A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

of 12 /12
Fenntartható dm MÁRKÁK

Transcript of A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

Page 1: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

Fenntarthatódm MÁRKÁK

Page 2: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

MI KÖZE A NATÚR-KOZMETIKUMOKNAK A PLANKTONOKHOZ?

Nagyon is sok! Aki natúr-kozmetikumot használ, nem juttat mikroplasztikot a környezetbe. Már most hatszor több műanyag úszik a tengerekben, mint ahány plankton.

KEZDDKICSIBEN!

Page 3: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

KEDVES OLVASÓ!

Mindannyian felelősek vagyunk a holnapért, számunkra ezért a fenntarthatóság nem üzleti cél, hanem magától értetődő magatartásforma, s egyre inkább a vállalati kultúránk része.

Fontos számunkra, hogy vásárlóink tudatos döntéseket hozzanak, s jobban meg tudják ítélni tetteik hatását a jövő és a jelen generációinak életére. Emiatt kínálunk vásárlóinknak fenntartható termékeket, hogy a segítsük a tudatos választást, a környezetbarát lépések megtételét.

Tisztában vagyunk vele, hogy nem vagyunk tökéletesek, de folyamatosan keressük a lehetőségeket, a legjobb megoldásokat. A termékfejlesztőkkel és a beszállítókkal naponta azon dolgozunk, hogy megtaláljuk az utat ahhoz, hogy kínálatunk fenntartható lehessen.

S miről is szól számunkra a fenntarthatóság? Természetes alapanyagokról, hiteles minősítésekről, védjegyekről, a rendelkezésre álló erőforrások megóvásáról, csomagolásokról, amelyek nagy százalékban tartalmaznak újra felhasznált alap-anyagokat. Jelenti a logisztikai folyamatok átgondolását, a hulladékok megfelelő kezelését. Szemléletmódot és gyakorlati megvalósítást. Kisebb és nagyobb lépéseket.

2019 őszén indítottuk el Kezdd kicsiben! edukációs programunkat, amely során a tudatos fogyasztásra hívjuk fel a fi gyelmet, azokra a pozitív gyakorlatokra, amelyekkel a hétköznapjainkat fenntarthatóbbá tehetjük. Mi is, vásárlóink is – közösen.

Fenntarthatódm MÁRKÁK

3

Page 4: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

Lehetséges a természet és az ember szempontjainak fi gyelembevételével kereskedni? Hiszünk benne, hogy igen. A dm márkás termékek fejlesztésénél a fenntarthatóság

kiemelt szempont, a természet és az erőforrások megóvása, az ökológiai és szociális fenntarthatóság kéz a kézben járnak. A gyakorlatban ez azt jelenti például, hogy

a papír és karton termékeknél arra törekszünk, hogy nagy arányban tartalmazzanak újra felhasznált alapanyagokat. Ha mégis friss papírt kell használnunk, akkor pedig

fenntartható erdőgazdálkodásból származó, FSC minősítésűt alkalmazunk.

Zöld idők járnak

2009: Az alverde NATURKOSMETIK

saját márkánkat Németországban

beválasztották a három leginkább fenntartható

termék közé.

2009: Saját márkás termékeinken

megjelent a zöld lóhere szimbólum,

amelyben a termékek fenntarthatósági

jellemzőiről tájékozódhatnak

a vásárlók.

2009: Bizonyos fenntartható termékek

eladása után – mint például a Soft&Sicher újrahasznosított papírzsebkendő, az ebelin pamut vattakorongok és a Jessa nature betétek – a dm a WWF-et támogatja.

4

Page 5: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

A dm létrehozott egy védjegyet, amely arról tájékoztatja a vásárlókat, hogy a termék receptúrája nem tartalmaz mikroműanyagokat és vízben oldódó

szintetikus polimereket. Azokon a termékeken, amelyek ezeket

az összetevőket már nem tartalmazzák, hamarosan megjelenik ez a logó.

2019: Az alverde NATURKOSMETIK márka negyedik alkalommal,

a dmBio második alkalommal nyerte el a német Green Brands

minősítést.

2016: A dmBio márka és a Naturland közösen dolgoznak azért, hogy a környezetbarát szempontok és a társadalmi aspektusok egyaránt

érvényesülhessenek az élelmiszerek termesztése során. Körülbelül

60 dmBio termék hordozza az ökoszövetség védjegyét.

2016: A Denkmit nature termékek a mosószerek között először

nyerik el a „Kék Angyal” (Blauer Engel) minősítést

Pillantás a jövőbe…

2018:Közel 50 dmBio terméken található meg a Demeter védjegy. Noha a természetes alapanyagokat már a kezdetektől kezdve

előnyben részesítette a dm ezekben a termékekben, a logó segítségével

ezt a vásárlók is könnyen felismerhetik. A Demeter együttműködés

révén segítjük a fenntartható biogazdálkodások működését.

