Do wyboru w roku 2018/2019 1. Katedra: Turystyki i ... Aplikacje mobilne zastosowanie w...

download Do wyboru w roku 2018/2019 1. Katedra: Turystyki i ... Aplikacje mobilne zastosowanie w r³¼nych

of 12

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Do wyboru w roku 2018/2019 1. Katedra: Turystyki i ... Aplikacje mobilne zastosowanie w...

Problematyka prac licencjackich realizowanych na kierunku Turystyka i Rekreacja

Do wyboru w roku 2018/2019

1. Katedra: Turystyki i Prozdrowotnej Aktywnoci Fizycznej

Lp. Promotor Problematyka

1. Prof. Tomik Rajmund 1. Motywy i bariery podejmowania aktywnoci turystycznej.

2. Badanie atrakcyjnoci turystycznej wybranych atrakcji.

2. Dr hab. Grabara Magorzata 1. Ocena aktywnoci fizycznej na tle zalece prozdrowotnych u osb w rnym wieku.

2. Wpyw aktywnoci fizycznej na wybrane aspekty zdrowia, sprawnoci fizycznej, funkcjonalnej i jakoci ycia.

3. Humanistyczne aspekty podejmowania aktywnoci fizycznej.

3. Prof. Cholewa Jarosaw 1. Formy aktywnoci rekreacyjnej. 2. Opis szlakw kajakowych. 3. Rekreacyjne imprezy kajakowe (charakterystyka,

profil uczestnikw).

4. Prof. Iskra Janusz 1. Biegowa aktywno ruchowa w wietle wiedzy dzieci, modziey i studentw (badania ankietowe).

2. Rekreacyjne biegi uliczne historia, charakterystyka, rozwj.

3. Gry i zabawy ruchowe w imprezach rekreacyjnych. 4. Aktywno ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Prof. Mynarski Wadysaw Urlop zdrowotny

6. Dr Dbska Magorzata 1. Ocena aktywnoci fizycznej w odniesieniu do rekomendacji prozdrowotnych.

2. Aktywno fizyczna a wybrane pozytywne mierniki zdrowia (jako ycia, sprawno fizyczna).

3. Samoocena jakoci ycia zwizanej ze stanem zdrowia osb w rnym wieku.

4. Aktywno rekreacyjna rnych grup spoecznych. 5. Humanistyczne aspekty uczestnictwa w rekreacji

ruchowej (determinanty, motywy, bariery). 6. Prozdrowotne zachowania w profilaktyce chorb

cywilizacyjnych.

7. Dr Nawrocka Agnieszka Wycznie prace badawcze i kazuistyczne (studium przypadku)

1. Ocena sprawnoci funkcjonalnej osb w rnym wieku 2. Ocena zachowa zdrowotnych osb dorosych i starszych 3. Diagnostyka i ocena aktywnoci fizycznej osb dorosych i

starszych w wietle zalece prozdrowotnych. 4. Ocena zachowa zdrowotnych osb ze schorzeniami

cywilizacyjnymi (nadcinienie ttnicze, otyo osteoporoza i inne).

Lp. Promotor Problematyka

5. Efekty realizacji ukierunkowanego programu aktywnoci fizycznej.

6. Ocena stylu i jakoci ycia osb dorosych i starszych

8. Dr Rozpara Micha -----------------------------------

9. Dr Polechoski Jacek ---------------------------

10. Dr Magiera Artur 1. Sporty ekstremalne charakterystyka, uwarunkowania.

2. Zagospodarowanie turystyczne wybranego obszaru.

11. Dr Wyszkowska Ewa 1. Diagnozowanie sprawnoci motorycznej testem FMS osb w rnych grupach wiekowych/sportowych/rekreacyjnych.

2. Diagnozowanie obrazu ciaa osb w rnych grupach wiekowych/sportowych/rekreacyjnych.

3. Diagnozowanie osobowoci osb w rnych grupach wiekowych/sportowych/rekreacyjnych.

12. Dr Vierek Aleksandra 1.Formy ochrony przyrody w Polsce i ich wykorzystanie w turystyce i rekreacji. 2.Dziedzictwo Ziemi jako przedmiot zainteresowa geoturystycznych. 3.Dziedzictwo przemysowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki 4. Atrakcyjno turystyczna wybranych regionw.

