Busometr. Przedsiębiorcy o rynku pracy

download Busometr. Przedsiębiorcy o rynku pracy

of 34

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  140
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Najnowsze wskazanie Busometra przynosi optymistyczne wieści z rynku pracy. Po raz pierwszy od wielu kwartałów komponent Busometra – Rynek Pracy przekroczył poziom 50 punktów i wyniósł 51,64 punkty.

Transcript of Busometr. Przedsiębiorcy o rynku pracy

 • 1. Prognoza nastrojw i dziaa przedsibiorcw w perspektywie najbliszego procza (II/IIIQ2014) Data badania luty/marzec 2014
 • 2. 2 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostao przeprowadzone metod CAWI (Computer Assisted Website Interview), czyli ankiety, ktr badani wypeniaj samodzielnie przez Internet. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MSP. cznie w badaniu wzio udzia 504 respondentw. Prba w badaniu jest reprezentatywna ze wzgldu na wielko firmy (mikro, mae i rednie przedsibiorstwa). BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta skada si z dwch czci: Pyta dotyczcych postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce Jak wedug Pana/i zmieni si w najbliszym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliszych miesicach? Czy planuje Pan/Pani zmian wynagrodze pracownikw w swojej firmie w najbliszych miesicach? Czy planuje Pan/Pani inwestycje w swojej firmie w najbliszych miesicach? Pyta dotyczcych przedsibiorstwa, ktrego przedstawicielem jest respondent Wielko przedsibiorstwa Region Sektor Brana Okres obecnoci na rynku
 • 3. 3 Indeks Busometr ZPP 48,11 Komponent Koniunktura Gospodarcza 48,86 Komponent Rynek Pracy 51,64 Busometr Indeks Nastrojw Gospodarczych MSP jest wskanikiem pokazujcym stopie optymizmu maych i rednich przedsibiorcw i ich planowane dziaania w perspektywie najbliszych dwch kwartaw Na warto Indeksu Busometr wpyw maj trzy komponenty: koniunktury gospodarczej rynku pracy (pace i zatrudnianie) inwestycji. Warto kadego z komponentw mieci si w przedziale od 0 do 100. Wyniki Busometra poniej 50 oznaczaj pesymistyczne nastroje przedsibiorcw, a powyej 50 ich optymizm. Komponent Inwestycje 44,18 Busometr ZPP Indeks Nastrojw Gospodarczych ZPP I kwarta 2014
 • 4. Busometr ZPP Porwnanie komponentw w czasie 39,44 53,35 37,10 32,34 41,56 27,25 32,31 36,59 41,96 45,07 48,86 49,00 50,38 45,81 45,56 46,38 48,35 48,63 51,64 45,98 43,46 44,99 43,37 40,72 38,96 38,91 44,18 34,47 37,06 39,09 42,17 44,07 48,11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I kwarta 2011 II kwarta 2011 III kwarta 2011 IV kwarta 2011 I kwarta 2012 IV kwarta 2012 I kwarta 2013 II kwarta 2013 III kwarta 2013 IV kwarta 2013 I kwarta 2014 Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Rynek Pracy Komponent Inwestycje Busometr Badanie zostao przeprowadzone na reprezentatywnej prbie przedsibiorcw z sektora MSP. Total N=708 (I kwarta 2011), N=560 (II kwarta 2011), N=848 (III kwarta 2011), N= 812 (IV kwarta 2011), N=528 (I kwarta 2012), N=595 (IV kwarta 2012), N=576 (I kwarta 2013), N=538 (II kwarta 2013), N=501 (IVkwarta 2013), N=504 (I kwarta 2014). Metoda: CAWI.
 • 5. 5 Busometr ZPP a wielko przedsibiorstwa 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 przedsibiorstwa sektora MSP mikro przedsibiorstwa mae przedsibiorstwa rednie przedsibiorstwa 48,1 46,2 50,0 57,7 I kwarta 2014 N=504 N=362 N=86 N=56
 • 6. 6 Busometr ZPP w regionach 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Polska poudniowa Polska wschodnia Polska centralna Polska pnocna Polska zachodnia 45,9 47,3 49,5 47,5 48,3 N=199N=105 N=54N=38 N=108 I kwarta 2014
 • 7. 7 Busometr ZPP a sektor 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Produkcja Usugi Handel 50,3 48,6 44,7 N=82 N=99N=323 I kwarta 2014
 • 8. 8 Busometr ZPP w branach 0 10 20 30 40 50 60 47,2 56,9 46,5 48,9 45,2 50,4 48,8 46,5 53,0 39,1 38,7 53,0 50,3 * W analizie uwzgldniono tylko te brane, w ktrych liczba respondentw bya wiksza ni 10 I kwarta 2014
