5 Najlepszych Listow Handlowych

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  187
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 5 Najlepszych Listow Handlowych

 • 1. Copyright for Polish edition by Aleksander Buczny & ZloteMysli.pl Data: 31.05.2008Darmowa publikacja, dostarczona przezSukces.webnode.com Tytu: 5 najlepszych listw handlowych Autor: Aleksander Buczny Korekta: Anna Popis-Witkowska Skad: Teresa Kopp Niniejsza publikacja moe by kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.Dystrybucja w Internecie, za zgod Autora Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECI WSTP................................................................................................4 LIST NUMER 1 NEWSWEEK.......................................................................................6 LIST NUMER 2 THE WALL STREET JOURNAL................................................................20 LIST NUMER 3 POPULAR MECHANICS.........................................................................32 LIST NUMER 4 AMERICAN EXPRESS..............................................................................52 LIST NUMER 5 PREVENTION MAGAZINE......................................................................62 3. 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny str. 4 Wstp WstpDrogi Czytelniku, Droga Czytelniczko!Zapraszam Ci do zapoznania si z picioma najskuteczniejszymi listami promocyjnymi, jakie kiedykolwiek stworzono.To s listy, ktre byy na tyle ciekawe i przekonujce, e zostay zauwa- one i przeczytane. Nie tylko zostay przeczytane, ale zmusiy czytelni- kw do dziaania, czyli do wydania pienidzy.Wszystkie zostay stworzone w Stanach Zjednoczonych i w zwizku z tym musiay zda o wiele trudniejszy test ni teksty reklamowe tworzone na przykad u nas. Tam po prostu klienci otrzymuj o wiele wicej korespondencji reklamowej.Przeczytaj dokadnie kady z nich, a zauwaysz, e s stworzone wedug sprawdzonego i bardzo skutecznego schematu. Jeli nauczysz si wyko- rzystywa go w swoich listach albo tekstach reklamowych, to moesz by pewien, e bd bardzo skuteczne.Oto trzy najwaniejsze zasady pisania skutecznych tekstw reklamowych i promocyjnych:1. Dobry tekst reklamowy musi mie nagwekTo musi by wyjtkowy nagwek, ktry jest w stanie silnie uchwyci uwag czytelnika i sprawi, e zacznie czyta tekst z zainteresowaniem.Dobry nagwek moe sprawi, e procent odpowiedzi na Twj list wzronie kilkukrotnie.Jeli chcesz pozna zasady pisania skutecznych nagwkw, zapraszam Ci do skorzystania z mojej publikacji pod tytuem Najskuteczniejsze Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny 4. 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny str. 5 Wstp nagwki reklamowe oraz jak je pisa samodzielnie, ktry moesz otrzyma, korzystajc z nagrania szkolenia Magia Perswazji wstp, dostpnego na stronie http://magiaperswazji.pl/magia.html2. Musi w klarowny i przekonujcy sposb pokazywa, co czytelnik zyskaTo niesamowite, jak czsto listy reklamowe opisuj rne niesamowite elementy produktu czy usugi, procedury, jakie s stosowane w fir- mie... Niestety, wikszo czytelnikw nie ma wcale ochoty czyta na ten temat. Podstawowe pytanie, jakie wikszo czytelnikw stawia tekstowi promocyjnemu, brzmi: Co ja bd mia z tego, e przeczytam ten tekst?. Spraw, aby Twj tekst odpowiada na to pytanie.3. Musi wzywa do dziaaniaRwnie zaskakujce jest, e tak wiele firm wydaje olbrzymie pienidze na atrakcyjne ulotki i materiay reklamowe, ktre prezentuj ofert, ale nie kocz si adnym poleceniem dziaania. Wielu ludzi zwrci na nie uwag, ale nic potem nie zrobi.W zwizku z tym na samym kocu tekstu naley umieci konkretne po- lecenie: Zamw teraz! Zadzwo teraz! Zaloguj si teraz! Wylij formularz teraz!Kady z cytowanych poniej tekstw jest pokazany trzy razy.Najpierw moesz przeczyta jego polskie tumaczenie, nastpnie moesz przeczyta jego tumaczenie wraz z moimi komentarzami (czerwon czcionk), a na kocu moesz zobaczy, jak wyglda ten list w oryginale.Aleksander Buczny0 604 584 08www.magiaperswazji.plCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny 5. 