Aveo 4d T241E

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Aveo 4d T241E

 • AVEOINSTRUKCJA OBSUGI

 • Niniejsza instrukcja obsugi suy pomoc w uytkowaniu i prawidowej eksploatacji nowego

  samochodu. Zawiera rwnie istotne informacje dotyczce bezpieczestwa uytkowania.

  Zapoznanie si z ni i przestrzeganie zawartych w niej zalece zapewni komfortow, bezpieczn

  i bezproblemow eksploatacj pojazdu.

  Najlepsz obsug zapewniaj stacje obsugi autoryzowane przez Chevroleta, ktre najlepiej znaj

  Pastwa samochd i zapewniaj pen satysfakcj z jego obsugi.

  Instrukcja obsugi stanowi element wyposaenia samochodu i powinna by w nim zawsze

  przechowywana, nawet w momencie jego pniejszej sprzeday.

  Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup samochodu marki Chevrolet.

  WSTP

 • WANE INFORMACJEProsimy o zapoznanie si z niniejsz instrukcj obsugi i cise przestrzeganie zawartych w niej zalece.

  : Ten symbol ostrzega o potencjalnym niebezpieczestwie, stwarzajcym ryzyko odniesienia obrae ciaa bd uszkodzenia pojazdu i innego mienia. Naley cile przestrzega wszelkich zalece poprzedzonych tym symbolem.

  W instrukcji obsugi zastosowano nastpujce oznaczenia specjalne:

  Ostrzeenie

  Przestroga

  Uwaga

  * lub (opcja): Gwiazdka lub sowo (opcja) oznacza elementy wyposaenia, ktre nie s montowane we wszystkich samochodach. Nale do nich rne silniki, wersje przeznaczone na wybrany rynek oraz wyposaenie dodatkowe.

  Wszystkie informacje, ilustracje i parametry zawarte w niniejszej instrukcji obsugi oparte s na najnowszych danych dostpnych w momencie oddawania jej do druku.

  Firma Chevrolet zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych lub stylistyki pojazdu w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez adnych zobowiza.

  Niniejszy pojazd moe nie spenia norm lub przepisw obowizujcych w innych krajach. Przed jego zarejestrowaniem w innym kraju naley zapozna si ze stosownymi przepisami i dokona wszelkich niezbdnych modyfikacji.

  W niniejszej instrukcji uwzgldniono wyposaenie dodatkowe i wersje dostpne w momencie oddania do druku. Niektre informacje mog nie mie zastosowania do konkretnego pojazdu. Dostpno okrelonych opcji lub wersji nadwozia mona sprawdzi u dealera Chevroleta.

  Nieoryginalne czci zamienne i akcesoria nie zostay przetestowane ani zatwierdzone przez producenta samochodu. W zwizku z tym nie moemy zapewni naleytych waciwoci uytkowych ani bezpieczestwa stosowania takich czci i akcesoriw i nie ponosimy odpowiedzialnoci za ewentualne szkody z tego wynike.

  Wane: Przed rozpoczciem uytkowania samochodu naley uwanie zapozna si z rozdziaem 1 (Fotele i systemy bezpieczestwa).

  OSTRZEENIE

  OSTRZEENIE oznacza sytuacj potencjalnie niebezpieczn, ktrej zlekcewaenie stwarza ryzyko odniesienia cikich obrae ciaa lub nawet mierci.

  PRZESTROGA

  PRZESTROGA oznacza sytuacj potencjalnie niebezpieczn, ktrej zlekcewaenie stwarza ryzyko odniesienia lekkich lub rednio cikich obrae ciaa bd uszkodzenia samochodu i innego mienia.

  UWAGA

  UWAGA oznacza zalecenia uytkowe oraz inne wskazwki dotyczce samochodu.

 • SPIS TRECI

  1. FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZESTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1(Wane informacje na temat pasw bezpieczestwa, poduszek powietrznych, fotelikw dziecicych i innych elementw zwikszajcych bezpieczestwo)

  2. PRZYRZDY I WSKANIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1(Informacje na temat przyrzdw, wskanikw i elementw sterujcych)

  3. PROWADZENIE SAMOCHODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1(Informacje dotyczce prowadzenia samochodu w rnych warunkach drogowych)

  4. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I SYSTEM AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1(Zasady obsugi ukadw ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz systemu audio)

  5. POSTPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1(Wane informacje dotyczce sposobw postpowania w razie wystpienia problemu w trakcie jazdy)

  6. OBSUGA TECHNICZNA I PIELGNACJA SAMOCHODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1(Informacje dotyczce prawidowej obsugi technicznej i eksploatacji samochodu)

  7. PRZEGLDY OKRESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1(Informacje dotyczce przegldw okresowych)

  8. INFORMACJE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1(Dane techniczne pojazdu, wykaz rodkw smarnych i inne przydatne informacje)

