Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik

Click here to load reader

 • date post

  12-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.404
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Rekomendowane przez firmę Adobe źródło wiedzy o programie InDesign CS3 * Jak dostosować obszar roboczy? * Jak definiować parametry publikacji? * Jak formatować tekst i dodawać elementy graficzne? * Jak przygotować publikację do druku? InDesign to jeden z okrętów flagowych firmy Adobe. Ceniony przez profesjonalistów i amatorów program do składu publikacji niedawno pojawił się na rynku w kolejnej wersji, oznaczonej symbolem CS3. Nowe wcielenie InDesigna to nie tylko nowy symbol. W wersji CS3 program zyskał przeprojektowany interfejs użytkownika, znacznie podnoszący komfort i wydajność pracy, ogromne możliwości konfiguracji, udoskonaloną obsługę tekstu i grafiki oraz wiele innych cech, dzięki którym stał się niemal idealnym narzędziem dla projektantów publikacji drukowanych. Jednak druk to nie jedyna mocna strona InDesigna -- za jego pomocą można przygotować e-book w formacie PDF oraz dokument XML. "Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik" to zbiór ćwiczeń, które pomogą Ci poznać możliwości tej aplikacji. Autorami ćwiczeń są osoby prowadzące szkolenia z zakresu obsługi InDesigna, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wykonując zebrane w książce projekty, nauczysz się konfigurować interfejs i określać parametry projektowanej publikacji. Dowiesz się, jak tworzyć ramki tekstowe, umieszczać w dokumencie elementy graficzne, definiować formatowanie tekstu, tworzyć własne style i zarządzać kolorami. Przeczytasz o przygotowaniu pracy do druku, eksportowaniu jej do formatu PDF oraz XML i generowaniu spisów treści oraz skorowidzów. * Przegląd możliwości InDesigna * Konfigurowanie interfejsu użytkownika * Praca z dokumentami * Ramki tekstowe i graficzne * Import, edycja i formatowanie tekstu * Definiowanie i stosowanie stylów * Dodawanie elementów graficznych do dokumentu * Spisy treści, skorowidze i numerowanie rozdziałów * Drukowanie publikacji * Eksport do formatu PDF * Tworzenie plików XML Zostań ekspertem w zakresie tworzenia publikacji drukowanych i korzystaj z nowoczesnych narzędzi.

Transcript of Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik

 • 1. Adobe InDesign CS3/CS3 PL.Oficjalny podrcznikAutor: Adobe Creative TeamTumaczenie: Piotr CielakISBN: 978-83-246-1269-7Tytu oryginau: Adobe InDesign CS3Classroom in a BookFormat: B5, stron: okoo 460Rekomendowane przez firm Adoberdo wiedzy o programie InDesign CS3 Jak dostosowa obszar roboczy? Jak definiowa parametry publikacji? Jak formatowa tekst i dodawa elementy graficzne? Jak przygotowa publikacj do druku?InDesign to jeden z okrtw flagowych firmy Adobe. Ceniony przez profesjonalistwi amatorw program do skadu publikacji niedawno pojawi si na rynku w kolejnej wersji,oznaczonej symbolem CS3. Nowe wcielenie InDesigna to nie tylko nowy symbol. W wersjiCS3 program zyska przeprojektowany interfejs uytkownika, znacznie podnoszcykomfort i wydajno pracy, ogromne moliwoci konfiguracji, udoskonalon obsug tekstui grafiki oraz wiele innych cech, dziki ktrym sta si niemal idealnym narzdziem dlaprojektantw publikacji drukowanych. Jednak druk to nie jedyna mocna strona InDesigna za jego pomoc mona przygotowa e-book w formacie PDF oraz dokument XML.Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podrcznik to zbir wicze, ktre pomogCi pozna moliwoci tej aplikacji. Autorami wicze s osoby prowadzce szkoleniaz zakresu obsugi InDesigna, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji.Wykonujc zebrane w ksice projekty, nauczysz si konfigurowa interfejs i okrelaparametry projektowanej publikacji. Dowiesz si, jak tworzy ramki tekstowe, umieszczaw dokumencie elementy graficzne, definiowa formatowanie tekstu, tworzy wasne stylei zarzdza kolorami. Przeczytasz o przygotowaniu pracy do druku, eksportowaniu jej doformatu PDF oraz XML i generowaniu spisw treci oraz skorowidzw. Przegld moliwoci InDesigna Konfigurowanie interfejsu uytkownika Praca z dokumentami Ramki tekstowe i graficzne Import, edycja i formatowanie tekstu Wydawnictwo Helion Definiowanie i stosowanie stylw ul. Kociuszki 1c Dodawanie elementw graficznych do dokumentu 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 Spisy treci, skorowidze i numerowanie rozdziaw e-mail: helion@helion.pl Drukowanie publikacji Eksport do formatu PDF Tworzenie plikw XMLZosta ekspertem w zakresie tworzenia publikacji drukowanychi korzystaj z nowoczesnych narzdzi