13. Dr Kosmala Gerard 1. Nowa forma turystyki jako przedmiot bada (na wybranym przykadzie). 2. Atrakcyjno turystyczna wybranego elementu

kultury lub wybranego mikroregionu. 3. Analiza i ocena wybranego szlaku turystycznego. 4. Przestrzenne i spoeczno-kulturowe skutki rozwoju turystyki w wybranym mikroregionie (np.: miejscowo, gmina, dolina etc.).

14. Dr Rynik Jakub 1. Dziaalno marketingowa na przykadzie hotelu/sieci hotelarskiej X.

2. Jako usug hotelarskich na przykadzie wybranego hotelu/ wybranej sieci hotelarskiej.

3. Nowoczesne metody promocji usug hotelarskich z uyciem sieci Internet.

4. Analiza i ocena funkcjonowania wybranej Lokalnej (Regionalnej) Organizacji Turystyczna (lub innej organizacji typu DMO Destination Management Organization lub klastra turystycznego).

5. Analiza wybranego segmentu rynku turystycznego na tle gospodarki turystycznej kraju.

Lp. Promotor Problematyka

6. Motywy uczestnictwa kibicw w turystyce sportowej ze szczeglnym uwzgldnieniem wielkich wydarze sportowych.

7. Analiza i ocena atrakcyjnoci turystycznej uzdrowiska statutowego na przykadzie.

15. Dr ylak Danuta ----------------------

16. Dr Grska Katarzyna 1. Psychofizyczne i spoeczne uwarunkowania wybranych form aktywnoci ruchowej

17. Dr Staszkiewicz Adam 1. Uwarunkowania fizyczne i fizjologiczne wybranych dyscyplin sportu.

2. Wybrane zagadnienia badawcze dotyczce windsurfingu i narciarstwa alpejskiego.

18. Mgr Wokowycka Boena 1. Badminton w zajciach rekreacyjnych w rnych grupach wiekowych.

2. Popularno badmintona w orodkach rekreacyjnych na terenie Polski.

3. Ocena poziomu sportowego w poszczeglnych kategoriach (singiel, debel) w badmintonie.

19. Mgr Powerska-Didkowska Aneta 1. Metody oceny intensywnoci aktywnoci fizycznej. 2. Taniec jako forma aktywnoci fizycznej.

20. Mgr Bieniec-Wsowicz Anna 1. Ocena postawy ciaa i ocena funkcjonalna zawodnikw.

2. Tematyka zwizana z psychologi sportu (stres i strategie radzenia sobie ze stresem w sporcie, motywacja osigni,);wpyw treningu mentalnego na osignicia sportowe; 3. Trening funkcjonalny w grach zespoowych, sportach

walki i innych dyscyplinach. 4. Kontuzje sportowe; rehabilitacja sportowa.

21. Mgr Niestrj-Jaworska Maria 1. Diagnostyka funkcjonalna i zdrowotna rnych grup spoecznych.

2. Ocena wybranych zachowa zdrowotnych (m.in. aktywnoci fizycznej) w rnym wieku i z rnymi chorobami cywilizacyjnymi.

3. Ocena wpywu kinezyterapii i masau na organizm czowieka.

22. Mgr Mynarski Arkadiusz 1. Ocena wpywu aktywnoci fizycznej na organizm czowieka.

2. Aktywno fizyczna w chorobach cywilizacyjnych. 3. Efekty realizacji x-tygodniowego treningu fizycznego

- studium indywidualnego przypadku.