  9. INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1

 • FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZESTWA

  ZAWSZE ZAPINAJ PASY BEZPIECZESTWA! ....... 1-2

  BEZPIECZESTWO KIEROWCY I PASAERA NA PRZEDNIM FOTELU ............................................ 1-6

  BEZPIECZESTWO PASAERW NA TYLNYCH FOTELACH ................................................................. 1-6

  DWIKOWE OSTRZEENIE O NIEZAPITYCH PASACH ...................................................................... 1-6

  TRZYPUNKTOWE PASY BEZPIECZESTWA ......... 1-6

  NAPINACZE PASW BEZPIECZESTWA ............... 1-8

  REGULACJA WYSOKOCI ZAMOCOWANIA PASW BEZPIECZESTWA ..................................... 1-9

  ODCZANY PAS BEZPIECZESTWA RODKOWEGO FOTELA Z TYU ........................... 1-10

  STOSOWANIE PASW BEZPIECZESTWA PRZEZ KOBIETY CIARNE ................................... 1-11

  FOTELIKI DZIECICE............................................... 1-11

  DOLNE PUNKTY MOCOWANIA FOTELIKW DZIECICYCH .......................................................... 1-13

  ZAGWKI ................................................................ 1-15

  FOTELE PRZEDNIE .................................................. 1-16

  FOTELE TYLNE ........................................................ 1-18

  ZABEZPIECZENIE DODATKOWE (PODUSZKA POWIETRZNA) ................................... 1-22

 • 12 FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZESTWADLACZEGO NALEY ZAPINA PASY BEZPIECZESTWA Zapewnienie bezpieczestwa kierowcy i pasaerom samochodu jest od wielu lat przedmiotem bada finansowanych ze rde prywatnych i publicznych. Dwa podstawowe elementy wyposaenia samochodu suce zapewnieniu bezpieczestwa kierowcy i pasaerw w razie wypadku drogowego to pasy bezpieczestwa przy kadym fotelu oraz zabezpieczenie dodatkowe w postaci poduszek powietrznych dla kierowcy i pasaera z przodu. Pasy bezpieczestwa mog zwikszy bezpieczestwo kierowcy i pasaerw tylko jeli s stosowane. Poduszka powietrzna jest zabezpieczeniem dodatkowym, ktre spenia swoje zadanie tylko w poczeniu z zapitymi pasami bezpieczestwa. ROLA PASW BEZPIECZESTWA

  Stosowanie pasw bezpieczestwa jest korzystne z kilku powodw:

  1. Pasy bezpieczestwa przytrzymuj kierowc i pasaerw w jednej pozycji, zapobiegajc ich wyrzuceniu z samochodu w trakcie wypadku.

  2. Poniewa w trakcie wypadku pasy bezpieczestwa rozcigaj si, a przd pojazdu pochania energi zderzenia poprzez odksztacenie, przestrze pomidzy pozycj spoczynkow osoby zajmujcej fotel a elementem z przodu pozwala na stopniowe wytracenie prdkoci ruchu jej ciaa.

  3. Pasy bezpieczestwa utrzymuj kierowc w fotelu, dziki czemu w pewnych sytuacjach wypadkowych moe on zachowa kontrol nad pojazdem.

  4. Pasy bezpieczestwa zapobiegaj wyrzuceniu pasaerw z tyu w kierunku przodu samochodu, a tym samym chroni kierowc i pasaera z przodu przed ewentualnymi urazami z tym zwizanymi.OSTRZEENIE

  Wykazano, e pasy bezpieczestwa zapewniaj najskuteczniejsz ochron przed odniesieniem obrae ciaa lub mierci w razie wypadku drogowego!

  Do obowizkw waciciela i kierowcy samochodu naley dopilnowanie prawidowego zapinania pasw bezpieczestwa przez kadego z pasaerw.

  Kobiety ciarne, pasaerowie z urazami fizycznymi i osoby niepenosprawne rwnie powinny zapina pasy bezpieczestwa. Podobnie jak inni pasaerowie, rwnie oni s w wikszym stopniu naraeni na odniesienie powanych obrae lub nawet mier w przypadku zaniedbania tego obowizku.

  Najlepszym sposobem ochrony podu jest zapewnienie bezpieczestwa matce.

  W niniejszym rozdziale opisano dziaanie pasw bezpieczestwa, sposb ich zapinania oraz sposb ustawienia fotela w prawidowej pozycji. W celu zapewnienia maksymalnej skutecznoci systemw bezpieczestwa naley zapozna si z wszystkimi podanymi informacjami oraz zawsze przestrzega odnonych zalece i ostrzee.

 • FOTELE I SYSTEMY BEZPIECZESTWA 13DZIAANIE PASW BEZPIECZESTWA

  Pasy bezpieczestwa speniaj swoje zadanie

  tylko jeli s prawidowo zapite.

  Osoby przebywajce w samochodzie doznaj obrae, jeli siy dziaajce na struktury ciaa s wiksze ni tolerowane przez ciao bez jego uszkodzenia. Jeli ciao czowieka zostanie zatrzymane gwatownie, siy oddziaujce na nie bd due. Jeli natomiast ruch ciaa bdzie zwalniany stopniowo, na okrelonym dystansie, siy takie bd znacznie mniejsze. Dlatego te, aby uchroni kierowc lub pasaera przed obraeniami w trakcie zderzenia, naley zapewni mu jak najwicej czasu i odlegoci na zatrzymanie ruchu ciaa.

  Wyobramy sobie czowieka biegncego z prdkoci 25 km/h, ktry nagle uderza w betonow cian. A teraz wyobramy sobie tego samego czowieka uderzajcego w cian pokryt elastycznym materacem o gruboci 90 cm. W pierwszym przypadku czowiek ten mgby odnie powane obraenia lub nawe