CENA 2,00 z³ NR 10 (148) PADZIERNIK 2011 ISSN .album â€‍Micha³owo w starej...

download CENA 2,00 z³ NR 10 (148) PADZIERNIK 2011 ISSN .album â€‍Micha³owo w starej fotografiiâ€‌. Ot³,

of 28

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CENA 2,00 z³ NR 10 (148) PADZIERNIK 2011 ISSN .album â€‍Micha³owo w starej...

CENA 2,00 z NR 10 (148) PADZIERNIK 2011 ISSN 1507-91-55

Ania

25.09.2011 - Otwarcie pywalni

Godziny otwarcia na: www.mosir.michalowo.eu

3OD REDAKTORA

Gazeta Michaowa PADZIERNIK 2011

Mimozami jesie si zaczyna, Zotawa, krucha i mia. To ty, to ty jeste ta dziewczyna, Ktra do mnie na ulic wychodzia.

Tak brzmi sowa piosenki piewa-nej przez Czesawa Niemena do tekstu Juliana Tuwima.

Swoj drog Czesaw Niemen-Wydrzycki wielkim piosenkarzem by. Sam byem jako student 3 razy na koncercie idola modziey. Wspaniay i wielki czowiek. Szko-da, e tak modo odszed z tego wiata.

Kalendarzowa jesie ju jest. Mino lato, nie rozpieszczao ono nas so-cem oj, nie. Lao czsto. Moe jesie bdzie zot polsk por roku oby.

Przed chwil do redakcji wpyn drog e-mailow dramatyczny tekst modej, wraliwej dziewczyny Doroty Worona o za-miecaniu naszego Michaowa. Jesie to czas robienia porzdkw. I bardzo dobrze! Tylko, ludzie ile mona apelowa do rozsdku, kul-tury?! Nie zamiecajmy lasw! To haniebna i karygodna czynno. Ludzie!!! Opamitajcie si, co robicie?! Mamy 21 wiek. Kady moe i powinien mie kosz na mieci. Jednak durna natura i tradycja mwi co innego. Diabe kusi wie do lasu, wie do lasu....

Doroli, jaki Wy dajecie przykad modemu pokoleniu? Uczniowie michaows-kich szk w poowie wrzenia wzili udzia w akcji sprztania wiata. Prosz ich zapyta, co znaleli w przydronych rowach i lasach. Te butelki, kafle od pieca, gruz wywieli nasi mieszkacy. Ludzie, ktrzy na co dzie s przykadnymi rodzicami, chodz w niedziele na msze wite. Ale diabe mocno kusi i zwy-cia. Ludzie! Spjrzcie sobie w lustro i powiedzcie nie wstyd wam. Tak po prostu nie mona robi w cywilizowanej Europie. A co si dzieje z kontenerami na cmentarzach? Prawie zawsze pene. Zakad Gospodarki Ko-munalnej nie nada wywozi mieci na wysypisko, bo mieszkacy idc lub jadc na cmentarz, wynosz z domu co si da. Zdarza-o si, e na cmentarzu byy stare ka, poa-mane krzesa itp. Kilka dni temu kto podpali mieci obok kontenera. Interweniowaa stra poarna.

mita impreza. Wspaniaa, soneczna pogoda zachcia wielu ludzi do Amfiteatru w Micha-owie. A tam liczne wystpy artystyczne. Doskonale zaopatrzone stoiska handlowo-usugowe i frajda rozrywkowa dla dzieci. Na scenie znakomite zespoy i pokazy. Kady znalaz co dla siebie. Mimo obaw, byo sporo grzybw do kupienia. Telewizja Biaystok kr-cia program o Michaowie. Michaowo w centrum uwagi. I bardzo dobrze. Warto tu przyjecha i kulturalnie spdzi czas.

Jak powiedziaa pani Kuczyska z Biaegostoku: - Panie redaktorze, jestem tu czsto, podziwiam gospodarza miasta i ludzi. Tu cigle co si dzieje. Cieszyam si, bo dosownie na moich oczach zostay wybu-dowane dwa znaczce obiekty Ratusz i kryta pywalnia.

Wielu ludzi pyta mnie jak naby album Michaowo w starej fotografii. Ot, bdzie taka moliwo. Od 1 stycznia 2012 r. Pracownia filmu i starej fotografii Tomasza Winiewskiego tym si zajmie. Prosz o troch cierpliwoci.

