Banki w Social Media

download Banki w Social Media

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Banki w Social Media

 • 1.
  • Banki w SoMe
 • Pawe Lipiec
 • Bankier .pl / GrupaAllegro
 • E-commerce, nowe technologie,
 • social media, mobile

2.

 • Internet, czyli nie tylko Facebook!

3.

 • Bdzie o
 • tym,kiedynie warto uywa facebooka w komunikacji z konsumentem.

4.

 • Polski Internet?
 • Co to jest polski Inetrnet?
 • Polska gospodarka internetowa osigna w 2009 r. warto 35,7 mld z 2,7% PKB.

5.

 • Polski Internet?
 • Co to jest polski Inetrnet?
 • Warto zakupw w tradycyjnych sklepach poprzedzonych sprawdzeniem cen i informacji o towarach w sieci 6% handlu detalicznego.

6.

 • Polski Internet?
 • Internet si rozwija
 • Polska gospodarka internetowa ronie
 • 14,5h tygodniowo w Internecie
 • Sposb konsumpcji mediw si zmienia
 • Metody komunikacji(z klientami)si zmieniaj

7.

 • O co chodzi w SoMe?
 • New marketing is aboutthe relationships , not the medium. Ben Grossman, founder of BiGMarK

8.

 • Zota zasada:
  • Ultimately, brands need to havea rolein society. The best way to have a role in society is tounderstandhowpeopleare talking about things in real time. Jean-Philippe Maheu, chief digital officer at Ogilvy

9.

 • Zrozumie rodowisko:
  • Co kraj to obyczaj
  • Czas monochroniczny vs. Czas synchroniczny
  • Indywidualizm vs. Wsplnotowo
  • Wysoko-kontekstowo vs. nisko-kontekstowo
  • Nowe rodowisko, nowy jzyk, nowe zwyczaje.

10.

 • Zrozumie rodowisko:
  • Rnice komunikacyjne
  • SoMe
  • Blogerzy
  • Nowe rodowisko, nowy jzyk, nowe zwyczaje.

11.

 • Uwaga! Facebook!

12.

 • Dlaczego nie facebook?
 • Zewntrzne
 • Wewntrzne

Powody: 13.

 • Powody zewntrzne:
  • Szukasz kolejnegokanau sprzeday
  • Masz produkt dlagrupy 55+
  • Masz produkt dlagrupy 15
  • Chcesz zwikszysprzeda
  • Chcesz komunikowa si z wybrangrup zawodow

14.

 • Powody zewntrzne:
  • Szukasz kolejnego kanau sprzeday
  • Facebook nie suy do sprzedaytak jak Allegro nie jest portalem randkowym!

15.

 • Powody zewntrzne:

16.

 • Powody zewntrzne:
  • Dlaczego 94% posiadaczy profili na Facebooku nie zdecydowao si jeszcze ani razu na dokonanie zakupw na tej platformie? Trzy czwarte badanych wybrao chyba najprostsz moliw odpowied, czyli: korzystam z Facebooka w celach komunikacyjnych i rozrywkowych, a nie zakupowych Raport Internet Standard Social Media 2010

17.

 • Powody zewntrzne:
  • Szukasz kolejnego kanau sprzeday
  • Masz produkt dla grupy 55+
  • Masz produkt dla grupy 15
  • chcesz komunikowa si z wybran grup zawodow

18.

 • Powody zewntrzne:
  • Masz produkt dla grupy 55+
  • Poza GoldenLine.pl, Profeo.pl, Hi5.com i Blipem, wszystkie serwisyciesz si wyranie wikszym zainteresowaniem modszych internautwz grup wiekowych1517lat i1824lata.- raport Internet Standard Social Media 2010
 • Na fejsie nie ma twoich klientw!

19.

 • Powody zewntrzne:
  • Masz produkt dla grupy 55+

20.

 • Powody zewntrzne:

21.

 • Powody zewntrzne:
  • Chcesz zwikszy sprzeda
  • Social media is aboutreturn on engagement .- Maureen Griffith *
  • * - via www.codero.com/blog

22.

 • Powody zewntrzne:
  • Masz produkt dla grupy 51015
  • Dzieci aktywnie korzystaj z internetu, ale
  • nie korzystaj z Facebooka.

23.

 • Dzieci s tu:

24.

 • I tu:

25.

 • Czasem nawet tu:

26.

 • Ale (na szczcie) nie tu:

27.

 • Ale (na szczcie) nie tu:
 • Howard Webb The Cheating Scum Bastard

28.

 • Powody zewntrzne:
  • Chcesz komunikowa si z wybran grup zawodow
  • Jak odnale grup zawodow na Facebooku?

29.

 • Powody zewntrzne:
  • Chcesz komunikowa si z wybran grup zawodow?
  • Oni nie spotykaj si na FB.

30.

 • Zawodowcy nie siedz na fejsie:

31.

 • Obywatele nie siedz na fejsie:

32.

 • Hobbyci nie siedz na fejsie:

33.

 • Twoi pracownicy nie siedz na fejsie:

34.

 • Twoi klienci nie siedz na fejsie:

35.

 • Wic co Ty robisz na Facebooku?
   • Conversations among the members of your marketplacehappenwhether you like it or not. Good marketing encourages the right sort of conversations. Seth Godin, Seths Blog

36.

 • Powody wewntrzne:
   • Organizacja
   • Charakter
   • Produkt

37.

 • Powody wewntrzne (organizacja):
   • Mao innowacyjne podejcie do biznesu
   • Innovation needs to be part of your culture.Consumers aretransformingfaster than weare, and if we dont catch up, were in trouble. Ian Schafer, CEO of Deep Fokus

38.

 • Powody wewntrzne (organizacja):
   • Przepyw informacji w firmie jest wysoce zbiurokratyzowany
    • Zabija komunikacj(jak moderacja komentarzy na blogach).

39.

 • Powody wewntrzne (organizacja):
   • Nikt w firmie nie rozumie sensu bycia w SoMe
   • Strategy is not focused onROI ,
   • but onwinning . Shannon Paul, writing in Very Official Blog

40.

 • Powody wewntrzne (organizacja):
   • lub co gorsza rozumie go tylko jedna osoba.
   • iloczyjako
   • Sposb komunikacji
   • Nie znam si, wic chtnie si wypowiem

41.

 • Powody wewntrzne:
   • Charakter :
   • Nie jeste gotw na szczery, otwarty dialog
   • le znosisz krytyk
   • Nie szanujesz ludzi
   • Nie umiesz angaowa
   • Zosia samosia

42.

 • Powody wewntrzne (charakter):
   • le znosisz krytyk
   • You as a brand have to be completely confident about your position, because you will get criticism. [] If you didnt get a negative reaction, that means youre standing neutral andyou have no point of view . Who wants to participate in that? Frank Cooper, Pepsico

43.

 • Powody wewntrzne (charakter):
   • Nie jeste gotw na szczery, otwarty dialog
   • Our head of social media isthe customer . McDonalds

44.

 • Powody wewntrzne (charakter):
   • Zosia samosia
   • The hardest thing for marketers is toturn over the brand experienceto the community and let them define it. Eric Erwin, executive vice president of marketing and product development at Wilton

45. 46.

 • Powody wewntrzne (charakter):
   • Nie umiesz angaowa
   • To utilize social media tools effectively and properly, you must ab