Atmos drevo PL - Mora .instrukcja obsługi - pl pl 4-pl aby urzĄdzenie dziaŁaŁo dŁugo i...

download Atmos drevo PL - Mora .instrukcja obsługi - pl pl 4-pl aby urzĄdzenie dziaŁaŁo dŁugo i sprawnie-oraz

If you can't read please download the document

 • date post

  29-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Atmos drevo PL - Mora .instrukcja obsługi - pl pl 4-pl aby urzĄdzenie dziaŁaŁo dŁugo i...

 • www.atmos.cz

  PL

  Instrukcja obsugi - PL

  Instrukcja obsugi

 • Instrukcja obsugi - PL

  www.atmos.cz

  PL

 • Instrukcja obsugi - PL

  www.atmos.cz

  PL

  3-PL

  1. Zastosowanie 52. Opis techniczny 5 Wygld panelu sterowania - wentylator wycigowy, cinieniowy 6 Wygld panelu sterowania DC15E 6 Zalety kotw 73. Dane techniczne 8 Wyjanienie rysunkw kotw 9 Wymiary 9 Ilustracje kotw 10 Schemat wentylatora wycigowego 124. Rodzaj ksztatek i sposb ich osadzenia w palenisku 125. Akcesoria dostarczane razem z kotem 136. Paliwo 14 Podstawowe dane spalania drewna 14 Warto opaowa paliwa 147. Fundamenty pod koty 158. Rodzaj otoczenia i sposb umieszczenia kota w kotowni 159. Komin 1510. Kana dymowy 1611. Ochrona przeciwpoarowa przy instalacji i stosowaniu urzdze grzewczych 1712. Podczenie kotw do sieci elektrycznej 1813. Elektryczny schemat podczenia regulacji elektromechanicznej z wentylatorem wycigowym, typ UCJ 4C52 (DC18S - DC40SE, DC22SX - DC40SX) i z wentylatorem cinieniowym (DC80, DC70SX) 1814. Nowy schemat ukadw elektromechanicznych kontroli z udziaem spalin. Wentylator typu UCJ 4C52 (DC18S - DC50S) i cinienie dmuchawy (DC80, DC70S) dla kotw z 12/2007 1915. Elektryczny schemat podczenia regulacji elektromechanicznej , typ DC15E 1916. Nowy schemat ukadw elektromechanicznych udziaem kontroli typu kota DC15E od 12/2007 2017. Elektryczny system udziaem kota DC75SE - elektromechaniczna kontroli spalin. Wentylator typu UCJ4C82 2018. Nowy schemat ukadw udziaem koty DC75SE - elektromechaniczna kontroli spalin. Wentylator typu UCJ4C82 kota z 12/2007 2119. Normy i przepisy dotyczce projektowania i montau kotw 2120. Wybr i sposb podczenia elementw regulacyjnych i kontrolnych 2221. Ochrona kota przed korozj 2322. Prawidowe podczenie kota z Laddomatem 21 2323. Prawidowe podczenie kota z zaworem termoregulacyjnym 2424. Prawidowe podczenie kota ze zbiornikiem akumulacyjnym 2425. Zalecany schemat podczenia z Laddomatem 21 i akumulatorami 25 Minimalne rednice rur w przypadku instalacji ze zbiornikami akumulacyjnymi 2526. Laddomat 21 2627. Zawr termoregulacyjny 26 Zalecana wielko zaworu termoregulacyjnego TV 60C 2628. Dziaanie ukadu ze zbiornikami akumulacyjnymi 27 Proponowane zbiorniki akumulacyjne ATMOS 27 Izolacja zbiornikw 27 Zalety 2729. Podczenie spirali chodzcej z zaworem zabezpieczaj-cym Honeywell TS 130 - 3/4 A lub WATTS STS20 2830. Instrukcje uytkowania 28 Przygotowanie kota do pracy 28 Rozpalanie i praca 28 Ustawienia termostat spalinowy 29 Regulacja mocy - elektromechaniczna 29 Regulator cigu HONEYWELL Braukmann FR 124 Instrukcja montau 30 Ustawienia 30 Przetestowanie dziaania regulacji mocy 3031. Ustawienie mocy i spalania 31 Kocio z wentylatorem wycigowym DC18S - DC75SE 31 W przypadku kota bez wentylatora DC15E 31 Kocio z wentylatorem cinieniowym DC70S 3232. Uzupenianie paliwa 3233. Staopalno 3334. Czyszczenie kota 33 Ceramiczna komora spalania 3535. Konserwacja ukadu grzewczego wcznie z kotem 3636. Obsuga i nadzr 3637. Moliwe usterki i sposoby ich usuwania 3638. Czci zamienne 37 Wymiana ksztatki aroodpornej (dyszy) 38 Wymiana uszczelek drzwiczek 38 Regulacja zawiasw i zamkw drzwiczek 3839. Ekologia 39 Likwidacja kota po zakoczeniu jego ywotnoci 39WARUNKI GWARANCJI 40PROTOK Z INSTALACJI KOTA 41ZAPISY Z COROCZNYCH PRZEGLDW 42ZAPISY O PRZEPROWADZONYCH NAPRAWACH GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH 43

