5 Popularnych komend stosowanych w Wierszu Poleceń

download 5 Popularnych komend stosowanych w Wierszu Poleceń

of 10

Embed Size (px)

description

Lista możliwych, wykonywalnych poleceń w systemach Windows wynosi ogólnie 280. Imponujący wynik, skłaniający do przemyśleń. Warto zapoznać się z tymi najpopularniejszymi komendami, które mogą wpłynąć na szybkość poruszania się w środowisku systemowym. Dodatkowo mogą umożliwić dostęp do wielu ciekawych danych wewnątrz systemu. Wykorzystaj potencjał drzemiący w tzw. interpreterze poleceń – cmd.exe. Interfejs zastosowany w wierszu poleceń, często odstrasza przeciętnych użytkowników, ze względu na swoją tajemniczą czarno-białą postacią. Najwyższy czas uświadomić takie osoby, że czarny ekran z migającym kursorem wcale nie jest taki straszny.

Transcript of 5 Popularnych komend stosowanych w Wierszu Poleceń

  • 1. wirt ualny-wo jo wnik.pl http://wirtualny-wo jo wnik.pl/wiersz-po lecen/ 5 Popularnych komend stosowanych w Wierszu Polece przez Lista moliwych, wykonywalnych polece w systemach Windows wynosi oglnie 280. Imponujcy wynik, skaniajcy do przemyle. Warto zapozna si z tymi najpopularniejszymi komendami, ktre mog wpyn na szybko poruszania si w rodowisku systemowym. Dodatkowo mog umoliwi dostp do wielu ciekawych danych wewntrz systemu. Wykorzystaj potencja drzemicy w tzw. interpreterze polece cmd.exe. Interf ejs zastosowany w wierszu polece, czsto odstrasza przecitnych uytkownikw, ze wzgldu na swoj tajemnicz czarnobia postaci. Najwyszy czas uwiadomi takie osoby, e czarny ekran z migajcym kursorem wcale nie jest taki straszny. Cre ate d b y David Cas tillo Do minic i Jak uruchomi wiersz polece? Kilka prostych metod Z anim zaczniesz czyta t obszern, lektur poznaj kilka prostych metod na to, jak uruchomi wiersz polece. Cre ate d b yBild Sp rac he und Co .d e
  • 2. Jeli chcesz rwnie szybko otworzy interpreter polece, nacinij menu Start i wystukaj na swojej klawiaturze Wiersz polecenia Trzecim sposobem na uruchomienie wiersz polece jest f older znajdujcy si w Menu start. Nacinij przycisk Start , otwrz list programw, przejd do f olderu Akcesoria. Z najdziesz tam upragniony Wiersz polece. Funkcja Ochrony zasobw Wiersz Polece
  • 3. Twj system uleg awarii? Sektory zasobw systemowych zostay uszkodzone? Twj Windows nie dziaa zgodnie z oczekiwaniami? Przeprowad weryf ikacje integralnoci plikw systemowych wewntrz Twojego Windowsa. Uszkodzone, zmodyf ikowane pliki systemowe zostan zastpione, nowymi oryginalnymi kopami. Bardzo przydatna komenda do usuwania zoliwego oprogramowania, ktre podmienia pliki systemowe w celu przejcia kontroli nad aplikacjami lub caym systemem. Rozpocznij skanowanie systemu za pomoc tej komendy : Sfc/scannow
  • 4. Proces weryf ikacji oraz skanowania plikw systemowych trwa ponad kilkanacie minut, wykonaj go wycznie, wtedy, kiedy wiesz, e nie bdziesz musia wsta od komputera. Wspominam o tym dlatego, i na stronie f irmowej Microsof tu jasno zostao napisane, e skanowanie nie moe zosta przerwane i cay proces automatycznie zakoczy si w momencie uzyskania wyniku 100%towej weryf ikacji. Konf iguracja interf ejsw sieciowych Przesta sprawdza adres swojego ip po przez strony internetowe lub panel sterowania. Szkoda na to czasu, istnieje bowiem o wiele szybszy, prostszy sposb. Jedyna komenda, ktr musisz zna to : ipcong Popularna komenda ipconf ig wykorzystywana jest w celu sprawdzenia aktualnego, posiadanego adresu ip. Dodatkowo istnieje moliwo pozyskania nowego adresu ip, jeli korzystasz z serwera DHCP. Wpisujc powyej podan komend system Windows przedstawi list wszystkich aktualnych pocze sieciowych oraz lokalnych. Poznaj dodatkowe moliwoci konf iguracji interf ejsw sieciowych :
