Adobe FireWorks CS3 - Podręcznik użytkownika

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Adobe FireWorks CS3 - Podręcznik użytkownika

 • PODRCZNIK UYTKOWNIKA

 • 2007 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeone.Adobe Fireworks - Korzystanie z programu FireworksNiniejszy podrcznik, jak rwnie opisane w nim oprogramowanie, udostpniane jest na licencji i moe by uywany i kopiowany tylko zgodnie z warunkami tej licencji. Poza sytuacjami dozwolonymi przez postanowienia licencji, zabronione jest powielanie, przechowywanie w systemie dostpu lub transmisja jakiejkolwiek czci niniejszej publikacji, w dowolnej formie i dowoln metod, elektroniczn, mechaniczn, w drodze nagrania lub w inny sposb, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Adobe Systems Incorporated. Prosimy pamita, e zawarto tego podrcznika jest chroniona prawem autorskim, nawet jeli nie jest rozpowszechniana wraz z oprogramowaniem objtym umow licencyjn. Zawarto tego podrcznika udostpniana jest tylko w celach informacyjnych, moe ulec zmianie bez powiadomienia i nie moe by interpretowana jako zobowizanie ze strony Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated nie przyjmuje adnej odpowiedzialnoci ani zobowiza z tytuu bdw lub niedokadnych informacji, jakie mog pojawi si w tej ksice. Prosz pamita, e istniejca grafika lub obrazy ktre uytkownik zechce umieci w swoim projekcie, mog by chronione prawami autorskimi. Nieupowanione uycie takiego materiau we wasnej pracy moe stanowi naruszenie praw autorskich jego waciciela. Prosz pamita o uzyskaniu wszystkich niezbdnych zezwole od posiadacza praw autorskich.Wszelkie odniesienia do nazw firm w zaczonych szablonach maj cel wycznie demonstracyjny i nie odnosz si do jakichkolwiek istniejcych organizacji.Adobe, logo Adobe, Adobe Bridge, Director, Dreamweaver, Flash, Flex Builder, FreeHand, GoLive, HomeSite, Illustrator, Photoshop oraz XMP s zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub w innych krajach. Apple i Macintosh s znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanej w USA i innych krajach. Microsoft i Windows s zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe nale do swoich prawowitych wacicieli.Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.Uwagi dla uytkownikw z organizacji rzdowych USA. Niniejsze oprogramowanie i dokumentacja stanowi "przedmioty komercyjne" zgodnie z definicj tego terminu w 48 C.F.R. 2.101, skadajce si z "komercyjnego oprogramowania komputerowego" oraz "komercyjnej dokumentacji komputerowej" zgodnie ze, stosownie, 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202. Zgodnie ze, stosownie 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, komercyjne oprogramowanie komputerowe i komercyjna dokumentacja komputerowa s licencjonowane dla uytkownikw z organizacji rzdowych USA (a) tylko jako przedmioty komercyjne oraz (b) tylko z tymi prawami, ktre s przyznawane wszystkim innym uytkownikom na mocy warunkw i postanowie wyszczeglnionych w standardowej umowie komercyjnej Adobe do tego oprogramowania. Niepublikowane prawa zarezerwowane na mocy prawa Stanw Zjednoczonych. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. Adobe zgadza si zastosowa do wszelkiego prawodawstwa rwnego prawa, wczajc w to, kiedy to ma zastosowanie, ustalenia Executive Order 11246, z poprawkami, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212) oraz Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973 z poprawkami, oraz regulacje 41 CFR Parts 60-1 do 60-60, 60-250 i 60-741. Klauzula i ustalenia akcji afirmatywnej znajdujce si w powyszych regulacjach powinny by doczone do niniejszej umowy.

 • iv

  Spis treci

  Rozdzia 1: Pierwsze krokiInstalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  Pomoc Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Co nowego w programie Fireworks CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Rozdzia 2: Podstawy programu FireworksInformacje o pracy w programie Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Informacje o grafikach wektorowych i bitmapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Otwieranie i importowanie plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Zapisywanie plikw programu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  rodowisko pracy programu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Rozdzia 3: Zaznaczanie i przeksztacanie obiektwZaznaczanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Zaznaczanie pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Edycja zaznaczonych obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Przeksztacanie i znieksztacenie zaznaczonych obiektw i zaznacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Porzdkowanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Rozdzia 4: Praca z BitmapamiPraca z bitmapami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Tworzenie obiektw bitmapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Dostp do narzdzi edytowania zdj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Rysowanie, malowanie i edycja obiektw bitmapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Retuszowanie bitmap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Dopasuj kolor i odcie bitmapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  Rozmywanie i wyostrzanie bitmap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Dodawanie szumu do obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  Rozdzia 5: Praca z obiektami wektorowymiRysownie obiektw wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  Edycja cieek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  Rozdzia 6: Praca z tekstemWprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  Formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  Stosowanie do tekstu obrysw, wypenie i filtrw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

  Doczanie tekstu do cieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

  Przeksztacanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  Konwersja tekstu na cieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  Importowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

 • v

  Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

  Korzystanie z Edytora tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  Rozdzia 7: Stosowanie Koloru, Obrysw i WypenieKorzystanie z sekcji Kolory panelu Narzdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  Porzdkowanie grup prbek oraz modeli kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Uywanie pl kolorw i wyskakujcych okien kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  Praca z obrysami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

  Praca z wypenieniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

  Stosowanie wypenienia gradientowego i wzorkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

  Dodawanie tekstury do obrysw i wypenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

  Rozdzia 8: Korzystanie z filtrw aktywnychStosowanie filtrw aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

  Edytowanie filtrw aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

  Rozdzia 9: Strony, warstwy, maskowanie i mieszaniePosugiwanie si stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

  Posugiwanie si warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

  Maskowanie obrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

  Mieszanie i przezroczysto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  Rozdzia 10: Uywanie stylw, symboli i adresw URLUywanie stylw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

  Uywanie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

  Posugiwanie si adresami URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

  Rozdzia 11: Plasterki, Najazdy i Punkty aktywneTworzenie i edycja plasterkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

  Doczenie interaktywnoci do plasterkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

  Przygotowanie plasterkw do eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

  Praca z punktami aktywnymi i mapami obrazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

  Rozdzia 12: Tworzenie przyciskw i wyskakujcych menuTworzenie symboli przyciskw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

  Tworzenie paskw nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

  Tworzenie wyskakujcych menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

  Rozdzia 13: Tworzenie animacjiBudowanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

  Praca z symbolami animacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

  Praca z klatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

  Technika generowania klatek porednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

  Podgld animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

  Eksportowanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

  Praca z istniejcymi animacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

  Uywanie wielu plikw jako jedna animacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

 • vi

  Rozdzia 14: Tworzenie pokazw slajdwPolecenie Utwrz pokaz slajdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

  Tworzenie lub edycja pokazu slajdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

  Waciwoci pokazu slajdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

  Tworzenie wasnego odtwarzacza albumw programu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

  Rozdzia 15: Optymalizacja i eksportO optymalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

  Uycie Kreatora eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

  Optymalizacji w przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

  Eksportowanie z Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

  Przesyanie dokumentu Fireworks jako zacznik e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

  Uycie przycisku Zarzdzanie plikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

  Rozdzia 16: Uywanie programu Fireworks z innymi programamiPraca z programem Dreamweaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

  Praca z programem Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

  Praca z programem FreeHand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

  Praca z programem Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

  Praca z programem HomeSite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

  Praca z programem Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

  O pracy z programem Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

  O pracy z programem GoLive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

  O pracy z edytorami HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

  O rozszerzaniu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

  O Adobe XMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

  O Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

  Integracja Flex dla ukadw bogatych aplikacji internetowych (eksport MXML) . . . . . . . . . . . 351

  Rozdzia 17: Automatyzacja powtarzajcych si zadaWyszukiwanie i zamiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

  Przetwarzanie wsadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

  Rozszerzanie programu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

  Filmy Flash SWF uywane jako panele w programie Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

  Rozdzia 18: Preferencje i skrty klawiaturoweUstawianie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

  Zmiana zestawu skrtw klawiaturowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

  Praca z plikami konfiguracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

  Informacje o ponownym instalowaniu programu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

  Przegldanie zawartoci pakietu (tylko Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

  Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

 • 1

  Rozdzia 1: Pierwsze kroki

  Adobe Fireworks CS3 to jedyne w swoim rodzaju narzdzie, czce w sobie cechy narzdzia wektorowego i bitmapowego. Stwarza niezwykle efektywne rodowisko szybkiego tworzenia projektw serwisw internetowych i interfejsw uytkownika. Umoliwia te przygotowanie i optymalizacj obrazw wykorzystywanych w Internecie. Fireworks CS3 zapewnia atw edycj obrazw wektorowych i bitmapowych, oferuje ogln bibliotek gotowych elementw aktyww oraz oszczdzajc czas integracj z programami Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe Dreamweaver CS3 i Adobe Flash CS3 Professional. Szybko stwrz projekt strony internetowej a nastpnie przenie go bezporednio do programu Dreamweaver CS3.

  Fireworks CS3 stanowi integraln cz Adobe Creative Suite 3 Web Premium i Web Standard, programw umoliwiajcych grafikom komputerowym i projektantom stron WWW caociowe realizowanie pomysw - od wstpnych koncepcji strony do nienagannego, kocowego wykonania - dziki uyciu druku, wideo, urzdze przenonych i Internetu. Integracja "od pocztku do koca" stanowi o tym, e Creative Suite jest wyjtkowym narzdziem - graficy komputerowi i projektanci stron WWW mog skupi si na swojej wizji, przez co osigaj rezultaty najwyszej jakoci w duo krtszym czasie.

  Rozdzia ten obejmuje nastpujce tematy:

  Instalacja na stronie 1

  Pomoc Adobe na stronie 3

  Zasoby na stronie 5

  Co nowego w programie Fireworks CS3 na stronie 9

  Instalacja

  WymaganiaAby przejrze pen list wymaga systemowych i zalecenia dotyczce oprogramowania Adobe, zobacz plik Czytaj Mnie.html, znajdujcy si na instalacyjnym dysku DVD.

  Instalacja oprogramowania1 Zamknij wszystkie programy Adobe uruchomione na komputerze.

  2 W dysk instalacyjny do stacji DVD i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

  Uwaga: W celu uzyskania dalszych informacji - zobacz plik Czytaj Mnie.html, znajdujcy si na instalacyjnym dysku DVD.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  2

  Aktywacja oprogramowania i pobieranie plikw e-licenseOprogramowanie Adobe zawiera technologi zarzdzania licencj elektroniczn (e-license). Jeli posiadasz licencj dla jednego uytkownika, zostaniesz poproszony o aktywacj oprogramowania; jest to prosta, anonimowa czynno, ktr musisz wykona w przecigu 30 dni od uruchomienia programu. Jeli posiadasz licencj dla wielu uytkownikw, sugerujemy pobranie pliku e-license; jest to prosta, anonimowa czynno, ktr musisz wykona w przecigu 30 dni od uruchomienia programu. Funkcjonalno oprogramowania Adobe jest identyczna bez wzgldu na rodzaj licencji.

  Wicej informacji znajduje si w pliku Czytaj Mnie na instalacyjnym dysku DVD oraz na stronie internetowej firmy Adobe:

  Informacje na temat aktywacji znajduj si na stronie internetowej www.adobe.com/go/activation_pl.

