ć łecznej za lata 2006–2008 w formacie · PDF filenie dla Boba Zajonca jako teoretyka,...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ć łecznej za lata 2006–2008 w formacie · PDF filenie dla Boba Zajonca jako teoretyka,...

Na stronie www.scholar.com.pl mona take kupi (oprcz zeszytw archiwalnych) cae numery lub poszczeglne artykuy Psychologii Spoecznej za lata 20062008 w formacie PDF

KOMITET REDAKCYJNY

MARIA LEWICKA redaktor naczelny, Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski, e-mail: [email protected]

WOJCIECH CWALINA Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej, Warszawa, e-mail: [email protected]

JOANNA CZARNOTA-BOJARSKA Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski, e-mail: [email protected]

DARIUSZ DOLISKI Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej, Wydzia Zamiejscowy we Wrocawiu, e-mail: [email protected]

GRZEGORZ SDEK Instytut Psychologii PAN, Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej, Warszawa, e-mail: [email protected]

SAWOMIR PIEWAK Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloski, e-mail: [email protected] apple.phils.uj.edu.pl

BOGDAN WOJCISZKE Instytut Psychologii PAN, Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej, Warszawa, e-mail: [email protected]

JOANNA STEFASKA sekretarz redakcji, Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski, e-mail: [email protected]

Copyright by Polskie Stowarzyszenie Psychologii Spoecznej

Adres Redakcji:Redakcja Psychologii Spoecznej

ul. Stawki 5/700-183 Warszawa

e-mail: [email protected]: 022 635 79 91

www.spoleczna.psychologia.pl

ISSN 1896-1800

Redakcja: Anna RopieckaKorekta: Joanna Barska

Wydawnictwo Naukowe Scholar, ul. Krakowskie Przedmiecie 62, 00-322 Warszawatel./fax 022 828 95 63, 022 828 93 91, 022 826 59 21

e-mail: [email protected], [email protected], www.scholar.com.plDruk i oprawa: Paper & Tinta, Warszawa

nakad: 600 egz.

Z przyjemnoci informujemy, e od jesieni 2007 roku Psychologia Spoeczna znajduje si na licie czasopism wy-rnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Publikacje w kwartalniku punktowane s czteroma punktami. Zapraszamy do publikowania prac w naszym czasopimie.

Redakcja

Spis treci

107 Profesor Robert Zajonc wspomnienie

109 Parametry psychometryczne metody symulowanego denia unikania (SDU)Aleksandra Fila-Jankowska, Konrad Jankowski

124 Stereotyp a logiczne wnioskowanieKinga Piber-Dbrowska

133 Czy reakcje emocjonalne modziey na odrzucenie i akceptacj interpersonaln mog by regulowane wyodrbnieniem schematu Ja z My?Joanna Rajchert

151 Identyfikowanie pci i ocenianie szefw na podstawie ich autoprezentacji, dokonywane przez osoby z rnym dowiadczeniem zawodowymElbieta Stojanowska

167 Kwestionariusz do diagnozy przekona na temat rde natury czowiekaMarzena muda-Trzebiatowska

180 O czasopimie

180 Wskazwki dla autorw

182 Wskazwki dla recenzentw

184 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Spoecznej

184 Wadze

185 Procedura przyjmowania nowych czonkw

185 Aktywnoci

186 Aktualnoci

188 Nowy system edytorski Psychologii Spoecznej

189 Nagroda im. Solomona Ascha

Contents

107 Professor Robert Zajonc in memoriam

109 Psychometric parameters of Approach Avoidance Simulation methodAleksandra Fila-Jankowska, Konrad Jankowski

124 Stereotype and logical reasoningKinga Piber-Dbrowska

133 Is it possible that adolescents emotional reactions to interpersonal rejection and acceptance are regulated by self distinctiveness?Joanna Rajchert

151 Judging candidates for managers on the basis of their self-presentations: Role of stereotypicality, competence vs. interpersonal content, and boastfulness vs. modesty in identification of gender and judged attractiveness of future employersElbieta Stojanowska

167 Questionnaire for diagnosis of beliefs concerning the determinants of human natureMarzena muda-Trzebiatowska

180 About the Journal

180 Information for the authors

182 Information for the reviewers

184 Polish Society of Social Psychology

184 Authorities

185 How to become a member

185 Activities

186 News

188 New Editorial Manager for Psychologia Spoeczna

189 Solomon Asch award

107 Copyright 2008 Psychologia Spoeczna

Psychologia Spoeczna2008 tom 3 2 (7)

ISSN 1896-1800

Robert B. Zajonc (19232008)

2 grudnia 2008 roku zmar profesor Robert Zajonc, jeden z najwybitniejszych psychologw spoecznych stule-cia. Zdoby niemal wszystkie moliwe laury i honory nadawane naukowcom w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W Polsce Uniwersytet Warszawski nada mu tytu doctora honoris causa, a Polskie Stowarzyszenie Psychologii Spoecznej status czonka honorowego. Midzynarodowe rodowisko psychologiczne wyraao w taki sposb uzna-nie dla Boba Zajonca jako teoretyka, badacza, architekta wspczesnej psychologii.

