Aplikacje mobilne Polska i świat

Click here to load reader

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  3.435
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Raport o rynku aplikacji mobilnych. Polskich i zagranicznych. Ciekawa analiza, wywiady z developerami. Najlepsze polskie aplikacje. Platformy: App Store, Google Play, Windows Phone Market.

Transcript of Aplikacje mobilne Polska i świat

Layout22.indd

APLIKACJE MOBILNE: POLSKA I WIATRaport Juupstore, grudzie 2012 r.

APLIKACJE MOBILNE: POLSKA I WIAT

Copyright Juupstore.pl, grudzie 2012 r. 2

Witajcie wwiecie Juupstore pierwszego polskiego niezalenego marketu aplikacji mobilnych. Zapraszamy Was do lektury naszego raportu dotyczcego rynku aplikacji mobilnych. To pierwsza znaszych publikacji, wktrej przekrojowo pokazujemy rynek, tendencje iprognozy rozwoju. Prezentujemy dane dotyczce rynku globalnego, ale przede wszystkim chcemy Wam pokazywa to, co dzieje si wPolsce: najciekawsze aplikacje, firmy developerskie, dane statystyczne, interesu-jce realizacje.

RYNEK MOBILNY W POLSCE

jedn. 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba kart SIM mln. 50,0 54,0 55,9 56,1 56,8

Penetracja rynku % 130,0 137,0 139,0 141,0 142,0

Udzia smartfonw % 20,0 33,0 46,0 60,0 70,0

Smartfony (sprzeda) mln. 7,2 12,5 17,6 23,7 28,7

rdo: GUS, operatorzy telefonii komrkowej, prognozy wasne

Aplikacja mobilna to modne ipowszechnie uywane pojcie. Wedug definicji

Wikipedii aplikacja mobilna (zang. mobile app) to oglna nazwa dla oprogramowania

dziaajcego na urzdzeniach przenonych: telefonach komrkowych, smartfonach,

tabletach, ktre pisane s przy uyciu rnych platform ijzykw programowania (np.

jzyk C, Java, Java ME, .NET, C++). Wedug agencji badawczej Ovum rynek aplikacji

mobilnych wart bdzie w2016 roku prawie 1mld dolarw. Dynamiczny rozwj

rynku zawdziczamy produktom Apple oraz platformie Android. Do tej pory walka

odue budety wsektorze aplikacji rozgrywaa si pomidzy Apple iGoogle, jaki

czas temu wszranki stan take Microsoft. Czy jest oco walczy? Zdecydowanie

tak. Statystyki mwi same za siebie:

Berg Insight prognozuje, e do koca 2015 roku pobranych zostanie 98 mld apli-kacji. O56 proc. wzronie liczba pobra wlatach 2012- 2015 roku. Warto sektora aplikacji mobilnych wyniesie 8,8 mld euro (wzrost wartoci o47 proc. wskali 4 lat)

Szacuje si, e czne przychody ze sprzeday aplikacji wyniosy w2012 roku prawie 8 mld dolarw (wzrost o77,7 proc. wporwnaniu do ubiegego roku). Tylko App Store zarobi 5,9 mld, co daje wzrost przychodu o63,4 proc. wskali roku.

Wg serwisu GetJar (drugiego pod wzgldem wielkoci marketu zaplikacjami na wiecie) liczba pobra wyniosa 7 mld w2010 roku, aw2012 wyniesie ju 50 mld.

Juniper Research zbada warto udziau rynkowego poszczeglnych systemw operacyjnych. Niekwestionowanym liderem, z75 proc. udziaem, jest Android. 14,9 proc. rynku naley do iOS. Dalsza klasyfikacja: BlackBerry 4,3 proc., Symbian 2,3 proc., Windows Phone7/ Windows Mobile 2,0 proc.

W3 kwartale 2012 r. zostao sprzedanych 136 mln urzdze zsystemem Andro-id; 26,9 mln aparatw ziOS; 7,7 mln zBlackBerry; 4,1 mln aparatw zSymbianem; 3,6 mln zWindows Phone7/ Windows Mobile.

55 proc. uytkownikw pobiera aplikacje bezpatne, ale 25 proc. jest zdecy-dowanych za nie zapaci. Implementacj patnej aplikacji wcigu najbliszych 12 miesicy deklaruje prawie 50 proc. uytkownikw.