  Adobe License Manager znajduje si na stronie internetowej www.adobe.com/go/alm_pl.

  Aktywacja oprogramowania1 Jeli okno dialogowe Aktywacja nie jest jeszcze otwarte, wybierz Pomoc > Aktywuj.

  2 Wykonuj czynnoci zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na monitorze.

  Uwaga: Jeli chcesz zainstalowa oprogramowanie na innym komputerze, musisz je wczeniej dezaktywowa na pierwszym komputerze. Wybierz Pomoc > Dezaktywuj.

  Pobieranie plikw e-license1 Jeli okno dialogowe Pobieranie plikw e-license nie jest jeszcze otwarte, wybierz Pomoc > Pobierz e-license.

  2 Wykonuj czynnoci zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na monitorze.

  Uwaga: Jeli chcesz zainstalowa oprogramowanie na innym komputerze, musisz wczeniej zwrci plik e-license do serwera obsugujcego licencje. Wybierz Pomoc > Zwr e-license.

  RejestracjaZarejestruj program w celu uzyskania bezpatnej pomocy w instalacji, wiadomoci o aktualizacjach oraz dostpu do innych usug.

  Aby zarejestrowa, podaj za instrukcjami wywietlanymi w oknie dialogowym Rejestracja, pojawiajcym si po instalacji i aktywacji programu.

  Jeli odoysz rejestracj na pniej, bdziesz mg zarejestrowa program w kadej chwili wybierajc Pomoc > Rejestracja online.

  Czytaj MniePlik Czytaj Mnie.html dotyczcy tego programu mona znale na instalacyjnym dysku DVD (jest on rwnie kopiowany do katalogu aplikacji podczas instalacji programu). Plik ten zawiera istotne informacje dotyczce nastpujcych tematw:

  Wymagania sprztowe

  Instalowanie i odinstalowywanie

  Aktywacja i rejestracja

  Instalacja zestawu czcionek

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  3

  Rozwizywanie bdw

  Pomoc techniczna

  Informacje prawne

  Ogldanie plikw zainstalowanych z FireworksW niektrych momentach moesz potrzebowa obejrze pliki zainstalowane z Fireworks lub mie do nich dostp. Podczas instalacji Fireworks rozmieszcza pliki w rnych miejscach systemu komputerowego. Istotne jest zrozumienie, dlaczego pliki te znajduj si w okrelonych miejscach. W celu uzyskania dalszej informacji zobacz Praca z plikami konfiguracyjnymi na stronie 375.

  Uytkownicy komputerw Macintosh powinni zwrci szczegln uwag na format, ktrego uywa Fireworks by przechowywa pliki oraz na wartoci domylne plikw konfiguracji. Wicej informacji znajduje si w czci Przegldanie zawartoci pakietu (tylko Macintosh) na stronie 376.

  Pomoc Adobe

  Zasoby Pomocy AdobeDokumentacja oprogramowania Adobe jest dostpna w rnych formatach.

  Pomoc w programie oraz dostpna przez Internet (LiveDocs)Pomoc w programie zapewnia dostp do wszystkich dokumentacji i instrukcji, umieszczonych w produkcie w chwili wypuszczenia go na rynek. Jest dostpna poprzez menu Pomoc w programie Adobe.

  Pomoc dostpna przez Internet (LiveDocs) skada si z caej zawartoci Pomocy dostpnej z menu programu oraz uaktualnie i czy do dalszych instrukcji dostpnych w Internecie. W niektrych programach moliwe jest dodawanie wasnych komentarzy do Pomocy dostpnej przez Internet (LiveDocs). Skorzystaj z Pomocy przez Internet (LiveDocs) odwiedzajc Centrum Pomocy Adobe www.adobe.com/go/documentation_pl.

  Wikszo wersji Pomocy dostpnej z menu programu i Pomocy przez Internet (LiveDocs) umoliwia przeszukiwanie zbiorw Pomocy pod ktem rnych programw. Omwienia tematw zawieraj rwnie cza do stron w Internecie omawiajcych dane zagadnienie oraz odnoniki do tematw poruszanych w zbiorach Pomocy innych programw.

  Pomoc dostpna z menu programu i Pomoc przez Internet (LiveDocs) s niejako centrami umoliwiajcym zdobycie dodatkowej wiedzy, tworzcymi spoeczno uytkownikw. Kompletna i aktualna wersja Pomocy jest zawsze w Internecie.

  Dokumentacja plikw Adobe PDFPomoc programu jest take dostpna formie pliku PDF, zoptymalizowanym do druku. Inne dokumenty, na przykad krtkie notatki edukacyjne na temat programu, mog by take udostpnione w formacie PDF.

  Caa dokumentacja plikw PDF jest dostpna w Centrum Pomocy Adobe www.adobe.com/go/documentation_pl. Dokumentacja plikw PDF doczona do programu znajduje si w folderze Dokumenty na dyskach DVD - instalacyjnym lub z zawartoci dodatkow.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  4

  Dokumentacja drukowanaWydania drukowane, zawierajce ca Pomoc programu s do kupienia w Sklepie Adobe www.adobe.com/go/store_pl. W Sklepie Adobe mona take znale ksiki opublikowane przez partnerw wydawniczych Adobe.

  Do wszystkich programw Adobe Creative Suite 3 jest doczony podrcznik w wersji drukowanej, dotyczcy przebiegu pracy z programem. Niektre programy Adobe mog zawiera drukowany podrcznik Pierwsze kroki.

  Korzystanie z Pomocy w programiePomoc programu jest dostpna z menu Pomoc. Po uruchomieniu Przegldarki Pomocy Adobe, kliknij Przegldaj, eby uzyska Pomoc dla dodatkowych programw Adobe zainstalowanych na komputerze.

  Program posiada nastpujce cechy, uatwiajce nauk pracy w rnych programach Adobe:

  Moesz przeszuka Pomoc pod ktem rnych programw.

  Omwienia tematw zawieraj odnoniki do Pomocy innych programw Adobe oraz cza do stron w Internecie, poruszajcych dane zagadnienie.

  Niektre tematy s wsplne dla rnych programw Adobe. Jeli temat Pomocy jest oznaczony ikonami Fireworks i Dreamweaver, to znaczy, e w omwieniu opisano zasady dziaania w tych dwch programach, poniewa s one do siebie podobne albo zagadnienie stanowi cz wspln obu programw.

  Uwaga: Jeli szukasz frazy, np. "narzdzie Nadawanie ksztatu", umie j w cudzysowie - wywietl si tylko te tematy, ktre zawieraj pen fraz.

  Cechy dostpnociPomoc Adobe jest atwo dostpna dla ludzi niepenosprawnych - upoledzonych ruchowo, niewidomych i nieostro widzcych. Pomoc programu udostpnia skrty klawiaturowe uatwiajce przegldanie i korzystanie z paska narzdziowego oraz posiada nastpujce cechy, umoliwiajce prac osobom niepenosprawnym:

  Tekst moe by zmieniany poprzez standardowe polecenia menu kontekstowego.

  Dla atwego rozpoznania cza stron w Internecie s podkrelone.

  Jeli tre odnonika nie pasuje do tytuu odniesienia, to znaczy, e odniesienia do tematu s zawarte w Znaczniku naronym tytuu. Na przykad, odnoniki Poprzedni i Nastpny zawieraj tytuy poprzednich i nastpnych tematw.

  Program umoliwia prac w trybie wysokiego kontrastu.

  Grafika bez podpisw zawiera tekst zastpczy.

  Kada ramka jest zatytuowana, wskazujc do czego suy.

  Standardowe znaczniki HTML definiuj struktur zawartoci, umoliwiajc czytanie z ekranu monitora lub przy uyciu narzdzi do gonego czytania.

  Arkusze stylw uatwiaj formatowanie, a wic nie ma osadzonych czcionek.

  Skrty klawiaturowe dla paskw narzdziowych (Windows)Kada funkcja umieszczona w pasku narzdziowym Pomocy programu ma swj odpowiednik na klawiaturze:

  Przycisk Wstecz Alt+strzaka w lewo

  Przycisk Do przodu Alt+strzaka w prawo

  Drukuj Ctrl+P

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  5

  Przycisk Informacja Ctrl+I

  Menu Przegldaj Alt+strzaka w d lub Alt+strzaka w gr, eby wywietli Pomoc dla nastpnego programu

  Pole Szukaj (Windows) Ctrl+S, eby umieci kursor w polu Szukaj

  Skrty klawiaturowe przegldania (Windows)Skrty klawiaturowe stosowane w Przegldarce Pomocy Adobe:

  Aby porusza si pomidzy panelem przegldania a panelem odczytu, nacinij Ctrl+Tab i Shift+Ctrl+Tab.

  Aby porusza si po odnonikach w obrbie panelu, nacinij Tab lub Shift+Tab.

  Aby uruchomi zaznaczony odnonik, nacinij Enter.

  Aby powikszy tekst, nacinij Ctrl+znak rwnoci.

  Aby zmniejszy tekst, nacinij Ctrl+znak mylnika.

  Jak wybiera odpowiednie dokumenty PomocyW czasie nauki programu Fireworks mona korzysta z rnych rde informacji, np. z Pomocy Fireworks, plikw PDF stanowicych dokumentacj komponentw programu Fireworks, rde informacji dostpnych w Internecie .

  Pomoc Fireworks (zwana Korzystanie z programu Fireworks) jest przeznaczona dla wszystkich uytkownikw i daje pene informacje na temat cech programu Fireworks. W kadej chwili jest ona dostpna w pomocy programu Fireworks (Pomoc > Korzystanie z programu Fireworks). Instrukcja jest take udostpniona w formie pliku PDF na stronie Adobe www.adobe.com/go/fireworks_documentation_pl.

  Rozszerzanie programu Fireworks jest to dokument przeznaczony dla zaawansowanych uytkownikw, ktrzy chc zaj si rozszerzaniem programu Fireworks i dostosowywa interfejs uytkownika. Zawiera on opis konstrukcji programu Fireworks oraz interfejsu programowania aplikacji (API). Moesz kontrolowa kade polecenie i ustawianie programu Fireworks uywajc specjalnych polece JavaScript. Program Fireworks potrafi je tumaczy. Instrukcja jest dostpna w pomocy programu oraz na stronie internetowej Adobe, jako plik PDF do pobrania.

  Zasoby

  Adobe Video WorkshopAdobe Creative Suite 3 Video Workshop w znaczny sposb uatwia nauk programu. Program Adobe Creative Suite 3 posiada ponad 200 lekcji wideo, obejmujcych szeroki zakres tematw dotyczcych drukowania, Internetu czy wideo.

  Moesz uy Video Workshop, by nauczy si dowolnego programu Creative Suite 3. Wiele filmw wideo pokazuje jak uywa programw razem.

  Uruchamiajc Video Workshop moesz wybra tylko te programy i tematy, ktre chcesz pozna. Moesz przeczyta opis kadego filmu, by mc lepiej zorganizowa sobie nauk.

  http://www.adobe.com/go/fireworks_documentation_pl/

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  6

  Spoeczno uytkownikwWraz z tym wydaniem programu zaprosilimy spoeczno uytkownikw Adobe do dzielenia si swoj wiedz specjalistyczn i pogldami. Adobe i Lynda.com prezentuj samouczki, wskazwki i triki wiodcych projektantw i programistw, takich jak Michael Ninness, Katrin Eismann czy Chris Georgenes. Moesz zobaczy i usysze ekspertw Adobe, takich jak Lynn Grillo, Greg Rewis czy Russell Brown. Eksperci dziel si swoj wiedz na temat wszystkich 30 programw.

