Bierzmowanie

download Bierzmowanie

of 22

 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  5.306
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bierzmowanie

 • 1. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 • 2. Co to jest Bierzmowanie? W Katechizmie Kocioa Katolickiego czytamy: Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharysti naley do "sakramentw wtajemniczenia chrzecijaskiego", ktrego jedno powinna by zachowywana. Naley zatem wyjania wiernym, e przyjcie tego sakramentu jest konieczne jako dopenienie aski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze cilej wi si z Kocioem, otrzymuj szczegln moc Ducha witego i w ten sposb jeszcze mocniej zobowizani s, jako prawdziwi wiadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary sowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". KKK 1285 ZAPAMITAJ Bierzmowanie jest sakramentem w ktrym Duch wity umacnia chrzecijanina, aby swoj wiar mnie wyznawa, broni jej i wedug niej y.
 • 3. SAKRAMENT DUCHA WITEGO Bierzmowanie jest zwizane z Duchem witym, Trzeci Osob Trjcy Przenajwitszej. Ojciec w. Pawe VI napisa: Wierzymy w Ducha witego, Trzeci Osob Trjcy Przenajwitszej, Pana i Oywiciela, ktry z Ojcem i Synem wsplnie odbiera uwielbienie i chwa, ktry mwi przez prorokw. On zosta nam zesany przez Jezusa Chrystusa po Jego Zmartwychwstaniu i Wniebowstpieniu do Ojca. On owieca, oywia, strzee Koci i rzdzi nim, oczyszczajc jego czonki, o ile tylko nie sprzeciwiaj si asce. Dziki Jego dziaaniu, ktre duszy dosiga, czowiek w pokorze zaczerpnitej z Chrystusa moe sta si doskonay jak Ojciec, ktry jest w niebiosach.
 • 4. Duch wity w yciu Pana Jezusa Syn Boy przyj ludzk natur i sta si prawdziwym Czowiekiem w cudowny sposb przez dziaanie Ducha witego. Opowiada o tym Ewangelia w. ukasza. W szstym miesicu posa Bg anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja. Anio wszed do Niej i rzek: Bd pozdrowiona, pena aski, Pan z Tob, bogosawiona jeste midzy niewiastami. Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby znaczy to pozdrowienie. Lecz anio rzek do Niej: Nie bj si, Maryjo, znalaza bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bdzie koca. Na to Maryja rzeka do anioa: Jake si to stanie, skoro nie znam ma? Anio Jej odpowiedzia: Duch wity zstpi na Ciebie i moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swej staroci syna i jest ju w szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. Dla Boga bowiem nie ma nic niemoliwego. Na to rzeka Maryja: Oto Ja suebnica Paska, niech Mi si stanie wedug twego sowa! k 1, 26-38 ZA SPRAW DUCHA WITEGO PRZYJ CIAO Z MARYI DZIEWICY I STA SI CZOWIEKIEM
 • 5. W yronie rdka z pnia Jessego, wypuci si odrol z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Paski, duch mdroci i rozumu, duch rady i mstwa, duch wiedzy i bojani Paskiej.Upodoba sobie w bojani Paskiej. Iz 11, 1-3 W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, e Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu ze wzgldu na Jego zbawcze posanie. Zstpienie Ducha witego na Jezusa, kiedy Jan udziela Mu chrztu, byo znakiem, e jest On tym, ktry mia przyj, e jest Mesjaszem, Synem Boym. KKK 1286 Wtedy przyszed Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, eby przyj chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywa Go, mwic: To ja potrzebuj chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedzia: Pozwl teraz, bo tak godzi si nam wypeni wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustpi. A gdy Jezus zosta ochrzczony, natychmiast wyszed z wody. A oto otworzyy Mu si niebiosa i ujrza Ducha Boego zstpujcego jak gobic i przychodzcego na Niego. A gos z nieba mwi: Ten jest mj Syn umiowany, w ktrym mam upodobanie. Mt 3, 13-17 Na pocztku publicznej dziaalnoci Pan Jezus zosta napeniony Duchem witym, ktry towarzyszy Mu w penieniu zbawczego posannictwa.
