Autor: Sإ‚awomir Jasek ... BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA Autor:...

download Autor: Sإ‚awomir Jasek ... BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA Autor: Sإ‚awomir

of 13

 • date post

  26-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Autor: Sإ‚awomir Jasek ... BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA Autor:...

 • BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE

  NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA

  Autor: Sławomir Jasek

  slawomir.jasek@securing.pl

  Wersja: 1.1, 2015.06.09

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  WSTĘP

  Dokument zawiera listę najistotniejszych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę

  w trakcie tworzenia aplikacji mobilnych większego ryzyka – np. finansowych,

  przetwarzających dane poufne lub osobowe. Zagadnienia zostały wybrane na

  podstawie podatności najczęściej identyfikowanych w tego typu aplikacjach.

  Bezpieczeństwo określonej aplikacji jest cechą indywidualną i zależy od wielu

  czynników. Poniższej listy nie można więc traktować jako wyczerpującej,

  a zastosowanie określonych mechanizmów bezpieczeństwa jest uzależnione od

  ryzyka i potencjalnych skutków ataku na aplikację.

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  1. ORGANIZACJA, PROJEKTOWANIE

  1.1. Analiza ryzyka

   Scenariusze użycia, przepływ informacji, granice zaufania.

   Identyfikacja danych wrażliwych przetwarzanych przez aplikację.

   Cele potencjalnych intruzów i możliwe sposoby ich osiągnięcia.

  1.2. Zasada najmniejszych przywilejów

   Co nie jest wprost zezwolone powinno być domyślnie zabronione.

   Nie przetwarzaj danych, których nie musisz przetwarzać.

   Nie wymagaj niepotrzebnych uprawnień.

  1.3. Bezpieczeństwo jako proces

   Wpisz bezpieczeństwo do cyklu tworzenia oprogramowania.

   Każda zmiana funkcjonalności może mieć wpływ na bezpieczeństwo.

   Monitoruj znane podatności w używanych komponentach, bibliotekach.

   Wpływ zmian w nowych wersjach systemów operacyjnych na

  bezpieczeństwo aplikacji.

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  2. DANE PRZECHOWYWANE NA URZĄDZENIU

  2.1. Dane współdzielone

   Nie używaj współdzielonych zasobów (np. karta SD) do przechowywania

  danych wrażliwych.

   Nie przydzielaj uprawnień umożliwiających dostęp innym aplikacjom do

  plików znajdujących się w katalogach prywatnych aplikacji (Android).

  2.2. Logi, cache

   Wyłącz tryb debug w aplikacji produkcyjnej. Nie zapisuj w logach

  systemowych danych wrażliwych.

   Nie umieszczaj nadmiarowych informacji w crashlog-ach.

   W krytycznych aplikacjach/funkcjonalnościach nie używaj klawiatury

  systemowej (lub co najmniej wyłącz opcję autokorekty), ponieważ może

  zapisywać wprowadzane znaki w cache.

   Pamiętaj o tym że system automatycznie zachowuje zrzut ekranu (iOS) i

  obiektów GUI (Android) w przypadku przechodzenia aplikacji w tło. Zablokuj

  przechowywanie zrzutów ekranu (iOS).

   Wymagaj ponownego uwierzytelnienia przy powracaniu z tła (o ile ma to sens

  dla profilu ryzyka danej aplikacji i drastycznie nie narusza UX).

  2.3. Dane w katalogach prywatnych

   Dane szczególnie wrażliwe (np. hasła dostępu, dane finansowe, dane

  lokalizacji) nie powinny być zapisywane na stałe w sposób umożliwiający

  dostęp do formy jawnej nawet w katalogach prywatnych aplikacji (Android)

  lub Keychain (iOS). Dane te mogą być odzyskane z urządzenia np. w

  przypadku jego kradzieży, zgubienia, malware z uprawnieniami

  administracyjnymi.

   W przypadku wymogu biznesowego zapisywania takich danych, użyj

  mechanizmów szyfrujących uniemożliwiających łamanie siłowe w trybie

  offline. Patrz również rozdział 4.1.

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  2.4. Dane w pamięci RAM

   Przetrzymuj dane wrażliwe jak najkrócej w pamięci w formie jawnej w trakcie

  pracy aplikacji.

   W miarę możliwości, tam gdzie dane wrażliwe nie muszą być prezentowane

  użytkownikowi w formie jawnej (np. nr karty kredytowej), posługuj się

  mapowanymi po stronie serwera identyfikatorami, lub danymi w formie

  zaciemnionej.

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  3. TRANSMISJA

  3.1. Weryfikuj certyfikat SSL

   W pełni weryfikuj dane certyfikatu serwera (common name - hostname,

  odcisk klucza CA, daty ważności, CRL).

   Nie akceptuj dowolnych certyfikatów. Jeśli istnieje taka opcja w testowej

  wersji aplikacji, upewnij się iż jest wyłączona w wersji produkcyjnej.