ÖKO

-Kon

trol

lste

lle: D

E-Ö

KO-0

072018: A dm a Rezyklat Fórum tagjaként más vállalati partnerekkel együttműködve

dolgozik a körkörös gazdaság fejlesztéséért, az újra felhasználható

anyagok használatának előmozdításáért.

5

Page 6: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

FENNTARTHATÓSÁG A DM MÁRKÁS TERMÉKEKNÉL

2008-ban kerültek górcső alá a dm márkás termékek cso-magolásai. Ez egy piacokon átívelő kezdeményezés a szi-nergiák kihasználásával. Rendszeresen megkérdőjelezzük a csomagolások relevanciáját és továbbfejlesztjük őket, ha szükséges.

A FEJLESZTÉSEK IRÁNYAI

A fenntarthatóság témájában az alverde NATURKOSMETIK termékcsaládot egyfajta pilot-projektnek is nevezhetjük, de más dm márkáknak sem kell szégyenkezniük. A fejlesz-téseknél fontos volt számunkra, hogy miközben a termék összetevői természetes alapanyagokból állnak, a csoma-golásokkal is óvjuk az erőforrásokat. Emiatt a fl akonok és tubusok nagy arányban tartalmaznak újrafelhasznált alap-anyagokat.

HATÁROK A TERMÉKFEJLESZTÉSBEN

A termékek csomagolásának az egyik legfontosabb fela-data, hogy megvédje a terméket a különféle hatásoktól. Sajnos nem áll rendelkezésre elegendő, jó minőségű újra-hasznosított alapanyag. Ennek okai a szelektív gyűjtés és szortírozás minőségében is keresendők.A termékeket el kell juttatni a dm piacaira, további lehető-ségek rejlenek abban, hogy a szállítás és csomagolás te-rén hogyan tudunk spórolni az erőforrásokkal. Minden dm márka mögött áll egy csapat, amelynek tagjai minden nap új termékek fejlesztésén dolgoznak, s a fenntarthatósági szempontok mércéjével is mérik őket.

Minden sikeres dm márka mögött egy profi csapat áll, amelynek tagjai minden nap új termékek fejlesztésén, a szortiment optimális kialakításán

és a fenntarthatósági szempontok érvényesülésén munkálkodnak.

A kevesebb néha több

FŐLEG, HA A CSOMAGOLÁSOKRÓL VAN SZÓ

A csomagolásoknál elsődleges szempont, hogy megvédje a terméket a sérülésektől. Ezzel

párhuzamosan a dm azon is dolgozik, hogy amennyire csak lehetséges, a fenntarthatósági szempontok is

érvényesüljenek. A legfrissebb fejlesztésünk: a fóliába burkolt Balea tusfürdőket perforációval láttuk el,

így megkönnyítjük, hogy hulladékként a csomagolás minden alkotórésze megfelelően kezelhető legyen.

6

Page 7: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

a Jessa éjszakai betétek szállítási egységeit

optimalizáltuk.

A SZORTIMENT MÁS

TAGJAINÁL IS SPÓROLUNK

A CSOMAGOLÓANYAGOKKAL,

ÍGY ÉRTÉKES ERŐFORRÁSOKAT

SIKERÜL MEGÓVNI.

Biztosan mindenki gondolkodott már azon, hogy honnan hova kell eljutnia a termékeknek, s hogy útközben miként lehetne spórolni.

Ebben a területben is nagy potenciál rejlik.

Optimalizáljuka szállítást

ÍGY LEHET SPÓROLNI A LOGISZTIKÁN

A csomagolási egységeket 8-ról 12-re növeltük. Ez

a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak költségeket

sikerült optimalizálni, de kevesebb kartont és csomagolóanyagot kell

felhasználnunk palettánként.

tudunk ez által megspórolni évente (ez az összes Jessa

termékhez felhasznált karton 40 százalékát jelenti).

TONNA KARTONPAPÍRT

KÖRÜLBELÜL 10

2019 ÁPRILIS ÓTA

7

Page 8: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

Élővizeink műanyag szennyezettsége hatalmas probléma, a dm férfi aknak szóló márkája célul tűzte ki, hogy erre a problémára hívja fel a fi gyelmet, mi-közben a vásárlókkal együttműködve hozzájárul a műanyagszennyezés csök-kentéséhez.

A SEINZ. minden eladott termék után anyagilag támogatja a Plastik Bank szervezetet. A szervezet célja az óceán műanyagszennyezésének megállítása, és új lehetőségek nyújtása a szegény-ségben élők számára. A Plastic Bankot azzal a céllal alapították, hogy az ösz-szegyűjtött hulladékot hasznosítsák, mi-közben javítják a hulladékgazdálkodási infrastruktúrával nem rendelkező orszá-gokban élő emberek életszínvonalát.