Jego prace poruszay wiat akademicki i inspiroway badaczy poczynajc od opublikowanej w roku 1960 rozpra-wy doktorskiej powiconej reprezentacji przyswajanego i przekazywanego materiau, poprzez badania nad facylita-cj spoeczn (1965), efektem prostej ekspozycji (1968), psychologicznym znaczeniem kolejnoci urodze (1976), a po opublikowany w 1980 roku rewolucyjny artyku, koczcy dominacj podejcia poznawczego w psychologii spo-ecznej i torujcy drog badaniom nad afektem. Na tej nowej drodze Bob Zajonc wyznaczy nowe kierunki, ktre dzi s centralnymi zagadnieniami midzynarodowej psychologii spoecznej, takimi jak rola ciaa w afekcie i poznaniu spoecznym (1985), relacja procesw afektywnych i poznawczych (1984), fizjologiczne podstawy wpywu ekspresji na emocje (1989) czy rola niewiadomych procesw w afekcie (1993). Naukowe osignicia Boba Zajonca na trwae weszy do kanonu klasyki psychologii. Ale by te wielkim nauczycielem: wykada na najlepszych uniwersytetach, a jego prace przedstawiane s we wszystkich podrcznikach psychologii spoecznej. Wielu uznanych psychologw spoecznych dumnie mwi o sobie Byem studentem Boba Zajonca wspominaj jego fenomenalny intelekt, pasj i zaangaowanie, i to typowe dla niego wiee, szerokie, niekonwencjonalne, otwarte spojrzenie, ktre pozwalao mu poprzez mtlik poj, zgiek teorii i faktw dostrzec struktur rzeczywistoci.

Robert Zajonc by architektem spoecznej wizji czowieka. By take architektem rodowiska psychologicznego. Nie sposb nie wspomnie o jego wspudziale w formowaniu Europejskiego Stowarzyszenia Eksperymentalnej Psychologii Spoecznej (EAESP) czy zainicjowaniu powstania Instytutu Studiw Spoecznych Uniwersytetu War-szawskiego, afiliowanego take przy Institute for Social Research Uniwersytetu Michigan.

Dorose ycie Bob Zajonc spdzi w Stanach, wikszo w Ann Arbor, przybywajc tam w 1948 roku na stypen-dium z Uniwersytetu Michigan, a nastpnie przenoszc si na Uniwersytet Stanforda w 1994 roku. Jednak w znacz-nej czci swojej duszy pozosta cae ycie Polakiem. Tu, w Polsce, mia wielu przyjaci, tam, w Stanach, kady potrzebujcy i jako tako mdry Polak mg liczy na jego wsparcie. Mdry, bo Zajonc jednego z pewnoci nie tolerowa: gupoty. Szerzy zatem mdro przyjedajc do Polski, wygaszajc wykady, uczestniczc w konfe-rencjach, spdzajc czas na dyskusjach, ktre na jego yczenie czsto prowadzone byy po polsku. Interesowa si yciem spoeczno-politycznym w czasach trudnych, a gdy nastpi przeom 1989 roku by pierwszym, ktry poszuki-wa instytucjonalnej formuy interdyscyplinarnego monitorowania, wyjaniania i przewidywania zmiany spoecznej. Dziki niemu powsta Instytut Studiw Spoecznych skupiajcy psychologw, socjologw, ekonomistw, demogra-fw. Dziki niemu powsta Polski Generalny Sonda Spoeczny potne rdo wiedzy o transformacji ekonomicz-nej, spoecznej i o przemianach mentalnoci w Polsce. Dziki niemu powstay nowe przyjanie i gsta sie kontaktw midzy badaczami spoecznymi w Polsce i badaczami Institute for Social Research. Dziki niemu i jego determinacji inicjatywy badawcze zrodzone w Polsce mogy liczy na wsparcie ISR, a modzi badacze, doktoranci na moliwo studiowania w Michigan.

Odszed wielki naukowiec, odszed wielki przyjaciel Polski i Polakw.

Janusz Grzelak, Maria Lewicka, Piotr Winkielman

Najwaniejsze publikacje Roberta B. ZajoncaZajonc, R. B. (1960). The process of cognitive tuning and communication. Journal of Abnormal and Social Psychology,

61, 159167.Zajonc, R. B. (1965). Social facilitation. Science, 149, 269274. Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, Monograph

Supplement, 9, 127.Zajonc, R. B. (1976). Family configuration and intelligence. Science, 192, 227236.Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35, 151175.Zajonc, R. B., Izard, C. E., Kagan, J. (red.). (1983). Emotions, cognition, and behavior. New York: Cambridge

University Press.Zajonc, R.B., Markus, H. (1984). Affect and cognition: The hard interface. W: C. Izard, J. Kagan, R. B. Zajonc (red.),

Emotions, cognition and behavior (s. 73102). Cambridge: Cambridge University Press.Zajonc, R. B. (1985). Emotion and facial efference: A theory reclaimed. Science, 1521.Zajonc, R. B., Murphy, S. T., Inglehart, M. (1989). Feeling and facial efference: Implications of the vascular theory of

emotions. Psychological Review, 96, 395416.Zajonc, R.B., Adelmann, P.K., Murphy, S.T., Niedenthal, P.M. (1987). Convergence in the physical appearance of

spouses. Motivation and Emotion,11, 335346.Murphy, S. T., Zajonc, R. B. (1993). Affect, cognition, and awareness: Affective priming with optimal and suboptimal

stimulus exposures. Journal of Personality & Social Psychology, 64 (5), 723739. Zajonc, R. B. (2000). Feeling and thinking: Closing the debate over the independence of affect. W: J. P. Forgas (red.),

Feeling and thinking: The role of affect in social cognition (s. 3158.). New York: Cambridge University Press.

108

109