2. 5 Spis treciWstpNowe moliwoci Adobe InDesign CS3Krtki kurs Adobe InDesign CS3 Mexico Hecho en Exploring Mexican Folk ArtOne of the most exciting things about their pieces, how they lived, and what their art meantvacationing in Oaxaca is the large to them. Judith was more interested in buying art, butartist community that lives andshe nally agreed to go with me to meet a folk artist Iworks there. My wife Judith and Iheard about named Henry Luis Ramos.traveled there last May and cameAs Judith and I stepped into the adobe shop, ahome with many more pieces for our collection than cheerful black-haired boy greeted us. My fatherswe had ever imagined. Judith is a collector by nature. expecting you, he said as he led us down a hall intoEvery square inch of our tiny Manhattan apart- a spacious room lled with hundreds of statues, clayment is lled with a treasure from one of our trips. pots, and tin artifacts that Ramos designed.I wanted to experience more than just the exchangee rilliantly colored pieces captivated me. I bof money with a merchantI wanted to meet thecouldnt stop investigating and touching them. I couldartists. Having grown up in a family of sculptors (mysee the inuence of the Mayan culture and otherfather took commissions for his work from around native tribes. My father did these, the boy said withthe world), I wanted to see how these people crafted a wide grin. In the center of the room, at a heavy 2 TravelIssue 3 3. 6 SPIS TRE CIObszar pracy 4. 7 Tworzenie dokumentw 5. 8 SPIS TRE CIRamki 6. 9 Importowanie i edycja tekstu 7. 10 SPIS TRE CI Typografia Obs ga kolorwu 8. 11 Tworzenie kolejnej tinty ..................................................................... 249 Zaawansowane techniki tworzenia i posugiwania si gradientami ............................................................ 249 Tworzenie prbki gradientu z wieloma kolorami .............................. 250 Nadawanie gradientu obiektowi ........................................................ 251 Nadawanie gradientu wielu obiektom................................................ 251 Zapewnianie spjnoci kolorw......................................................... 253 Zarzdzanie kolorem wstp .......................................................... 254 Przestrze niezalena od urzdze .................................................... 255 Profile ICC .......................................................................................... 256 Mechanizm konwersji ......................................................................... 256 Elementy procesu przygotowywania projektw CMYK do druku ............................................................... 257 Zarzdzanie kolorem w InDesign CS3 ............................................... 257 Rzut oka na program Adobe Bridge .................................................. 258 Algorytm konwersji Adobe ACE ........................................................ 258 Okrelanie domylnych przestrzeni roboczych ................................. 260 Przypisywanie profili rdowych....................................................... 261 Okrelanie celu renderingu ................................................................ 262 Wykorzystywanie wywietlania w penej rozdzielczoci w zarzdzaniu kolorem ....................................................................... 263 Zarzdzanie kolorem w przypadku grafiki importowanej ................. 263 Przypisywanie profilu po zaimportowaniu obrazu ............................. 264 Osadzanie profilu w programie Photoshop ....................................... 265 Zarzdzanie kolorem w programie Photoshop CS3.......................... 266 Osadzanie profilu................................................................................ 267 Aktualizacja obrazu w programie InDesign CS3 ................................ 