  Samouczki i pliki rdoweVideo Workshop zawiera lekcje zarwno dla nowych, jak i dla dowiadczonych uytkownikw. Znajdziesz tu take filmy wideo o nowych cechach programu i kluczowych technikach. Kady film odnosi si do pojedynczego tematu i trwa zwykle okoo 3-5 minut. Wikszo filmw zawiera ilustrowane samouczki i pliki rdowe, co umoliwia wydrukowanie przestawianych wskazwek i samodzielne stosowanie samouczkw.

  Uywanie Adobe Video WorkshopAdobe Video Workshop znajduje si na dysku DVD doczonym do programu Creative Suite 3. Jest take dostpny w Internecie www.adobe.com/go/learn_videotutorials_pl. Adobe regularnie powiksza baz filmw Video Workshop, tak wic sprawdzaj ,co nowego pojawio si na stronie.

  Filmy wideo Fireworks CS3Adobe Video Workshop porusza szerok gam tematw dotyczcych programu Adobe Fireworks CS3, w tym:

  Uywanie panelu Strony

  Szybkie tworzenie projektw oparte na bogatym jzyku symbolicznym

  Omwienie warstw i ukadu graficznego

  Generowanie skryptw waciwoci symbolu

  Filmy wideo pokazuj take jak uywa program Fireworks CS3 wraz z innymi programami Adobe, na przykad:

  Importowanie plikw z programu Photoshop

  Omwienie pracy w programach Fireworks i Flash

  Omwienie pracy w programach Photoshop, Illustrator i Fireworks

  DodatkiMasz dostp do szerokiej gamy zasobw, ktre umoliwi ci wykorzystanie oprogramowania Adobe w moliwie najlepszy sposb. Niektre z tych zasobw s instalowane na komputerze podczas dokonywania ustawie programu. Dodatkowe, pomocne prbki i dokumenty znajduj si na dyskach DVD programu Fireworks (instalacyjnym i z zawartoci dodatkow). Unikalne dodatki oferowane s take na stronie internetowej, dziki wsplnocie Wymiany Adobe www.adobe.com/go/exchange_pl.

  Zasoby zainstalowanePodczas instalacji oprogramowania wiele zasobw umieszczanych jest w folderze aplikacji. Aby je obejrze, przejd do konkretnego folderu aplikacji w komputerze.

  Windows: [dysk startowy]/Program files/Adobe/Adobe Fireworks CS3

  Mac OS: [dysk startowy]/Applications/Adobe Fireworks CS3

  W zalenoci od programu Adobe, folder aplikacji moe zawiera nastpujce elementy:

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  7

  Wtyczki Wtyczki to mae programy, ktre rozszerzaj lub dodaj dodatkowe funkcje oprogramowaniu. Po zainstalowaniu wtyczek zmienia si zawarto niektrych elementw interfejsu. S wywietlane w menu Importuj i Eksportuj jako opcje; jako formaty plikw pojawiaj si w oknach dialogowych Otwrz, Zapisz jako lub Eksportuj orygina; w podmenu Filtr pojawiaj si jako odpowiednie filtry.

  Ustawienia predefiniowane Ustawienia predefiniowane skadaj si z wielu uytecznych narzdzi, preferencji, efektw i obrazw. Ustawienia predefiniowane programu zawieraj pdzle, prbki, grupy kolorw, symbole, ksztaty wasne, style grafiki i warstw, wzory, tekstury, operacje, przestrzenie robocze i jeszcze wicej. Ustawienie predefiniowane mona odszuka w interfejsie. Niektre ustawienia predefiniowane staj si dostpne tylko wtedy, kiedy wybierze si korespondujce z nimi narzdzie. Jeli nie chcesz tworzy efektu czy obrazu od podstaw, to przejrzyj bibliotek ustawie predefiniowanych dla znalezienia inspiracji.

  Szablony Pliki szablonw mog by otwierane i ogldane przy uyciu programu Adobe Bridge. Mog te by otwierane z Ekranu Powitalnego lub bezporednio z menu Plik. Pliki szablonw, w zalenoci od programu, mog dotyczy nagwkw listw, ulotek i stron internetowych, menu dyskw DVD czy przyciskw w filmach wideo. Kady szablon konstruuje si profesjonalnie, tak by jak najlepiej prezentowa program i jego przykadowe funkcje. Szablony mog stanowi cenn baz w sytuacji, gdy musisz szybko rozpocz prac nad jakim projektem.

  Prbki Prbki s plikami zawierajcymi bardziej skomplikowane projekty i stanowi doskonay sposb, aby wyprbowa dziaanie najnowszych moliwoci programu. Pliki te pokazuj wszystkie dostpne moliwoci tworzenia oferowane przez program.

  Czcionki W programie Creative Suite zawarto kilka czcionek OpenType i kilka rodzin czcionek. Czcionki s kopiowane do komputera podczas instalacji:

  Windows: [dysk startowy]Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Mac OS X: [dysk startowy]Library/Application Support/Adobe/Fonts

  W celu uzyskania dalszych informacji na temat instalacji zestaww czcionek- zobacz plik Czytaj Mnie na instalacyjnym dysku DVD.

  Zawarto dysku DVDDysk instalacyjny i dysk z zawartoci dodatkow zawieraj dodatkowe zasoby do uywania z twoim oprogramowaniem. Folder Goodies zawiera okrelone pliki programu, takie jak: szablony, obrazy, ustawienia predefiniowane, akcje, wtyczki oraz efekty, jak i podfoldery zawierajce zestawy czcionek i zdjcia typu Stock Photography. Folder Dokumentacji zawiera Pomoc w wersji pliku PDF, informacj techniczn oraz inne dokumenty takie jak wzory formularzy, przewodniki odwoa i inne specjalistyczne informacje.

  Wymiana AdobeRozszerz bezpatnie zawarto programu odwiedzajc www.adobe.com/go/exchange_pl, internetow wsplnot gdzie uytkownicy pobieraj i dziel si tysicem darmowych plikw akcji, wtyczek i innych uytecznych plikw wsppracujcych z programami Adobe.

  Bridge HomeBridge Home, nowe miejsce przeznaczenia programu Adobe Bridge CS3, udostpnia w jednym wygodnym miejscu uaktualnione informacje na temat caego oprogramowania Adobe Creative Suite 3. Uruchom program Adobe Bridge, nastpnie kliknij ikon Bridge Home bdc na grze panelu "ulubione", by uzyska dostp do najnowszych wskazwek, wiadomoci i zasobw dla twoich narzdzi Creative Suite.

  Uwaga: Bridge Home moe nie by dostpny we wszystkich jzykach.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  8

  Adobe Design CenterAdobe Design Center dostarcza inspiracji, oferuje artykuy i instrukcje od ekspertw, czoowych projektantw i partnerw wydawniczych Adobe. Co miesic jest dodawana nowa zawarto.

  Moesz znale setki samouczkw i nauczy si nowych technik obsugi programw poprzez projekcje wideo, samouczki w jzyku HTML oraz studiowanie przykadowych rozdziaw ksiek.

  Nowe pomysy stanowi rdze dla Zbiornika Pomysw, Okna Dialogowego i Galerii:

  Artykuy Zbiornika Pomysw opisuj jak projektanci zajmuj si technologi i jak wane jest ich dowiadczenie w projektowaniu.

  W Oknie Dialogowym eksperci dziel si nowymi pomysami dotyczcymi ruchomych warstw grafiki i projektowania cyfrowego.

  Galeria prezentuje jak artyci porozumiewaj si projektujc w ruchu.

  Odwied Adobe Design Center na www.adobe.com/designcenter.

  Adobe Developer CenterAdobe Developer Center zapewnia prbki, samouczki, artykuy i udostpnia zasoby wsplnoty dla programistw, ktrzy tworz bogate aplikacje internetowe, strony internetowe, zawartoci urzdze przenonych i inne projekty uywajc programw Adobe. Developer Center posiada take zasoby dla programistw udoskonalajcych wtyczki dla programw Adobe.

  Oprcz kodw prbek i samouczkw znajdziesz tutaj kanay RSS, seminaria internetowe, SDK, podrczniki skryptw, jak i inne zasoby techniczne.

  Odwied Adobe Developer Center na www.adobe.com/developer.

  Pomoc technicznaOdwied stron internetow Pomocy Adobe na www.adobe.com/support, eby znale informacje na temat rozwizywania problemw, i by dowiedzie si o patnych i bezpatnych moliwociach wspomagania technicznego. Podaj za odnonikiem Trenowanie, by uzyska dostp do ksiek prasowych Adobe, przernych zasobw do trenowania, certyfikujcych programw, i innych.

  Pliki do pobraniaOdwied www.adobe.com/go/downloads_pl by znale aktualizacje, prbki, jak i inne uyteczne oprogramowanie. Dodatkowo Sklep Adobe (na www.adobe.com/go/store_pl) zapewnia dostp do tysica moduw wtyczek innych firm, pomagajcych ci zautomatyzowa zadania, dostosowa obieg pracy, umoliwi ci stworzenie podanych profesjonalnych efektw, i wicej.

  Adobe LabsAdobe Labs zapewnia moliwo dowiadczenia nowych oraz tych powstajcych si innowacji, technologii i produktw Adobe.

  W Adobe Labs, masz dostp do zasobw takich jak:

  Oprogramowanie i technologie dostpne przed opublikowaniem dla szerokiego grona uytkownikw

  Prbki kodw i najlepsze praktyki, by pomc ci w poszerzaniu zdobytej wiedzy

  Wczesne wersje programw i ich dokumentacji

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  9

  Fora, zawartoci oparte na encyklopediach internetowych i inne wsplnie wykonane zasoby, by nauczy ci dziaa wsplnie z innymi programistami-uytkownikami

  Adobe Labs sprzyja wsplnemu procesowi rozwoju oprogramowania. rodowisko to umoliwia uytkownikom poprzez nowe produkty i technologie stanie si szybciej wydajnym oraz umoliwia grupom rozwojowym Adobe reagowanie i odpowiadanie na wczesne zmiany, by mc ksztatowa oprogramowanie w sposb speniajcy oczekiwania klientw.

  Odwied Adobe Labs na www.adobe.com/go/labs_pl.

  Spoecznoci uytkownikwFora tematyczne, blogi i inne moliwoci dla uytkownikw, by mc dzieli si technologiami, narzdziami i informacjami; zadawa pytania; dowiadywa si jak inni wydobywaj najwicej ze swoich programw. Fora midzy uytkownikami s dostpne w jzykach angielskim, francuskim, niemieckim i japoskim; blogi s pisane w wielu jzykach.

  By wzi udzia w forach lub blogach, odwied www.adobe.com/communities.

  Co nowego w programie Fireworks CS3 Tworzenie bogatego jzyka symbolicznegoTa wersja programu Fireworks przedstawia nowe i uwydatnione moliwoci posugiwania si symbolami. Twrz symbole graficzne, ktre mog by inteligentnie skalowane, i ktrym mog by nadane specyficzne atrybuty przy wykorzystaniu pliku JavaScript (JSF). Stwrz szybko interfejs uytkownika poprzez przecignicie tych symboli na dokument i edytowanie parametrw im przyporzdkowanym uywajc nowego panelu Waciwoci Symbolu.

