CSR-B-EC / CSR-B / CSR-B-ECO1.5 / CSR-B-ECO-XC1 Instrukcja ... · PDF file a) CSR-B-EC (wersja...

Click here to load reader

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CSR-B-EC / CSR-B / CSR-B-ECO1.5 / CSR-B-ECO-XC1 Instrukcja ... · PDF file a) CSR-B-EC (wersja...

 • Regulator stałego ciśnienia

  CSR-B-EC / CSR-B / CSR-B-ECO1.5 / CSR-B-ECO-XC1

  Instrukcja obsługi

  Wersja 3.4 01.2019

 • 2

  SPIS TREŚCI

  1. Opis układu ............................................................................................................................. 3

  2. Tryby pracy ............................................................................................................................. 3

  2.1 Tryb MODE ........................................................................................................................ 3

  2.2 Tryb VMODE ...................................................................................................................... 3

  2.3 Tryb DI_TRYB ..................................................................................................................... 3

  2.4 Tryb DO_TRYB .................................................................................................................... 3

  3. Zegar RTC ............................................................................................................................... 3

  4. Programowanie nastaw .......................................................................................................... 3

  5. Nawigacja ............................................................................................................................... 7

  6. Wartości domyślne ................................................................................................................. 7

  7. Regulacja ciśnienia .................................................................................................................. 8

  8. Załączenie regulatora do pracy ............................................................................................... 8

  9. Praca wg ustawień programatora tygodniowego .................................................................... 9

  10. Komunikacja – RS485 MODBUS RTU ................................................................................... 10

  11. Przywrócenie ustawień fabrycznych ................................................................................... 13

  12. Sygnalizacja alarmów .......................................................................................................... 13

  13. Montaż regulatora .............................................................................................................. 13

  14. Podłączenie elektryczne ...................................................................................................... 18

  15. Podstawowe dane techniczne ............................................................................................. 22

  16. Przygotowanie do pracy ...................................................................................................... 23

  16.1 Regulacja podciśnienia ................................................................................................... 23

  16.2 Regulacja nadciśnienia ................................................................................................... 23

 • 3

  1. Opis układu

  Regulator stałego ciśnienia pozwala na płynne sterowanie prędkością obrotową wentylatora w celu zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz określonej wartości podciśnienia lub nadciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym.

  Regulator stałego ciśnienia występuje w czterech wersjach: a) CSR-B-EC (wersja przygotowana do sterowania wentylatorów EC lub AC sterowanych falownikami) b) CSR-B (wersja z wbudowanym 1-fazowym tyrystorowym regulatorem obrotów) c) CSR-B-ECO1.5 (wersja z wbudowanym 1-fazowym tranzystorowym regulatorem obrotów) d) CSR-B-ECO-XC1 (wersja ze zintegrowanym 1-fazowym tranzystorowym regulatorem obrotów)

  2. Tryby pracy Regulator posiada 4 podstawowe tryby pracy: TRYB, DI_TRYB, VMODE, DO_TRYB.

  2.1 TRYB

  Tryb ten pozwala na wybór pracy ciągłej lub programowalnej wg ustawień programatora tygodniowego.

  2.2 DI_TRYB

  Tryb DI_TRYB pozwala na wybranie alternatywnej nastawy podciśnienia/nadciśnienia lub zatrzymania urządzenia. Funkcja realizowana przez wejście cyfrowe DI i jest konfigurowana z poziomu konsoli użytkownika.

  2.3 VMODE

  Regulator może pracować w 2 trybach pracy wentylatora VMODE. W trybie manualnym (MAN), gdzie wartość sterowania wentylatora ustawiana jest na stałe oraz w trybie automatycznym (AUTO), gdzie wartość sterowania wentylatora wypracowana jest przez blok regulacji ciśnienia.

  2.4 DO_TRYB

  Pozwala na ustawienie sygnalizacji alarmu za pomocą wyjścia przekaźnikowego.

  3. Zegar RTC

  Regulator posiada wbudowany zegar RTC, który pozwala na indywidualne nastawy podciśnienia/nadciśnienia lub prędkości sterowania w celu zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania. Programowanie nastaw odbywa się dla każdego dnia tygodnia w 4 strefach czasowych. Długość stref czasowych, wybór dnia tygodnia lub grupy dni jest konfigurowana z poziomu konsoli użytkownika.