  3.2. Certificate pinning

   W przypadku aplikacji większego ryzyka użyj mechanizmu tzw. „certificate

  pinning” – weryfikacja cech certyfikatu serwera zaszytych w aplikacji (np.

  odcisk CA)

  3.3. Nie pozwalaj na połączenia nieszyfrowane

   Zastosuj mechanizmy przeciwdziałające atakom typu „SSL strip” (patrz

  również konfiguracja środowiska serwera – rozdział 8.1).

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  4. KOD I LOGIKA APLIKACJI

  4.1. Prawidłowa konstrukcja mechanizmów bezpieczeństwa

  Kluczowe mechanizmy bezpieczeństwa – takie jak uwierzytelnienie,

  autoryzacja, uzyskiwanie kluczy dostępowych lub szyfrujących – powinny być

  skonstruowane w taki sposób, aby nie było możliwe ich ominięcie lub siłowe

  łamanie (zwłaszcza offline, po stronie urządzenia). Przykładowy algorytm

  uzyskiwania klucza w bezpieczny sposób: użytkownik wprowadza hasło,

  aplikacja wylicza funkcję kryptograficzną f(hasło; losowy „seed”

  kryptograficzny zapisany na urządzeniu w trakcie rejestracji; timestamp). W

  wyniku funkcji powstaje ciąg kryptograficzny, którego forma nie zdradza czy

  wprowadzone hasło jest poprawne. Ciąg ten jest wysyłany do serwera w celu

  weryfikacji. Serwer blokuje siłowe próby łamania hasła, jednocześnie nie

  utrudniając dostępu prawidłowym użytkownikom.

  4.2. Nie opieraj bezpieczeństwa na niejawności algorytmu

  Kod aplikacji może zostać zdekompilowany, poddany analizie,

  zmodyfikowany i zrekompilowany.

  4.3. Używaj sprawdzonych mechanizmów kryptograficznych

  Nie wymyślaj własnych mechanizmów kryptograficznych. Użyj sprawdzonych

  algorytmów i bibliotek, zaimplementuj je zgodnie z wytycznymi.

  4.4. Nie umieszczaj w kodzie aplikacji kluczy szyfrujących, kodów

  dostępowych, tokenów

  Nie umieszczaj na stałe w aplikacji danych takich jak:

   kluczy szyfrujących będących jedyną składową potrzebną do uzyskania

  dostępu do danych wrażliwych. Patrz również rozdział 4.1.

   tokenów OAUTH pozwalających na dostęp np. do API Facebook-a,

  Google itp, z pozycji twórcy aplikacji. Tokeny takie powinny być

  przechowywane po stronie serwera, udostępniając funkcjonalność

  aplikacji przez API.

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  4.5. Nie używaj identyfikatorów UUID w mechanizmach

  bezpieczeństwa

  Unikalny identyfikator urządzenia zwracany przez system operacyjny (UUID)

  nie może być używany w mechanizmach bezpieczeństwa – np. w celu

  identyfikacji użytkownika. Identyfikator ten może być ujawniony m.in. innej

  aplikacji działającej na tym samym urządzeniu i nieprawidłowo zabezpieczony

  (transmisja, serwisy reklamowe, statystyki). W zamian wygeneruj losowy

  identyfikator.

  4.6. Usuń testowe dane

  Z aplikacji produkcyjnej usuń testowe dane, zaszyte adresy serwerów

  testowych/akceptacyjnych, metody debug.

  4.7. Użyj narzędzi zaciemniających kod

  W celu utrudnienia procesu reverse-engineering użyj narzędzi

  zaciemniających kod aplikacji. Przykładowe narzędzia:

   Android: ProGuard (darmowy, warto poprawić domyślne ustawienia),

  DexGuard (komercyjny, znacznie skuteczniejsze zaciemnienie)

   iOS: llvm, iOS-Class-Guard (darmowe), Arxan (komercyjny)

 • Tworzenie bezpiecznych aplikacji mobilnych - Najistotniejsze zagadnienia

  5. KOMUNIKACJA IPC

  W wielu przypadkach domyślne ustawienia mechanizmów komunikacji

  międzyprocesowej nie są wystarczająco bezpieczne. Stosuj zasadę

  ograniczonego zaufania, weryfikuj źródło i treść wiadomości, łap wszystkie

  wyjątki.

  5.1. Prawidłowe zabezpieczenie intent-ów (Android)

   Dla wszystkich wewnętrznych activity ustaw opcję „exported=false”.

   W przypadku gdy activity ma być wywołane przez inną aplikację, zweryfikuj

  jej certyfikat, np. przez ustawienie odpowiednio uprawnień

  (protectionlevel=signature). Zweryfikuj, czy uprawnienie o tej samej nazwie

  nie zostało zdefiniowane wcześniej przez wrogą aplikację.

   Ostrożnie używaj funkcji Pending Intent.

   Do wewnętrznej komunikacji używaj jedynie intent-ów typu „explicit”.

   Unikaj broadcast-ów.

   Nie przesyłaj danych wrażliwych w treści intent-ów – mogą być podsłuchane.

   Staraj się nie wykorzystywać mechanizmu intent-filter do wewnętrznych

  activity. Nawet jeśli activity ma opcję „ex