  Wicej informacji znajduje si w czci Tworzenie inteligentnych symboli graficznych na stronie 200.

  Inteligentne skalowanie symboliZwyczajowo, kiedy dokonujesz transformacji skali symbolu, cay obiekt jest transformowany jako pojedynczy element. Dla pewnych rodzajw obiektw, takich jak ksztaty geometryczne zawierajce naroniki, rezultatem takiej transformacji moe by symbol w jaki sposb wykolawiony.

  Bogaty jzyk symboliczny

  panel Waciwoci Symbolu Ten nowy panel jest gwnym miejscem gdzie moesz zarzdza waciwociami inteligentnych symboli graficznych.

  Uwydatniony symbol graficzny Uwydatnienie grafiki symboli umoliwia ci tworzenie symboli zaopatrzonych w indywidualne i podane dla ciebie cechy uywajc JavaScript.

  Biblioteka symboli Do tego wydania programu zostaa doczona przeprojektowana biblioteka symboli, przez co stay si one na nowo funkcjonalne. Mog by one dostosowane do wymaga uytkownika, by wygld i odczucia przy korzystaniu z interfejsu czy strony internetowej byy zgodne z jego pomysem.

  Symbole zamienne Nowa cecha symbol zamienny pozwala atwo wymienia symbole na takie jakie sobie yczysz.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  10

  Program Fireworks CS3 przedstawia dynamiczn now cech zwan skalowanie 9-plasterkowe, ktra umoliwia skalowanie obiektw wektorowych i bitmapowych. Poprzez umieszczenie zestawu obramowa na twoim rysunku, moesz dokadnie zdefiniowa jak kada cz symbolu zostanie zeskalowana. Kademu z dziewiciu rnych regionw mona nada sposb skalowania tylko poziomy, tylko pionowy, pionowy i poziomy lub zaznaczy by nie skalowa go wcale. Domylnie ustawiony jest sposb przy uyciu trzech regionw skalowania. czc skalowanie 9-plasterkowe z now bibliotek Auto-ksztatu tworzenie prototypowych stron i aplikacji jest szybsze ni kiedykolwiek.

  Wicej informacji znajduje si w czci Uycie skalowania 9-plasterkowego na stronie 199.

  Dodawanie wielu stron do pojedynczego dokumentuW nigdy nie koczcym si wysiku ulepszania jakoci pracy podczas projektowania stron internetowych, program Fireworks CS3 uywajc pliku PNG sprawia, e atwym staje si budowanie zoonych z wielu stron witryn internetowych. Kada strona zawiera wasne ustawienia obszaru roboczego, wielkoci, koloru, rozdzielczoci obrazw i sterownikw. Te ustawienia mog by ustawione tak, by dotyczyy kadej strony odrbnie lub wszystkich stron dokumentu.

  Rozwaajc gbiej problem wielostronicowych dokumentw i idc jeden krok dalej, warstwy Fireworks mog by doczone do pojedynczej strony lub dzielone na wicej stron. Te podzielone, zostaj podwietlone na to, by mc je odrni od tych niepodwietlonych. W celu szybkiego wykonania prototypowej strony, moesz stworzy sie zalenoci uywajc na wielu stronach hipercz i zachowa punktw aktywnych. Moesz take uy funkcji podgldu swoich stron w przegldarce lub eksportowa je wszystkie do stron HTML.

  Wicej informacji znajduje si w czci Posugiwanie si stronami na stronie 164.

  Tworzenie pokazw opartych na FlashAutomatycznie stwrz pokaz obrazw. Komenda Stwrz Pokaz umoliwia stworzenie pokazu typu Flash bez znajomoci programw Flash. Zwyczajnie zaznacz folder obrazw, dodaj opcje do pokazu (takie jak prdko przesuwania si slajdw), wybierz odtwarzacz albumw Fireworks (szablon Flash) i automatycznie przetwrz wsadowo wymagane miniaturki i obrazy penowymiarowe, ktre zostan zoptymalizowane pod ktem sieci internetowej.

  Wicej informacji znajduje si w czci Tworzenie pokazw slajdw na stronie 267.

  Skalowanie bez znieksztace

  Nowe skalujce narzdzie 9-plasterkowe

  Umoliwia 9-plasterkowe skalowanie wektorowych i bitmapowych symboli w gr i w d, bez wykolawiania ich geometrii. Symbol moe by skalowany w 3 lub 9 plasterkach, w oparciu o ksztat symbolu.

  Nieskomplikowana strona prototypowa

  Nowy panel Strony Nowy panel Strony daje atwy dostp do wszystkich stron pliku PNG.

  Zastosuj warstwy do stron Warstwy mog by stosowane do pojedynczej strony lub dzielone na wielu stronach. Te podzielone, zostaj podwietlone na to, by mc je odrni od tych niepodwietlonych.

  Uyj strony wzorcowej dla wsplnych elementw

  Opcjonalna strona wzorcowa moe by prowadzona dla elementw wsplnych dla wszystkich stron.

  Utwrz pokaz slajdw bez znajomoci programu Flash

  Twrz funkcje Pokazu slajdw Wybierz Stwrz Pokaz z menu Komand, eby uruchomi nowe narzdzie.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  11

  Warstwy hierarchiczneW programie Fireworks CS3 struktura warstw w dokumencie moe by tak prosta lub tak zoona jak si wymaga, a wszystkie warstwy hierarchiczne zostaj zachowane. Tworzc nowy plik wszystkie jego elementy zostaj zorganizowane na tym samym, nie-hierarchicznym poziomie. Moesz jednak utworzy nowe podwarstwy jeli potrzeba, wypeni je elementami, a nastpnie, w zalenoci od potrzeb, przenosi elementy midzy warstwami. Moesz te tworzy wiele podwarstw i grupowa je.

  Wicej informacji znajduje si w czci Posugiwanie si warstwami na stronie 168.

  Praca z plikami programu PhotoshopUywajc programu Fireworks CS3 moesz importowa pliki bezporednio z programu Photoshop. Osigajc cakowicie nowy poziom funkcjonalnoci, Adobe redefiniuje koncepcj tego, czym powinna by integracja. Kompozycje i obrazy zaprojektowane w programie Fireworks mog by teraz zapisywane w plikach programu Photoshop a otwierane zarwno w Photoshop jak i Fireworks CS3 z zachowaniem informacji o warstwach.

  Wicej informacji znajduje si w czci Praca z programem Photoshop na stronie 344.

  Import plikw programu Fireworks do programu Adobe FlashTeraz moesz szybko przemieszcza zawarto z programu Fireworks CS3 do programu Flash CS3 Professional poprzez kopiowanie i wklejanie lub poprzez bezporednie importowanie pliku PNG programu Fireworks. Wana struktura zostaje utrzymana. Dotyczy to takich aspektw jak dzielone warstwy, warstwy hierarchiczne, ramki, ustawienia 9-plasterkowego skalowania i wielu innych efektw. Tworzenie prototypw stron w programie Fireworks i rozwijanie ich w programie Flash nigdy nie byo tak atwe.

  Wicej informacji znajduje si w czci Praca z programem Flash na stronie 325.

  Uyj warstw dla wikszej elastycznoci projektu

  Warstwy hierarchiczne Uyj panelu Warstw, eby stworzy i organizowa warstwy, jak bd potrzebne.

  Poprawiona zgodno programu Photoshop

  Efekty warstw programu Photoshop

  Program Photoshop oferuje moliwo wykorzystania wielu efektw, takich jak cienie, blaski, nakadki oraz pocignicia dla zmiany wygldu zawartoci warstwy. Program Fireworks CS3 zachowuje teraz te edytowalne efekty warstw programu Photoshop podczas importowania lub otwierania pliku PSD. Moesz teraz rwnie zastosowa efekty warstw programu Photoshop bezporednio na kadym obiekcie wewntrz programu Fireworks, poprzez wybranie Aktywnych Efektw programu Photoshop z narzdzia Aktywnych Filtrw w Inspektorze waciwoci.

  Tryby mieszania programu Photoshop

  Program Fireworks CS3 zawiera siedem powszechnie uywanych trybw mieszania programu Photoshop (rozpuszczanie, ciemnianie liniowe, rozjanianie liniowe, jaskrawe wiato, wiato liniowe, wiato punktowe i mieszanie twarde).

  Zachowanie warstw hierarchicznych podczas otwierania plikw PSD

  Program Fireworks CS3 wspiera teraz struktur warstw hierarchicznych pozwalajc zachowa informacje na temat warstw i podwarstw podczas importowania plikw z programu Photoshop.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  12

  Elastyczna integracja dla warstw RIAPoniewa projektanci nieustannie przyczyniaj si do rozwoju technologii, lepsze narzdzia i integracja staj si waniejsze ni kiedykolwiek. Program Fireworks CS3 moe pomc w rozwoju nowej generacji, bogatej w aplikacje internetowenazywane jako RIApoprzez umoliwianie eksportowania powszechnych komponentw biblioteki jako znane komponenty uywane w programie Adobe Flex Builder. Styl i pooenie bezwzgldne zostaj rwnie zachowane.

  Najlepsze jest to, e nie musisz dodatkowo pracowa nad kodem. Program Fireworks eksportuje dla ciebie potrzebny kod Flex (MXML). Teraz moesz prosto stworzy aplikacj warstw w programie Fireworks, uywajc powszechnych komponentw biblioteki Flex jako MXML, wczytywanych do programu Flex Builder.

  Praca z plikami programu IlustratorOtwrz pliki programu Ilustrator w programie Fireworks zachowujc ukad warstw hierarchicznych, wzorw, poczonych obrazw, atrybutw tekstu, przezroczystoci i wiele innych. Program Fireworks zawiera take opcje umoliwiajce eksport do programu Adobe Illustrator 8.0.

  Wicej informacji znajduje si w czci O pracy z programem Illustrator na stronie 348.

  Po wicej informacji o nowych cechach, zobacz stron programu Fireworks Adobe na www.adobe.com/products/fireworks/.

  Adobe BridgeUpro obsug plikw w programie Fireworks i w obrbie programu Adobe Creative Suite z Adobe Bridge - przegldark nowej ery. Efektywnie przegldaj, oznaczaj, przeszukuj i przetwarzaj swoje obrazy.Uywanie razem programw Bridge i Fireworks oznacza, e masz przewag nad metadanymi XMP w swoich zbiorach. Adobe XMP (Extensible Metadata Platform) jest technologi, ktra pomaga uytkownikowi dodajc informacje do plikw zapisanych w formatach PNG, GIF, JPEG, Photoshop, i TIFF oraz uatwia wymian metadanych pomidzy oprogramowaniem Adobe i innymi systemami wspierajcymi standard XMP.

  Wicej informacji znajduje si w czci O Adobe Bridge na stronie 350.

  http://www.adobe.com/products/fireworks/

 • 13

  Rozdzia 2: Podstawy programu Fireworks

  Program Fireworks CS3 suy do profesjonalnego projektowania grafiki komputerowej. Jego innowacyjne rozwizania dotycz waniejszych problemw, z ktrymi stykaj si graficy komputerowi i administratorzy sieci. Uywajc narzdzi z szerokiej gramy dostpnych w programie Fireworks, mona tworzy i edytowa zarwno wektorowe, jak i bitmapowe grafiki w obrbie jednego pliku.

