Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik

of 47/47
Wydawnictwo Helion ul. Kociuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: [email protected] Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podrŒcznik Autor: Adobe Creative Team T‡umaczenie: Piotr Cielak ISBN: 978-83-246-1269-7 Tytu‡ orygina‡u: Adobe InDesign CS3 Classroom in a Book Format: B5, stron: oko‡o 460 Rekomendowane przez firmŒ Adobe rd‡o wiedzy o programie InDesign CS3 Jak dostosowa obszar roboczy? Jak definiowa parametry publikacji? Jak formatowa tekst i dodawa elementy graficzne? Jak przygotowa publikacjŒ do druku? InDesign to jeden z okrŒtw flagowych firmy Adobe. Ceniony przez profesjonalistw i amatorw program do sk‡adu publikacji niedawno pojawi‡ siŒ na rynku w kolejnej wersji, oznaczonej symbolem CS3. Nowe wcielenie InDesigna to nie tylko nowy symbol. W wersji CS3 program zyska‡ przeprojektowany interfejs u¿ytkownika, znacznie podnosz„cy komfort i wydajno pracy, ogromne mo¿liwoci konfiguracji, udoskonalon„ obs‡ugŒ tekstu i grafiki oraz wiele innych cech, dziŒki ktrym sta‡ siŒ niemal idealnym narzŒdziem dla projektantw publikacji drukowanych. Jednak druk to nie jedyna mocna strona InDesigna za jego pomoc„ mo¿na przygotowa e-book w formacie PDF oraz dokument XML. Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podrŒcznikto zbir wiczeæ, ktre pomog„ Ci pozna mo¿liwoci tej aplikacji. Autorami wiczeæ s„ osoby prowadz„ce szkolenia z zakresu obs‡ugi InDesigna, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wykonuj„c zebrane w ksi„¿ce projekty, nauczysz siŒ konfigurowa interfejs i okrela parametry projektowanej publikacji. Dowiesz siŒ, jak tworzy ramki tekstowe, umieszcza w dokumencie elementy graficzne, definiowa formatowanie tekstu, tworzy w‡asne style i zarz„dza kolorami. Przeczytasz o przygotowaniu pracy do druku, eksportowaniu jej do formatu PDF oraz XML i generowaniu spisw treci oraz skorowidzw. Przegl„d mo¿liwoci InDesigna Konfigurowanie interfejsu u¿ytkownika Praca z dokumentami Ramki tekstowe i graficzne Import, edycja i formatowanie tekstu Definiowanie i stosowanie stylw Dodawanie elementw graficznych do dokumentu Spisy treci, skorowidze i numerowanie rozdzia‡w Drukowanie publikacji Eksport do formatu PDF Tworzenie plikw XML Zostaæ ekspertem w zakresie tworzenia publikacji drukowanych i korzystaj z nowoczesnych narzŒdzi
 • date post

  12-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.405
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Rekomendowane przez firmę Adobe źródło wiedzy o programie InDesign CS3 * Jak dostosować obszar roboczy? * Jak definiować parametry publikacji? * Jak formatować tekst i dodawać elementy graficzne? * Jak przygotować publikację do druku? InDesign to jeden z okrętów flagowych firmy Adobe. Ceniony przez profesjonalistów i amatorów program do składu publikacji niedawno pojawił się na rynku w kolejnej wersji, oznaczonej symbolem CS3. Nowe wcielenie InDesigna to nie tylko nowy symbol. W wersji CS3 program zyskał przeprojektowany interfejs użytkownika, znacznie podnoszący komfort i wydajność pracy, ogromne możliwości konfiguracji, udoskonaloną obsługę tekstu i grafiki oraz wiele innych cech, dzięki którym stał się niemal idealnym narzędziem dla projektantów publikacji drukowanych. Jednak druk to nie jedyna mocna strona InDesigna -- za jego pomocą można przygotować e-book w formacie PDF oraz dokument XML. "Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik" to zbiór ćwiczeń, które pomogą Ci poznać możliwości tej aplikacji. Autorami ćwiczeń są osoby prowadzące szkolenia z zakresu obsługi InDesigna, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wykonując zebrane w książce projekty, nauczysz się konfigurować interfejs i określać parametry projektowanej publikacji. Dowiesz się, jak tworzyć ramki tekstowe, umieszczać w dokumencie elementy graficzne, definiować formatowanie tekstu, tworzyć własne style i zarządzać kolorami. Przeczytasz o przygotowaniu pracy do druku, eksportowaniu jej do formatu PDF oraz XML i generowaniu spisów treści oraz skorowidzów. * Przegląd możliwości InDesigna * Konfigurowanie interfejsu użytkownika * Praca z dokumentami * Ramki tekstowe i graficzne * Import, edycja i formatowanie tekstu * Definiowanie i stosowanie stylów * Dodawanie elementów graficznych do dokumentu * Spisy treści, skorowidze i numerowanie rozdziałów * Drukowanie publikacji * Eksport do formatu PDF * Tworzenie plików XML Zostań ekspertem w zakresie tworzenia publikacji drukowanych i korzystaj z nowoczesnych narzędzi.

Transcript of Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik

 • 1. Adobe InDesign CS3/CS3 PL.Oficjalny podrcznikAutor: Adobe Creative TeamTumaczenie: Piotr CielakISBN: 978-83-246-1269-7Tytu oryginau: Adobe InDesign CS3Classroom in a BookFormat: B5, stron: okoo 460Rekomendowane przez firm Adoberdo wiedzy o programie InDesign CS3 Jak dostosowa obszar roboczy? Jak definiowa parametry publikacji? Jak formatowa tekst i dodawa elementy graficzne? Jak przygotowa publikacj do druku?InDesign to jeden z okrtw flagowych firmy Adobe. Ceniony przez profesjonalistwi amatorw program do skadu publikacji niedawno pojawi si na rynku w kolejnej wersji,oznaczonej symbolem CS3. Nowe wcielenie InDesigna to nie tylko nowy symbol. W wersjiCS3 program zyska przeprojektowany interfejs uytkownika, znacznie podnoszcykomfort i wydajno pracy, ogromne moliwoci konfiguracji, udoskonalon obsug tekstui grafiki oraz wiele innych cech, dziki ktrym sta si niemal idealnym narzdziem dlaprojektantw publikacji drukowanych. Jednak druk to nie jedyna mocna strona InDesigna za jego pomoc mona przygotowa e-book w formacie PDF oraz dokument XML.Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podrcznik to zbir wicze, ktre pomogCi pozna moliwoci tej aplikacji. Autorami wicze s osoby prowadzce szkoleniaz zakresu obsugi InDesigna, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji.Wykonujc zebrane w ksice projekty, nauczysz si konfigurowa interfejs i okrelaparametry projektowanej publikacji. Dowiesz si, jak tworzy ramki tekstowe, umieszczaw dokumencie elementy graficzne, definiowa formatowanie tekstu, tworzy wasne stylei zarzdza kolorami. Przeczytasz o przygotowaniu pracy do druku, eksportowaniu jej doformatu PDF oraz XML i generowaniu spisw treci oraz skorowidzw. Przegld moliwoci InDesigna Konfigurowanie interfejsu uytkownika Praca z dokumentami Ramki tekstowe i graficzne Import, edycja i formatowanie tekstu Wydawnictwo Helion Definiowanie i stosowanie stylw ul. Kociuszki 1c Dodawanie elementw graficznych do dokumentu 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 Spisy treci, skorowidze i numerowanie rozdziaw e-mail: [email protected] Drukowanie publikacji Eksport do formatu PDF Tworzenie plikw XMLZosta ekspertem w zakresie tworzenia publikacji drukowanychi korzystaj z nowoczesnych narzdzi

