nadsyanych z

  zagranicy oraz zwolnie od tego podatku9 uchylajcego rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17

  kwietnia 1990 roku oraz rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie

  opodatkowania podatkiem obrotowym niektrych towarw sprowadzonych przez osoby fizyczne lub

  nadesanych tym osobom z zagranicy10 nowelizowanego wczeniej dwukrotnie.11 Zostao ono

  opublikowane 25 lutego 1991 roku, ale wej miao w ycie dnia 2 marca 1991 roku. Dziwnym trafem w

  cigu czterech dni na przeomie lutego i marca 1991 roku na wszystkich przejciach granicznych porobiy si

  due kolejki samochodw czekajcych na odpraw celn. Oczywicie z technicznego punktu widzenia mao

  ktry przedsibiorca, ktry dowiedzia si w dniu 25 czy 26 lutego o nowych stawkach podatkowych

  obowizujcych od 2 marca mia moliwo zorganizowania zaopatrzenie od pocztku - zoenie

  zamwienia, odebranie towaru i zorganizowanie transportu. W ostatnim dniu lutego na przejcia graniczne

  zaczo jednak zjeda o wiele wicej samochodw ni kilka dni wczeniej. Moe by to przypadek, a moe

  nie. Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 1991 roku zostao zreszt znowelizowane ju po 15

  dniach rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 12 marca 1991 roku.12 Tym razem wyznaczono ju

  termin vacatio legis w sposb zgodny z zasadami na 14 dni od daty ogoszenia, co tym bardziej skania do

  postawienia pytania o powody i zasadno wyznaczenia do niekonwencjonalnego terminu vacatio legis

  przy okazji pierwotnego wprowadzania tego rozporzdzenia w ycie dwa tygodnie wczeniej. Zreszt ju 1

  sierpnia uchylono to rozporzdzenie na podstawie nowego rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 lipca

  1991 roku.13 Tym razem okresu vacatio legis nie byo w ogle. Rozporzdzenie z dnia 26 lipca opublikowano

  31 lipca, a weszo w ycie 1 sierpnia. Zachowano jednak przywileje tych podatnikw, ktrzy zdyli na

  granic przed dniem 2 marca 1991 roku, czyli przed wczeniejsz nowelizacj przepisw stwierdzajc, e do