S hogy ez miként néz ki a gyakorlatban? Az emberek összegyűjtik a műanyag hulladékokat a partokon, majd újrahasz-nosító állomásokra viszik. Ott pénzt, ételt, utalványokat és ingyenes inter-net-hozzáférést kapnak cserébe. A hul-ladékot ezután aprítják, elszállítják és alapanyagként használják fel.

A dm a vásárlókkal közösen nem csak a környezet védelmét támogatja, de se-gíti a programban résztvevők életszín-vonalának növelését is.

A tusfürdők és samponok fl akonjai 94 százalékban újrahasznosított alapanyagokból készülnek.

A kartondobozok 100 százalékban újrahasznosított anyagot tartalmaznak.

SEINZ.

KÖZÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÖKOLÓGIAI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT

A hulladékot a partokon begyűjtik, majd újrahasznosító

állomásokon adják le.

Támogatás a

* Plastic Bank (www.plasticbank.com)

szervezetnekP lastic Bank

8

Page 9: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

A műanyagokat kitűnő mechanikai és kémiai tulajdonságaik miatt egyre nagyobb mértékben alkalmazzuk az élet minden területén. Napjainkban a mikroműanyagok előfordulásának kérdése a tudományos érdeklődés kö-zéppontjában áll, s egyre több embert foglalkoztat. Nincs általános defi níciónk a mikroműanyagokra, a dm a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal meghatározását használja. A szervezet a mikroplasztikot szilárd, vízben oldha-tatlan anyagként írja le.

Általánosan az öt milliméternél ki-sebb műanyagdarabokat nevezik mik-roműanyagoknak. Fontos különbsé-get tenni a szilárd, vízben oldhatatlan műanyag mikrorészecskék és a vízben oldódó szintetikus polimerek között,

mivel az anyagcsoportoknak különböző fi zikai tulajdonságai vannak.

A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal szerint a vízben nem oldódó mikroré-szecskék szilárd, vízben oldhatatlan műanyag részecskék (öt milliméter vagy annál kisebb), amelyek átjuthatnak a szennyvíztisztító telepeken, és így el-juthatnak a tengerbe. A dm-nél 2014 óta minden dm márkás testápolási és fogápolási termék receptúráját meg-változtattuk, és megújuló anyagokkal helyettesítettük azokat az összetevőket, amelyek a termékek használata során az élővizekbe juthatnának vissza.

A jelenlegi kutatások szerint a vízben oldódó szintetikus polimerek nem ki-mutathatóak a vizekben. Ezeket többek

között stabilizátorként vagy sűrítőként használják a termékekben, és alap-vetően azért alkalmazzák őket, mert hozzájárulnak a termékek magas mi-nőségéhez. A dm-nél partnereinkkel együttműködve azon dolgozunk, hogy ezeket az anyagokat is helyettesíteni tudjuk – természetesen a minőségből nem engedve.

Több mint 80 Balea termék (test- arc és hajápolás területen) már mentes a szintetikus polimerektől, de egyes ter-mékeknél ez az átállás a termékek spe-ciális tulajdonságai miatt egyelőre nem lehetségesek.

Az alverde natúrkozmetikumok mik-roműanyag mentesek és nem tartal-maznak szintetikus polimereket.

ELSŐDLEGESmikro-

műanyagok

MÁSODLAGOS mikro-

műanyagok

A legnagyobb szennyezést a másodlagos mikroműanyagok jelentik az élővizekre.

PELLET210 000 tonna

MŰANYAG ÜVEGEK ismeretlen mennyiség

SZINTETIKUS ROSTOK

80-400 tonna

GUMIABRONCS KOPÁSA

111 000 tonna

A műanyaghulladék aprózódásával keletkezik

Hámlasztó szemcse 500 tonna

TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK

Eleve kisméretűre tervezett és gyártott

anyagok

ENNYI MIKROMŰANYAG

KERÜL AZ ÓCEÁNOKBA

Szöv

etsé

gi K

örny

ezet

véde

lmi H

ivat

al (

2015

) N

émet

orsz

ágra

von

atko

zó a

dato

k to

nna/

év

MI A HELYZET A MIKROPLASZTIKKAL?