  Nadejcie programu Fireworks uwalnia projektantw od potrzeby przeczania si podczas pracy midzy wieloma rnymi programami. Jego trwae Aktywne Filtry eliminuj frustrujcy grafikw problem wystpujcy nawet przy prostej edycji - kadorazowego rekonstruowania obrazw od pocztku. Program Fireworks generuje JavaScript sprawiajc, e najazdy s atwe do tworzenia. Skuteczna optymalizacja cech grafiki umoliwia zmniejszenie rozmiarw jej pliku bez utraty na jakoci.

  Jeli jeste nowym uytkownikiem programu Fireworks, przydatne bdzie zapoznanie si z podstawowymi funkcjami programu, takimi jak otwieranie, importowanie i zapisywanie plikw; nabranie umiejtnoci przy poruszaniu si w rodowisku programu, czy pracowanie wewntrz konkretnego pliku. Program Fireworks udostpnia swoje cae rodowisko pracy zaraz po utworzeniu nowego pliku lub otwarciu istniejcego.

  Ten rozdzia obejmuje nastpujce tematy:

  Informacje o pracy w programie Fireworks na stronie 13

  Informacje o grafikach wektorowych i bitmapowych na stronie 14

  Tworzenie nowego dokumentu na stronie 16

  Otwieranie i importowanie plikw na stronie 17

  Zapisywanie plikw programu Fireworks na stronie 23

  rodowisko pracy programu Fireworks na stronie 26

  Informacje o pracy w programie FireworksProgram Fireworks jest uniwersalnym programem do tworzenia, edycji i optymalizacji grafiki sieciowej. Mona stworzy i edytowa zarwno obrazy bitmapowe, jak i wektorowe, projektowa efekty dla sieci takie jak najazdy i wyskakujce menu, kadrowa i optymalizowa grafiki, by zredukowa rozmiar ich plikw oraz dziki automatyzacji powtarzalnych czynnoci - oszczdza si czas. Kiedy dokument jest gotowy, mona eksportowa lub zapisa go w formacie JPEG, GIF lub innym, uywanym w sieci - wraz z plikami HTML zawierajcymi tabele HTML i kod JavaScript. Mona te eksportowa lub zapisywa plik w rozszerzeniach programw takich jak Adobe Photoshop czy Adobe Flash, jeli tylko chcesz kontynuowa prac w innym programie.

  Obiekty wektorowe i bitmapoweW panelu Narzdzia programu Fireworks znajduj si rne sekcje zawierajce narzdzia do rysowania i edycji wektorw i bitmap. W celu uzyskania dalszej informacji na temat tych dwch podstawowych formatw, zobacz Informacje o grafikach wektorowych i bitmapowych na stronie 14

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  14

  W programie Fireworks wybranie narzdzia determinuje tym samym, to, czy obiekt tworzony przez ciebie bdzie wektorowy, czy bitmapowy. Na przykad, wybranie narzdzia Piro z sekcji narzdzi wektorowych umoliwia rysowanie cieek wektorowych przez punkty wykresu. Wybranie narzdzia pdzel umoliwia przeciganie i namalowanie obiektu bitmapowego. Natomiast by wpisa tekst z klawiatury - wybierz narzdzie Tekst.

  Po narysowaniu obiektw wektorowych, bitmapowych, czy tekstowych, moesz skorzysta z wielu dalszych narzdzi, efektw, komand oraz technik, aby ulepszy i wykoczy swj obraz. Mona uy narzdzi programu Fireworks z Edytora przyciskw, aby stworzy interaktywne przyciski nawigacyjne.

  Moliwe jest te uycie narzdzi programu Fireworks do importowania grafik. Mona importowa i edytowa pliki w formatach JPEG, GIF, PNG, PSD, i wielu innych. Po importowaniu obrazu mona wyregulowa jego kolor i ton, jak i wykadrowa, retuszowa i maskowa go.

  Grafiki interaktywnePlasterki i punkty aktywne s obiektami sieci, ktre okrelaj obszary interaktywne w grafice WWW. Plasterki dziel obraz na rne sekcje, ktrym mona przyporzdkowa najazdy, animacje oraz cza typu Uniform Resource Locator (URL). Ponadto, moliwe jest eksportowanie tych sekcji przy uyciu rnych ustawie. Na stronie internetowej kady z plasterkw pojawia si w oddzielnej komrce tabeli. Punkty aktywne pozwalaj wszystkim czciom grafiki na przypisanie czy i zachowa URL. Wicej informacji znajduje si w czci Plasterki, Najazdy i Punkty aktywne na stronie 210.

  Plasterki i punkty aktywne maj uchwyty najazdu do przecigania i upuszczania. Umoliwiaj one szybkie przypisanie zmian obrazu i zachowa najazdw do grafik, nad ktrymi w biecej chwili si pracuje. Edytor przyciskw i Edytor wyskakujcego menu to dogodne opcje programu Fireworks, by pomc ci zbudowa wyjtkowe interaktywne obrazy stron WWW.

  Informacje o optymalizacji i eksportowaniu grafikProgram Fireworks posiada przeogromne moliwoci optymalizacyjne by pomc znale rwnowag midzy wielkoci pliku a jego jakoci wizualn podczas dokonywania eksportowania grafik. Mona zoptymalizowa grafik jednoczenie redukujc rozmiar jej plikw (przez co bdzie si adowa szybciej na stronach WWW) i porwnujc jej jako w dowolnym Podgldzie przestrzeni roboczej.

  Mona podzieli obraz na mniejsze czci i nastpnie optymalizowa kad z osobna, formatujc je tak by stworzyy najbardziej podany efekt. Dodatkow swobod przy optymalizacji zapewnia kompresja selektywnego JPEG, w celu skoncentrowania si na najwaniejszych czciach obrazu JPEG redukujc przy tym jako ta.

  Po optymalizacji swoich grafik nastpnym krokiem bdzie ich eksport, by mg uywa ich w sieci. Z pliku rdowego Fireworks PNG moliwe jest eksportowanie wielu typw plikw, jak JPEG, GIF, animowanych GIF, czy tabeli HTML zawierajcych rne odmiany obrazw pocitych na plasterki. Wicej informacji znajduje si w czci Optymalizacja i eksport na stronie 275.

  Informacje o grafikach wektorowych i bitmapowychKomputery wywietlaj grafik w formacie wektorowym bd bitmapowym. Rozumienie rnicy midzy tymi dwoma formatami pomoe zrozumie program Fireworks, ktry zawiera narzdzia i wektorowe, i bitmapowe oraz jest w stanie otwiera i importowa pliki obu formatw.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  15

  Informacje o grafice wektorowejGrafika wektorowa renderuje obraz uywajc linii i krzywych, zwanych wektorami, ktre zawieraj informacje na temat kolorw i pozycji. Na przykad, obraz licia moe by zdefiniowany przez seri punktw opisujcych kontur licia. Kolor licia jest ustalony przez kolor jego konturu (obrysu) i kolor obszaru w obrbie konturu (wypenienia)

  Kiedy edytuje si grafik wektorow, modyfikuje si waciwoci linii i krzywych opisujcych ksztat obrazu. Grafika wektorowa jest niezalena od rozdzielczoci, co oznacza, e moliwe jest jej przesuwanie, zmienianie wielkoci i ksztatu, czy koloru, jak i wywietlanie w dowolnej rozdzielczoci na urzdzeniach wyjciowych bez straty na jakoci jej wygldu.

  Informacje o grafice bitmapowej.Grafika bitmapowa skada si z punktw, zwanych pikselami, uoonych w siatk. Ekran twojego monitora to wielka siatka pikseli. W bitmapowej wersji licia obraz jest okrelony przez lokalizacj i warto koloru kadego piksela siatki. Kademu pikselowi jest przypisany kolor. W powikszeniu wida, e aby stworzy obraz, punkty siatki dopasowano do siebie, jak kafelki w mozaice.

  Przy edycji grafiki bitmapowej modyfikuje si raczej piksele, ni linie i krzywe. Taka grafika bitmapowa jest zalena od rozdzielczoci, co oznacza, e dane opisujce obraz s stae dla siatki danego rozmiaru. Powikszajc grafik bitmapow rozkada si piksele siatki, czsto powoduje to, e obraz staje si poszarpany i nieostry. Wywietlanie obrazu grafiki bitmapowej na urzdzeniu wyjciowym w niszej rozdzielczoci, ni zosta on pocztkowo zaprojektowany, moe take prowadzi do obnienia jego czytelnoci.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  16

  Tworzenie nowego dokumentuKiedy wybierzesz Plik > Nowy, eby stworzy nowy dokument programu Fireworks, moesz utworzy dokument PNG (Portable Network Graphic). PNG jest rodzimym formatem pliku dla Fireworks. Utworzone w programie Fireworks grafiki mona eksportowa lub zapisa w innych popularnych formatach graficznych, jak JPEG, GIF, czy animowany GIF. Moliwe jest te eksportowanie i zapisywanie obrazw w innych powszechnych na sieci formatach, jak TIFF, PSD, czy BMP. Bez wzgldu na wybr optymalizacji i ustawienia funkcji eksportu oryginalny plik PNG bdzie zawsze dostpny i bdzie go mona w dowolnej chwili edytowa.

  W celu stworzenia grafiki wymagane jest najpierw utworzenie nowego dokumentu programu Fireworks lub otwarcie istniejcego. Ustawienia opcji mona dopasowa pniej w Inspektorze waciwoci.

  eby utworzy nowy dokument:1 Wybierz Plik > Nowy.

  Otwiera si okno dialogowe Nowy dokument.

  2 Wprowad w pikselach, calach, bd centymetrach rozmiar obszaru dokumentu - szeroko i wysoko.

  3 Wprowad rozdzielczo w pikselach na cal lub pikselach na centymetr.

  4 Wybierz biay, przezroczysty lub dowolny kolor dla obszaru.

  Uwaga: Uyj wyskakujcego okna z polami kolorw, eby wybra dowolny kolor dla obszaru.

  5 Kliknij OK, aby utworzy nowy dokument.

  eby utworzy nowy dokument tego samego rozmiaru co obiekt Schowka:1 Skopiuj obiekt do Schowka z dowolnego miejsca z poniszych:

  Inny dokument programu Fireworks

  Przegldarka internetowa

  Dowolna aplikacja wymieniona w Wklejanie do programu Fireworks na stronie 20

  2 Wybierz Plik > Nowy.

  Otwiera si okno dialogowe Nowy dokument z wymiarami (szerokoci i wysokoci) obiektu ze schowka.

  3 Wybierz rozdzielczo i kolor obszaru roboczego, i kliknij OK.

  4 Wybierz Edycja > Wklej, by wklei obiekt ze Schowka do nowego dokumentu.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  17

  Otwieranie i importowanie plikwW programie Fireworks mona atwo otwiera, importowa i edytowa obrazy wektorowe, jak i bitmapowe utworzone w innych programach. Ponadto, mona importowa obrazy z aparatw cyfrowych i skanerw.