2. 5 Spis treciWstpNowe moliwoci Adobe InDesign CS3Krtki kurs Adobe InDesign CS3 Mexico Hecho en Exploring Mexican Folk ArtOne of the most exciting things about their pieces, how they lived, and what their art meantvacationing in Oaxaca is the large to them. Judith was more interested in buying art, butartist community that lives andshe nally agreed to go with me to meet a folk artist Iworks there. My wife Judith and Iheard about named Henry Luis Ramos.traveled there last May and cameAs Judith and I stepped into the adobe shop, ahome with many more pieces for our collection than cheerful black-haired boy greeted us. My fatherswe had ever imagined. Judith is a collector by nature. expecting you, he said as he led us down a hall intoEvery square inch of our tiny Manhattan apart- a spacious room lled with hundreds of statues, clayment is lled with a treasure from one of our trips. pots, and tin artifacts that Ramos designed.I wanted to experience more than just the exchangee rilliantly colored pieces captivated me. I bof money with a merchantI wanted to meet thecouldnt stop investigating and touching them. I couldartists. Having grown up in a family of sculptors (mysee the inuence of the Mayan culture and otherfather took commissions for his work from around native tribes. My father did these, the boy said withthe world), I wanted to see how these people crafted a wide grin. In the center of the room, at a heavy 2 TravelIssue 3 3. 6 SPIS TRE CIObszar pracy 4. 7 Tworzenie dokumentw 5. 8 SPIS TRE CIRamki 6. 9 Importowanie i edycja tekstu 7. 10 SPIS TRE CI Typografia Obs ga kolorwu 8. 11 Tworzenie kolejnej tinty ..................................................................... 249 Zaawansowane techniki tworzenia i posugiwania si gradientami ............................................................ 249 Tworzenie prbki gradientu z wieloma kolorami .............................. 250 Nadawanie gradientu obiektowi ........................................................ 251 Nadawanie gradientu wielu obiektom................................................ 251 Zapewnianie spjnoci kolorw......................................................... 253 Zarzdzanie kolorem wstp .......................................................... 254 Przestrze niezalena od urzdze .................................................... 255 Profile ICC .......................................................................................... 256 Mechanizm konwersji ......................................................................... 256 Elementy procesu przygotowywania projektw CMYK do druku ............................................................... 257 Zarzdzanie kolorem w InDesign CS3 ............................................... 257 Rzut oka na program Adobe Bridge .................................................. 258 Algorytm konwersji Adobe ACE ........................................................ 258 Okrelanie domylnych przestrzeni roboczych ................................. 260 Przypisywanie profili rdowych....................................................... 261 Okrelanie celu renderingu ................................................................ 262 Wykorzystywanie wywietlania w penej rozdzielczoci w zarzdzaniu kolorem ....................................................................... 263 Zarzdzanie kolorem w przypadku grafiki importowanej ................. 263 Przypisywanie profilu po zaimportowaniu obrazu ............................. 264 Osadzanie profilu w programie Photoshop ....................................... 265 Zarzdzanie kolorem w programie Photoshop CS3.......................... 266 Osadzanie profilu................................................................................ 267 Aktualizacja obrazu w programie InDesign CS3 ................................ 268 Przypisywanie profilu podczas importowania grafiki ......................... 269 Osadzanie profilu w obiekcie graficznym programu Illustrator ......... 270 Zarzdzanie kolorem w programie Illustrator CS3 ........................... 271 Osadzanie profilu w programie Illustrator ......................................... 272 Umieszczanie obrazu programu Illustrator w InDesign CS3 ............. 273 Inne rda informacji na temat zarzdzania kolorem........................ 276 Dalsza nauka ....................................................................................... 277 Podsumowanie ................................................................................... 278 9. 12 SPIS TRE CI Style Dodawanie grafiki 10. 13 Tworzenie tabel 11. 14 SPIS TRE CI Przezroczysto bistroNouveauI THINK, THEREFORE I DINE.Boston | Chicago | Denver | Houston | Minneapolis Obs ga d gich dokumentwu u 12. 15 Drukowanie i eksportowanie do formatu PDFwww.re nedesignconference.comWHEN Re ne DesignJune 19-20, 9:00am 5:00pm (registration begins at 8:30am) Hone your skills and learn new time-saving tricks in Adobes new Lightroom, Creative Suite 3, and others.WHERE Whether youre looking to learn CSS, delve deeper intoSeattle Central Library(1000 Fourth Ave., 4th Floor)Flash or sharpen your InDesign and Photoshop skills, this is one event you wont want to miss! Keynote Speaker: Sessions include:Coming Soon! Dreamweaver: Tables to XHTML + CSSSession Speakers: InDesign High Voltage: Work smarter not harderBrian Wood,VP/Director of Training, eVolve Photoshop & Flash Integration: Optimizing Pixelsevolveseattle.com and Work owGary A onso, greywether.comLiz Atteberry, Expedition Tea Interactive Portfolio: PDF like youve never seenand more to come... A new era in Digital Asset Management: Adobe Lightroom Adobe Illustrator CS3: Taming complex illustrations Rescuing, Retouching and Restoring with Photoshop Flash ActionScript workshop and much more...Sign up before May 15th for the early bird rate! www.re nedesignconference.com/ Hosted by: www.evolveseattle.com Jzyk XML 13. 3 Ramki W tej lekcji omwimy nastpujce zagadnienia: Posugiwanie si narzdziami Selection (Zaznaczanie) i Direct Selection (Zaznaczaniebezporednie) w celu modyfikacji ramek. Zmienianie rozmiaru i ksztatu ramek tekstowych i graficznych. Rnice midzy obwiedni a ramk. Kadrowanie grafiki. Skalowanie obrazu zawartego w ramce graficznej. Przemieszczanie grafiki wewntrz ramki. Konwertowanie ramek graficznych na tekstowe. Konwertowanie ksztatw rnego typu. Oblewanie obiektw tekstem. Tworzenie i obracanie ramek wieloktnych. Wyrwnywanie obiektw graficznych. Grupy obiektw. Na pocztekW trakcie tej lekcji bdziesz pracowa nad czterostronicowym artykuem do czasopisma.Zanim przystpisz do pracy, powiniene jednak przywrci domylne ustawienia progra-mu, aby mie pewno, e dziaanie wszystkich narzdzi i paneli bdzie zgodne z opisamipodanymi w trakcie tej lekcji. Na koniec otwrz pogldow, ukoczon wersj dokumentu,by obejrze efekt, do ktrego bdziesz dy podczas wykonywania kolejnych wicze. 14. 134 LEKCJA 3 Ramki 1. Aby mie pewno, e wszystkie narzdzia i panele funkcjonuj zgodnie z opisem podanymw tej lekcji, usu lub wyzeruj domylne preferencje dziaania programu InDesign CS3, zgodnie zewskazwkami podanymi w akapicie Zapisywanie, usuwanie i przywracanie plikw z preferencja-mi programu na stronie 2.2. Uruchom program InDesign CS3 i otwrz czciowo ukoczony dokument.3. Wybierz polecenie Open (Otwrz) z menu File (Plik) i otwrz plik 03_a.indd znajdujcy siw podkatalogu Lekcja_03 katalogu Lekcje. Jeli pojawi si komunikat ostrzegawczy dotyczcyprofili kolorw CMYK i RGB, kliknij OK, aby przeprowadzi konwersj do ustawie kolorwzdefiniowanych w Twoim programie. Wicej informacji na temat kolorw znajduje si w lekcji 6.,zatytuowanej Obsuga kolorw.Uwaga: Przed przejciem do kolejnego kroku skopiuj na dysk twardy komputera znajdujce sina doczonej pycie pliki rdowe odpowiednie dla tej lekcji. Wicej informacji na ten tematznajduje si w czci zatytuowanej Kopiowanie plikw doczonych do ksiki na stronie 4 .4. Wybierz polecenie Save As (Zapisz jako) z menu File (Plik) i zapisz dokument pod nazw03_frames.indd w katalogu Lekcja_03.5. Aby zobaczy kocow posta dokumentu, otwrz plik 03_b.indd znajdujcy si w podka-talogu Lekcja_03. Dokument mona pozostawi w otwartym oknie i wykorzystywa jako wzrw trakcie wicze. Przejd do dokumentu 03_frames.indd, wybierajc jego nazw z menu Window(Okno).Strony 1 i 2Strony 3 i 4Uwaga: W trakcie pracy moesz zmienia ukad paneli i skal wywietlania dokumentuw zalenoci od potrzeb. 15. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 135Ocjalny podrcznikWarstwy Domylnie, nowo utworzony dokument zawiera tylko jedn warstw o nazwie Layer 1 (War- stwa 1). W dowolnym momencie mona zmieni t nazw, jak rwnie doda nowe warstwy. Rozmieszczenie obiektw na rnych warstwach znacznie upraszcza ich edycj. Wykorzystujc panel Layers (Warstwy), mona zaznacza, wywietla, edytowa oraz drukowa warstwy osobno, grupami lub wszystkie naraz.O warstwachKady dokument sk da si z przynajmniej jednej warstwy. Pos gujc si wieloma warstwami,aumoesz zaprojektowa i wygodnie edytowa wybrane fragmenty publikacji lub te wydzielina okrelonej warstwie jedynie pewien wybrany rodzaj obiektw. Takie rozwizanie pozwalaodizolowa owe fragmenty bd obiekty od pozosta j czci dokumentu i traktowa je niezalenie eod pozosta ch. Przypumy, e opracowa publikacj zawierajc bardzo du ilo rozmaitych yeelementw graficznych, ktre znacznie spowalniaj jej wydruk, a tymczasem okaza si, e trzebaoszybko zweryfikowa tre tej publikacji. Jeli tekst znajdowa y si na oddzielnej warstwie, tobmg y znacznie przyspieszy wydruk dokumentu, ukrywajc wszystkie warstwy oprcz tekstowej.bWarstwy mog te s y do prezentowania rnych wariantw tego samego projektu lub np. u twia u aopracowanie rnych wersji jzykowych og szenia. oO warstwach mona myle jak o przezroczystych arkuszach u onych jeden na drugim. Jeeli owarstwa nie zawiera obiektw, wida przez ni obiekty na warstwach lecych pod spodem.(na podstawie systemu pomocy InDesign)Dokument 03_frames.indd zawiera dwie warstwy. Poeksperymentuj z ich kolejnoci, aby pozna wp w u enia warstw na wygld dokumentu. yo 16. 136 LEKCJA 3 Ramki 1. Otwrz panel Layers (Warstwy), klikajc jego zakadk lub wybierajc polecenie Layers (War-stwy) z menu Window (Okno).2. Kliknij warstw o nazwie Text w panelu Layers (Warstwy). Po prawej stronie jej nazwypojawi si ikona przedstawiajca piro . Oznacza to, i wybrana warstwa jest aktywna i kadyzaimportowany lub utworzony obiekt zostanie umieszczony wanie na niej. Wybrana warstwaoznaczana jest podwietleniem.3. Kliknij ikon z symbolem oka po lewej stronie nazwy warstwy Graphics. Ikona ta umo-liwia ukrycie i ponowne wywietlenie dowolnej warstwy. Po ukryciu warstwy ikona z symbolemoka znika, pozostawiajc jedynie puste, kwadratowe pole. Kliknicie w tym polu spowodujeponowne wywietlenie ikony i zawartoci warstwy.Kliknij, aby ukryRozkadwka z ukrytymi elementami projektuzawarto warstwy 4. Za pomoc narzdzia Selection (Zaznaczanie) kliknij obrazek przedstawiajcy zrzut ekranuznajdujcy si w pomaraczowej ramce z napisem Tips of the month!.Zauwa, e w panelu Layers (Warstwy) zaznaczona zostanie wwczas warstwa o nazwie Text,a na prawo od niej pojawi si niewielka kropka. Oznacza to, i zaznaczony obiekt znajduje siw oznaczonej w ten sposb warstwie. Pooenie tego obiektu mona zmieni, przecigajc wspo-mnian kropk midzy warstwami w panelu.5. Posugujc si panelem Layers (Warstwy), przecignij kropk z warstwy Text na warstwo nazwie Graphics. Zaznaczony element graficzny zostanie przeniesiony na warstw Graphicsi zmieni swoje pooenie wzgldem pozostaych obiektw.Zaznacz wybrany obraz i przecignijEfekt operacjijego ikon 17. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 137 Oficjalny podrcznik6. Kliknij w polu umoliwiajcym zablokowanie warstwy Graphics, tu obok jej nazwy, aby j zablokowa. Kliknij, aby zablokowa warstw Graphics7. Posugujc si panelem Selection (Zaznaczanie) , kliknij logo firmy evolve, znajdujce si w prawej grnej czci strony. Zauwa, e zaznaczenie tego elementu graficznego jest niemoliwe: dzieje si tak dlatego, e znajduje si on na warstwie Graphics, a warstwa ta zostaa zablokowana. Twoje kolejne zadanie polegao bdzie na utworzeniu nowej warstwy i przeniesieniu do niej ist- niejcych elementw projektu. 8. Kliknij przycisk Create New Layer (Utwrz now warstw), znajdujcy si w dolnej czci panelu warstw. Kliknij przycisk Create New Layer (Utwrz now warstw), aby utworzy now warstw9. Dwukrotnie kliknij nazw nowej warstwy najprawdopodobniej bdzie ona brzmiaa Layer 3 (Warstwa 3), aby otworzy okno dialogowe Layer Options (Opcje warstwy). Zmie nazw warstwy na background i kliknij przycisk OK.Jeli chciaby nada nowej warstwie jak nazw ju w chwili jej tworzenia, to podczas klikaniaprzycisku Create New Layer (Utwrz now warstw) przytrzymaj klawisz Alt (Option w Mac OS).Okno dialogowe Layer Options (Opcje warstwy) zostanie wwczas wywietlone automatycznie. 18. 138 LEKCJA 3 Ramki 10. Przecignij warstw background na sam d stosu w panelu. Gdy kursor myszy znajdzie siponiej warstwy Text, tu pod t warstw pojawi si gruba, pozioma kreska, symbolizujca nowepooenie przeciganej warstwy na samym dole stosu.Warstwa background jest na razie pusta, lecz zostanie ona wykorzystana w dalszej czci lekcji.Kliknij i przecignij wybran warstw,aby zmieni jej pooenie w stosie warstw11. Zapisz zmiany w pliku. Tworzenie i edytowanie ramek tekstowychW wikszoci przypadkw dodawany do dokumentu tekst musi by umieszczony wewntrz ram-ki. Lokalizacja i rozmiar ramki okrelaj sposb rozmieszczenia tekstu na stronie. Ramki tekstowemog by tworzone przy uyciu narzdzia Type (Tekst) i edytowane przy uyciu wielu innychnarzdzi programu InDesign.Tworzenie i skalowanie ramek tekstowychPosugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie), utworzysz teraz pierwsz ramk tekstowi zmienisz wielko drugiej.1. Kliknij warstw Text w panelu Layers (Warstwy), aby j zaznaczy. Dziki temu wszystkieutworzone od tej chwili obiekty znajd si w warstwie Text.2. Wcz narzdzie Type (Tekst) , posugujc si przybornikiem programu InDesign, a na-stpnie kliknij zakadk panelu Pages (Strony), aby go otworzy. Zakadka ta powinna znajdowasi po prawej stronie obszaru roboczego programu. Dwukrotnie kliknij miniatur strony 1, abywywietli t stron w oknie dokumentu. Umie kursor myszy w miejscu, gdzie linia pomocniczao wsprzdnej 34p spotyka si z lew krawdzi pierwszego amu. Przecignij kursorem myszy,aby narysowa ramk o wysokoci 7p11, sigajc a do prawej krawdzi drugiego amu. 19. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 139Oficjalny podrcznik Kliknij i przecignij, aby utworzy ramk tekstow3. Wpisz w nowej ramce wyraz Customer, a nastpnie nacinij Shift+Enter lub Shift+Return, aby utworzy mikki podzia wiersza, i dokocz fraz, wpisujc wyraz Testimonials. Kliknij cztero- krotnie wpisany tekst, aby go zaznaczy. Kliknij zakadk panelu Paragraph Styles (Style akapito- we) lub wydaj polecenie Type/Paragraph Styles (Tekst/Style akapitowe). Przytrzymaj klawisz Alt (Option w Mac OS), a nastpnie kliknij nazw stylu testimonials. Wicej informacji o stylach i ich uywaniu znajdziesz w lekcji 7., Style. Zaznacz tekst, a nastpnie zastosuj odpowiedni styl akapitowy4. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie), kliknij dwukrotnie rodkowy uchwyt znajduj- cy si na dolnej krawdzi ramki tekstowej, aby dopasowa wysoko tej ramki do wysokoci tekstu. Dwukrotnie kliknij uchwyt ramki,Efekt aby zmieni jej wysokoDwukrotne kliknicie poszczeglnych uchwytw na krawdziach ramki tekstowej moemie rny skutek, w zalenoci od wybranego uchwytu. Jeli na przykad klikniesz dwukrotnierodkowy uchwyt po prawej stronie, to zmianie ulegnie nie wysoko, lecz szeroko ramki. 20. 140 LEKCJA 3 Ramki 5. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie) , zaznacz ramk tekstow znajdujc sina drugiej stronie dokumentu, tu pod nagwkiem The Buzz. Tekst w tej ramce rozpoczyna siod sw New 07.6. Przecignij rodkowy uchwyt znajdujcy si na dolnej krawdzi tej ramki w d, aby zwik-szy jej wysoko. Przesu go tak daleko, by krawd ta zetkna si z lini pomocnicz wyznacza-jc pooenie dolnego marginesu. Gdy kursor myszy znajdzie si w pobliu tej linii, zmieni swjksztat, informujc tym samym o moliwoci zwolnienia przycisku myszy. Gdy to zrobisz, ukadtekstu w ramce zostanie dopasowany do jej nowych rozmiarw.Kliknij i przecignij uchwyt, Efektby zmieni rozmiar ramkiW celu jednoczesnej zmiany rozmiaru ramki i wielkoci czcionki znajdujcego si w niej tekstu wykorzysta mona narzdzie Scale (Skalowanie) , lecz istnieje jeszcze inny sposb: podczas przecigania uchwytu ramki naley przytrzyma klawisz Ctrl (Command w Mac OS). 21. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 141Oficjalny podrcznikZmiana ksztatu ramek tekstowych Umiesz ju zmienia rozmiar ramki za pomoc uchwytu i narzdzia Selection (Zaznaczanie). Twoje kolejne zadanie polegao bdzie na zmianie ksztatu ramki przy uyciu narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) i punktw kontrolnych na krawdzi tej ramki. 1. Zaznacz ramk tekstow znajdujc si po prawej stronie dokumentu przy uyciu narzdzia Selection (Zaznaczanie) . 2. Wcz narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) . Na rogach zaznaczonej ramki pojawi si cztery mae punkty kontrolne. Pusta przestrze porodku kadego z tych punktw oznacza, e aden z nich nie jest zaznaczony. A. Niezaznaczony punkt kontrolny B. Zaznaczony punkt kontrolny 3. Zaznacz znajdujcy si w lewym dolnym rogu ramki punkt kontrolny i przecignij go w gr, na znajdujc si powyej lini pomocnicz (jednoczesne przytrzymanie klawisza Shift blokuje poruszanie si punktu w poziomie). Przeciga naley wycznie punkt kontrolny kliknicie poniej niego spowoduje przeciganie ramki tekstowej. Przy okazji zwr uwag na niewielki, czerwony symbol +, ktry oznacza, e nie cay tekst znajdujcy si w ramce jest widoczny. 22. 142 LEKCJA 3 Ramki 4. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie), naciskajc klawisz V. Jeli chcesz wywietli rzeczywiste kontury ramki tekstowej i jej obwiedni jednoczenie, to wybierz polecenie Show Frame Edges (Poka krawdzie ramki) z menu View (Widok). Gdy bdziesz chcia ukry kontury, wydaj polecenie Hide Frame Edges (Ukryj krawdzie ramki), znajdujce si w tym samym menu. A B A. Kontur B. Obwiednia 5. Anuluj zaznaczenie i zapisz dokonane w pliku zmiany. Midzy narzdziami Selection (Zaznaczanie) i Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) mona przecza si za pomoc klawiszy A i V to tylko dwa spord wielu skrtw klawiaturowych dostpnych w programie InDesign CS3. Informacje na temat innych poytecznych skrtw znale mona w pomocy programu.Tworzenie wielu amwKolejne wiczenie polega na przeksztaceniu zwykej ramki tekstowej w ramk skadajc siz kilku kolumn (amw).1. Jeli ramka z nagwkiem John Q, znajdujca si na stronie 1, nie jest zaznaczona, to wcznarzdzie Selection (Zaznaczanie) i zaznacz j.2. Dwukrotnie kliknij wspomnian ramk tekstow, aby wczy narzdzie Type (Tekst) i umiekursor wstawiania tekstu w tej ramce. Wydaj polecenie Object/Text Frame Options (Obiekt/Opcjeramki tekstowej), aby otworzy okno dialogowe Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej). 23. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 143Oficjalny podrcznik3. W oknie dialogowym Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej) zmie warto parametru Number (Liczba) w sekcji Columns (amy) na 3, za parametrowi Gutter (Odstp midzy amami) nadaj warto 0p11. Kliknij przycisk OK. Umie kursor edycji tekstu w ramce i wydaj polecenie Object/Text Frame Options (Obiekt/Opcje ramki tekstowej), aby skonfigurowa ustawienia ramki tekstowej 4. W celu podzielenia tekstu na trzy kolumny umie kursor edycji tekstu przed imieniem Amy O. i wydaj polecenie Type/Insert Break Character/Column Break (Tekst/Wstaw znak amania/Podzia kolumny). Caa zawarto ramki, poczwszy od miejsca, w ktrym znajdowa si kursor (czyli napisu Amy O.), przeniesiona zostanie do drugiego amu. Powtrz t operacj raz jeszcze, tym razem umieszczajc kursor edycji tekstu przed imieniem Jeff G.. 5. Wydaj polecenie Type/Show Hidden Characters (Tekst/Poka znaki ukryte), aby wywietli znaki amania.Dopasowywanie marginesu wewntrznego ramki W tym wiczeniu naley zmodyfikowa niebiesk ramk na stronie tytuowej w taki sposb, by dopasowa j do znajdujcego si w niej tekstu. Korygujc odstp midzy krawdzi ramki a teks- tem, mona znacznie poprawi jej czytelno. 1. Zaznacz niebiesk ramk znajdujc si w grnej czci strony 2 za pomoc narzdzia Selec- tion (Zaznaczanie) . W ramce tej znajduje si slogan reklamowy arrive smart. leave smarter. Niebieska ramka po zaznaczeniu 24. 144 LEKCJA 3 Ramki 2. Otwrz okno dialogowe Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej) poleceniem o tej samejnazwie, znajdujcym si w menu Object (Obiekt). W razie potrzeby przesu otwarte okno nabok, aby mc ledzi zmiany w wygldzie niebieskiego paska podczas konfigurowania kolejnychustawie.3. W otwartym oknie dialogowym zaznacz opcj Preview (Podgld). W sekcji Inset Spacing(Odstpy krawdziowe) kliknij ikon , aby mc skorygowa warto prawego i lewego odstpuniezalenie od siebie. W polu Left (Lewy) wpisz warto 3p0, za polu Right (Prawy) 3p9. Kliknijprzycisk OK, aby zamkn opisywane okno dialogowe.Uwaga: Ikona Make all settings same (Utwrz wszystkie ustawienia takie same) umoliwiajednoczesn zmian wszystkich wartoci w danej sekcji. W niektrych przypadkach trzeba jjednak wyczy.Kliknij ikon z ogniwami acucha, aby mc zmieni ustawienia od-stpw niezalenie od siebie. Wpisz podane wartoci w polach Left(Lewy) i Right (Prawy), a nastpnie kliknij przycisk OKWyrwnywanie tekstu w ramce tekstowej w pionieW kolejnej czci wiczenia trzeba bdzie wyrwna w pionie tekst znajdujcy si w ramce.1. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie) , posugujc si przybornikiem, a nastpnie po-nownie zaznacz niebieski pasek po prawej stronie.2. Wydaj polecenie Object/Text Frame Options (Obiekt/Opcje ramki tekstowej), aby wywietliokno dialogowe Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej). Wybierz opcj Center (Wyrodkowa-nie) z listy Align (Wyrwnaj) w sekcji Vertical Justification (Justowanie pionowe). Kliknij przyciskOK, aby zamkn omawiane okno dialogowe. 25. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 145Oficjalny podrcznik Ramka po wyrwnaniu tekstu w pionie i zmianie odstpw od krawdzi Uwaga: Zdarza si, e wyrodkowanie tekstu w ramce przy uyciu listy Align (Wyrwnaj) w sekcji Vertical Justification (Justowanie pionowe) nie daje oczekiwanych efektw, szczeglnie w przypadku mniejszych ramek. Dzieje si tak dlatego, e wyrwnanie tekstu nastpuje nie na podstawie optycznego rozoenia tekstu, lecz matematycznych konturw czcionek. W celu sko- rygowania uoenia tekstu w ramce mona zmieni niektre marginesy w sekcji Inset Spacing (Odstpy krawdziowe) lub przesun tekst wzgldem linii bazowej. Wybierz opcj Align (Wyrwnaj) i kliknij przycisk OK 26. 146 LEKCJA 3 Ramki Tworzenie i edycja ramek graficznychW tej czci lekcji bdzie mowa o rnych technikach tworzenia i modyfikowania ramek graficz-nych i ich zawartoci. W pierwszej kolejnoci Twoim zadaniem bdzie zaimportowanie obrazkai umieszczenie go na rozkadwce dokumentu. Poniewa pracowa bdziesz nad grafik, trzebaodblokowa warstw Graphics i zablokowa warstw Text dokumentu. Umieszczanie elementwna odrbnych warstwach uatwia ich pniejsz lokalizacj, znacznie usprawniajc prac.Tworzenie nowej ramki graficznejNa pocztek trzeba utworzy ramk dla pierwszego elementu graficznego, posugujc si narz-dziami do rysowania z panelu Tools (Narzdzia) programu InDesign.1. Jeli panel Layers (Warstwy) nie jest widoczny, kliknij zakadk tego panelu lub wydajpolecenie Window/Layers (Okno/Warstwy). Kliknij w drugiej kolumnie pl obok nazwy war-stwy Graphics, aby j odblokowa, a nastpnie zablokuj warstw Text, klikajc pole umieszczoneponiej. Zaznacz warstw Graphics, klikajc jej nazw w panelu warstw. Odtd wszystkie noweelementy trafia bd do tej warstwy.Odblokuj warstw Graphics i zablokuj warstw Text.Na koniec wybierz warstw Graphics do edycji2. Umie stron 1 na rodku okna dokumentu. W tym celu wybierz jej numer z menu umiesz-czonego na dole okna z projektem. 27. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 147Oficjalny podrcznik3. Wcz narzdzie Rectangle Frame (Ramka prostoktna)w panelu Tools (Narzdzia). Klik- nij i przecignij, poczwszy od miejsca, w ktrym pozioma linia pomocnicza znajdujca si mniej wicej w poowie strony przecina si z lew krawdzi pitego amu, a do prawej krawdzi tego amu. Rozcignij ramk w d w taki sposb, by koczya si ona tu ponad napisem Jeff G.. Kliknij i przecignij, aby utworzy ramk tekstow4. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie) i upewnij si, e ramka graficzna nadal jest zaznaczona.Umieszczanie elementw graficznych w istniejcej ramce 1. Jeli ramka graficzna nadal jest zaznaczona, wydaj polecenie File/Place (Plik/Umie) i dwu- krotnie kliknij plik JeffG.tif w folderze Lekcja_03/Links. Wybrane zdjcie powinno pojawi si w zaznaczonej uprzednio ramce. Uwaga: Jeli nie zaznaczyby najpierw ramki graficznej, to kursor przybraby ksztat sugeruj- cy gotowo do wstawienia importowanego obrazu do wybranej ramki . W celu wstawienia takiego obrazu moesz klikn porodku docelowej ramki. 2. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie) , a nastpnie przytrzymaj klawisz Alt (Option w Mac OS), kliknij i przesu zdjcie JeffG.tif w lewo, aby zostao ono przycignite do ssiedniego amu po lewej stronie. 28. 148 LEKCJA 3 Ramki Zmienianie rozmiarw ramek graficznychEdytowana strona zostaa pomylana w taki sposb, by zdjcie Jeffa sigao a do jej prawej kra-wdzi. Mimo i obraz ten nie ma jeszcze odpowiedniego rozmiaru ani ksztatu, pora przej dowprowadzania odpowiednich poprawek.Na pocztek rozcignij ramk.1. Wybierz polecenie Fit Spread in Window (Dopasuj rozkadwk do okna) z menu View(Widok), aby wywietli strony 1 i 2 w oknie dokumentu. Jeli prawa krawd strony 2 nie jest wi-doczna, mona przesun widok za pomoc poziomego suwaka i ukry panel Layers (Warstwy),klikajc jego zakadk z nazw.2. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie) , kliknij zdjcie Jeffa. Przecignij prawyuchwyt ramki zdjcia w prawo, a zostanie on automatycznie przycignity do prawej krawdzistrony 1.Kliknij i przecignij praw krawd Efekt kocowyramki zdjcia w prawo, aby jprzeskalowa Jak wida, powikszya si jedynie ramka, sam obraz pozosta natomiast bez zmian.Zmienianie rozmiaru i przesuwanie obrazu wewntrz ramkiZmienie wielko ramki graficznej, jednak jej zawarto nadal ma takie same wymiary, jakiemiaa wczeniej. Teraz naley dopasowa je do wielkoci ramki.Obrazy mona dopasowywa do ramek rwnie za pomoc menu kontekstowych. Wystarczy klikn prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wcinitym klawiszem Ctrl (Mac OS) i wybra polecenie Fit Content Proportionally (Dopasuj zawarto proporcjonalnie) z menu Fitting (Dopasowanie). 29. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 149 Oficjalny podrcznikW przypadku grafiki ramka i jej zawarto to dwa osobne elementy. W przeciwiestwie do obiek- tw tekstowych ramka i znajdujca si w jej wntrzu grafika maj osobne obwiednie. Rozmiary obrazu zmienia si przy uyciu jego wasnej obwiedni i narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) . Poza tym zasady pozostaj takie same, jak w przypadku ramek. 1. Nacinij klawisz A, aby wczy narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) i umie kursor nad zdjciem Jeffa. Kiedy kursor zmieni si w rczk , kliknij, by zaznaczy zawarto ramki (zaimportowan grafik). Obwiednia zmieni wwczas swj kolor, wskazujc, i zamiast ramki zaznaczony zosta umieszczony w niej obiekt. 2. Zaznacz uchwyt znajdujcy si w prawym dolnym rogu obwiedni, po czym przytrzymujc klawisz Shift przecignij, powikszajc obraz. Pu, kiedy jego rozmiary przekrocz rozmiary ramki (patrz rysunek). Przeciganie uchwytu z zawartoci ramki oraz podgld projektu po zmianie 3. Ponownie umie kursor narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) ponad zdjciem Jeffa. Kiedy ikona zmieni si w rczk, kliknij i przecignij, obserwujc, jak zmienia si widoczny w ramce obszar obrazu. Jeli przecigniesz go zbyt daleko w prawo, w lewej czci ramki pojawi si puste miejsce. Przecignij uchwyt na tyle daleko, by prawa krawd zdjcia pokrya si z praw krawdzi ramki. Jeli przed rozpoczciem przecigania duej przytrzymasz wcinity przycisk myszy,kursor zmieni si w czarn strzak . W takim przypadku podczas przecigania widocznybdzie przezroczysty obraz ukrytych obszarw grafiki, nazywany podgldem dynamicznym.W przeciwnym razie, podczas skalowania ramki obiektu widoczna bdzie tylko jego obwiednia. 30. 150 LEKCJA 3 Ramki 4. Upewnij si, e obraz cakowicie wypenia przestrze ramki. Zapisz wprowadzone zmiany. Obrazy powikszone powyej 120% ich oryginalnego rozmiaru czsto nie nadaj si do druku offsetowego w wysokiej rozdzielczoci. W przypadku wtpliwoci naley skontaktowa si z drukarni lub firm poligraficzn, z ktrej usug korzystasz. Jeli chcesz, moesz jednoczenie zmieni wielko zdjcia oraz jego ramki, posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie). W tym celu naley przytrzyma skrt Ctrl+Shift (Command+Shift w Mac OS) podczas skalowania. Klawisz Shift w tym skrcie umoliwia zachowanie oryginalnych proporcji edytowanej ramki, dziki czemu znajdujce si w niej zdjcie lub element graficzny nie zostan znieksztacone. Uycie klawisza Shift jest zatem opcjonalne i moesz z niego zrezygnowa, jeli proporcje skalowanego obrazu nie maj wikszego znaczenia.Zmienianie zawartoci ramek graficznychPo utworzeniu dwch kopii ramki mona z atwoci zmieni ich zawarto. Twoim kolejnym za-daniem bdzie zastpienie skopiowanego zdjcia Jeffa inn fotografi. Ze wzgldu na to, e ramkai jej zawarto s niezalene od siebie, taka zamiana bdzie bardzo prosta.1. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie), a nastpnie kliknij zdjcie Jeffa (to, ktre znajdujesi ponad nagwkiem Amy O.), aby je zaznaczy. Wydaj polecenie File/Place (Plik/Umie),a nastpnie dwukrotnie kliknij plik AmyO.tif, aby umieci wybrane zdjcie bezporednio w za-znaczonej ramce, zastpujc tym samym obraz JeffG.tif.2. Jeli ramka jest nadal zaznaczona, wydaj polecenie Object/Fitting/Fill Frame Proportionally(Obiekt/Dopasowanie/Wypenij ramk proporcjonalnie). Program InDesign przeskaluje fotografiw taki sposb, by dopasowa jej wielko do zaznaczonej ramki. Polecenia umoliwiajce zmian zawartoci ramek dostpne s te w menu kontekstowych, wywietlanych po klikniciu ramki prawym przyciskiem myszy lub klikniciu ich po uprzednim naciniciu klawisza Option (Mac OS).3. Wydaj polecenie Object/Fitting/Center Content (Obiekt/Dopasowanie/Wyrodkuj zawarto),aby wyrodkowa zdjcie Amy w ramce. Kolejn fotografi naley umieci w niebieskiej ramcepo lewej stronie zdjcia Amy. 31. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 151 Oficjalny podrcznik 4. Wydaj polecenie Edit/Deselect All (Edycja/Odznacz wszystko), aby anulowa biece zaznacze- nie ramki. 5. Wydaj polecenie File/Place (Plik/Umie) i wska plik JohnQ.tif w folderze Lekcja_03. Kliknij przycisk Open (Otwrz). Kursor myszy zmieni swj ksztat , aby zasygnalizowa gotowo do wstawienia wybranego zdjcia. Uwaga: Jeli kursor jest przekrelony ukon kresk , to znaczy, e bieca warstwa jest zablo- kowana i nie mona umieszcza na niej adnych nowych obiektw. Upewnij si, e warstwa Graphics w panelu warstw zostaa odblokowana i jest wybrana do edycji. Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek ksztat kursora powinien ulec zmianie, a Ty bdziesz mg kontynuo- wa realizacj wiczenia. 6. Przesu kursor myszy ponad niebiesk ramk po lewej stronie zdjcia Amy. Powinien on wwczas ponownie zmieni swj ksztat tym razem zostanie on otoczony nawiasami . Taki ksztat kursora oznacza, e po klikniciu zdjcie zostanie umieszczone we wskazanej ramce. Obok kursora wywietlo- na bdzie miniatura wczytanego zdjcia. Kliknij, aby umieci fotografi w niebieskiej ramce. Uwaga: Jeli klikniesz w dowolnym pustym miejscu na stronie, fotografia zostanie wklejona w miejscu kliknicia. W takim przypadku zazwyczaj jest ona automatycznie skalowana do 100% swoich oryginalnych rozmiarw. Kliknij, aby umieci zdjcie w niebieskiej ramce 32. 152 LEKCJA 3 Ramki 7. Po zaznaczeniu zdjcia Johna wydaj polecenie Object/Fitting/Fill Frame Proportionally(Obiekt/Dopasowanie/Wypenij ramk proporcjonalnie). Program InDesign przeskaluje fotografiw taki sposb, by dopasowa jej wielko do zaznaczonej ramki. W celu wyrodkowania zdjciawydaj polecenie Object/Fitting/Center Content (Obiekt/Dopasowanie/Wyrodkuj zawarto).W taki oto sposb nauczye si umieszcza w projekcie elementy graficzne na kilka rnychsposobw.Zmienianie ksztatu ramkiGdy zmieniae rozmiary ramki z wykorzystaniem narzdzia Selection (Zaznaczanie), zachowy-waa ona swj prostoktny ksztat. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ten ksztat zmieni,wykorzystujc narzdzia Pen (Piro) i Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie).1. Wywietl 4. stron dokumentu, wybierajc j z listy znajdujcej si w dolnej czci oknaprojektu. Wydaj polecenie View/Fit Page in Window (Widok/Zmie stron w oknie), aby zmiecistron w oknie dokumentu.2. Wywietl panel Layers (Warstwy), wydajc polecenie Window/Layers (Okno/Warstwy),a nastpnie kliknij ikon z symbolem kdki obok warstwy Text, aby j odblokowa.3. Nacinij klawisz A, aby wczy narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie), a nastpnie przesu kursor ponad praw krawd zielonej ramki i kliknij, gdy pojawi si obokniego niewielka, ukona kreska . Spowoduje to zaznaczenie cieki i wywietlenie punktwkontrolnych na jej krawdzi oraz punktu rodkowego ramki. Pozostaw ramk zaznaczon.4. Nacinij klawisz P, aby wczy narzdzie Pen (Piro). Ostronie umie kursor myszy ponadgrn krawdzi ramki, w miejscu, w ktrym przecina si ona z praw lini pomocnicz pierwsze-go amu na stronie 4. Gdy kursor przybierze ksztat charakterystyczny dla narzdzia Add AnchorPen (Dodaj punkt kontrolny) , kliknij, aby utworzy dodatkowy punkt kontrolny. Narzdzie Pen(Piro) jest automatycznie przeczane na Add Anchor Pen (Dodaj punkt kontrolny), gdy tylkokursor myszy znajdzie si ponad dowoln istniejc ciek.5. Przesu kursor myszy w miejsce, w ktrym linia pomocnicza znajdujca si poniej tekstuoraz linia spadu przecinaj si, i ponownie kliknij przy uyciu narzdzia Pen (Piro), aby dodanowy punkt kontrolny. 33. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 153Oficjalny podrcznik 6. Wcz narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) i przecignij prawy grny rg zielonej ramki w d i odrobin w lewo. Gdy uchwyt ten zostanie przycignity do odpowiedniego miejsca w pierwszym amie (w punkcie o wsprzdnych 40p9 w pionie), zwolnij przycisk myszy. Ramka graficzna ma teraz odpowiedni ksztat i rozmiar. Oblewanie grafiki tekstem Tekstem obla mona zarwno ramk, jak i jej zawarto. Celem tego wiczenia jest pokazanie rnicy midzy oblewaniem tekstem obwiedni i grafiki. W pierwszej kolejnoci naley przesun grafik. Nic prostszego kliknij i przecignij. Ostatecz- n pozycj obrazu skorygowa mona za pomoc klawiszy ze strzakami. Moesz rwnie od razu wpisa dokadne wsprzdne w panelu Control (Sterowanie). 1. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie) , zaznacz ramk graficzn z obrazkiem przedstawiajc znak z napisem yield, znajdujc si po prawej stronie na stronie 4. Uwaajc, by nie zaznaczy adnego z uchwytw, przytrzymaj klawisz Shift i przesu ramk w lew stron w taki sposb, by rodkowy punkt obrazka znalaz si porodku pustej przestrzeni pomidzy dwo- ma amami tekstu. Ramka nie powinna zosta przeskalowana; trzeba j jedynie przesun. 34. 154 LEKCJA 3 Ramki Zauwa, e tre dokumentu znajduje si ponad obrazkiem i przesania go trzeba to poprawi,oblewajc obrazek tekstem.2. Wybierz polecenie Text Wrap (Oblewanie tekstem) z menu Window (Okno), aby otworzypanel Text Wrap (Oblewanie tekstem). Zaznacz drug z dostpnych opcji. Tekst bdzie oblewaobwiedni ramki z obrazkiem, a nie sam obrazek.Obwiednia ramki oblanaGotowy efekttekstem 3. Wybierz trzeci opcj, aby zmieni sposb formatowania tekstu: bdzie on teraz oblewaksztat obiektu zamiast obwiedni. Z listy Wrap To (Oblewaj) w panelu Text Wrap (Oblewanietekstem) wybierz opcj Both Right & Left Sides (Lewa i prawa strona), jeli oczywicie opcja ta niezostaa wybrana domylnie. Z listy Type (Typ) w sekcji Contour Options (Opcje konturu) wybierzopcj Detect Edges (Wykryj krawdzie). Anuluj zaznaczenie, klikajc pusty obszar dokumentu lubwybierajc polecenie Deselect All (Odznacz wszystko) z menu Edit (Edycja).Uwaga: Jeli lista Wrap To (Oblewaj) jest nieaktywna, to wcz opcj Show Options (Pokaopcje) w menu panelu Wrap Text (Oblewanie tekstem). Ponadto, lista ta dostpna jest jedyniewwczas, gdy wybrane zostan opcje Wrap Around Bounding Box (Oblewaj dookoa obwiedni)lub Wrap Around Object Shape (Oblewaj dookoa ksztatu obiektu). 35. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 155Oficjalny podrcznik Oblewanie tekstemGotowy efekt ksztatu obiektu4. Zamknij panel Text Wrap (Oblewanie tekstem) i zapisz zmiany.Obsuga ramek Omwilimy ju przemieszczanie, zmienianie ksztatu oraz wielkoci elementw dokumentu. W tej czci lekcji poznasz narzdzia suce do zmieniania orientacji obiektw wzgldem pro- jektowanej strony i siebie nawzajem. Na pocztek zajmiemy si omwieniem moliwoci polece zgromadzonych w menu Pathfinder (Filtry cieek), w szczeglnoci umoliwiajcych odejmo- wanie obszarw zajmowanych przez dwie rne cieki. Kolejnym krokiem bdzie obracanie i wzajemne dopasowywanie obiektw. 1. Wydaj polecenie View/Fit Page in Window (Widok/Zmie stron w oknie), aby zmieci 4. stron dokumentu w oknie projektu. 2. Wcz narzdzie Rectangle Frame (Ramka prostoktna) , posugujc si panelem Tools (Narzdzia), i narysuj ramk rozpoczynajc si od miejsca, w ktrym pozioma linia pomocni- cza o wsprzdnej 46p6 przecina si z praw krawdzi pierwszego amu tekstu. Prawy dolny naronik tej ramki powinien siga do punktu, w ktrym zbiegaj si czerwone linie pomocnicze wyznaczajce spad. Narysuj prostokt, ktrego naronik bdzie pokrywa si z naronikiem granic spadu 36. 156 LEKCJA 3 Ramki 3. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie), przytrzymaj klawisz Shift i kliknij zielonyprostokt (poza granicami ramki, ktr przed chwil narysowae) pokrywajcy wiksz czstrony. W ten sposb zaznaczona zostanie zarwno nowa ramka, jak i wspomniany prostokt.4. Wydaj polecenie Object/Pathfinder/Subtract (Obiekt/Filtry cieek/Odjcie), aby odj po-wierzchni ksztatu (prostoktnej, pustej ramki) pooonego powyej zielonego prostokta, poo-onego pod spodem. W ten sposb ramka tekstowa umieszczona w dolnej czci strony znalazasi na biaym tle.Efekt operacji odejmowania 5. Jeli zielony ksztat nadal jest zaznaczony, wydaj polecenie Object/Lock Position (Obiekt/Za-blokuj pooenie). Uniemoliwi to przypadkowe przesunicie zielonej ramki. Konwertowanie ksztatwKsztat ramki zmienia mona za pomoc menu Object (Obiekt). Mona go rwnie konwerto-wa, nawet jeli ramka zawiera ju grafik lub tekst.1. Kliknij ikon narzdzia Rectangle (Prostokt) znajdujcego si w pasku narzdzi pro-gramu, aby wywietli pozostae narzdzia ukryte w menu ksztatw. Wcz narzdzie Polygon(Wielokt) .2. Kliknij w obrbie 4. strony dokumentu, po lewej stronie od napisu wasting time. W okniedialogowym Polygon (Wielokt), ktre si wwczas pojawi, zmie szeroko i wysoko wieloktana 1,5 cala (program InDesign automatycznie skonwertuje wartoci w calach na pica). Upewnijsi, e warto parametru Number of sides (Liczba bokw) wynosi 5, i kliknij przycisk OK.3. Utworzony ksztat powinien zosta automatycznie zaznaczony. Wydaj polecenie File/Place(Plik/Umie) i zaznacz plik stopsign.tif, znajdujcy si w folderze Lekcja_03/Links. Kliknij przyciskOpen (Otwrz).4. Wydaj polecenie Object/Fitting/Center Content (Obiekt/Dopasowanie/Wyrodkuj zawarto),aby umieci obraz porodku ramki. 37. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 157 Oficjalny podrcznik Zmiana ustawie wielokta RamkaRamka z wstawionym obrazkiem 5. Otwrz okno dialogowe Polygon Settings (Ustawienia wielokta), dwukrotnie klikajc ikon narzdzia Polygon (Wielokt)w panelu Tools (Narzdzia). Wprowad nastpujce ustawienia, zatwierdzajc je na koniec przyciskiem OK: W polu Number of Sides (Liczba bokw) wpisz 8. Warto parametru Star Inset (Wcicia gwiazdy) powinna wynosi 0%. 6. Wydaj polecenie Object/Convert Shape/Polygon (Obiekt/Konwersja ksztatu/Wielokt). Zmiana ustawie wieloktaGotowy efekt7. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie), zaznacz niebieski obrazek z kul ziemsk na stronie 4. Wydaj polecenie Object/Convert Shape/Rounded Rectangle (Obiekt/Konwersja kszta- tu/Prostokt zaokrglony), a nastpnie polecenie Edit/Deselect All (Edycja/Odznacz wszystko), aby zapozna si z uzyskanymi zmianami. Po konwersji na prostokt z zaokrglonymi rogami 38. 158 LEKCJA 3 Ramki Narzdzie Position (Pooenie)Narzdzie Position (Pooenie) umoliwia przesuwanie zarwno ramki, jak i jej zawartoci. Zwykledo przemieszczania grafiki wykorzystuje si narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie),a do przemieszczania ramki narzdzie Selection (Zaznaczanie). Narzdzie Position (Pooenie)umoliwia wykonywanie obu tych czynnoci bez koniecznoci przeczania si midzy narzdzia-mi. Nadal mona oczywicie korzysta z narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie)w celu zaznaczania i modyfikacji pojedynczych punktw kontrolnych ramki.1. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie) , kliknij porodku znaku stop, aby gozaznaczy. Kliknij i przecignij lewy grny naronik zaznaczonej ramki w taki sposb, by lewai grna krawd tej ramki pokrya si z lew i grn krawdzi znaku. Powtrz t sam operacjdla prawego dolnego rogu ramki z tym, e oczywicie jej prawa i dolna krawd powinna po-krywa si z analogicznymi krawdziami znaku.Przecignij lewy grny naronik Przecignij prawy dolny naronikzaznaczonej ramki zaznaczonej ramki2. Wcz narzdzie Position (Pooenie): w tym celu kliknij ikon narzdzia Direct Selection (Za-znaczanie bezporednie) i przytrzymaj przycisk myszy.3. Kliknij znak stop na stronie 4. Zauwa, e kursor zmieni si w narzdzie Hand (Rczka) ,kiedy umiecisz go nad znajdujc si w ramce grafik. Posugujc si klawiszami strzaek, prze-su obrazek w taki sposb, aby go wyporodkowa. 39. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 159Oficjalny podrcznikPrzytrzymujc klawisze Ctrl+Shift (lub Command+Shift w Mac OS) i posugujc siklawiszami strzaek, moesz przesuwa obiekt stopniowo, w bardzo niewielkich odstpach. Jeliprzytrzymasz sam klawisz Shift, to odstpy, w jakich przesuwa si bdzie obiekt, stan si o wielewiksze. 4. Umie kursor nad krawdzi znaku stop. Przybierze on ksztat strzaki z kropk . Taki kur- sor oznacza, e kliknicie spowodowaoby zaznaczenie ramki. Kliknij i przecignij ramk w praw stron, aby znalaza si ona bliej krawdzi zielonego obiektu na stronie. Uwaga: Jeli przez przypadek zmienisz rozmiar ramki, to wydaj polecenie Edit/Undo (Edycja/ Cofnij) i sprbuj jeszcze raz. Twoim celem powinno by przysunicie ramki do krawdzi amu. Narzdzie Position (Pooenie) umoliwia wygodne przesuwanie ramki lub jej zawartoci bez koniecznoci przeczania narzdzi. 40. 160 LEKCJA 3 Ramki Obracanie obiektwW programie InDesign CS3 obiekty mona obraca na kilka rnych sposobw. W tym wiczeniuwykorzystamy w tym celu panel Control (Sterowanie).1. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie)i zaznacz niebieski obrazek przedstawiajcy kulziemsk.2. W panelu Control (Sterowanie) zaznacz rodkowy punkt diagramu Reference Point (PunktOdniesienia) . Dziki temu obiekt bdzie si obraca wok swojego rodka. Nastpnie wybierzwarto 90 z rozwijanej listy Rotation angle (Kt obrotu).Obracanie obiektu wewntrz ramkiMoesz jednoczenie obraca ramk i jej zawarto, zaznaczajc obiekt narzdziem Selection (Za-znaczenie) i przecigajc jeden z uchwytw narzdziem Rotation (Obrt). Czasem jednak trzebaustawi obraz pod nietypowym ktem. W takim przypadku procedura tylko nieznacznie rni siod opisanej powyej.Wczeniej wykorzystywae panel Control (Sterowanie) do obrcenia obrazka o okrelony kt.Tutaj naley wykorzysta narzdzie Rotation (Obrt), by dokona obrotu o dowoln liczb stopni.1. Wydaj polecenie View/Fit Page in Window (Widok/Zmie stron w oknie), a nastpnie wy-bierz stron 1 z listy stron znajdujcej si w dolnej czci okna dokumentu.2. Nacinij klawisz A, aby wczy narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) ,umie kursor nad zdjciem powyej nagwka Jeff G. i kliknij.3. W panelu Control (Sterowanie) zaznacz rodkowy punkt diagramu Reference Point (Punktodniesienia) .4. Wcz narzdzie Rotation (Obrt) , naciskajc klawisz R. 41. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 161 Oficjalny podrcznik5. Przesu celownik ponad jeden z uchwytw w naronikach i przytrzymaj przycisk myszy. Gdy to zrobisz, przecignij wybrany uchwyt zgodnie z kierunkiem ruchu wskazwek zegara, obra- cajc zdjcie o taki kt, by fotografia wydawaa si prosta. Na pokazanym na rysunku przykadzie wystarczyo obrci je o -7. Zaznacz zdjcieObr zdjcie i dopasuj jego proporcje Uwaga: Przytrzymanie przycisku myszy po klikniciu uchwytu spowoduje zamian ikonki narzdzia Rotation (Obrt) na strzak. Podczas pniejszego przesuwania widoczny bdzie podgld zawartoci ramki. Jeli rozpoczniesz przesuwanie od razu, w trakcie obracania widocz- na bdzie jedynie obwiednia ramki. Wyrwnywanie obiektw Panel Align (Wyrwnaj) uatwia dokadne wyrwnanie obiektw. W tej czci wiczenia posu- ymy si nim w celu wyrodkowania zdjcia na stronie, po czym przystpimy do korygowania pooenia kilku innych zdj wzgldem wybranego obiektu. 1. Wydaj polecenie View/Fit Page in Window (Widok/Zmie stron w oknie), a nastpnie wybierz stron 2 z listy stron znajdujcej si w dolnej czci okna dokumentu. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie) , przytrzymaj klawisz Shift i kliknij ramk tekstow w grnej czci strony, zawierajc napis Partial Class Calendar oraz logo evolve ponad nim. 2. Otwrz panel Align (Wyrwnaj) poleceniem Window/Object & Layout/Align (Okno/Obiekt i ukad/Wyrwnaj). 42. 162 LEKCJA 3 Ramki 3. Rozwi list z opcjami wyrwnywania w panelu Align (Wyrwnaj) i wybierz z niej opcj AlignTo Page (Wyrwnaj do strony), a nastpnie kliknij przycisk Align Horizontal Centers (Wyrwnaj rod-ki w poziomie) . Zaznaczone obiekty zostan dziki temu wyporodkowane na stronie.Zaznacz ramk tekstow i logo Wyrwnaj obiekty Gotowy efekt Kliknij dowolne puste miejsce na stronie lub wydaj polecenie Edit/Deselect All (Edycja/Odznaczwszystko).4. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie) , a nastpnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknijkolejno osiem symboli zgromadzonych przy lewej krawdzi strony.5. Wybierz opcj Align To Selection (Wyrwnaj do zaznaczenia) z listy w panelu Align (Wyrw-naj), a nastpnie kliknij przycisk Align Horizontal Centers (Wyrwnaj rodki w poziomie) ( ).Wyrwnaj obiekty Gotowy efekt6. Kliknij pusty obszar dokumentu, by usun zaznaczenie, po czym zapisz dokonane w plikuzmiany. 43. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 163 Oficjalny podrcznikSkalowanie zgrupowanych obiektw Nawet jeli obiekty zostan poczone w grup, program InDesign umoliwia edycj poszcze- glnych obiektw bez koniecznoci ich rozgrupowania. Niemniej jednak zgrupowane obiekty mona te skalowa jednoczenie. Zaznaczmy teraz dwa symbole uyte w projekcie i poczmy je w grup, a nastpnie nieznacznie je przeskalujmy. 1. Wcz narzdzie Selection (Zaznaczanie) , przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kolejno dwie ikony Acrobat PDF znajdujce si w lewej czci 3. strony publikacji. 2. Wydaj polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj), aby poczy je w grup. Przytrzymaj klawisze Shift+Ctrl (Shift+Command w Mac OS), a nastpnie nadal posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie) przecignij, poczwszy od prawego grnego rogu grupy w d i na lewo, aby dopa- sowa szeroko obydwu obiektw do wielkoci pomaraczowej ikony znajdujcej si poniej. Kliknij i przecignij, aby prze- Gotowy efekt skalowa grup obiektw 3. Wydaj polecenie Edit/Deselect All (Edycja/Odznacz wszystko), a nastpnie zapisz projekt przy uyciu polecenia File/Save (Plik/Zapisz).Zaznaczanie i modyfikacja ramki w obrbie zgrupowanych obiektw Posugujc si narzdziem Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) lub poleceniami zgroma- dzonymi w menu programu, mona wybiera poszczeglne obiekty w grupie. Na przykad ksztat logo evolve, znajdujcego si na grze strony 3 (logo to zostao przed chwil wyporodkowane na stronie) stanowi w rzeczywistoci grup obiektw, ktr mona modyfikowa jako jedn ca- o. Niemniej jednak poszczeglne elementy tej grupy mona modyfikowa niezalenie, o czym przekonasz si ju za chwil, podczas zmiany ich kolorystyki. 1. Posugujc si narzdziem Selection (Zaznaczanie), kliknij logo grupy evolve na stronie 3. 2. Kliknij ikon Select Content (Wybierz zawarto) w panelu Control (Sterowanie), aby zazna- czy wybrane obiekty w grupie, unikajc jej rozgrupowania. 44. 164 LEKCJA 3 Ramki Uwaga: Analogiczny efekt mona uzyska przez wydanie polecenia Object/Select/Con-tent (Obiekt/Wybierz/Zawarto) z gwnego menu programu lub polecenia Select/Content(Wybierz/Zawarto) z menu kontekstowego.Zaznacz grup obiektw przy uyciu Kliknij ikon Select Content Gotowy efektnarzdzia Selection (Zaznaczanie)(Wybierz zawarto) 3. Kliknij kilkukrotnie (w tym przypadku sze razy) przycisk Select Previous Object (Zaznaczpoprzedni obiekt) w panelu Control (Sterowanie), aby zaznaczy liter e w sowie evolve.Przy uyciu ssiedniego przycisku o nazwie Select Next Object (Zaznacz nastpny obiekt) monazaznacza kolejne obiekty w grupie, zmieniajc je w odwrotnej kolejnoci.Kliknij szeciokrotnie przy- Gotowy efektPo zaznaczeniu ksztatw zmie kolorcisk Select Previous Objectwypenienia na Paper (Papier)(Zaznacz poprzedni obiekt) 4. Wcz narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) , posugujc si panelem Tools(Narzdzia), a nastpnie kliknij kolejno litery e, v, l, v i e, aby je zaznaczy.5. Kliknij zakadk panelu Swatches (Prbki) lub wydaj polecenie Window/Swatches (Okno/Prb-ki), aby wywietli panel Swatches (Prbki). Kliknij ikon Fill (Wypenienie) w tym panelu i wype-nij zaznaczone obiekty kolorem [Paper] ([Papier]) czyli w tym przypadku biel.Po zaznaczeniu ksztatw Gotowy efektwypenij je kolorem papieru 45. ADOBE INDESIGN CS3/CS3 PL 165Oficjalny podrcznikNa koniec Czas oceni efekty pracy. 1. Wybierz polecenie Deselect All (Odznacz wszystko) z menu Edit (Edycja). 2. Z menu View (Widok) wybierz polecenie Fit Spread in Window (Zmie strony widzce w oknie). 3. Ukryj wszystkie linie pomocnicze i ramki, klikajc przycisk Preview Mode (Podgld) znajduj- cy si w panelu Tools (Narzdzia). 4. Zamknij wszystkie panele, naciskajc klawisz Tab. 5. Zapisz dokonane zmiany i wydaj polecenie File/Close (Plik/Zamknij), aby zakoczy edycj dokumentu, lecz nie zamyka programu InDesign, lub zakocz prac z tym programem przy uyciu polecenia File/Exit (Plik/Skocz). Jeli chcesz, moesz oczywicie kontynuowa prac nad projektem, eksperymentujc i wyprbowujc wasne pomysy. Gratulacje. Ukoczye wszystkie wiczenia w tej lekcji. Dalsza nauka Jednym z najlepszych sposobw na opanowanie posugiwania si ramkami jest samodzielne ekspe- rymentowanie. W tej czci lekcji omwimy zagniedanie obiektw w utworzonym ksztacie. Wy- konujc ponisze wiczenie, nauczysz si wicej na temat zaznaczania ramek i manipulowania nimi. 1. Za pomoc narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) zaznacz i skopiuj dowol- n z ilustracji. 2. Wywietl 4. stron projektu przy uyciu polecenia Layout/Go To Page (Ukad/Przejd do stro- ny). W polu Page (Strona) wpisz 4, a nastpnie kliknij przycisk OK. 3. W celu utworzenia nowej strony wydaj polecenie Layout/Pages/Add Page (Ukad/Strony/Do- daj stron). Polecenie to powoduje utworzenie nowej strony za stron biec. 4. Wykorzystujc narzdzie Polygon (Wielokt) , narysuj ksztat na nowej stronie (liczba bokw i warto wcicia mog by dowolne). Zaznacz ksztat narzdziem Direct Selection (Zazna- czanie bezporednie) i wybierz polecenie Paste Into (Wklej do) z menu Edit (Edycja), by zagnie- dzi obraz w ramce. Wybranie innego polecenia, Edit/Paste (Edycja/Wklej), nie spowoduje, jak uprzednio, wklejenia obiektu do zaznaczonej ramki. 46. 166 LEKCJA 3 Ramki A B C A. Obraz wklejony do ramki zaznaczonej przy uyciu narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie)B. Obraz przesunity i przeskalowany w ramce C. Zmiana ksztatu ramki wieloktnej5. Za pomoc narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) przesu i przeskaluj obrazwewntrz ramki.6. Tym samym narzdziem zmie ksztat ramki.7. Obr ramk wraz z zawartoci, wykorzystujc narzdzie Selection (Zaznaczanie) . Wyko-rzystujc narzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie), obrci mona sam obraz.8. Po zakoczeniu wiczenia zamknij dokument bez zapisywania zmian. 47. Podsumowanie Pytania podsumowujce 1. Kiedy naley zaznacza obiekty za pomoc narzdzia Selection (Zaznaczanie), a kiedy z wykorzystaniem narzdzia Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie)? 2. Jak jednoczenie zmieni rozmiary ramki i jej zawartoci? 3. W jaki sposb mona obrci grafik wewntrz ramki, nie poruszajc jednoczenie jej samej? 4. Jak zaznaczy pojedynczy obiekt w grupie, nie odczajc go od niej?Odpowiedzi 1. Narzdzia Selection (Zaznaczanie) uywa mona do oglnych zada zwizanych z projek- towaniem ukadu graficznego, takich jak rozmieszczanie i zmienianie wielkoci obiektw. Na- rzdzie Direct Selection (Zaznaczanie bezporednie) suy natomiast do edycji cieek lub ramek. Za jego pomoc mona na przykad zaznaczy zawarto ramki lub przesun punkt kontrolny na ciece. 2. Naley w tym celu wybra narzdzie Selection (Zaznaczanie), przytrzyma klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przecign uchwyt ramki. Dodatkowe przytrzymanie klawisza Shift spowoduje zachowanie proporcji obiektu. 3. Aby obrci grafik wewntrz ramki, naley zaznaczy ilustracj za pomoc narzdzia Dire- ct Selection (Zaznaczanie bezporednie), wybra narzdzie Rotation (Obrt) i przecign jeden z uchwytw obwiedni w wybranym kierunku. 4. Zaznaczanie pojedynczych obiektw w grupach umoliwia narzdzie Direct Selection (Za- znaczanie bezporednie).