  4. Programowanie nastaw

  Tabela 1. Ekran 0:

  [STAN] – aktualny stan pracy układu: {INIT} – inicjacja układu po załączeniu zasilania {STOP} – układ zatrzymany {RUN} – normalna praca

  [] – sygnalizacja pracy w trybie programatora tygodniowego [↑] – sygnalizacja pracy w wentylatora w trybie BOOST [] – aktywne wejście cyfrowe DI

  STAN=____  ALARM=___ ↑

 • 4

  [ALARM] – aktualny stan alarmów układu: {OK} – brak alarmów {PRS} – alarm przetwornika ciśnienia {COM} – alarm komunikacji szeregowej {HWD} – alarm elektroniki

  Ekran 1:

  Aktualny dzień i godzina: {dd} – aktualny dzień {hh:mm} – aktualny czas

  [MMMMMM] – wybrany tryb pracy: {MANUAL} – praca w trybie ręcznym {STREFA} – praca w funkcji parametrów programatora tygodniowego

  [Pr] – bieżąca wartość ciśnienia [Pa]

  [SSS] – stan pracy instalacji: {ON} – regulator załączony {OFF} – regulator wyłączony {STB} – inicjacja regulatora

  [x] – wykrzyknik {!} sygnalizuje pojawienie się jednego ze stanów alarmowych

  dd,hh:mm,MMMMMMM↑ Pr=+ttt Pa SSS x

  Ekran 2:

  [TRYBY] - ekran umożliwia wejście do pod-menu ustawiania trybów pracy TRYBY ->

  Ekran 2_1:

  [TRYB] – parametr umożliwia wybranie 1 z 4 trybów pracy: {MANUAL} – praca w trybie ręcznym - wszystkie parametry pracy ustalane przez obsługę (Pman1, Pman2, Vman1, Vman2) {PROG1d} – praca w trybie automatycznym - indywidualne ustawienia dla każdego dnia tygodnia {PROG2d+5d} – praca w trybie automatycznym - osobne ustawienia dla dni PN-PT oraz osobne dla SO-ND {PROG7d} – praca w trybie automatycznym - wspólne ustawienia dla dni PN-ND

  [DI_TRYB] – wybór funkcji wymuszanej za pomocą wejścia cyfrowego DI: {STOP} – zatrzymanie układu {PMAN2} – wybór alternatywnej grupy parametrów (Pman2, Vman2)

  TRYB=MMMMMMM DI_TRYB=NNNN

  Ekran 2_2:

  [VMODE] – parametr umożliwia wybranie 1 z 2 trybów sterowania wentylatora:

  {MAN} – sterowanie wentylatorem od manualnej nastawy {AUTO} – sterowanie wentylatorem od zadanej wartości ciśnienia

  [DO_TRYB] – parametr umożliwia wybranie sygnalizacji stanu alarmowego za pomocą wyjścia przekaźnikowego:

  {ALPSENS} – sygnalizacja alarmu uszkodzenia przetwornika ciśnienia {ALTRACE} – sygnalizacja alarmu nieosiągnięcia wartości zadanej {ALRTC} – sygnalizacja alarmu awarii zegara czasu rzeczywistego {NONE} – wyłącza sygnalizację alarmu za pomocą wyjścia przekaźnikowego

  VMODE=LLLL DO TRYB=FFFFFF

  Ekran 3:

  [KALENDARZ] - ekran umożliwia wejście do pod-menu ustawiania programatora tygodniowego

  KALENDARZ ->

 • 5

  Ekran 3_1:

  [Kon. strefyX=hh] – umożliwia wybór strefy {X=1|2|3|4} i zmianę godziny jej końca {hh}

  [Dn] – wybór dnia tygodnia, dla którego będą programowane strefy: {PN, WT, … , ND} – ustawienia dla wybranego dnia tygodnia programu PROG1d {5d} – ustawienia dla dni PN-PT programu PROG2d+5d {2d} – ustawienia dla dni SO-ND programu PROG2d+5d {7d} – ustawienia dla dni PN-ND programu PROG7d

  [FS=cccc] – ustawienie załączenia/wyłączenia układu w danej strefie: {STOP} – układ zatrzymany {RUN} – układ pracuje

  Kon. strefy X=06 Dn=dd, FS=cccc

  Ekran 3_2:

  [P1-P4] – ustawienie wartości ciśnienia dla poszczególnych stref wybranego dnia

  Pn P1=___ P2=___ Pa P3=___ P4=___

  Ekran 3_3:

  [V1-V4] – ustawienie sterowania wentylatora dla poszczególnych stref wybranego dnia

  Pn V1= V2= % V3= V4=

  Ekran 4:

  [NASTAWY] - ekran umożliwia wejście do pod-menu ustawień parametrów

  NASTAWY ->

  Ekran 4_1:

  [Pman1] – wartość zadana ciśnienia w trybie TRYB=MANUAL

  [Pman2] – alternatywna wartość zadana ciśnienia w trybie TRYB=MANUAL wybierana za pomocą wejścia cyfrowego dla DI_TRYB=PMAN2

  MAN: Pman1=___Pa Pman2=___Pa

  Ekran 4_2:

  [Vman1] – wartość zadana sterowania wentylatora w trybie TRYB=MANUAL

  [Vman2] – alternatywna wartość zadana sterowania wentylatora w trybie TRYB=MANUAL wybierana za pom