Analiza spo¥â€eczno-gospodarcza gminy Mielec Spo¥â€ecze... Analiza...

download Analiza spo¥â€eczno-gospodarcza gminy Mielec Spo¥â€ecze... Analiza potencja¥â€u rozwoju spo¥â€eczno - gospodarczego

of 149

 • date post

  25-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Analiza spo¥â€eczno-gospodarcza gminy Mielec Spo¥â€ecze... Analiza...

 • Analiza potencjału

  rozwoju społeczno - gospodarczego

  GMINY MIELEC

  wykonana w ramach projektu

  „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój

  gmin z województw Polski Wschodniej”

  współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013,

  Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca

  Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

  Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

 • Strona | 1

  Redakcja i opracowanie:

  2BA doradztwo strategiczne

  48-300 Nysa, Podzamcze B 10/17

  Nysa, luty 2014

  EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

 • Strona | 2

  Spis treści

  1. Wprowadzenie .............................................................................................................................................. 5

  2. Cel i metody analizy ..................................................................................................................................... 6

  3. Analiza demograficzna gminy Mielec .......................................................................................................... 7

  3.1. Stan ludności w ujęciu liczbowym i gęstość zaludnienia ..................................................................... 7

  3.2. Struktura ludności ze względu na płeć i wiek ...................................................................................... 9

  3.2.1. Struktura ludności w podziale na płeć .............................................................................................. 9

  3.2.2. Współczynnik feminizacji .............................................................................................................. 11

  3.2.3. Grupy wiekowe w strukturze ludności ........................................................................................... 13

  3.2.4. Struktura ludności gminy Mielec pod względem wieku i płci ....................................................... 15

  3.3. Ruch naturalny .................................................................................................................................... 17

  3.3.1. Małżeństwa ..................................................................................................................................... 17

  3.3.2. Urodzenia ....................................................................................................................................... 18

  3.3.3. Zgony .............................................................................................................................................. 19

  3.3.4. Przyrost naturalny ........................................................................................................................... 20

  3.4. Struktura ludności według zdolności reprodukcyjnej ......................................................................... 21

  3.5. Struktura mieszańców według grup ekonomicznych ......................................................................... 22

  3.6. Wskaźnik obciążenia demograficznego ............................................................................................. 25

  3.7. Migracje ludności ............................................................................................................................... 26

  4. Analiza zasobów kapitału ludzkiego gminy Mielec ................................................................................... 31

  4.1. Edukacja ............................................................................................................................................. 31

  4.1.1. Przedszkola ..................................................................................................................................... 31

  4.1.2. Szkoły podstawowe ........................................................................................................................ 33

  4.1.3. Szkoły gimnazjalne......................................................................................................................... 35

  4.2. Możliwości kształcenia w gminie w stosunku do subregionu mieleckiego ....................................... 36

  4.3. Wykształcenie ..................................................................................................................................... 41

  4.4. Źródła dochodu ................................................................................................................................... 43

  4.5. Mobilność zawodowa ......................................................................................................................... 45

  5. Kapitał społeczny gminy Mielec ................................................................................................................ 47

  5.1. Ochrona zdrowia ................................................................................................................................ 47

  5.2. Pomoc społeczna – korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej ........................................... 50

  5.3. Bezpieczeństwo .................................................................................................................................. 54

  5.4. Sport, rekreacja i kultura fizyczna ...................................................................................................... 56

 • Strona | 3

  5.5. Kultura ................................................................................................................................................ 58

  5.5.1. Biblioteki ........................................................................................................................................ 58

  5.5.2. Ośrodki kultury i świetlice ............................................................................................................. 61

  5.5.3. Zespoły, koła i ich członkowie ....................................................................................................... 62

  5.6. Organizacje pozarządowe ................................................................................................................... 65

  5.7. Udział w wyborach ............................................................................................................................ 66

  5.8. Poziom ubóstwa .................................................................................................................................. 67

  5.9. Jakość życia w gminie Mielec ............................................................................................................ 69

  5.9.1. Jakość życia w opinii mieszkańców ................................................................................................. 69

  5.9.2. Jakość życia według Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego ................................................. 76

  6. Analiza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego ........................................................................ 78

  6.1. Komputeryzacja szkół i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu ..................................... 79

  6.2. Technologie teleinformatyczne w przedsiębiorstwach (poziom regionalny) ..................................... 81

  6.3. Obecność gminy Mielec w sieci internetowej .................................................................................... 84

  6.4. Wykorzystywanie technologii teleinformatycznych przez mieszkańców gminy Mielec ................... 87

  6.5. Aktywność w sieci i zakres wyszukiwanych przez mieszkańców informacji .................................... 89

  6.6. Źródła wiedzy mieszkańców o regionie, kraju, Świecie i o gminie ................................................... 91

  7. Analiza możliwości i kierunków rozwoju transferu technologii i potencjału innowacyjnego ................... 99

  7.1. Działalność badawczo-rozwojowa ..................................................................................................... 99

  7.2. Działalność innowacyjna .................................................................................................................. 102

  7.3. Skłonność mieszkańców do innowacji ............................................................................................. 105

  7.4. Skłonność mieszkańców do podnoszenia poziomu kształcenia, rozwoju zawodowego .................. 106

  8. Analiza konkurencyjności rynku pracy .................................................................................................... 108

  8.1. Pracujący .......................................................................................................................................... 108

  8.2. Bezrobotni ........................................................................................................................................ 109

  8.3. Przedsiębiorczość ............................................................................................................................. 113

  8.4. Pracujący według rodzajów działalności ...................................................