APLIKACJE MOBILNE: POLSKA I WIAT

Copyright Juupstore.pl, grudzie 2012 r. 3

Wedug DataCenterKnowledge.com uytkownicy najczciej wybieraj: Liczba pobra aplikacji polskich developerw wGoogle Play wyniosa we wrzeniu

2012 r. 32,33 mln (Xyologic)

Liczba pobra aplikacji polskich developerw wAppStore we wrzeniu 2012 r.

wyniosa 3,54 mln (Xyologic)

Do koca 2012 roku na rynku polskim zostanie sprzedanych ponad 12 mln urz-

dze bezprzewodowych (smartfony, tablety)

Aplikacje mobilne kojarz si przede wszystkim zrozrywk tego typu pro-

dukty stanowi okoo 60-70 proc. portfolio App Store czy Google Play. Ale s take

powszechnie stosowane wbiznesie. Mobilne systemy sprzeday, dostp do CRM,

komunikacji zklientami, wzrost funkcjonalnoci serwisu www czy strony mobilnej

to tylko wybrane korzyci. Aplikacje umoliwiaj nieograniczon wmiejscu iczasie

dostpno, moliwo bezporedniej integracji zrnorodnymi systemami IT czy

monitoring zachowania uytkownika aplikacji (priorytet dla agencji marketingowych

isocial media).

Co znajdziecie wraporcie? Krystian (MacKozer) Kozerawski prezentuje genez,

popularne aplikacje (polskie izagraniczne) wszystko wtemacie AppStore. Rafa

Tomaski zaprasza do wdrwki po markecie Google Play i systemie Android,

prezentuje take najciekawsze produkcje polskich developerw. Hanna Zaborska

iBartomiej Lozia opisuj dokadnie zasoby, potencja iprognozy rozwoju platformy

Windows Phone Store.

Postaramy si, eby ta ikolejne publikacje pod patronatem Juupstore stay si dla

Was rzetelnym rdem wiedzy opolskim iglobalnym rynku aplikacji mobilnych.

Zapraszam do lektury!

Dariusz Adamczyk

Prezes Zarzdu Time4Mobile Sp. z o.o., Dyrektor Zarzdzajcy Juupstore

d.adamczyk@juupstore.pl, mob. +48600285055

MUZYKA

NEWSY

SOCIAL MEDIA

POGODA

MAPY

36%

36%

49%

52%

55%

KATEGORIE APLIKACJI % LICZBY POBRA

APLIKACJE MOBILNE: POLSKA I WIAT

Copyright Juupstore.pl, grudzie 2012 r. 4

GenezaWprowadzenie sklepu App Store latem 2008 roku bez wtpienia zrewolucjonizowao sposb dystrybu-cji oprogramowania ibyo jednym zdecydujcych czynnikw sukcesu platformy iOS. Warto pamita, e iPhone pierwszej generacji pozbawiony by mo-liwoci instalowania oprogramowania zoficjalnego rda bo takie, czyli App Store, jeszcze nie istniao.

10 lipca 2008 roku, wraz zpremier iPhonea3G isystemu iPhone 2.0.1 (pniej przemianowanego na iOS), Apple otworzyo sklep zoprogramowaniem dla tych urzdze. Dzie po otwarciu wsklepie tym zna-lazo si 500 programw. Obecnie ich liczba wynosi ponad 700 tysicy aplikacji, wliczajc wto programy przeznaczone take dla iPada. Warto pamita, e poza iPhonem, przewaajca wikszo znich dziaa take na odtwarzaczu multimedialnym iPod touch, opartym na tym samym systemie operacyjnym ioniemal identycznej formie co iPhone oraz na wspomnianym wyej iPadzie.

