Bez tytuإ‚u slajdu - Instytut T dwojter/ost_w4_regulacje_10L.pdf Bez tytuإ‚u slajdu Author...

download Bez tytuإ‚u slajdu - Instytut T dwojter/ost_w4_regulacje_10L.pdf Bez tytuإ‚u slajdu Author Witold Lewandowski

of 50

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bez tytuإ‚u slajdu - Instytut T dwojter/ost_w4_regulacje_10L.pdf Bez tytuإ‚u slajdu Author...

 • 1

  Źródło UKE

  Powstanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji (wymóg UE) • koncesjonowanie, gospodarka częstotliwościami i zasobami numeracji • rozliczenia międzyoperatorskie • zapewnienie konkurencyjności na rynku i ochrona konsumentów

  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty – przejmuje kompetencje URT

  Urząd Komunikacji Elektronicznej – przejmuje kompetencje URTiP a także część zadań KRRiTV (rezerwacja częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych)

  2000 r.

  2002 r.

  2006 r.

  Regulacje

 • 2

  Po co regulować?

  Regulacje

 • 3

  Regulator telekomunikacyjny - UKE

  Regulacje prawne

  • Występowanie w interesie konsumentów

  • Wzmacnianie wolnej konkurencji

  Cel podstawowy:

  • Ewoluowanie w kierunku uważnego obserwatora rynku

  Cel „dalekosiężny”:

 • 4

  Pierwsze zwiastuny nowego…

   wzrost konkurencji

   otwarcie wszystkich stref dla wszystkich

   zróżnicowanie ofert i cen

   nowe technologie

   wojna o abonenta

   dbanie o wizerunek firmy

   postępująca penetracja

  4

  Regulacje prawne

 • 5

  Zadania UKE 1/2

  5

  Kompetencje określone

  w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r

  Prawo Telekomunikacyjne

  Analiza rynku (telefonia, dzierżawa łączy, Internet)

  Składanie corocznego, pisemnego sprawozdania

  ze swojej działalności

  Przyznawanie częstotliwości dla mediów

  oraz regulacja rynku pocztowego

  Przyznawanie numeracji i częstotliwości,

  a także kontrola ich wykorzystania

  Współpraca z Komisją Europejską i regulatorami

  państw członkowskich UE

  Regulacje prawne

 • 6

  Zadania UKE 2/2

  6

  Kompetencje określone

  w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r

  Prawo Telekomunikacyjne

  Regulacja stosunków między operatorami

  Rozpatrywanie skarg konsumenckich

  i prowadzenie negocjacji

  Zapewnienie usługi powszechnej,

  czyli zestawu usług podstawowych

  Ochrona użytkowników poprzez kontrolę cenników,

  regulaminów, wzorów umów i egzekwowanie takich

  obowiązków operatorów jak przenoszenie numerów

  Regulacje prawne

 • 7

  Co może UKE? 1/2

  UKE ma zadanie podejmować interwencje w sprawach dotyczących

  funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych […] z własnej

  inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty

  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r

  Prawo Telekomunikacyjne

  7

  Interwencja Możliwość

  działania

  Regulacje prawne

 • 8

  Funkcje regulacyjne

  8

  UKE

  Kontrola?

  Inicjatywy legislacyjne?

  Regulacje prawne

 • 9

  Co może UKE? 2/2

  9

  • Możliwość interwencji i mediacji

  • Nie zawsze działa

  Spór między podmiotami

  telekomunikacyjnymi

  • Prawna możliwość działania

  • Często nie efektywna

  Spór miedzy klientem a

  dostawcą usług

  Regulacje prawne

 • 10

  Mechanizm rozliczeniowy

  10

  Abonent Operator

  Operator Operator

  - Zmienne taryfy

  - Abonament

  - Zróżnicowanie abonentów

  - Marszrutacja

  - Interconnection

  Regulacje prawne

 • 11

  Arbitraż

  Warunki działalności

  11

  Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej

  Krajowa Izba Gospodarcza Budownictwa Telekomunikacyjnego

 • 12

  Liberalizacja

  12

  Wprowadzenie w życie

  filozofii gospodarczej

  Ekonomicznej doktryny głoszącej zasadę swobodnej, kapitalistycznej walki konkurencyjnej,

  wolnej od ingerencji państwa.

