Badania Satysfakcji Pracownik³w - .Satysfakcja pracownik³w jest jednocze›nie...

download Badania Satysfakcji Pracownik³w - .Satysfakcja pracownik³w jest jednocze›nie kluczowym elementem

of 25

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Badania Satysfakcji Pracownik³w - .Satysfakcja pracownik³w jest jednocze›nie...

www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracownikw

Badania satysfakcji pracownikw to powszechnie stosowane

narzdzie pozwalajce na ocen poziomu zadowolenia oraz

poznanie opinii pracownikw w zakresie wybranych obszarw

dziaalnoci firmy.

Za pomoc skal pomiarowych badanie daje moliwo

sparametryzowania wybranych obszarw, a co za tym idzie wykrycia

mocnych i sabych stron.

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

Satysfakcja pracownikw jest jednoczenie

kluczowym elementem efektywnoci.

Podstawowe korzyci z przeprowadzenia badania to sparametryzowane informacje

zwrotne na temat procesw przebiegajcych na niszych szczeblach

organizacyjnych, poziomu satysfakcji, identyfikacji z firm, poziomu motywacji

i rozwoju zawodowego.

Wyniki badania pozwalaj na podjcie dziaa, ktre doprowadz proces

zarzdzania do wikszej efektywnoci.

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

Satysfakcja pracownikw jest jednoczenie

kluczowym elementem efektywnoci.

Podstawowe korzyci z przeprowadzenia badania zatrudnionych, to

sparametryzowane informacje zwrotne na temat procesw przebiegajcych na

niszych szczeblach organizacyjnych, poziomu satysfakcji, identyfikacji z firm,

poziomu motywacji i rozwoju zawodowego.

Wyniki badania pozwalaj na podjcie dziaa, ktre doprowadz proces

zarzdzania do wikszej efektywnoci.

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

Badanie, poza tradycyjn, papierow form, moe zosta przeprowadzone

w trybie on-line za porednictwem platformy badawczej

Platforma umoliwia dostp do systemu z dowolnego miejsca na Ziemi

przez sie Internet za pomoc najpopularniejszych przegldarek (Internet

Explorer, Firefox, Opera itp.)

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

jest nowoczesnym systemem elektronicznej rejestracji danych.

System zosta opracowany z myl o kompleksowym wsparciu projektw

badawczych prowadzonych on-line, takich jak badania satysfakcji, badania

opinii, badania HR, badania kliniczne oraz marketingowe.

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

zalety

Zwikszenie wiarygodnoci badania

Zapewnienie anonimowoci respondentw

Dostp z dowolnego miejsca za pomoc przegldarki internetowej

Pena czytelno wpisw wprowadzonych przez uczestnikw

Brak problemw z dystrybucj i zbieraniem ankiet

Brak ryzyka oraz oszczdno czasu zwizanego z wprowadzaniem

danych z kwestionariuszy papierowych

Podgld postpu badania w czasie rzeczywistym

Szczeglna wydajno w duych, wieloorodkowych badaniach

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

FAQ

www.biostat.com.pl

Czy respondent ma moliwo powrotu do niedokoczonej ankiety

w innym terminie?

Czy jest moliwo umieszczenia w ankiecie korporacyjnej grafiki klienta?

Kto jest administratorem loginw i hase dla uczestnikw?

Czy mona da ograniczenia (warunki brzegowe) na poszczeglne pytania?

Czy mona mie rne ankiety dla rnych dziaw?

Czy mona czy ankiet on-line z ankietami papierowymi?

Badania satysfakcji pracownikw

FAQ

Czy respondent ma moliwo powrotu do niedokoczonej ankiety

w innym terminie? TAK

Czy jest moliwo umieszczenia w ankiecie korporacyjnej grafiki klienta? TAK

Kto jest administratorem loginw i hase dla uczestnikw? Dostawca aplikacji

Czy mona da ograniczenia (warunki brzegowe) na poszczeglne pytania? TAK

Czy mona mie rne ankiety dla rnych dziaw? TAK

Czy mona czy ankiet on-line z ankietami papierowymi? TAK

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

www.biostat.com.pl

1. Ustalenie obszarw badania

2. Opracowanie kwestionariusza

badawczego

3. Instalacja badania w wersji on-line na

serwerze

4. Realizacja badania

5. Przygotowanie bazy danych

z badania

6. Przygotowanie analiz statystycznych

7. Opracowanie raportu kocowego oraz rekomendacji

Badania satysfakcji pracownikw

Atmosfera w pracy

Warunki i organizacja pracy

Przepyw informacji w firmie, komunikacja

Wsppraca i ukierunkowanie zespoowe

Wsppraca z przeoonymi

Moliwo rozwoju zawodowego i awansu

Lojalno

System ocen pracowniczych

Dostpno szkole

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

Atmosfera w pracy

Warunki i organizacja pracy

Przepyw informacji w firmie, komunikacja

Wsppraca i ukierunkowanie zespoowe

Wsppraca z przeoonymi

Moliwo rozwoju zawodowego i awansu

Lojalno

System ocen pracowniczych

Dostpno szkole

Ocena poszczeglnych

czynnikw tworzcych

obszary

oraz ocena

podsumowujca

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

www.biostat.com.pl

Tre raportu kocowego stanowi wyniki analizy danych uzyskanych

podczas badania. Opracowanie danych wykonywane jest w oparciu o

stosowne miary i testy statystyczne, waciwe dla zastosowanych skal

pomiarowych.