Lp. Promotor Problematyka

23. Mgr Jakubik-Biczyk Katarzyna 1. Turystyka piesza grska, turystyka aktywna w grach, wysiek w warunkach wysokogrskich.

24. Mgr Placek Oskar 1. Turystyka piesza grska w Polsce. 2. Turystyka przygodowa. 3. Turystyka modzieowa w Polsce.

25. Mgr Starzyski Micha --------------------------

26. Mgr Traczyk Krzysztof 1. Rozwj orodkw narciarskich na przestrzeni ostatnich lat.

2. Rozwj techniki jazdy oraz elementw freestyle w ostatnich latach.

3. Rozwj wycigw wakeboardowych na terenie lska.

4. Charakterystyka spotw kitesurfingowych na lsku i w Polsce.

2. Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Lp. Promotor Problematyka

1. dr Barbara Rosoek Aktywno fizyczna osb z niepenosprawnociami.

2. dr Anna Walaszczyk-Iskra Niekonwencjonalne przybory jako ciekawy rodek w korekcji wad postawy

3. dr Dariusz Popiech 1. Aktywno ruchowa osb w rednim i starszym wieku i jej uwarunkowania.

2. Aktywno ruchowa a stopie otuszczenia osb w rednim i starszym wieku.

dr Beata Juras 1. Uwarunkowania rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci i modziey

2. Wpyw rnych form aktywnoci fizycznej na poziom wybranych zdolnoci motorycznych

3. Katedra Motorycznoci Czowieka

Lp. Promotor Problematyka

1. prof. dr hab. Grzegorz Juras 1. Kontrola motoryczna. 2. Uwarunkowania motorycznoci.

Lp. Promotor Problematyka

2. prof. dr hab. Janusz Baszczyk

3. dr hab. Bogdan Bacik prof.

nadzw.

1. Biomechaniczna analiza ruchw sportowych. 2. Lokomocja czowieka 3. Posturografia.

4. dr hab. Henryk Krl prof. nadzw.

1. Badania struktury ruchu rnych dyscyplin sportowych. 2. wiczenia specjalne w doskonaleniu ruchw startowych. 3. Wpyw rnych czynnikw na efektywno ruchu. 4. Cechy ruchu w ocenie czynnoci ruchowych

(sportowych). 5. Mechanizm rzutu pik za gow.

5. dr hab. Kajetan Somka prof. nadzw.

1. Wpyw treningu o rnym charakterze na koordynacj motoryczn.

2. Kontrola motoryczna w aspekcie zakce zewntrznych. 3. Diagnoza sportowca. 4. Rzetelno nowych metod pomiarowych. 5. Kognitywne aspekty dziaalnoci sportowca i ich

znaczenie dla wyniku sportowego. 6. Propriocepcja i jej ksztatowanie w kontekcie

nowoczesnych form treningu sportowego. 7. Kontrola postawy ciaa w kontekcie deficytw oraz

specjalizacji sportowej. 8. Aspekty motorycznoci czowieka w przestrzeni

wirtualnej 3D.

6. dr in. Grzegorz Sobota 1. Ocena kinetyczna chodu osb z nadmiern mas ciaa.

2. Koszt lokomocji chodu i biegu czowieka.

3. Stabilno pionowej postawy ciaa w warunkach

statycznych.

4. Stabilno pionowej postawy ciaa w warunkach

dynamicznych.

5. Obiektywna analiza oddziaywania wybranych wicze

fizycznych na poziom aktywnoci

miniowej.

6. Biomechaniczna analiza ruchu wybranych czynnoci

sportowych i utylitarnych.

7. Adaptacja organizmu w rnych formach lokomocji w

aspekcie energetycznym.

4. Katedra: Teorii i Praktyki Sportu

Lp. Promotor Problematyka

1. Dr Artur Goa 1. Analiza struktury wewntrznej ruchu. 2. Analiza zmiany wzorca aktywnoci miniowej. 3. Analiza aktywnoci miniowej w wiczeniach

siowych.

2. Dr Karina Nowak 1. Diagnoza i pomiar sprawnoci motorycznej w wybranych dyscyplinach sportu.

2. Ocena sprawnoci fizycznej w formacjach obronnych. 3. Ksztatowanie gibkoci metodyka, diagnoza i pomiar.

3. Mgr Micha Krzysztofik 1. Wpyw zastosowania ograniczenia przepywu krwi (BFR) w poczeniu z tr