Biblia prez

download Biblia prez

of 49

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Biblia prez

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Izaak wezwa Jakuba i da mu taki rozkaz: id do Paddan-Aram i we sobie stamtd on spord crek Labana, brata matki twojej. Jakub wyruszy z Beer-Szeby i uda si do Haranu. A gdy przyby na pewne miejsce, zatrzyma si tam na noc, gdy soce zaszo, i wzi jeden kamie z tego miejsca, podoy go sobie pod gow i zasn. I nio mu si, e bya ustawiona na ziemi drabina, ktrej szczyt siga nieba, po niej za wstpowali i zstpowali anioowie Boy. A Pan sta nad ni i mwi: Jam jest Pan, Bg Abrahama, ojca twego, i Bg Izaaka! Ziemi, na ktrej leysz, dam tobie i potomstwu twojemu.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  I wstawszy wczenie rano, wzi Jakub w kamie, ktry sobie podoy pod gow, postawi go jako pomnik i nala oliwy na jego wierzch, i nazwa to miejsce Betel Dom Boga.

  Sen Jakuba

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Gdy Jakub ujrza Rachel z owcami Labana, podszed i odsun kamie znad otworu studni, i napoi owce. A gdy Laban usysza o Jakubie, synu siostry swojej, wybieg na jego spotkanie, uciska go, ucaowa i wprowadzi do domu swego. Laban za mia dwie crki: starsz, imieniem Lea, i modsz, imieniem Rachela. Lea miaa bezbarwne oczy, Rachela za bya urodziwa i pikna. Tote Jakub pokocha Rachel, wic rzek do Labana: Bd ci suy siedem lat za Rachel, twoj modsz crk.

  Sen Jakuba

  Jakub i Rachela

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Jakub pasterzem u Labana

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Jakub za pozosta sam. I mocowa si z nim pewien m a do wzejcia zorzy. A gdy widzia, e go nie przemoe, uderzy go w staw biodrowy i zwichn staw biodrowy Jakuba. I rzek: Pu mnie, bo ju wzesza zorza. Ale on odpowiedzia: Nie puszcz ci, dopki mi nie pobogosawisz. Wtedy rzek do niego: Jakie jest imi twoje? I odpowiedzia: Jakub. Wtedy rzek: Nie bdziesz ju nazywa si Jakub, lecz Izrael, bo walczye z Bogiem i z ludmi i zwyciye. I nazwa Jakub to miejsce Peniel, mwic: Ogldaem Boga twarz w twarz, a jednak ocalao ycie moje.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  DZIEJE JZEFA

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Gdy Jzef by jeszcze chopcem, pasa trzod z brami. Bracia jego widzieli, e ojciec kocha go wicej ni ich, nienawidzili go wic i mwili: Nue, chodmy i zabijmy go, i wrzumy go do jakiej studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go poar. A gdy Jzef przyszed do braci swoich, cignli z niego szat z dugimi rkawami, ktr mia na sobie i wrzucili go do studni. Gdy przechodzili kupcy midianiccy, sprzedali go za dwadziecia srebrnikw, ci za przywiedli Jzefa do Egiptu i sprzedali go Potyfarowi, dworzaninowi faraona, dowdcy stray przybocznej.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Jzef sprzedany przez braci

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  A Jzef by piknej postawy i mia pikny wygld. Pewnego dnia, gdy wszed do domu, aby wykona prac swoj, nie byo tam nikogo z domownikw, wtedy ona Potyfara chwycia go za szat, mwic: Po si ze mn! Lecz on zostawi szat sw w jej rku i uciek. Ona za, po przybyciu pana do domu powiedziaa mu: Przyszed do mnie ten suga, Hebrajczyk, ktrego sprowadzie do nas, aby poswawoli ze mn. Lecz gdy krzyczaam gono i woaam, zostawi szat swoj u mnie i uciek.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Gdy Potyfar usysza sowa swej ony, rozgniewa si bardzo, kaza pojma Jzefa i wtrci go do wizienia gdzie trzymano winiw krlewskich. Ale Bg sprawi, e Jzef zjedna sobie przychylno przeoonego wizienia, ktry powierzy mu nadzr nad wszystkimi winiami. Przeoony wizienia nie musia doglda tego, co powierzy Jzefowi, gdy Pan by z nim i sprawi, e szczcio mu si we wszystkim, cokolwiek czyni.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Po tych wypadkach zdarzyo si, e podczaszy i piekarz krla egipskiego, ktrzy zostali wtrceni do wizienia, mieli tej samej nocy sny. A gdy Jzef przyszed do nich rano, opow-iedzieli mu swoje sny, a on im je wytumaczy. Podczaszemu rzek: Po trzech dniach faraon przywrci ci twj urzd. Jeli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci si bdzie dobrze powodzio, wywiadcz mi ask i wspomnij o mnie przed faraonem, by mnie wydosta z tego wizienia. Przeoony podczaszych rzeczywicie wyszed po trzech dniach z wizienia, lecz zapomnia o Jzee.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Faraon mia sny, ktre go zaniepokoiy, nie byo jednak nikogo, kto by mg mu je objani. Wtedy przeoony podczaszych przypomnia sobie o Jzee. Przyprowadzono go przed oblicze faraona, a ten rzek: nio mi si, e z Nilu wyszo siedem krw tustych i piknych i paso si na pastwisku. A potem wyszo za nimi siedem innych krw, chudych i bardzo szpetnych. I poary krowy chude i szpetne siedem krw tustych. Potem widziaem we nie, e z jednej odygi wyrastao siedem kosw penych i piknych. A po nich wyrastao siedem kosw suchych i cienkich. Kosy cienkie pochony siedem kosw piknych. Opowiedziaem to wrbitom, lecz nikt nie mg mi tego wyoy.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Wtedy rzek Jzef do faraona: Nadejdzie teraz siedem lat wielkiej obtoci, a po nich siedem lat godu Niech wic faraon upatrzy teraz ma rozsdnego i mdrego i ustanowi go zarzdc caej ziemi egipskiej. Niech gromadz zboe, skadaj po miastach ywno i przechowuj j. Bdzie ona zapasem na siedem lat godu, ktre nastan. Faraon rzek do Jzefa: Skoro Bg oznajmi ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by by tak rozsdny i mdry jak ty. Oto ustanawiam ci namiestnikiem caej ziemi egipskiej.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Jzef wykada sny faraonowi