  Spis treci

 • Instrukcja obsugi - PL

  www.atmos.cz

  PL

  4-PL

  ABY URZDZENIE DZIAAO DUGO I SPRAWNIE-ORAZ ABY BYLI PASTWO ZADOWOLENI Z NA-SZYCH PRODUKTW, ZALECAMY STOSOWANIE

  PONISZYCH INSTRUKCJI I ZASAD1. Wykonanie montau, prbnego rozpalenia i przeszkolenie obsugi musi przeprowadzi firma

  montaowa przeszkolona przez producenta. Firma ta rwnie wypeni protok dotyczcy in-stalacji kota (str. 41).

  2. Podczas zgazowywania tworz si w zbiorniku paliwa subst. smoliste i opary (kwasw). Dlate-go za kotem naley zainstalowa Laddomat 21 lub zawr termoregulacyjny, aby utrzyma mini-maln temperatur wody powrotnej do kota 65C.

  Temperatura robocza wody w kotle powinna wynosi 80 - 90C.

  3. Gdy stosuje si pomp obiegow, jej praca musi by kontrolowana oddzielnym termostatem, aby utrzyma prawidow minimaln temperatur wody powrotnej.

  4. Kocio nie moe pracowa w sposb cigy w zakresie mocy mniejszej ni 50%.

  5. Kocio dziaa ekologicznie przy mocy nominalnej.

  6. Podczas eksploatacji w trybie mocy obnionej (praca w lecie i ogrzewanie ciepej wody uytko-wej), naley wykonywa codzienne rozpalanie.

  7. Dlatego zalecamy zainstalowanie kota ze zbiornikami akumulacyjnymi i Laddomatem 21, ktre zapewni oszczdno paliwa 20 - 30% i dusz ywotno kota i komina.

  8. Jeli kocio nie zostanie podczony do zbiornikw akumulacyjnych, zalecamy podczenie kota z jednym zbiornikiem wyrwnujcym, ktrego objto powinna wynosi ok. 25 l na 1 kW mocy kota.

  9. Paliwo powinno zawsze by suche o wilgotnoci 12 20 %. Wiksza wilgotno powoduje zmniejszenie mocy kota i zwikszenie zuycia paliwa.

  Koty z wentylatorem wycigowym maj na kocu oznaczenia typu liter S (oprcz DC 70S).

  UWAGA Jeli do kota podczony jest Laddomat 21 lub zawr termoregulacyjny TV 60C (zbiorniki akumulacyjne - opcja (patrz zaczony schemat)), to okres gwa-rancji na korpus kota zostaje wyduony z 24 do 36 miesicy. Gwarancja na pozostae czci nie ulega zmianie. Niedotrzymanie wyej podanych zasad moe spowodowa, e korozja niskotemperaturowa znacznie skrci ywotnoci korpusu i ksztatek cera-micznych. Korpus kota moe skorodowa nawet w cigu dwch lat.

 • Instrukcja obsugi - PL

  www.atmos.cz

  PL

  5-PL

  1. Zastosowanie

  Ekologiczne koty grzewcze ATMOS DC 15/18/20/22/25/30/32/40/50/70/75 przeznaczone s do ogrzewania domw mieszkalnych, oraz pomieszcze uytkowych. Nominalna moc cieplna wynosi - w zalenoci od typu kota od 15 - 75 kW. Opalane s drewnem opaowym w polanach o maksy-malnej dugoci 330, 530, 730 i 1000 mm w zalenoci od typu. Mona spala polana o wikszym przekroju, co powoduje zmniejszenie mocy kota, ale wydua czas spalania. Jako paliwo podstawo-we nie mog by stosowane trociny, wiry i drobne odpady drewniane. Mona je spala w iloci nie przekraczajcej 10 % oglnej masy spalanego paliwa i tylko z paliwem podstawowym. Dua pojem-no komory zaadowczej umoliwia spalanie duych polan, a tym samym zmniejsza pracochonno podczas przygotowywania drewna do spalania.