 • 9. 9 Busometr a liczba lat obecnoci na rynku 0 10 20 30 40 50 nie duej ni rok 1-5 lat 6-10 lat duej ni 11 lat 52,0 51,1 47,3 46,6 N=24 N=125 N=83 N=272 I kwarta 2014
 • 10. Komponent Koniunktura gospodarcza
 • 11. 11 Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliszych miesicach? Warto komponentu koniunktury gospodarczej: 48,86 0% 20% 40% 60% zdecydowanie si pogorszy raczej si pogorszy nie ulegnie zmianie raczej si polepszy zdecydowanie si polepszy 6% 26% 38% 28% 3% Bdzie lepiej 31% Bdzie gorzej 32% Badanie zostao przeprowadzone na reprezentatywnej prbie przedsibiorcw z sektora MSP. Total N=504. Metoda: CAWI. Wskanik barometru koniunktury gospodarczej zosta utworzony poprzez wycignicie redniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartoci od 0 do 100. Wyniki poniej 50 oznaczaj skanianie si ku negatywnej ocenie, a powyej 50 ku pozytywnej. Komponent Koniunktura gospodarcza
 • 12. 12 39,44 53,35 37,10 32,34 41,56 27,25 32,31 36,59 41,96 45,07 48,86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I kwarta 2011 II kwarta 2011 III kwarta 2011 IV kwarta 2011 I kwarta 2012 IV kwarta 2012 I kwarta 2013 II kwarta 2013 III kwarta 2013 IV kwarta 2013 I kwarta 2014 Komponent Koniunktury Gospodarczej Zmiana komponentu Koniunktura gospodarcza w czasie Badanie zostao przeprowadzone na reprezentatywnej prbie przedsibiorcw z sektora MSP. Total N=708 (I kwarta 2011), N=560 (II kwarta 2011), N=848 (III kwarta 2011), N= 812 (IV kwarta 2011), N=528 (I kwarta 2012), N=595 (IV kwarta 2012), N=576 (I kwarta 2013), N=538 (II kwarta 2013), N=501 (IV kwarta 2013), N=504 (I kwarta 2014) . Metoda: CAWI.
 • 13. 13 Komponent Koniunktura gospodarcza a wielko przedsibiorstwa 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 przedsibiorstwa sektora MSP mikro przedsibiorstwa mae przedsibiorstwa rednie przedsibiorstwa 48,9 46,6 51,5 59,4 I kwarta 2014 N=504 N=362 N=86 N=56
 • 14. 14 Komponent Koniunktura gospodarcza a regiony 0 10 20 30 40 50 polska poudniowa polska wschodnia polska centralna polska pnocna polska zachodnia 47,4 46,1 51,4 48,1 47,0 I kwarta 2014 N=199N=105 N=54N=38 N=108
 • 15. 15 Komponent Koniunktura gospodarcza a sektor Miejsce na komentarz 0 10 20 30 40 50 Produkacja Usugi Handel 50,0 49,7 45,2 I kwarta 2014 N=82 N=99N=323
 • 16. 16 0 10 20 30 40 50 60 48,6 59,1 43,2 53,6 47,4 50,0 48,7 47,7 58,3 37,1 38,5 52,5 51,0 * W analizie uwzgldniono tylko te brane, w ktrych liczba respondentw bya wiksza ni 10 Komponent Koniunktura gospodarcza a brana I kwarta 2014
 • 17. 17 Komponent Koniunktura gospodarcza a liczba lat obecnoci na rynku 0 10 20 30 40 50 nie duej ni rok 1-5 lat 6-10 lat duej ni 11 lat 53,1 50,0 47,0 48,5 I kwarta 2014 N=24 N=125 N=83 N=272
 • 18. Komponent Rynek pracy
 • 19. 19 Czy planuje Pan/Pani zmian wynagrodze pracownikw w swojej firmie w najbliszych miesicach? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tak, planuj znaczne obnienie pac Tak, planuj nieznaczne obnienie pac Nie planuj zmian w wynagrodzeniach Tak, planuj niewielkie podwyki Tak, planuj znaczne podwyki 3% 6% 73% 17% 1% Warto barometru rynku pracy komponent pace: 51,69 Podnios pace 18% Obni pace 9% Wskanik pace barometru rynku pracy zosta utworzony poprzez wycignicie redniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartoci od 0 do 100. Wyniki poniej 50 oznaczaj planowanie obnienia pac, a powyej 50 planowanie podwyek. Komponent Pace Badanie zostao przeprowadzone na reprezentatywnej prbie przedsibiorcw z sektora MSP. Total N=504. Metoda: CAWI.
 • 20. 20 Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliszych miesicach? Wskanik zatrudnienie barometru rynku pracy zosta utworzony poprzez wycignicie redniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartoci od 0 do 100. Wyniki poniej 50 oznaczaj planowanie redukcj