App Store zrewolucjonizowa sposb dystrybucji oprogramowania. Icho pobieranie programw zsieci ztzw. repozytoriw znane ju byo od lat

uytkownikom Linuksa, awsieci istniay wczeniej mae sklepy zprostymi programami igrami wJavie czy Symbianie to Apple zdecydowao si zrobi to wzupenie inny sposb. Stworzyo jeden sklep bez moliwoci oficjalnej dystrybucji oprogramowania innymi kanaami. Kady zprogramw zgoszony do App Store przechodzi proces weryfikacji imoe zosta odrzucony jeli nie speni postawionych przez Apple wymogw. Co wicej, aplikacja moe zosta wkadej chwili usunita jeli bdzie posiada ukryte funkcjonalnoci amice okrelone przez Apple regu-y. Apple jest pod tym wzgldem do rygorystyczne, zdarzyo si ju e ze sklepu usunite zostay progra-my, ktre cieszyy si du popularnoci iuznaniem tej firmy. Wszystko to lego upodstaw celnego cho ironicznego nazywania sklepu App Store ogrodem otoczonym murem (po angielsku: walled garden).

Wniedugi czas po premierze iPhonea3G isklepu App Store podobne otworzyy konkurencyjne firmy, zoprogramowaniem na swoje systemy (Android, Blackberry, Windows Phone).

Wkwietniu 2010 roku platforma iOS zostaa rozsze-rzona otablet iPad. Urzdzenie to jest kompatybil-ne ziPhonem iiPodem touch ipozwala na urucha-

mianie aplikacji dla smartfona Apple, wtrybie 1:1 lub odpowiednio powikszonych x2. Od czasu premiery iPada wApp Store zaczy pojawia si take progra-my przeznaczone wycznie dla tego urzdzenia lub tzw. aplikacje uniwersalne, ktre mona uruchomi na obydwu typach urzdze, aktre dostosowuj swj interfejs do wielkoci ekranu kadego znich. Obecnie wApp Store znajduje si ponad 275 tysicy aplikacji dla iPada.

Niemal jednoczenie zpremier iPada Apple wydao take swoj wasn aplikacj do czytania e-bookw, bdc jednoczenie klientem kolejnego sklepu iBo-okstore, tym razem ze-bookami wanie. Poniewa czytnik iBooks dostpny jest tylko wApp Store na platform iOS, sklep zksikami jest wic niejako zaleny od App Store.

Niewtpliwy sukces App Store itakiej formy dys-trybucji oprogramo-wania przyczyni si do wprowadzenia jej take na komputery Macintosh. 6 stycznia 2011 roku Apple otwo-rzyo sklep Mac App Sto-re zoprogramowaniem dla tych komputerw. Wtym przypadku Apple nie zdecydowao si jednak do ograniczania moliwoci dystrybucji oprogramowa-nia tylko do tego kanau.

Wlutym 2011 roku Apple wprowadzio take oparty na patnych subskrypcjach model dystrybucji treci wewntrz aplikacji, skierowany gwnie do wydaw-cw cyfrowej prasy.

Raport App StoreKrystian (MacKozer) KozerawskiFacet po trzydziestce starajcy si przey ycie wsposb ciekawy iekscytujcy. Kiedy archeolog zzamiowania iwyksztacenia, azprzypadku dziennikarz ifelietonista. Obecnie bloger piszcy niemal wycznie na tematy zwizane zApple. Byy gitarzysta wArtrosis iSacriversum, obecnie wElectric Chair.

APLIKACJE MOBILNE: POLSKA I WIAT

Copyright Juupstore.pl, grudzie 2012 r. 5

App Store dostpne jest na urzdzeniach zsyste-mem iOS za porednictwem dedykowanej aplikacji oraz na komputerach Macintosh iPC zsystemem Microsoft Windows za porednictwem aplikacji iTunes. Oferta App Store rni si nieznacznie wza-lenoci od kraju, wktrym jest dostpny. Przyjo si dzieli App Store na mniejsze sklepy dla po-szczeglnych krajw. Poszczeglne znich nie maj oficjalnej nazwy, ale take Apple stosuje ten podzia, gdy dobrze oddaje rnice wofercie oraz pozwala

na stosowanie rnej waluty dla danego kraju. Itak wamerykaskim App Store uytkownik paci wdo-larach. Wsklepach krajw nalecych do Strefy Euro ale take wpolskim, czeskim czy wgierskim App Store obowizujc walut jest Euro. Wprzypadku krajw tzw. Starej Unii, ktre nie zdecydoway si na wprowadzenie wsplnej waluty Euro, wodpowiada-jcych im sklepach mona