Efektem kocowym analizy jest opracowanie wnioskw oraz rekomendacji,

w oparciu o wszystkie czynniki zwizane z kadym z badanych obszarw.

Badania satysfakcji pracownikw

www.biostat.com.pl

Projekt:

Badanie Satysfakcji Pracownikw Firmy XYZ

Grupa docelowa:

Pracownicy aktualnie zatrudnieni w XYZ

Cele badania:

Ocena satysfakcji pracownikw XYZ. Analizie poddanych zostanie 8 obszarw:

Realizacja badania:

Badanie zostanie przeprowadzone w trybie on-line za porednictwem platformybadawczej

Komunikacja wewntrzna System ocen pracowniczych Wynagrodzenia Dodatkowe wiadczenia pracownicze

Warunki i organizacja pracy Atmosfera w pracy Wsppraca z przeoonymi Moliwo rozwoju zawodowego

Badania satysfakcji pracownikw

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Dzia E Dzia C Dzia A Dzia D Dzia B

83,3% 81,0% 77,8% 71,4%62,1%

16,7% 19,0% 22,2% 28,6%37,9%

Pracownicy biorcy udzia w badaniuPracownicy, ktrzy nie brali udziau w badaniu

Pracownicy, ktrzy nie wzili

udziau w badaniu21,5%

Pracownicy biorcy udziaw badaniu

78,5%

www.biostat.com.pl

Projekt:

Badanie Satysfakcji Pracownikw Firmy XYZ

Przykadowe rozwizania:

W badaniu wzio udzia 78,5% pracownikw.

W badaniu reprezentowane s wszystkie dziay.

W obrbie kadego dziau frekwencja w badaniu

wyniosa od 62% do 83%.

Badania satysfakcji pracownikw

Projekt:

Badanie Satysfakcji Pracownikw Firmy XYZ

Przykadowe rozwizania:

Zadowolenie z pracy w XYZ deklaruje dwie trzecie badanych. Liczba pracownikw niezadowolonychnie przekracza 5%.

www.biostat.com.pl Badania satysfakcji pracownikw

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Zdecydowanie zadowolony

Raczej zadowolony

Czciowo zadowolony, czciowo

niezadowolony

Raczej niezadowolony

Zdecydowanieniezadowolony

Brak danych

23,0%

43,9%

23,7%

2,2% 3,2%5,0%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Warunki i organizacja pracy

Atmosfera w pracy

Wsppraca z przeoonymi

Moliwo rozwoju zawodowego

Komunikacja wewntrzna

System ocen pracowniczych

Wynagrodzenia

Dodatkowe wiadczenia pracownicze

Wano w ocenie pracownikw Zadowolenie pracownikw "Oglnie jestem zadowolony z pracy w XYZ"

www.biostat.com.pl

Projekt:

Badanie Satysfakcji Pracownikw Firmy XYZ

Przykadowe rozwizania:

W czterech obszarach poziom

zadowolenia przekracza oglny

poziom zadowolenia z pracy

w XYZ.

W dwch obszarach poziom

satysfakcji pracownikw jest

znaczco niszy od deklarowanej

wanoci obszaru.

Badania satysfakcji pracownikw

www.biostat.com.pl

Projekt:

Badanie Satysfakcji Pracownikw Firmy XYZ

Przykadowe rozwizania:

Dokonujc oceny czynnikw skadajcych si na obszar Atmosfera w pracy, badani wysoko ocenili atmosfer pracy panujc w obrbie wasnych zespow.

Du liczb gosw negatywnych odnotowano natomiast w kwestii wsppracy midzy zespoami. Co pity pracownik jest zdania, i jest ona niewystarczajca.

5,8%

12,2%

24,5%

33,8%

36,0%

33,1%

43,8%

40,3%

36,0%

36,8%

26,6%

21,6%

5,8%

4,3%

2,2%

0,7%

15,0%

12,9%

2,9%

2,9%

0,7%

0,7%

1,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wsppraca midzy zespoami jest wystarczajca

Jestem w pracy traktowany sprawiedliwie

Jestem w pracy traktowany z naleytym szcunkiem

W moim zespole panuje dobra atmosfera pracy

Zdecydowanie tak Raczej tak Czciowo tak, czciowo nieRaczej nie Zdecydowanie nie Brak danych

Czynnik rednia ocen

W moim zespole panuje dobra atmosfera pracy. 4,04

Jestem w pracy traktowany z naleytym szacunkiem. 3,86

Jestem w pracy traktowany sprawiedliwie. 3,36

Wsppraca midzy zesp