  Uwaga: Program Fireworks zachowuje wiele, ale nie wszystkie zachowania JavaScript podczas importowania plikw z programu Adobe Dreamweaver. Jeli program Fireworks obsuguje dane zachowanie, rozpoznaje je i utrzymuje je przy przenoszeniu pliku z powrotem do programu Dreamweaver.

  eby otworzy dokument programu Fireworks:1 Wybierz Plik > Otwrz.

  Pojawia si okno dialogowe Otwrz.

  2 Zaznacz plik i kliknij Otwrz.

  eby otworzy plik nie nadpisujc wczeniejszej wersji wybierz Otwrz jako Bez nazwy i nastpnie zapisz plik uywajc innej nazwy.

  Rozdzia zawiera nastpujce tematy:

  Otwieranie ostatnich zamykanych dokumentw na stronie 17

  Otwieranie grafiki utworzonej w innych aplikacjach na stronie 17

  Tworzenie plikw Fireworks PNG z plikw HTML na stronie 19

  Wstawianie obiektw do dokumentu programu Fireworks na stronie 19

  Otwieranie ostatnich zamykanych dokumentwMenu Plik zapisuje 10 ostatnich zamknitych dokumentw w podmenu Otwrz Ostatnie. Powitalna strona take zapisuje ostatnie zamykane dokumenty.

  eby otworzy ostatnio zamknity plik:1 Wybierz Plik > Otwrz ostatnie.

  2 Wybierz plik z podmenu.

  eby otworzy ostatnio uywany plik przy braku plikw otwartych w danej chwili: Kliknij nazw pliku na Stronie powitalnej.

  Otwieranie grafiki utworzonej w innych aplikacjachUywajc programu Fireworks mona otworzy pliki utworzone w innych aplikacjach lub innych formatw, w tym programy Photoshop, Adobe FreeHand, Adobe Illustrator, nieskompresowane pliki CorelDRAW, WBMP, EPS, JPEG, GIF oraz animowane pliki GIF.

  Kiedy otwierasz plik o formacie innym ni PNG, uywajc Plik > Otwrz, moesz stworzy nowy dokument PNG w oparciu o plik, ktry wanie otwierasz. Moesz uy caego zestawu opcji programu Fireworks, eby edytowa obraz. Moesz nastpnie wybra Zapisz jako, by zapisa prac w nowym pliku z rozszerzeniem PNG lub z innym rozszerzeniem. Dla niektrych typw obrazw moliwe jest wybranie Zapisz, eby zapisa dokument w jego oryginalnym formacie. Zapisanie pliku w oryginalnym formacie dokumentu spaszcza obraz do pojedynczej warstwy i uniemoliwia pniejsz edycj cech typowych dla programu Fireworks, ktre zostay przypisane temu obrazowi.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  18

  Uywajc programu Fireworks moesz zapisywa bezporednio do tych formatw: Fireworks PNG, GIF, animowany GIF, JPEG, BMP, WBMP, TIFF, SWF, AI, PSD oraz PICT (tylko dla Mac).

  Uwaga: Program Fireworks zapisuje 16-bitowe obrazy typu TIFF w 24-bitowej gbi kolorw.

  Animowane pliki GIF Moesz wprowadzi animowane pliki GIF do programu Fireworks na dwa sposoby:

  Moesz importowa animowany plik GIF jako symbol animacji. Moesz edytowa i porusza wszystkimi elementami animacji jako pojedynczymi jednostkami i uywa panelu Biblioteka by projektowa nowy wygld dla instancji symbolu.

  Uwaga: Kiedy importuje si animowany plik GIF opnienie klatek jest ustawione domylnie na 0,07 sekundy. Jeli to potrzebne, uyj panelu Klatki w celu przywrcenia oryginalnego czasu opnienia.

  Moesz otworzy animacj GIF tak jak otwiera si zwyky plik typu GIF. Kady element animacji jest umieszczony jako osobny rysunek, kady we wasnej klatce programu Fireworks. W programie Fireworks moliwe jest przekonwertowanie grafiki do symbolu animacji.

  Pliki EPSProgram Fireworks otwiera wikszo plikw EPS, jakich jak pliki ESP programu Photoshop, jako paskie obrazy bitmapowe, na ktrych wszystkie elementy s poczone w pojedynczej warstwie. Jakkolwiek niektre pliki EPS eksportowane z programu Illustrator utrzymuj informacje o swej strukturze wektorowej.

  Przy otwieraniu i importowaniu wikszoci plikw EPS otwiera si okno dialogowe Opcje pliku.

  Rozmiar obrazu okrela wymiary obrazu i jednostki miary renderowania obrazu. Mona wybra spord jednostek: piksele, procenty, cale lub centymetry.

  Rozdzielczo wskazuje liczb pikseli przypadajc na jednostk miary rozdzielnoci.

  Zachowaj proporcje otwiera plik w tych samych proporcjach co orygina.

  Wygadzanie wygadza postrzpione krawdzie w otwartym pliku EPS.

  Przy otwieraniu lub importowaniu pliku EPS programu Illustrator zawierajcego informacje o strukturze wektorowej, pojawi si okno dialogowe Opcje pliku wektorowego. Jest to to samo okno, ktre pojawia si przy otwieraniu lub importowaniu plikw typu FreeHand.

  Pliki PSDProgram Fireworks CS3 otwiera pliki PSD utworzone w programie Photoshop i zachowuje wszystkie, bd wikszo, cech plikw PSD, takich jak warstwy hierarchiczne, efekty warstw, czy powszechnie uywane tryby mieszania.

  WAMP, pliki Program Fireworks otwiera pliki WBMP, ktre s 1-bitowe (monochromatyczne) i zoptymalizowane do uywania w przenonych podzespoach komputerowych. Tego formatu uywa si do obsugi stron WAP (Wireless Application Protocol). Plik WBMP mona otworzy bezporednio klikajc Plik > Otwrz lub importowa plik WBMP wybierajc Plik > Importuj.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  19

  Tworzenie plikw Fireworks PNG z plikw HTMLProgram Fireworks umoliwia otwieranie i import zawartoci HTML stworzonej w innych aplikacjach. Przy otwieraniu lub importowaniu pliku HTML Program Fireworks rekonstruuje warstwy i zachowania zdefiniowane kodem HTML, umoliwiajc przetwarzanie istniejcych stron zawierajcych pocite na plasterki grafiki, przyciski JavaScript i inne interaktywne elementy. Umoliwia to ocalenie dziedziczonych stron WWW nawet jeli nie posiada si rdowych plikw PNG. Ta cecha pozwala na szybkie otwieranie lub importowanie strony WWW, by zaktualizowa grafik, zmieni ukad dokumentu lub zmieni nawigacyjne poczenia, przyciski i inne interaktywne elementy. Wszystko jest moliwe bez przebudowywania strony od pocztku czy modyfikowania jej skryptw.

  Poniewa program Fireworks eksportuje zawarto HTML w formie tabeli HTML, definiuje take dokumentowi ukad importowanego HTML opartego na tabelach HTML. Plik HTML musi zawiera przynajmniej jedn tabel by program Fireworks mg go rekonstruowa. Wicej informacji o HTML, zobacz Eksportowanie HTML na stronie 300.

  Mona umieci zawarto HTML w programie Fireworks poprzez:

  Otwarcie wszystkich tabel HTML w pliku HTML.

  Otwarcie pierwszej tabeli HTML, ktr program Fireworks napotka, jako plik HTML.

  Importowanie pierwszej napotkanej przez program Fireworks tabeli HTML do istniejcego dokumentu programu Fireworks.

  Uwaga: Program Fireworks moe take importowa dokumenty, ktre uywaj kodowania UTF-8 i te, ktre s pisane w XHTML. Wicej informacji na temat tych plikw, zobacz Eksportowanie plikw za pomoc i bez pomocy kodowania UTF-8 na stronie 306 i Eksportowanie XHTML na stronie 306.

  eby otworzy wszystkie tabele pliku HTML:1 Wybierz Plik > Przywr tabel.

  2 Wybierz plik HTML zawierajcy tabele, ktr chcesz otworzy, kliknij Otwrz.

  Kada z tabeli otwiera si w swoim wasnym oknie dokumentu.

  eby otworzy tylko pierwsz tabel pliku HTML:1 Wybierz Plik > Otwrz.

  2 Wybierz plik HTML zawierajcy tabel, ktr chcesz otworzy, kliknij Otwrz.

  Pierwsza tabela w pliku HTML otwiera si w nowym oknie dokumentu.

  eby importowa pierwsz tabel pliku HTML do istniejcego dokumentu programu Fireworks:1 Wybierz Plik > Importuj.

  2 Zaznacz plik, z ktrego chcesz importowa i kliknij przycisk Otwrz.

  3 Kliknij w miejscu, gdzie ma si pojawi importowana tabela.

  Wstawianie obiektw do dokumentu programu FireworksDo dokumentw programu Fireworks mona importowa, przeciga lub kopiowa i wkleja obiekty wektorowe, obrazy bitmapowe lub tekst stworzone w innych aplikacjach. Ponadto, mona importowa obrazy z aparatw cyfrowych i skanerw.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  20

  Przeciganie obrazw do programu FireworksMoliwe jest przeciganie obiektw wektorowych, obrazw bitmapowych lub tekstu do programu Fireworks wprost z dowolnej aplikacji umoliwiajcej przeciganie. Te aplikacje zawieraj:

  FreeHand 7 lub pniejszy

  Flash 3 lub pniejszy

  Photoshop 4 lub pniejszy

  Illustrator 7 lub pniejszy

  Microsoft Office 97 lub pniejszy

  Microsoft Internet Explorer 3 lub pniejszy

  Netscape Navigator 3 lub pniejszy

  CorelDRAW 7 lub pniejszy

  eby przecign obraz lub tekst do programu Fireworks: Przecignij przy pomocy myszy obiekt lub tekst do programu Fireworks wprost z innej aplikacji.

  Wklejanie do programu FireworksWklejanie do programu Fireworks obiektu skopiowanego z innej aplikacji powoduje, e pojawi si on w centralnej czci aktywnego dokumentu. Mona kopiowa i wkleja obiekt lub tekst, bdcy w jednym z poniszych formatw, ze Schowka:

  FreeHand 7 lub pniejszy

  Illustrator

  PNG

  PICT (Macintosh)

  DIB (Windows)

  BMP (Windows)

  tekst ASCII

  EPS

  WBMP

  TXT

  RTF

  eby wklei do programu Fireworks:1 Skopiuj obiekt lub tekst, ktry chcesz wklei, z innej aplikacji.

  2 Wklej ten obiekt (czy tekst) do dokumentu programu Fireworks.

  Lokalizacja wklejanych obiektwKiedy do programu Fireworks wklejany jest obiekt, jego umiejscowienie jest zalene od tego, co zostao zaznaczone:

  Jeli jest zaznaczony co najmniej jeden obiekt na pojedynczej warstwie, to wklejany obiekt jest umieszczany przed nim lub bezporednio nad nim.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  21

  Jeli jest zaznaczona sama warstwa lub warstwa ze wszystkimi na niej obiektami, to wklejany obiekt jest umieszczany przed bdcym najwyej obiektem warstwy lub bezporednio nad nim.

  Jeli zaznaczono dwa lub wicej obiektw na wicej ni jednej warstwie, to wklejany obiekt jest umieszczany przed bdcym najwyej obiektem najwyszej warstwy lub bezporednio nad nim.

