Centrum Serwisowe Piotrkowska 77 Projekt przykładowy ... · PDF file9 WSCAD Przyklad...

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Centrum Serwisowe Piotrkowska 77 Projekt przykładowy ... · PDF file9 WSCAD Przyklad...

Wer

sjas

zkol

na

Wer

sjas

zkol

na

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

F=+

E

Stan Zmiana Data Nazwa

Data

Oprac.Spraw.

Norma Pochodz. Wyk. dla Wyk. przezArkuszz Ark.

11

Strony projektuOgem:Aktualna:

Tr a f oTra f o

+

PE PE+N PEN

Hz

Prd gwny:

Sterowanie:

Napicie stae:

Napicie zmienne:

SPS I/O:

Dane techn iczne:

N ap i c i e m i e rzone :

N ap i c i e m i erzoneNapic ie znamionoweN ap . pomocnicze 1N ap . pomocn i cze 2N ap . pomocn i cze 3

V Fazy Rodzaj wykonania

Prostown. bezpo r.Pocz.

podczone do uziemieniaPyty montaowe nie s

I z o l a c j a ca k .

Zabezpieczenie w/gIEC 439-1 / DIN VDE 0660

Kolory:

Ochrona przewodw doprowadzajcych

B l a c h a s ta l ow a

Kl ient:

Biuro:

Projekt:

Stopieochrony:

06/2008

C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 1\

Strona tytuowa91-212 dCentrum SerwisoweProjekt przykadowy

Piotrkowska 77 125/47-01

400 3 50

Centrum Serwisowe91-212 dPiotrkowska 77Projekt przykadowySigma CE91-212 dWersalska 47/75

Forusinski

124

07.03.2016

Wer

sjas

zkol

na

Wer

sjas

zkol

na

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

F=+

E

Stan Zmiana Data Nazwa

Data

Oprac.Spraw.

Norma Pochodz. Wyk. dla Wyk. przezArkuszz Ark.

11

Strony projektuOgem:Aktualna:

S p i s z a w a r toc i :Komentarz DataPlikNr

Arkusz:1

1 WSCAD Przyklad 1_StrT.0001 Strona tytuowa 23.06.2008

2 WSCAD Przyklad 1.0001 Zasilanie 23.06.2008

3 WSCAD Przyklad 1.0002 SPS Wejcia / Wyjcia 23.06.2008

4 WSCAD Przyklad 1.0003 SPS - Zestawiania 23.06.2008

5 WSCAD Przyklad 1.0004 Szafa sterownicza 16.06.2008

6 WSCAD Przyklad 1.0005 Zdjcie szafy sterowniczej 23.06.2008

7 WSCAD Przyklad 1_LZac.0001 Lista zaciskw -X0 23.06.2008

8 WSCAD Przyklad 1_LKab.0001 Lista kabli 23.06.2008

9 WSCAD Przyklad 1_PKab.0001 Plan kabla =A1+S1-W1 23.06.2008

10 WSCAD Przyklad 1_PKab.0002 Plan kabla =A1+S1-W2 23.06.2008

11 WSCAD Przyklad 1_PKab.0003 Plan kabla =A1+S1-W3 23.06.2008

12 WSCAD Przyklad 1_PKab.0004 Plan kabla =A1+S1-W4 23.06.2008

13 WSCAD Przyklad 1_PDrut.0001 Plan drutowania 23.06.2008

14 WSCAD Przyklad 1_PDrut.0002 Plan drutowania 23.06.2008

15 WSCAD Przyklad 1_PDrut.0003 Plan drutowania 23.06.2008

16 WSCAD Przyklad 1_LMat.0001 Lista materiaowa 23.06.2008

17 WSCAD Przyklad 1_LMat.0002 Lista materiaowa 23.06.2008

18 WSCAD Przyklad 1_LOzn.0001 Lista oznacze 23.06.2008

19 WSCAD Przyklad 1_LOzn.0002 Lista oznacze 23.06.2008

20 WSCAD Przyklad 1_LOzn.0003 Lista oznacze 23.06.2008

21 WSCAD Przyklad 1_LOzn.0004 Lista oznacze 23.06.2008

22 WSCAD Przyklad 1_LOzn.0005 Lista oznacze 23.06.2008

23 WSCAD Przyklad 1_LOzn.0006 Lista oznacze 23.06.2008

242

06/2008

C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 1\

Spis zawartoci91-212 dCentrum SerwisoweProjekt przykadowy

Piotrkowska 77 125/47-01

WSCAD Przyklad 1

Forusinski

07.03.2016

Wer

sjas

zkol

na

Wer

sjas

zkol

na

3M

limak

U V W PE

-M2

N11

P11

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

F

E

Stan Zmiana Data Nazwa

Data

Oprac.Spraw.

Norma Pochodz. Wyk. dla Wyk. przezArkuszz Ark.

Strony projektuOgem:Aktualna:

1

+S1=A1

ForusinskiZasilanie

91-212 dCentrum SerwisoweProjekt przykadowy

Piotrkowska 77 125/47-013

C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 1\

ni bn zi- cz4x 1,5mm-W2

ni bn zi-cz4x 1,5mm-W1

95

96

97

98

95

96

97

98

L1

.