268 Przypisywanie profilu podczas importowania grafiki ......................... 269 Osadzanie profilu w obiekcie graficznym programu Illustrator ......... 270 Zarzdzanie kolorem w programie Illustrator CS3 ........................... 271 Osadzanie profilu w programie Illustrator ......................................... 272 Umieszczanie obrazu programu Illustrator w InDesign CS3 ............. 273 Inne rda informacji na temat zarzdzania kolorem........................ 276 Dalsza nauka ....................................................................................... 277 Podsumowanie ................................................................................... 278 9. 12 SPIS TRE CI Style Dodawanie grafiki 10. 13 Tworzenie tabel 11. 14 SPIS TRE CI Przezroczysto bistroNouveauI THINK, THEREFORE I DINE.Boston | Chicago | Denver | Houston | Minneapolis Obs ga d gich dokumentwu u 12. 15 Drukowanie i eksportowanie do formatu PDFwww.re nedesignconference.comWHEN Re ne DesignJune 19-20, 9:00am 5:00pm (registration begins at 8:30am) Hone your skills and learn new time-saving tricks in Adobes new Lightroom, Creative Suite 3, and others.WHERE Whether youre looking to learn CSS, delve deeper intoSeattle Central Library(1000 Fourth Ave., 4th Floor)Flash or sharpen your InDesign and Photoshop skills, this is one event you wont want to miss! Keynote Speaker: Sessions include:Coming Soon! Dreamweaver: Tables to XHTML + CSSSession Speakers: InDesign High Voltage: Work smarter not harderBrian Wood,VP/Director of Training, eVolve Photoshop & Flash Integration: Optimizing Pixelsevolveseattle.com and Work owGary A onso, greywether.comLiz Atteberry, Expedition Tea Interactive Portfolio: PDF like youve never seenand more to come... A new era in Digital Asset Management: Adobe Lightroom Adobe Illustrator CS3: Taming complex illustrations Rescuing, Retouching and Restoring with Photoshop Flash ActionScript workshop and much more...Sign up before May 15th for the early bird rate! www.re nedesignconference.com/ Hosted by: www.evolveseattle.com Jzyk XML 13. 3 Ramki W tej lekcji omwimy nastpujce zagadnienia: Posugiwanie si narzdziami Selection (Zaznaczanie) i Direct Selection (Zaznaczaniebezporednie) w celu modyfikacji ramek. Zmienianie rozmiaru i ksztatu ramek tekstowych i graficznych. Rnice midzy obwiedni a ramk. Kadrowanie grafiki. Skalowanie obrazu zawartego w ramce graficznej. Przemieszczanie grafiki wewntrz ramki. Konwertowanie ramek graficznych na tekstowe. Konwertowanie ksztatw rnego typu. Oblewanie obiektw tekstem. Tworzenie i obracanie ramek wieloktnych. Wyrwnywanie obiektw graficznych. Grupy obiektw. Na pocztekW trakcie tej lekcji bdziesz pracowa nad czterostronicowym artykuem do czasopisma.Zanim przystpisz do pracy, powiniene jednak przywrci domylne ustawienia progra-mu, aby mie pewno, e dziaanie wszystkich narzdzi i paneli bdzie zgodne z opisamipodanymi w trakcie tej lekcji. Na koniec otwrz pogldow, ukoczon wersj dokumentu,by obejrze efekt, do ktrego bdziesz dy podczas wykonywania kolejnych wicze. 14. 134 LEKCJA 3 Ramki 1. Aby mie pewno, e wszystkie narzdzia i panele funkcjonuj zgodnie z opisem podanymw tej lekcji, usu lub wyzeruj domylne preferencje dziaania programu InDesign CS3, zgodnie zewskazwkami podanymi w akapicie Zapisywanie, usuwanie i przywracanie plikw z preferencja-mi programu na stronie 2.2. Uruchom program InDesign CS3 i otwrz czciowo ukoczony dokument.3. Wybierz polecenie Open (Otwrz) z menu File (Plik) i otwrz plik 03_a.indd znajdujcy siw podkatalogu Lekcja_03 katalogu Lekcje. Jeli pojawi si komunikat ostrzegawczy dotyczcyprofili kolorw CMYK i RGB, kliknij OK, aby przeprowadzi konwersj do ustawie kolorwzdefiniowanych w Twoim programie. Wicej informacji na temat kolorw znajduje si w lekcji 6.,zatytuowanej Obsuga kolorw.Uwaga: Przed przejciem do kolejnego kroku skopiuj na dysk twardy komputera znaj