 • 6. Obietnica zesania Ducha witego Pod koniec swojego pobytu na ziemi Pan Jezus obieca Kocioowi zesanie Ducha witego: Jednake mwi wam prawd: Poyteczne jest dla was moje odejcie. Bo jeeli nie odejd, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeeli odejd, pol Go do was. J 16 , 7 Ja za bd prosi Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by na zawsze. J 14 , 16 A Pocieszyciel, Duch wity, ktrego Ojciec pole w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziaem. J 14 , 26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, ktrego Ja wam pol od Ojca, Duch Prawdy, ktry od Ojca pochodzi, On bdzie wiadczy o Mnie. J 15 , 26 Gdy za przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do caej prawdy. Bo nie bdzie mwi od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usyszy, i oznajmi wam rzeczy przysze. J 16 , 13 Pierwsz Ksig napisaem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czyni i czego naucza od pocztku a do dnia, w ktrym udzieli przez Ducha witego polece Apostoom, ktrych sobie wybra, a potem zosta wzity do nieba. Im te po swojej mce da wiele dowodw, e yje: ukazywa si im przez czterdzieci dni i mwi o krlestwie Boym. A podczas wsplnego posiku kaza im nie odchodzi z Jerozolimy, ale oczekiwa obietnicy Ojca: Syszelicie o niej ode Mnie - mwi - Jan chrzci wod, ale wy wkrtce zostaniecie ochrz cz eni Duchem witym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrcisz krlestwo Izraela? Odpowiedzia im: Nie wasza to rzecz zna czasy i chwile, ktre Ojciec ustali swoj wadz, ale gdy Duch wity zstpi na was, otrzymacie Jego moc i bdziecie moimi wiadkami w Jerozolimie i w caej Judei, i w Samarii, i a po krace ziemi. Dz 1, 1-8
 • 7. ZESANIE DUCHA WITEGO Pan Jezus speni swoj obietnic w dniu ydowskiego wita Pidziesitnicy 10 dni po swoim Wniebowstpieniu; 50 po Zmartwychwstaniu, zsyajc Ducha witego na Apostow zgromadzonych wraz z Maryj w Wieczerniku. Kiedy nadszed wreszcie dzie Pidziesitnicy, znajdowali si wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle da si sysze z nieba szum, jakby uderzenie gwatownego wiatru, i napeni cay dom, w ktrym przebywali. Ukazay si im te jzyki jakby z ognia, ktre si rozdzieliy, i na kadym z nich spocz jeden. I wszyscy zostali napenieni Duchem witym, i zaczli mwi obcymi jzykami, tak jak im Duch pozwala mwi. Przebywali wtedy w Jerozolimie poboni ydzi ze wszystkich narodw pod socem. Kiedy wic powsta w szum, zbiegli si tumnie i zdumieli, bo kady sysza, jak przemawiali w jego wasnym jzyku. Dz. 2, 1-6
 • 8. BIERZMOWANIE W CZASACH APOSTOLSKICH KATECHIZM KOCIOA KATOLICKIEGO Chrystus wielokrotnie obiecywa wylanie Ducha. Speni najpierw t swoj obietnic w dniu Paschy, a nastpnie w sposb bardziej zdumiewajcy w dniu Pidziesitnicy. Apostoowie napenieni Duchem witym zaczynaj gosi "wielkie dziea Boe" (Dz 2, 11), a Piotr oznajmia, e to wylanie Ducha jest znakiem czasw mesjaskich. Ci, ktrzy wwczas uwierzyli sowom Apostow i pozwolili si ochrzci, otrzymali z kolei dar Ducha witego. KKK 1287 "Od tego czasu Apostoowie, wypeniajc wol Chrystusa, przez wkadanie rk udzielali neofitom (nowoochrzczonym) daru Ducha witego, ktry uzupenia ask chrztu. Dlatego w Licie do Hebrajczykw wrd pierwszych elementw formacji chrzecijaskiej wymienia si nauk o chrzcie i wkadaniu rk. To wkadanie rk w tradycji katolickiej susznie uznaje si za pocztek sakramentu bierzmowania, ktry w pewien sposb przedua w Kociele ask Pidziesitnicy". KKK 1288
 • 9. Bierzmowanie w Samarii Apostoowie udzielali Sakramentu Bierzmowania najczciej razem z Sakramentem Chrztu, ktry przyjmowali ludzie doroli. Dzieje Apostolskie mwi jednak o jednym przypadku, kiedy to Bierzmowanie zostao udzielone ludziom ju wczeniej ochrzczonym. Dziao si to Samarii. Kiedy Apostoowie w Jerozolimie dowiedzieli si, e Samaria przyja sowo Boe, wysali do niej Piotra i Jana, ktrzy przyszli i modlili si za nich, aby mogli otrzyma Ducha witego. Bo na adnego z nich jeszcze nie zstpi. Byli jedynie ochrzczeni w imi Pana Jezusa. Wtedy wic wkadali Apostoowie na nich rce, a oni otrzymywali Ducha witego. Dz 8, 14-17 CHRZEST Filip przyby do miasta Samarii i gosi im Chrystusa. Tumy suchay z uwag i skupieniem sw Filipa. (...) Kiedy uwierzyli Filipowi, ktry gosi dobr nowin o krlestwie Boym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarwno mczyni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Dz 8, 5-6;12 Filip by diakonem, nie mg wic bierzmowa. BIERZMOWANIE
 • 10. BIERZMOWANIE DZI
  • Bierzmowania udziela biskup, ktry jest nastpc Apostow.
  • Ksidz moe udzieli tego sakramentu gdy:
  • Biskup poleci mu bierzmowa.
  • Udziela Chrztu osobie dorosej.
  • Udziela Sakramentu Namaszczenia
  • Chorych osobie, ktra nie bya bierzmowana.
  • Biskup lub kapan udziela Bierzmowania przez rwnoczesne:
  • woenie rk na gow,