-X0 L2

.

L3

.

N

.

PE

.

1

.

-X1 2

.

3

.

PE

.

4

.

5

.

6

.

PE

.

3M

Zasilanie

U V W PE

-M1

6A

-F42

1

4

3

6

5

-Q1

24

16A

-F1

06/2008

-T11

2

3

4

5

6

-Q41

2

3

4

5

6

-Q51

2

3

4

5

6

-Q6

1,6 A

1 3 5

2 4 6-F2

1,6 A

1 3 5

2 4 6-F3

6

/2.1

/2.1

/2.3/2.3/2.2

/2.1

/2.1

07.03.2016

Wer

sjas

zkol

na

Wer

sjas

zkol

na

13

14

-K1

N11 N11

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

F

E

Stan Zmiana Data Nazwa

Data

Oprac.Spraw.

Norma Pochodz. Wyk. dla Wyk. przezArkuszz Ark.

Strony projektuOgem:Aktualna:

2

+S1=A1

ForusinskiSPS Wejcia / Wyjcia

91-212 dCentrum SerwisoweProjekt przykadowy

Piotrkowska 77 125/47-014

C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 1\

cz4x 1,5mm-W3

cz4x 1,5mm-W4

ni4x 1,5mm-W4

ni4x 1,5mm-W3

1

.-X4

2.

-X4

3

.

4.

21

22

-S1

21

22

-S2

13

14

-S3

13

14

-S413

14

-S5

-R1 -R2

Zasilanieurzdzenia

X1

X2

-P1

13 1421 2231 3243 44

24

06/2008

St do gry

A1

A2-Q2

St na d

A1

A2-Q3

21

22

-Q5

1 23 45 613 1421 2231 3243 4453 54

21

22

-Q4

1 23 45 613 1421 2231 3243 4453 54

1 23 45 613 1421 2231 3243 4453 54

Obwdbezpieczestwa

A1

A2

-K1

Zasilaniedo przodu

A1

A2

-Q4

Zasilaniewstecz

A1

A2

-Q5

Zasilanielimak

A1

A2

-Q6

Digital Output

St do gry

5

A2.3

-K4

/3.5

Digital Output

St na d

6

A2.4

-K4

/3.5

Digital Output

Silnik do przodu

2

A2.0

-K4

/3.5

Digital Output

Silnik wstecz

3

A2.1

-K4

/3.5

Digital Output

Silnik limaka wcz

4

A2.2

-K4

/3.5

6

P11

/3.2/3.2

Digital Input

Przycisk do przodu

2

E0.0

-K3

Digital Input

Przycisk wstecz

3

E0.1

-K3

97

98-F2

97

98-F3

/1.2/1.2/1.2

/1.2/1.2/1.2

/2.2

/1.1/1.1/1.1

/2.3

/2.1

/2.2/2.3

/1.1

/1.2

/2.1

P11

/1.4 /3.1

/1.4 /3.1

07.03.2016

Wer

sjas

zkol

na

Wer

sjas

zkol

na

N11

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

F

E

Stan Zmiana Data Nazwa

Data

Oprac.Spraw.

Norma Pochodz. Wyk. dla Wyk. przezArkuszz Ark.

Strony projektuOgem:Aktualna:

3

=A1Forusinski

SPS - Zestawiania91-212 dCentrum SerwisoweProjekt przykadowy

Piotrkowska 77 125/47-015

C:\WSCAD53\PROJEKTY\WSCAD Przyklad 1\

+S1

24

06/2008

S7-300 Digital output SM322

16 Output DC 24V

Silnik do przoduSilnik wsteczSilnik limaka wczSt do grySt na d

2 A2.03 A2.14 A2.25 A2.36 A2.47 A2.58 A2.69 A2.7

12 A3.013 A3.114 A3.215 A3.316 A3.417 A3.518 A3.619 A3.7

1L+

10

M

11

L+

20

M

-K4

/2.5/2.6/2.7/2.3/2.4

6

/2.5/2.6

SIMATICS7-300

MPIDP

SIMATIC

STOP

RUN

RUN-P

MRES

SF

FRCERUNSTOP

DC5VCPU315-2DP

ML+

-K2

P11

/2.4

/2.4

S7-300 Digital input SM321

16 Input AC 120V

Przycisk do przoduPrzycisk wstecz

2 E0.03 E0.14 E0.25 E0.36 E0.47 E0.58 E0.69 E0.7

12 E1.013 E1.114 E1.215 E1.316 E1.417 E1.518 E1.619 E1.7

1N

11

N

10

N

20

N

-K3

07.03.2016

Wer

sjas

zkol

na

Wer

sjas

zkol

na

=+

Data

Oprac.

Spr.

Norma Wykon.Wykon. dlaPochodz. Ark.

Arkusz 6

z 6

Forusinski

Sigma CEWersalska 47/75

91-212 d06/2008

125/47-01Centrum SerwisowProjekt przykad

91-212 dPiotrkowska 77

St do gry