  Jeli zaznaczono Warstw WWW lub obiekt na takiej warstwie, to wklejany obiekt jak umieszczany przed lub nad wszystkimi innymi obiektami najniszej warstwy.

  Uwaga: Warstwa WWW to specjalna warstwa, ktra zawiera wszystkie obiekty WWW. Zawsze pozostaje na szczycie w panelu Warstwa. Wicej informacji o warstwach, zobacz Strony, warstwy, maskowanie i mieszanie na stronie 164.

  Ponowne prbkowanie wklejonych obiektw Kiedy wkleja si bitmap z rozdzielczoci inn ni ta w dokumencie programu Fireworks, program zapyta, czy wklejana bitmapa ma zosta poddana ponownemu prbkowaniu.

  Ponowne prbkowanie dodaje lub odejmuje piksele ze skalowanej bitmapy, eby moliwie wiernie odda jej oryginalny wygld. Ponowne prbkowanie do wyszych rozdzielczoci zwykle powoduje drobn utrat jakoci. Ponowne prbkowanie do niszej rozdzielczoci powoduje natomiast zawsze utrat czci danych o obrazie i zwykle obnienie jego jakoci.

  eby podda ponownemu prbkowaniu obiekt bitmapowy przez wklejanie:1 Skopiuj bitmap do Schowka programu Fireworks lub innego programu.

  2 Wybierz Edycja > Wklej w Fireworks.

  Jeli obraz bitmapowy w Schowku ma inn rozdzielczo ni dokument biecy, pojawi si okno dialogowe z pytaniem, czy poddawa ponownemu prbkowaniu, czy nie.

  3 Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:

  Ponowne prbkuj niezmienione zostan oryginalna szeroko i wysoko wklejanej bitmapy, poprzez odpowiednie dodanie lub odjcie pikseli.

  Nie prbkuj ponownie niezmienione zostan adne z oryginalnych pikseli, co moe spowodowa, e relatywna wielko wklejanego obrazu bdzie wiksza lub mniejsza.

  Importowanie plikw PNGMona importowa pliki PNG do biecej warstwy aktywnego dokumentu programu Fireworks. Wszystkie obiekty bdce punktami aktywnymi i plasterkami s umieszczane w Warstwie WWW dokumentu. Wicej informacji o plasterkach i obiektach WWW, zobacz Przegldanie i wywietlanie plasterkw i linii pomocniczych plasterkw na stronie 213. Wicej informacji o warstwach, zobacz Posugiwanie si warstwami na stronie 168.

  Aby importowa pliki PNG do warstwy dokumentu programu Fireworks:1 Wybierz w panelu Warstwy t warstw, do ktrej chcesz importowa plik.

  2 Wybierz Plik > Importuj, eby otworzy okno dialogowe Importuj.

  3 Odszukaj plik, ktry ma by importowany i kliknij Otwrz.

  4 Umie wskanik importowania na obszarze roboczym, tam gdzie chcesz umieci grny lewy rg obrazu.

  5 Importuj plik:

  Kliknij, eby importowa obraz w penym rozmiarze.

  Przecignij wskanik importowania, eby zmieni rozmiar obrazu podczas importowania.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  22

  Program Fireworks zachowuje proporcje obrazw.

  Importowanie z aparatw cyfrowych lub skanerwMona importowa obrazy z aparatw cyfrowych lub skanerw tylko, jeli s one zgodne z interfejsem TWAIN (Windows) lub maj wbudowany system OS X Image Capture (Macintosh). Obrazy importowane do programu Fireworks z aparatw cyfrowych i skanerw otwieraj si jako nowe dokumenty.

  Uwaga: Program Fireworks nie moe importowa z aparatw cyfrowych i skanerw, jeli nie s zainstalowane odpowiednie sterowniki, moduy i wtyczki. Informacje na temat instalacji, ustawie i opcji twojego aparatu lub skanera znajduj si w dokumentacji tych urzdze. Poszukaj tam informacji o module TWAIN i wtyczkach Photoshop Acquire.

  Na komputerach Macintosh program Fireworks automatycznie szuka wtyczek Photoshop Acquire w folderze Wtyczki, w obrbie katalogu aplikacji programu Fireworks. Jeli nie chcesz umieszcza tam wtyczek, musisz wskaza programowi Fireworks alternatywn lokalizacj.

  Uwaga: Dokadna lokalizacja folderu Wtyczki zaley od uywanego systemu operacyjnego. Wicej informacji znajduje si w czci Praca z plikami konfiguracyjnymi na stronie 375.

  eby nakierowa program Fireworks na wtyczki Photoshop Acquire:1 W programie Fireworks, wybierz Edycja > Preferencje.

  Uwaga: Na komputerach Macintosh OS X, wybierz Fireworks > Preferencje.

  2 Kliknij zakadk Foldery.

  3 Wybierz Wtyczki programu Photoshop

  4 Kliknij przycisk Przegldaj jeli okno dialogowe Wybierz folder wtyczek programu Photoshop (Windows) lub Wybierz folder (Macintosh) nie otworzy si automatycznie.

  5 Przejd do folderu zawierajcego wtyczki programu Photoshop.

  eby importowa obraz z aparatu cyfrowego (Windows):1 Podcz aparat do komputera.

  2 Jeli jeszcze tego nie zrobie, zainstaluj oprogramowanie aparatu cyfrowego.

  3 W programie Fireworks, wybierz Plik > Skanuj i nastpnie wybierz Pobierz urzdzenie Twain lub Zaznacz urzdzenie Twain.

  4 W oknie dialogowym Zaznacz rdo, wybierz rdo i nastpnie kliknij OK.

  5 W oknie dialogowym Zaznacz obrazy, wybierz obrazy, ktre chcesz importowa i nastpnie kliknij OK.

  Pojawi si interfejs uytkownika oprogramowania aparatu.

  6 Podaj za instrukcjami, eby ustawi w sposb podany opcje.

  Importowany obraz jest otwierany jako nowy dokument programu Fireworks.

  eby importowa obraz z aparatu cyfrowego (Macintosh):1 Podcz aparat do komputera.

  2 Jeli jeszcze tego nie zrobie, zainstaluj oprogramowanie aparatu cyfrowego.

  3 W programie Fireworks, wybierz Plik > Pozyskaj i nastpnie wybierz Pobierz z aparatu lub Zaznacz aparat.

  4 W oknie dialogowym Zaznacz aparat, wybierz aparat i nastpnie kliknij OK.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  23

  5 W oknie dialogowym Zaznacz obrazy, wybierz obrazy, ktre chcesz importowa i nastpnie kliknij OK.

  Uwaga: Okno dialogowe Zaznacz obrazy wywietla tylko typy plikw, ktre s obsugiwane przez program Fireworks.

  6 Podaj za instrukcjami, eby ustawi w sposb podany opcje.

  Importowany obraz jest otwierany jako nowy dokument programu Fireworks.

  eby importowa obraz ze skanera (Windows):1 Podcz skaner do komputera.

  2 Jeli jeszcze tego nie zrobie, zainstaluj oprogramowanie skanera.

  3 W programie Fireworks, wybierz Plik > Skanuj i nastpnie wybierz Pobierz urzdzenie Twain lub Zaznacz urzdzenie Twain.

  Uwaga: Dla wikszoci moduw TWAIN lub wtyczek Photoshop Acquire dodatkowe okna dialogowe zasugeruj ustawienie innych opcji.

  4 Podaj za instrukcjami, eby ustawi w sposb podany opcje.

  Importowany obraz jest otwierany jako nowy dokument programu Fireworks.

  eby importowa obraz ze skanera (Macintosh):1 Podcz skaner do komputera.

  2 Jeli jeszcze tego nie zrobie, zainstaluj oprogramowanie skanera.

  3 W programie Fireworks, wybierz Plik > Pozyskaj i nastpnie wybierz Pobierz urzdzenie Twain lub Zaznacz urzdzenie Twain.

  Uwaga: Dla wikszoci moduw T WAIN lub wtyczek Photoshop Acquire dodatkowe okna dialogowe zasugeruj ustawienie innych opcji.

  4 Podaj za instrukcjami, eby ustawi w sposb podany opcje.

  Importowany obraz jest otwierany jako nowy dokument programu Fireworks.

  Zapisywanie plikw programu FireworksTworzc nowy dokument lub otwierajc ju istniejcy plik programu Fireworks przybiera on nazw z rozszerzeniem .png. Pliki innych rodzajw, jak pliki PSD i HTML, take otwieraj si jako pliki PNG. Pozwala to korzysta z dokumentu programu Fireworks jak z pliku rdowego lub pliku roboczego.

  Jakkolwiek, wiele plikw nie zmienia oryginalnego rozszerzenia i ustawie optymalizacji, kiedy otwiera si ja w programie Fireworks. Wicej informacji znajduje si w czci Zapisywanie dokumentw w pozostaych formatach na stronie 24.

  Domylna lokalizacja, w ktrej program Fireworks zapisuje pliki, zaley od poniszych czynnikw, w wymienionej kolejnoci:

  Lokalizacja biecego pliku

  Lokalizacja biecego miejsca eksportu/zapisu, ktra jest definiowana za kadym razem, kiedy przeglda si foldery w oknie dialogowym wywoujc opcje Zapisz, Zapisz jako, Zapisz kopi i Eksportuj.

  Domylne miejsce, w ktrym s zapisywane nowe dokumenty lub obrazy w twoim systemie operacyjnym

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  24

  Zapisywanie plikw PNG programu FireworksTworzc nowy dokument lub otwierajc ju istniejcy plik programu Fireworks przybiera on nazw z rozszerzeniem .png. Plik wywietlony w oknie dokumentu programu Fireworks stanowi twj plik rdowy lub plik roboczy.

  Uywanie plikw PNG programu Fireworks jako rdowych ma nastpujce zalety:

  Plik rdowy PNG jest zawsze edytowalny. Moliwe jest cofnicie i zrobienie dodatkowych zmian, nawet po tym jak eksportujesz plik do uytkowania w sieci.

  Mona poci na plasterki zoone grafiki. Kawaki te bd plikami PNG, ktre mona eksportowa jako wiele plikw z rnymi formatami i ustawieniami optymalizacyjnymi.

  eby zapisa nowy dokument programu Fireworks:1 Wybierz Plik > Zapisz jako.

  Otworzy si okno dialogowe Zapisz jako.

  2 Przegldaj foldery, by okreli podan lokalizacj dla pliku i wpisz jego nazw.

  Nie musisz wpisywa rozszerzenia; Fireworks zrobi to za ciebie.

  3 Kliknij przycisk Zapisz.

  eby zapisa istniejcy dokument: Wybierz Plik > Zapisz.

  Zapisywanie pliku typu Fireworks CS3 PNG, ktry bdzie mona uywa ze starszymi wersjami programw Fireworks1 Wypierz polecenie Plik > Eksport.

  2 Przegldaj foldery okrelajc lokalizacj zapisu pliku.

  3 Jeli plik programu Fireworks CS3 ma wicej ni jedn stron, wybierz z wyskakujcego menu Eksportuj opcj Strony do Plikw.

  4 Wybierz Obrazy lub Fireworks PNG z wyskakujcego menu Eksportuj. Jeli wybierzesz Obrazy, to kada strona bdzie zapisana w domylnym formacie. Mona ustawi ten format uywajc Panelu optymalizuj.

