Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość...

6

Transcript of Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość...

Page 1: Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość Author: ... 11_Wisp 12_Wisp 13_Wisp 14_Wisp 15_Wisp 16_Wisp Adam Mickiewicz Twórczość
Page 2: Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość Author: ... 11_Wisp 12_Wisp 13_Wisp 14_Wisp 15_Wisp 16_Wisp Adam Mickiewicz Twórczość

Mickiewicz pozostawił ogromną i zróżnicowaną spuściznę literacką, obejmującą lirykę, poematy epickie, dramaty, publicystykę, w tym wiele fragmentów i utworów niedokończonych. Po wczesnych próbach, utrzymanych w konwencji klasycystycznej, opublikował w 1822 "Poezje" t. I, które uznaje się za początek polskiego romantyzmu.

Page 3: Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość Author: ... 11_Wisp 12_Wisp 13_Wisp 14_Wisp 15_Wisp 16_Wisp Adam Mickiewicz Twórczość

W 1829, w wyniku podróży po Rosji, Mickiewicz opublikował  "Sonety", które w wyrafinowanej klasycystycznej formie opisywały mistyczne poczucie jedności z przyrodą, przeżycie jej jako sacrum.

Page 4: Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość Author: ... 11_Wisp 12_Wisp 13_Wisp 14_Wisp 15_Wisp 16_Wisp Adam Mickiewicz Twórczość

W Dreźnie (1832) powstały "Dziady cz. III". Wraz z wcześniejszą cz. II i IV tworzą całość, charakterystyczną dla dramatu romantycznego: fragmentaryczną, luźno skomponowaną, niejednolitą stylistycznie. Cz. II i IV nawiązują do pogańskiego obrzędu wywoływania duchów zmarłych. Przedstawiają ludową wiarę w jedność świata widzialnego i niewidzialnego i możliwość wzajemnej ingerencji oraz aprobatę dla prostego, intuicyjnego kodeksu moralnego.

Page 5: Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość Author: ... 11_Wisp 12_Wisp 13_Wisp 14_Wisp 15_Wisp 16_Wisp Adam Mickiewicz Twórczość

W Paryżu Mickiewicz napisał i opublikował (1834) bodaj najważniejsze swoje dzieło: "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 we dwunastu księgach wierszem". Wykorzystując m.in. tradycje powieści historycznej, powieści poetyckiej, eposu, poematu opisowego, stworzył "poemat narodowy, jedyny w swoim rodzaju, nie mający odpowiednika w literaturze. Posługując się różnorodnymi konwencjami, używając liryzmu, patosu, ironii, realizmu, odtworzył świat szlachty litewskiej w przededniu nadejścia armii napoleońskiej. Jednym z głównych bohaterów poematu jest otoczony tajemnicą ksiądz Robak, emisariusz napoleoński. Zakończenie poematu przepojone jest radością i nadzieją, której - jak autor już wiedział - historia nie potwierdziła. Dzieło miało służyć "pokrzepieniu serc" w oczekiwaniu na lepszą przyszłość.

Page 6: Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość Author: ... 11_Wisp 12_Wisp 13_Wisp 14_Wisp 15_Wisp 16_Wisp Adam Mickiewicz Twórczość

Dziękuję za uwagę!

Przygotował: Tomasz Białek