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Jzef rzek do swoich braci: zabierzcie ojca waszego i rodziny wasze i przyjedcie do mnie, a dam wam najlepsz cz ziemi egipskiej, abycie mogli spoywa najwyborniejsze pody ziemi. Tak tedy Jakub przyprowadzi ze sob do Egiptu cae potomstwo swoje. Wszystkich osb rodziny Jakuba, ktra przybya do Egiptu, byo siedemdziesit. I przybyli do krainy Goszen. A Jzef wyjecha do Goszen na spotkanie Izraela, ojca swego. Gdy go zobaczy, rzuci mu si na szyj i dugo paka w objciach jego. Wtedy rzek Izrael do Jzefa: Teraz mog ju umrze, skoro ujrzaem, e jeszcze yjesz.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Jakub udaje si do Egiptu

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  SZEMOTKSIEGA WYJSCIA EXODUS

  ,,

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Pokolenia Izraela

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Ustanowiono przeto nad Izraelitami nadzorcw, aby ich gnbili cikimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnbili, tym wicej si rozmnaa i rozrasta; i bano si synw izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitw do cikich robt i uprzykrzali im ycie uciliw robot w glinie i przy cegach i rn prac na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  MOJZESZ.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Wtedy faraon nakaza swemu ludowi: Kadego chopca, ktry si urodzi u Hebrajczykw, wrzucie do Nilu, a dziewczynki pozostawcie przy yciu. W tym czasie pewna kobieta z rodu Lewiego urodzia syna. Ukrywaa go przez trzy miesice, a gdy nie moga ukrywa go duej, sporzdzia koszyk z trzciny, a woywszy we dziecko, pooya go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra za jego stana z daleka, aby wiedzie, co si z nim stanie.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  I zesza crka faraona, aby si kpa w Nilu; ujrzaa koszyk w sitowiu, a gdy go otworzya, zobaczya dziecko. I ulitowaa si nad nim, mwic: Jest to jedno z dzieci hebrajskich. Oddala je do wykarmienia mamce hebrajskiej, ktr bya matka dziecka. A gdy dziecko podroso, przyprowadzia je do crki faraona; ta za miaa go za syna. I nazwaa go Mojesz.

  Mojesz ocalony

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Gdy Mojesz ju dors, przypatrywa si cikiej pracy swych braci. Zobaczy te pewnego Egipcjanina, ktry bi jednego z jego rodakw. Rozejrza si dookoa, a widzc, e nie ma nikogo, zabi Egipcjanina i zagrzeba go w piasku. A gdy faraon usysza o tym, chcia Mojesza zabi. Lecz Mojesz uciek przed faraonem, uda si do ziemi Midianitw. Po upywie dugiego czasu umar krl egipski. I wspomnia Bg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i uj si za cierpicymi w niewoli Izraelitami.Mojesz ocalony

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Gdy Mojesz pasa trzod tecia swego Jetry, kapana Midianitw, pogna raz trzod poza pustyni i przyby do gry Boej, do Horebu. Wtem ukaza mu si anio Paski w pomieniu ognia ze rodka krzewu i rzek: Jam jest Bg ojca twego, Bg Abrahama, Bg Izaaka, i Bg Jakuba. Napatrzyem si na niedol ludu mojego w Egipcie; znam jego cierpienia. Zstpiem by go wyrwa z mocy Egiptu i wyprowadzi go z tego kraju do ziemi yznej i rozlegej, do ziemi opywajcej w mleko i mid, do siedziby Kananejczykw. Przeto teraz id! Posyam ci do faraona. Wyprowad lud mj, synw izraelskich, z Egiptu.

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Mojesz przed krzewem gorejcym

 • BIB

  LIA

  STARA SYNAGOGA krakowSTARA SYNAGOGA krakow

  Potem Mojesz i Aaron przyszli do faraona i rzekli: Tak mwi Pan, Bg Izraela: Wypu mj lud, aby obchodzili wito ku mojej czci n