Powoli nabiera tempa i pracy Towa-rzystwo Przyjaci Ziemi Michaowskiej. Zain-teresowanym podaj numer konta TPZM 08 1020 1332 0000 1102 0733 7761. Czekamy na wpaty. Dzikuj Zdzikowi z Warszawy za wpat. Kto nastpny? Czekam.

Kochani! Za kilka dni wybory do Sejmu i Senatu. Z wojewdztwa podlaskiego wybie-ramy 14 posw i 3 senatorw. Kady oby-watel ma tylko jeden gos. Na licie nr 7 PO, pod pozycj 11 mamy znajome nazwisko. To Marek Nazarko burmistrz. Jeszcze nigdy Michaowo nie miao swojego posa. Swoich si prbowali: Maria Ancipiuk, Jan Kaczan i Bogusaw Ostaszewski. Bez powodzenia. Bar-dzo bym chcia, aby kolejne powodzenie byo udane.

Od lat blisko wsppracuj z Mar-kiem Nazarko. To szalenie mdry i niezwykle pracowity czowiek. Jako samorzdowiec po-kaza, e duo potrafi. Zrobi duo. Nadszed czas prby. Kandyduje na posa. Pommy sobie i zagosujmy na Marka Nazarko. Pose z Michaowa! To naprawd brzmi dumnie, nieprawda? Gdyby tak byo to 1 z 460 pos-w mieszkaby wanie w Michaowie. To na-prawd ogromna szansa. Michaowo posz-oby w rozwoju, jeszcze bardziej rozwijaoby si, zdecydowanie dynamiczniej. Wykorzy-stajmy t szans. Zdarza si ona raz na 4 lata. A Michaowo dosownie jest na fali. Pose duo moe. Wierz, e gdyby to si nam wszystkim udao, chwycilibymy Pana Boga za nogi. Znam Marka Nazarko i pewny jestem, e jako pose nas nie zawiedzie.

Zapraszam do wyborw to ju 9 padziernika (niedziela).

Zapraszam do lektury padzierni-kowego wydania Gazety Michaowa.

Prosz o kontakt z redakcj 507 182 039 lub

Mikoaj Gregazetamichalowa@gmail.com

Opamitajcie si! Do czego to dosz-o?! Bd namawia burmistrza, aby na cmen-tarzu by monitoring. Kamera zarejestruje, kto wywozi mieci, a nazwisko zostanie podane do publicznej wiadomoci. Czekam, drodzy Czytelnicy, na Wasze propozycje. Ten trudny i narastajcy problem musi zosta rozwizany. Apeluj o pomysy i pomoc. Musimy z tym problemem sobie poradzi. Prawda?!

Wielkim echem odbia si Prymac-kaja biasieda. Jerzy Ostapczuk, lider zespou Prymaki, pokaza klas organizacyjn i za-prosi na 15-lecie zespou najlepsze biao-ruskie zespoy w Polsce. Przykro mi, e Jerzy Chmielewski dyrektor GCK w Grdku i redaktor naczelny Wiadomoci Grdeckich w swoje porachunki osobiste z byym dyrek-torem Domu Kultury w Grdku Jerzym Os-tapczukiem miesza moj osob. W Wiado-mociach Grdeckich wydanie wrzenio-we, wkada w moje usta sowa, ktrych nigdy nie powiedziaem. Oj, nie adnie! Tego nie wolno robi. 22 wrzenia rozmawiaem z Jerzym, wyjanilimy (mam nadziej), wszel-kie niejasnoci i wicej do takich scysji nie dojdzie.

W Michaowie i Grdku mieszkaj normalni, fajni ludzie. Ja pochodz z Pieniek, znam tamt i nasz kultur. Niech w Grdku i Michaowie bdzie jak najwicej imprez. Niech ludzie przyjedaj do Michaowa. Bawmy si wsplnie, po co te wojenki? A e akurat w tym roku michaowskie Prymaki zrobiy wystrzaow imprez, to tylko z tego trzeba si cieszy, a nie wbija szpilk. Po co ta zazdro? Wrcz chora nienawi.

Redaktorze Jerzy Chmielewski, pro-sz, nie id t drog. Ja nie paam chci re-wanu ani zemsty. Powiedziaem tylko, e niektrym mieszkacom Michaowa nie po-dobao si, e prowadzcy Prymackaju Biasie-du komunikaty informacyjne przekazywali po biaorusku. Tyle i a tyle powiedziaem. A kolega Jurek w moje usta woy swoje kilka zda. Po co? pytam.