  • 5. ipcong Przedstawia inf ormacj o interf ejsach, wstpna konf iguracja IP systemu Windows ipcong / all Dodatkowy zestaw inf ormacji na temat interf ejsw sieciowych. Chcesz pozna Nazwa hosta? Typ wza? Suf iks podstawowej domeny DNS? ipcong /renew Odnawia wszelkie istniejce dzierawy adresu z DHCP ipcong /release Z walnia wszelkie istniejce dzierawy adresu z DHCP ipcong /? Typowy komunikat pomocy ipcong /ushdns Bardzo przydatna komenda bowiem, czyci buf or programu rozpoznajcego wszelkie nazwy DNS. Szczeglnie, jeli rcznie przypisae nowe serwery DNS i chcesz zobaczy natychmiast reakcj poczenia, skorzystaj z tej komendy. Czsto bowiem, system nawet po rcznej zmianie serwerw DNS korzysta z zapamitanych wczeniej adresw. Rozwizaniem tego problemu jest oprnienie pamici podrcznej, ktre mona wykona za pomoc tej komendy : ipcong / ushdns Polecenia zamykania syst emu Windows Wiersz Polece
  • 6. W dzisiejszych czasach, polecenie szczeglnie przydatne oraz popularne wrd uytkownikw korzystajcych z najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 8. Istnieje moliwo utworzenia skrtu dla polecenia zamykania systemu, istniej rwnie ciekawe, dodatkowe parametry dla tej f unkcji, ktre mona wykorzysta na wiele sposobw. Komenda, ktra zostaa opisana powyej to : Cre ate d b y Rawic h shut down /s /t 0 Zamykanie syst emu shut down /r /t 0 Uruchomianie ponownie syst emu Ustal skrt do zamykania systemu Windows Jeli chcesz skorzysta z tej moliwoci, nacinij prawym przyciskiem myszy, aby uruchomi menu kontekstowe z ktrego wybierz opcj Nowy -> Skrt.
  • 7. Skorzystaj z kreatora tworzcego skrty w systemie. Wpisz w miejscu lokalizacji elementu, poprawnie komend : shut down /s /t 0 Nazwij swj nowo powstay skrt systemowy, polecam dobra tak nazw, aby pamita o tym, do czego suy ten skrt. Chyba nie masz ochoty straci niezapisanych danych, przez jedno ze kliknicie? St at yst yczne badanie pingu
  • 8. Standardowe narzdzie do identyf ikacji problemw zwizanych z poczeniem internetowym. Polecenie zdecydowanie bardziej znane wrd graczy, ze wzgldu na jego przydatno oraz penic f unkcje. Warto pingu okrela szybko z jak przepywa danie pakietw danych pomidzy dwoma komputerami. Im warto jest nisza, tym szybciej otrzymujemy pakiety danych. Z azwyczaj prost komend : Ping onet .pl t Mona sprawdzi jaki obecny ping posiadamy i czy jego warto jest dostatecznie dobra. W moim wypadku redni czas pingu, wynosi = 22ms, co jest wedug mnie przyzwoitym wynikiem. Akt ualnie uruchomione zadania Jedna z moich ulubionych komend, ktrymi posuguje si w celu usunicia szkodliwego oprogramowania, jeli zawiody mnie ju wszystkie zaktualizowane programy antywirusowe. Dokadnie, nastpna komenda, ktr mam zamiar opisa wywietla aktualnie uruchomione procesy/zadania w systemie Windows. Otwrz wiersz polece, wpisz : Tasklist
  • 9. Nastpnie za pomoc tej komendy : Taskkill /im searchindexer.exe /f Nazwa searchindexer.exe to nazwa procesu/zadania/obrazu, ktre przedstawia lista. Wykonuje polecenie wymuszenia zakoczenia procesu o identyf ikatorze PID 2348. Pozostao mi teraz wyszuka piku odpowiadajcego za uruchomienie tego procesu i skuteczne jego zlikwidowanie. Bardzo prawdopodobne, e znalazem wirusa typu malware na swoim komputerze, podczas tworzenia tego poradnika. Jak wida wiersz polece jest niedoceniany wrd wielu uytkownikw. Czsto jest to wspaniaa, atwa metoda do skutecznej weryf ikacji problemw w systemie. Przeprowadzenia zwykej konserwacji czy zebrania istotnych danych. Wiersz polece to wietna, darmowa alternatywa dla wielu programw. Czy znae wszystkie przedstawione tutaj komendy? Podziel si swoimi w komentarzach. Masz inne propozycje komend dla Wiersz polece? Przedstaw swoje odczucia! UA:D [1.9.22_1171] Ocena Rating: 5.0/5 (3 votes cast) UA:D [1.9.22_1171] Rating: 0 (f rom 2 votes)
  • 10. 5 Popularnych komend stosowanych w Wierszu Polece, 5.0 out of 5 based on 3 ratings