  Wszystkie obiekty najwyszych warstw zostan zapisane w trakcie eksportowania, ale adne z elementw warstw niszych nie bd eksportowane.

  Zapisywanie dokumentw w pozostaych formatachKiedy klikniesz Plik > Otwrz, eby otworzy plik w formacie innym ni PNG, moesz nastpnie edytowa otwierany obraz korzystajc ze wszystkich opcji udostpnionych przez program Fireworks. Mona wybra opcj Zapisz jako, eby zapisa prac do pliku PNG, jak i wybra inny format zapisu. eby zapisa dokument w jego oryginalnym formacie, dla wikszoci plikw moliwe jest wybranie Zapisz.

  Uwaga: Jeli zapisujesz plik PNG jako bitmap, tak jak GIF lub JPEG, obiekty graficzne, ktre byy w uyciu przy tworzeniu pliku PNG nie bd dla zapisywanej bitmapy nigdy wicej dostpne (zobacz Informacje o grafikach wektorowych i bitmapowych na stronie 14). Jeli zajedzie potrzeba skorygowania obrazu, edytuj plik rdowy i eksportuj go ponownie.

  Mona zapisywa bezporednio do nastpujcych formatw: Fireworks PNG, GIF, animowany GIF, JPEG, BMP, WBMP, TIFF, SWF, AI, PSD oraz PICT (tylko dla komputerw Macintosh). Program Fireworks zapisuje 16-bitowe obrazy typu TIFF w 24-bitowej gbi kolorw.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  25

  Pliki innych rodzajw, jak pliki PSD i HTML, take otwieraj si jako pliki PNG. Pozwala to korzysta z dokumentu programu Fireworks jak z pliku rdowego. Jakiekolwiek formy edycji, ktre podejmujesz, stosuj si do pliku PNG, a nie do oryginalnego pliku.

  eby zapisa istniejcy plik typu GIF, JPEG, TIFF, BMP lub inny z wymienionych wyej:1 Wybierz Plik > Zapisz.

  2 Jeli dokonano modyfikacji na pliku oryginalnie nieedytowalnym, pojawi si powiadomienie w oknie dialogowym Zapisz. Modyfikacje nieedytowalne, to takie jak dodawanie nowych obiektw, masek, Aktywnych Filtrw, jak i regulowanie krycia, stosowanie trybw mieszania i zapisywanie zaznacze pikseli.

  Uwaga: Jeli nie wybierzesz opcji Zapisz jako kopi, to format dokumentu bdzie zmieniony do formatu, w ktrym go zapisujesz.

  eby eksportowa dokument do innego formatu:1 Zaznacz format pliku na panelu Optymalizuj.

  2 Wybierz Plik > Eksportuj, eby eksportowa dokument.

  Wicej informacji o eksportowaniu plikw, zobacz Optymalizacja i eksport na stronie 275.

  rodowisko pracy programu Fireworks Kiedy otwiera si w programie Fireworks dokument po raz pierwszy, program aktywuje swoje rodowisko pracy, w tym Panel narzdzi, Inspektor waciwoci, menu i inne panele. Panel narzdzi, na lewo na ekranie, zawiera nazwy kategorii dotyczce bitmap, wektorw i grup narzdzi stron WWW. Inspektor waciwoci wywietla si domylnie wzdu dolnej krawdzi dokumentu i od momentu uruchomienia wywietla jego waciwoci. Nastpnie wywietla waciwoci kadego podwietlanego narzdzia, bd tego, ktre jest na bieco w uyciu. Panele s pocztkowo zadokowane w grupy wzdu prawej strony ekranu. Okno dokumentu pojawia si w rodkowej czci programu.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  26

  Uywanie strony powitalnejKiedy wystartujesz program Fireworks nie otwierajc konkretnego dokumentu, w rodowisku pracy pojawi si Strona powitalna. Strona powitalna umoliwia szybki dostp do samouczkw programu Fireworks, ostatnio otwieranych plikw oraz strony Fireworks Exchange, z ktrej mona dodawa nowe moliwoci cechom programu Fireworks. Strony powitalnej uywa si tak jak strony WWW. Kliknij dowolny element strony, by go uy.

  eby wyczy pojawianie si Strony powitalnej:1 Uruchom program Fireworks nie otwierajc adnego dokumentu.

  Wywietli si Strona powitalna.

  2 Kliknij Nie pokazuj wicej.

  Uywanie Panelu narzdziPanel narzdzi jest zorganizowany w sze kategorii. Zaznacz, Bitmapa, Wektor, Sie, Kolory i Widok.

  Zmienianie opcji narzdziPo wybraniu dowolnego narzdzia Inspektor waciwoci pokazuje dla niego opcje. Niektre z opcji pozostaj wywietlone take podczas twojej pracy danym narzdziem. Dla innych narzdzi, takich jak podstawowe ksztaty, Piro, Narzdzie linia, Inspektor waciwoci pokazuje waciwoci zaznaczanych obiektw. Wicej informacji na temat Inspektora waciwoci, zobacz Uywanie Inspektora waciwoci na stronie 28.

  eby wywietli opcje narzdzi w Inspektorze waciwoci dla narzdzia, ktrego wanie uywasz: Wybierz Zaznacz > Odznacz, eby odznaczy wszystkie obiekty.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  27

  Wicej informacji na temat konkretnych opcji narzdzi - zobacz odpowiednie sekcje tej instrukcji mwice o pozostaych narzdziach Uywanie programu Fireworks Pomoc programu Fireworks.

  Wybieranie narzdzia w grupy narzdziTrjkcik w dolnym prawym rogu ikony narzdzia w Panelu narzdzi oznacza, e narzdzie to naley do wikszej grupy narzdzi. Na przykad, Prostokt jest czci grupy narzdzi podstawowych ksztatw, ktra take zawiera: Prostokt zaokrglony, Elips, Wielokty, jak i wszelakie narzdzia Auto ksztatu, ktre pojawiaj si pod kresk oddzielajc.

  eby wybra alternatywne narzdzie z grupy narzdzi:1 Kliknij ikon narzdzia i przytrzymaj przycisk myszy.

  Pojawi si wyskakujce menu z ikonami narzdzia, nazw narzdzia i klawiszami skrtu. Bieco wybrane narzdzie ma znacznik na lewo od swej nazwy.

  2 Przecignij wskanik, eby podwietli narzdzie, ktre chcesz i pu przycisk myszy.

  Narzdzie to pojawi si w Panelu narzdzi a opcje jego pojawi si w Inspektorze waciwoci.

  Uywanie Inspektora waciwociInspektor waciwoci jest panelem kontekstowym, ktry wywietla biece waciwoci wybranego wanie elementu, narzdzia, czy dokumentu. Inspektor waciwoci domylnie wywietla si na dole, pod przestrzeni robocz.

  Inspektor waciwoci moe by otwarty na poow wysokoci wywietlajc dwa rzdy waciwoci, lub na ca wysoko - wywietlajc cztery rzdy. Mona te cakowicie zwin Inspektora waciwoci podczas, gdy zostawia si go na powierzchni roboczej.

  Uwaga: Wikszo procedur w Uywanie programu Fireworks zakadajc, e Inspektor waciwoci jest wywietlony w caej wysokoci.

  eby oddokowa Inspektora waciwoci: Przecignij uchwyt z grnego lewego rogu do innej czci przestrzeni roboczej.

  eby zadokowa Inspektora waciwoci na dole przestrzeni roboczej (tylko system Windows): Przecignij boczny pasek na Inspektorze waciwoci do dolnej czci ekranu.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  28

  Aby powikszy w poowie rozwinity panel Inspektor waciwoci do penego rozwinicia, odkrywajc dodatkowe opcje, wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij strzak rozszerzania w dolnym prawym rogu Inspektora waciwoci.

  Kliknij ikon na grze z prawej strony w Inspektorze waciwoci i wybierz Pena wysoko z Menu opcji Inspektora waciwoci.

  Uwaga: W systemie Windows Menu opcji jest dostpne tylko, kiedy Inspektor waciwoci jest zadokowany.

  Aby zredukowa Inspektora waciwoci do poowy wysokoci, wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij strzak rozszerzania w dolnym prawym rogu Inspektora waciwoci.

  Wybierz Poowa wysokoci z Menu opcji Inspektora waciwoci.

  Uwaga: W systemie Windows Menu opcji jest dostpne tylko, kiedy Inspektor waciwoci jest zadokowany.

  Aby zwin Inspektora waciwoci, kiedy jest zadokowany, wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij strzak rozszerzania lub nazw Inspektora waciwoci.

  Wybierz Zwi grup paneli z Menu opcji zadokowanego Inspektora waciwoci.

  Wicej informacji na temat opcji Inspektora waciwoci, zobacz odpowiednie sekcje w tej publikacji Uywajc program Fireworks lub Pomoc programu Fireworks.

  Uywanie paneliPanele to ruchome sterowniki pomagajce edytowa rne aspekty wybranych obiektw lub elementw w dokumencie. Panele pozwalaj pracowa z klatkami, warstwami, symbolami, polami kolorw i innymi. Kady panel mona przeciga, wic moesz dowolnie grupowa i aranowa zestawienia paneli.

  Niektre z paneli mog by pogrupowane domylnie, inne natomiast - nie. Ponisze panele mog zawiera inne panele.

  Zasoby

  Kolory

  Strona, Warstwy, Klatki i Historia

  Optymalizuj i Wyrwnaj

  Wikszo paneli nie jest zwyczajowo grupowane z innymi panelami, cho moesz je pogrupowa razem, jeli chcesz. Kiedy grupujesz panele, wszystkie nazwy grup paneli pojawiaj si na pasku tytuu stworzonego panelu. Jakkolwiek moliwe jest nadanie panelowi dowolnej nazwy.

  Panel optymalizuj pozwala kierowa ustawieniami dotyczcymi rozmiaru pliku i typu pliku oraz pracowa z palet kolorw pliku lub plasterka, ktry ma by eksportowany.

  Panel Warstwy organizuje budow dokumentu i zawiera opcje do tworzenia, kasowania i dziaania na warstwach.

  Panel biblioteki oglnej wywietla zawarto folderu Biblioteka oglna, ktry zawiera symbole.

  Panel strony wywietla strony biecego pliku i zawiera opcje do dziaania na stronach.

 • ADOBE FIREWORKS CS3Podrcznik uytkownika

  29

  Panel klatek wywietla klatki biecego pliku i zawiera opcje do tworzenia animacji.

  Panel historii tworzy list ostatnio uywanych komend, co uatwia ich cofanie lub przywracanie. Dodatkowo moliwe jest wybranie wielu akcji i nastpnie zapisanie i uycie ich ponownie jako komend. Wicej informacji znajduje si w czci Uywanie panelu Historia do cofania i powtarzania wielu zada na stronie 42.

  Panel auto ksztatu zawiera Auto ksztaty, ktre nie s wywietlone w Panelu narzdzi.

  Panel stylw pozwala przechowywa i ponownie uywa informacji o obiektach lub wybiera kolekcj stylw.

  Panel biblioteki zawiera symbole grafik, przyciskw i animacji. Mona atwo przeciga obiekty tych symboli z Panelu biblioteki do biecego dokumentu. Mona dokona oglnych zmian wszystkich obiektw modyfikujc tylko symbol. Wicej informacji znajduje si w czc