9

Page 10: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

Hiszünk benne, hogy minden egyéni választással hatással lehetünk a környezetünkre. Vásárlóink eldönthetik, hogy milyen mértékben

szeretnének részt venni abban, hogy fenntartható világot formáljunk. Termékválasztékunkkal szeretnénk segíteni őket a fenntartható alternatívák megtalálásában. Néha egy terméken elsőre nem

látszik, hogy mi miatt jelent környezetbarát megoldást, de egy kicsit közelebbről megnézve őket, felfedezhetjük előnyös tulajdonságaikat.

zünk benne hogy minden egyéni választással hatá

A dm MÁRKÁS TERMÉKEKNÉL

Hi á l l h tü kü k b h ii d éé i ááll átá l h tá

AA dmdm MÁRKÁS TERMÉKEKNÉLMÁRKÁS TERMÉKEKNÉL

Sokoldalú

fenntarthatóság

alverde tusfürdő bio menta & bio bergamottbibioo mementnta a & bio bergamott

A biogazdálkodásból származó bergamottvíz és limekivonat fi noman megtisztítja a bőrt. Növényi glicerinnel és a búzalapú hidratálóval kombinálva támogatja a bőr nedvesség-egyensúlyát. A tengeri só stimulálja és vitalizálja a bőrt. A fl akon 100% -ban újrahasznosított anyagból készült és újrahasznosítható.

Denkmit nature mosogatógép tabletta

A Denkmit nature mosogatógép-tabletták ragyogó tisztaságról gondoskodnak, miközben súrolást nem igényelve, mégis kíméletesen távolítják el a makacs szennyeződéseket. Tartósítószer- és színezék- és parfümmentes.

A termék Kék Angyal (Blauer Engel) logóval ellátott. A termék megvásárlásával, valamint az adagolási útmutató fi gyelembe vételével vásárlóink hozzájárulnak a víz-szennyezés, a hulladéktermelés és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

alverde cellulóz szájkontúrceruzaszszszájájájkokontúrceruza

A szájkontúrceruza könnyen és precízen használható.

A természetes alapanyagok mellett a termék csomagolása

is természetes. A termék csomagolásában felhasznált cellulóz 85%-ban megújuló

forrásokból származik. A termék 11 különböző

színben kapható.

Page 11: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

ebelin nature bio fültisztító

Az ebelin fültisztító ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó bio pamutból készült, higiénikusan és gyengéden tisztítja a füleket. A pamut 100%-ban ellenőrzött biogazdálkodásból származik, környezetbarát előállítás jellemzi (kevesebb víz felhasználásával), klórmentesen fehérített. A termék biológiailag lebomló és komposztálható, a csomagolás: 95%-ban újrahasznosított karton.

ÖKO

-Kon

trol

lste

lle: D

E-Ö

KO-0

01

dmBio spirelli tönköly tésztadmdmdmBiBiBiooo spspspiririrelellili ttönönkökölyyy tészta

Az enyhén diós ízű, vegán dmBio tönköly spirelli tészta tradicionális recept alapján,

ökológiai gazdálkodásból származó, természetes tönkölybúzából készült. A vegán

tönköly spirelli ideális felfújtak és saláták alapanyagaként. A terméken megtalálható

a Naturland védjegy. Aromaanyag-, színezőanyag- és tartósítószer-mentes.

A bükkfából, vegyes sörtékkel készült ebelin párnás hajkefe fényessé és ápolttá teszi

a hajat. Vaddisznó- és műanyag szálú sörtékkel kíméletesen fésüli a hajat, miközben ápolt, selymes és fényes kinézetet biztosít neki.

Valamennyi hajtípusra, félhosszú vagy hosszú hajhoz alkalmas. FSC minősítésű, felelős

erőgazdálkodásból származó fából készült termék. A csomagolás 90%-ban újrahasznosítótt

kartonpapírból készült (újrahasznosítható).

kfáábóbóbólll, vvvegegegyeyess ösösö ttrtékékékkkkelll kékékészült eb

ebelin nature hajkefebelin nature hajebelin nature haj

A Soft&Sicher praktikus Recycling Box-ban kapható, orrhoz kíméletes papír zsebkendő újrahasznosított rostszálai gondoskodnak a puhaságról és rendkívül erősek. A zsebkendők gyors segítséget nyújtanak nátha és eldugult orr esetén, a kiszerelésnek köszönhetően könnyű egyesével kivenni a dobozból. Latex-, parfüm- és színezőanyag-mentes. 100%-ban újrahasznosított kartoncsomagolás, a termék újrahasznosított rostszálakkal készült.Blauer Engel (kék angyal) logóval ellátott termék. A Kék Angyal logó a környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat jelöli.

AAA SSSoSoSofftftftft&S&S&Sicicicheheherrr prprprakakaktititikkukus RRecycl

Soft&Sicher recycling papírzsebkendő box

Page 12: A202.19 LOHAS Kiadvany 210x280mm

SAJTÓKAPCSOLAT

Kanyó Rolandmarketing és PR menedzser

[email protected]