W Michaowie byy zespoy, by wysoki poziom artystyczny, byy tumy wielbi-cieli takiej muzyki. Rangi imprezie doda fakt, i przyby do Michaowa i publicznie przem-wi po polsku (za to otrzyma gromkie brawa) Minister Kultury Biaorusi. Z tego tylko trzeba si cieszy, a nie zazdroci. Nikt nie zakci przyjani ludzi z Grdka i Michaowa. yjemy w zgodzie, po ssiedzku.

Duo dzieje si w Michaowie, oj duo. 25 wrzenia zostaa otwarta kryta pywalnia. Przybyo bardzo duo ludzi. Obiekt wspaniay, nowoczesny. Dyrektor MOSiR-u Dariusz Golak zaprasza wszystkich na pywalni. Pywanie to zdrowie. To sport bezkontaktowy. Ceny biletw s naprawd niskie. Przy okazji zachcam mieszkacw Grdka i redaktora Jerzego Chmielewskiego do odwiedzenia i skorzystania z pywalni w Michaowie.

wito Grzyba to kolejna znako-

4

Gazeta Michaowa PADZIERNIK 2011

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Michaowie Bo-gusaw Ostaszewski po otwarciu obrad, przywita zebra-nych oraz przedstawi porzdek sesji. Radni przyjli go jednogonie, podobnie jak protok z poprzedniej sesji i sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie midzyse-syjnym.

Burmistrz Michaowa Marek Nazarko poinformo-wa o:- podpisaniu aktw notarialnych na sprzeda lokali miesz-kalnych najemcom przy ulicy Biaostockiej oraz Grdec-kiej.- ogoszeniu przetargw na sprzeda lokalu przy ul. Plac 11 Listopada oraz dwch mieszka na Osiedlu Bondary.- zakoczeniu modernizacji oczyszczalni ciekw w Mi-chaowie,- kontynuowaniu inwestycji: budowa krytej pywalni w Mi-chaowie, budowa Pracowni Filmu, Dwiku i Fotografii, remont Domu Ludowego w Sokolu, budowa parkingu przy ulicy Lenej i zagospodarowanie terenu wok pywalni, re-mont drogi wojewdzkiej Zajma Jawka - otrzymaniu pozwolenia na budow kwatery wysypiska w miejscowoci Odnoga. (wniosek o dofinansowanie rozbu-dowy wysypiska zoono do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Biaymsto-ku), - podpisaniu umowy z Pani Iwon Sic w sprawie funkcjo-nowania Gabinetu Rehabilitacyjnego na pywalni, - prowadzeniu wstpnych rozmw odnonie powstania ga-binetu okulistycznego w Orodku Zdrowia w Michaowie,- Prymackiej Biesiadzie, ktra bya poczona z obchodami 15 - lecia zespou Prymaki. Na scenie od godz. 17 do 3 rano przewino si ok. 30 zespow z Polski i Biaorusi, prezen-tujcy wysoki poziom artystyczny. Udzia wzili m.in. Mi-nister Kultury Biaorusi Pawe atuszka, pose Robert Tysz-kiewicz, przedstawiciele Konsulatu Biaorusi w Biaymsto-ku, gocie zaproszeni z Biaegostoku i ociennych gmin. W imprezie masowo uczestniczyli mieszkacy naszej gminy i wojewdztwa podlaskiego. Bya to wietna promocja Michaowa.- ponownym zleceniu, przez Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego, wykonania nowego raportu rodowiskowego dotyczcego budowy regionalnego lotniska dla trzech lokalizacji tj. Kowalowce gm. Zabudw, Sanniki gm. Tykocin, no i nasze Topolany.- inauguracji roku szkolnego 2011/2012. W Szkole Podsta-wowej w 16 oddziaach nauk rozpoczo 326 uczniw w tym 53 szeciolatkw w 2 oddziaach Zerowych, za w Gimnazjum w 8 oddziaach - 158 uczniw.- zoeniu wnioskw na: dofinansowanie z budetu pastwa Regionalnego Centrum Bezpieczestwa i Infor-macji w kwocie 700 tysicy zotych, dofinansowanie robt dodatkowych przy remoncie Domu Ludowego w Sokolu do Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Biaym-stoku,- przygotowaniu wniosku do Orodka Doradztwa Rolni-

czego na konkurs Przyjazna wie - chcemy zgosi remont Gminnego Orodka Kultury jako modernizacj roku oraz o dofinansowanie budowy przyczy kanalizacyjnych z Na-rodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Burmistrz wzi udzia:- w spotkaniu z przedstawicielami Urzdu Pracy w Bia-ymstoku. Spotkan