  Warunki działalności

  Wprowadzenie konkurencji rynkowej

  (XVIII wiek)

 • 13

  Liberalizacja w telekomunikacji

  Liberalizacja (uwolnienie rynku)

  od strony

  13

  Abonenta (biorcy usług)

  Operatora (oferenta usług)

  Warunki działalności

 • 14

  Liberalizacja - abonent

  Dla abonenta to praktycznie:

   powszechność dostępu do usług

   obniżanie cen

   więcej usług dodatkowych i dodanych

   wzrost poziomu jakości usług

   STWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

  14

  Warunki działalności

 • 15

  Liberalizacja - operator

  Dla operatora to praktycznie:

   wzrost prawdopodobieństwa uczciwej konkurencji

   możliwość dostępu do istniejącej infrastruktury

  technicznej

   polepszenie warunków rozwoju

   demonopolizacja

  15

  Warunki działalności

 • 16

  Liberalizacja - wątpliwości

  16

  Konsekwencje wynikające z usługi powszechnej

  telefon - dobro społeczne czy towar

  • jeśli tak - to w jakim stopniu

  powszechność dostępu

  • problem abonentów mieszkaniowych/wiejskich

  optymalizacja ingerencji państwa

  Warunki działalności

 • 17

  Rentowność usług

  - niska rentowność: usługi „dostępowe”

  - wysoka rentowność: usługi „dalekosiężne”

  17

  Warunki działalności

 • 18

  Preferencje operatora publicznego

  18

  ?

  Rentowność usług ? --

  Warunki działalności

 • 19

  Obowiązki operatora publicznego

  19

  --

  Warunki działalności

 • 20

  Liberalizacja w sektorze telekomunikacyjnym

  20

 • 21

  Operator a dostawca usług

  21

  OPERATOR

  TELEKOMUNIKACYJNY

  DOSTAWCA

  USŁUGI

  ODBIORCA USŁUGI

  (KLIENT)

  Warunki działalności

 • 22

  Nowe mechanizmy liberalizujące rynek

  22

  Hurtowa sprzedaż abonamentów WLR

  (Wholesale Line Rental)

  Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej LLU

  (Local Loop Unbound)

  Dostęp do pętli dla usług

  szerokopasmowej transmisji danych BSA

  (Bitstream Access)

  Warunki działalności

  Przenoszenie numerów wewnątrz sieci NP

  (Number Portability)

 • 23

  Pętla abonencka – ostatnia mila

   Ostatni fragment na drodze do abonenta

   Od 30m – kilku km

   Najczęściej para miedzianych przewodów

   Wysoki koszt budowy sieci dostępowej

   Infrastruktura operatora dominującego

   Problemy z przebiciem się nowych operatorów

  Warunki działalności

 • 24

  Uwolnienie pętli (1/2)

  Dostęp do lokalnej pętli (LLU)

  …czyli Local Loop Unbundling

   Dostęp pełny

   Dzierżawa miejsca w centralach

  Operator korzystający

   Dostęp współdzielony

   Dwaj operatorzy

  świadczący usługę

  Operator główny / korzystający

  Operator korzystający / główny

  Warunki działalności

 • 25

  Uwolnienie pętli (2/2)

  Dostęp szerokopasmowy

  … czyli Bitstream Access

   Dostęp współdzielony

   Współistnienie usług telefonicznych TPSA

  z dostępem szerokopasmowym innego operatora

  25

  BSA BSA

  sieć dostępowa

  ATM

  sieć szkieletowa

  IP

  Internet

  BSABSA

  Warunki działalności

 • 26

  Hurtowa odsprzedaż abonamentów

  ...czyli Wholesale Line Rental (WLR)

   Zakup usługi dostępu do sieci po cenie hurtowej

   Oferowanie własnych usług

   Cenowa walka o klienta

   Różnorodność ofert

   Dążenie do uzyskania dużej efektywności ze sprzedaży detalicznej

  26

  • Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego

  • Mniejsze nakłady inwestycyjne

  • Brak konieczności utrzymywania sieci Alternatywny

  • Zależy od uwarunkowań

  • Mniej obowiązków

  • Stały i pewny przychód Dominujący

  • Pozyskanie i obsługa klienta

  • Obsługa rozliczeń

  • Marketing i dystrybucja

  • Administracja

  • Obsługa należności i reklamacji

  Warunki działalności

 • 27

  Nowe mechanizmy

   Pewne cele osiągnięte (spadek cen, wzrost konkurencji)

  Ale też negatywne skutki

   brak motywacji dla dominującego operatora do

  inwestowania w infrastrukturę (także dla konkurencji)

   ograniczenie inwestycji, brak motywacji do powstawania

  operatorów opartych o własne sieci

   Brak możliwości poprawiania jakości usług – brak

  własnej sieci – jakość narzucona

   Duże koszty implementacji

  Warunki działalności

 • 28

  Czy są szanse na rozwój infrastruktury?

  Regulacje prawne

 • 29

  Najnowsze narz