  2. Opis techniczny

  Koty przeznaczone s do spalania drewna na zasadzie zgazowania generatorowego z zastosowa-niem wentylatora (oprcz DC15E): a) wentylator wycigowy - dla kotw DC18S, DC22S, DC25S, DC3OSE, DC32S, DC50S, DC40SE, DC50SE, DC75SE, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC22SX, DC30SX, DC40SX

  b) wentylator cinieniowy - dla modelu DC70S (DC80)

  c) bez wentylatora - DC15E

  Korpus kota jest konstrukcj spawan z blach stalowych o gruboci 3 - 8 mm. Na grze znajduje si komora zaadowcza, ktra w dolnej czci wyposaona jest w aroodporn ksztatk z podunym otworem do przechodzenia spalin i gazw. Pod ni znajduje si komora spalania, wyoona aro-odpornymi ksztatkami ceramicznymi. W tylnej czci kota znajduje si pionowy kana spalinowy, ktry jest wyposaony w grnej czci w zawr do rozpalania. Grna cz kanau spalinowego jest wyposaona w krciec wycigowy do podczenia do komina. Przednia ciana ma w grnej czci drzwiczki komory zaadowczej, a w dolnej drzwiczki popielnika. W przedniej czci grnej klapy, znajduje si cigno zaworu do rozpalania. Korpus kota jest z zewntrz izolowany termicznie wen mineraln, ktra znajduje si pod blaszan obudow zewntrznego paszcza kota. W grnej czci kota znajduje si panel sterowania sucy do regulacji elektromechanicznej. W tylnej czci kota znajduje si kana doprowadzajcy powietrze pierwotne i wtrne, wyposaony w klap regulacyjn sterowan regulatorem mocy FR 124. Powietrze pierwotne i wtrne jest wczeniej podgrzewane do wysokiej temperatury. W przypadku kota DC50E, ta klapa jest zastpiona klap z siownikiem z wbudowan spryn. Ponadto w tym kotle wzdu dyszy zgazujcej s woone dwie specjalne wkadki stalowe.

 • Instrukcja obsugi - PL

  www.atmos.cz

  PL

  6-PL

  Wygld panelu sterowania - wentylator wycigowy, cinieniowy

  Wygld panelu sterowania DC15E

  1. Termometr 5. Termostat awaryjny przegrzewu wod2. Wycznik gwny C.O (bezpowrotny)3. Termostat spalinowy 6. Cigno zaworu do rozpalania4. Termostat regulacyjny (kotowy) 7. Miejsce do elektr. regulacji systemu grzewczego (92x138) 8. Termostat na pomp (tylko DC15E)

  10

  2 5 1 4 367

  10

  2 1 867

 • Instrukcja obsugi - PL

  www.atmos.cz

  PL

  7-PL

  Opis:

  1. Termometr mierzy temperatur wody wyjciowej.

  2. Wycznik gwny umoliwia wyczenie kota.

  3. Termostat spalinowy suy do wyczenia wentylatora po wypaleniu si paliwa.

  UWAGA Podczas rozpalania naley ustawi termostat spalinowy na warto 0C (roz-palanie-zatop). Po rozpaleniu naley ustawi termostat spalinowy na pozycj robocz. Naley znale optymaln pozycj robocz dla konkretnych warunkw. Jeli temperatura spalin spadnie poniej ustawionej wartoci, termostat wyczy wentylator wycigowy. Aby wczy wentylator, naley ustawi na termostacie nisz temperatur np. 0C (rozpala-nie-zatop).

  4. Termostat regulacyjny (kotowy) steruje dziaaniem wentylatora w zalenoci od temperatury wyjciowej wody z kota.

  5. Termostat awaryjny przegrzewu wody C.O (bezpowrotny) chroni kocio przed przegrzaniem, gdy zepsuje si termostat regulacyjny, lub sygnalizuje przekroczenie temperatury awaryjnej na-ley go wcisn po przekroczeniu temperatury awaryjnej.

  6. Cigno zaworu do rozpalania suy do otwarcia zaworu do rozpalania podczas rozpalania lub dokadania paliwa.

  7. Zamiast elektronicznej regulacji systemu grzewczego mona uy jakiejkolwiek regulacji, ktra