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny str. 6 List numer 1Newsweek List numer 1 NewsweekTo jest klasyczny przykad listu, w ktrym pena uwaga jest skierowana na czytelnika.W licie uyto sowa you, czyli ty, ponad 50 razy. Zwr uwag, jak rzadko pada w nim wyraz ja.Produkt nie jest nadzwyczajny nie uczyni nikogo szczuplejszym ani bogatszym. W zwizku z tym autor zastosowa strategi opozycji wobec najbardziej popularnych technik promocji, jakie s stosowane.List daje do zrozumienia, e jeli jeste zwyczajny, to ta oferta nie jest dla Ciebie. Ponadto w licie zastosowano zasad negatywnej wiarygodnoci. Zaczyna si od tego, czego na pewno si z niego nie dowiesz. List koczy si siln ofert. Trudno jest j odrzuci.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny 6. 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny str. 7 List numer 1NewsweekDrogi Czytelniku! Jeli lista, na ktrej znajdowao si Twoje imi, moe by jakimkolwiek wyrnikiem, to w takim razie nie jest to pierwsza ani ostatnia oferta prenumeraty, jak otrzymujesz. Szczerze mwic, Twoje wyksztacenie oraz przychody wyrniaj Ci spord wikszoci ludzi i czyni Ci inte- resujcym klientem dla rnych ofert, poczwszy od czasopism, a sko- czywszy na funduszach inwestycyjnych. Bez wtpienia syszae ju wszystko, jeli chodzi o obietnice i oferty specjalne. Nie bd wic przedstawia tutaj jeszcze jednej z nich.Nie zamierzam te obraa Twojej inteligencji.Jeli wykupisz prenumerat Newsweeka, to zapewne nie staniesz si szybko bogaty. Nie rzucisz na kolana swoich znajomych celnymi uwagami i citymi ripostamipo przeczytaniu pierwszego numeruNewsweeka (Twoje umiejtnoci konwersacyjne wzbogac si dziki lepszemu poznaniu tego, co kieruje naszym wiatem, i to wszystko. Dowcip i inteligencja nie s darami, ktre daj czasopisma). Jeli wic w trakcie prenumeraty osigniesz zaskakujcy sukces w jakiej dziedzinie, to bdziesz mg podzikowa jedynie samemu sobie i swojemu szczciu, na pewno nie Newsweekowi.Co w takim razie da Ci Newsweek?Odpowied zaley od tego, jakim typem czowieka jeste. Jeli nie inte- resuje Ci, co dzieje si poza Twoimi codziennymi sprawami... Jeli szybko zniechcasz si, gdy temat rozmowy wykracza poza Twj dom, Twj samochd albo Twoje ambicje... Jeli zupenie nie dbasz o to, co dzieje si w Waszyngtonie albo na Wall Street, w Londynie albo w Mo- skwie, to zapomnij o Newsweeku. To nie Twoja sprawa.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny 7. 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny str. 8 List numer 1Newsweek Jeli jednak jeste typem osoby, ktra chciaaby nada za midzyna- rodowymi wydarzeniami, badaniami kosmosu i badaniami nuklearnymi albo sztuk, ale nie jeste w stanie powici na te tematu dugich go- dzin... Jeli szczerze interesuje Ci, co dzieje si z innymi przedstawi- cielami rasy ludzkiej... Jeli uwaasz, e masz swj udzia w decyzjach, jakie s podejmowane w Waszyngtonie, na Wall Street, w Londynie albo w Moskwie......to Newsweek moe by najlepsz inwestycj, jakiej dokonasz na najblisze tygodnie.Za jedyne 11 centw tygodniowo jako prenumerator Newsweeka spra- wisz, e Twoje zainteresowanie sprawami tego wiata bdzie zaspokaja- ne przez dwustu czoowych reporterw. Kadego tygodnia poznasz naj- bardziej znaczce informacje, jakie opisuj w swoich korespondencjach.Dostaniesz fakty. Bez adnej stronniczoci. Bez adnych znieksztace. Szanujemy Twoje prawo do wasnej opinii.Jeli chodzi o informacje ze sceny politycznej, w najbliszym czasie przeczytasz o nastpujcych tematach:JOHNSON Jak rzdowy projekt wydatkw Great Society wpywa na krajow ekonomi?POLITYKA ZAGRANICZA Jakie rozwizanie jest moliwe w Wietnamie? Jaka jest rola buddystw, armii oraz Vietkongu?SPRAWY BIECE Nasze stanowisko wobec Chin. Krajowy kryzys praw jednostki, edukacji, wojna z ubstwem! Jakie rozwizania s najlepsze?Bdziesz na bieco z wydarzeniami na scenie wiatowej. Dowiesz si, jak ludzie Kremla radz sobie z rosncym niezadowoleniem w swoichCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny 8. 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny str. 9 List numer 1Newsweek pastwach satelickich i jak przeciwdziaaj zakusom Chin, ktre chc zdominowa obz pastw socjalistycznych... Jak Europa Zachodnia roz- wija si gospodarczo i zdobywa zagraniczne rynki... Jak narasta chaos i zamieszki w Afryce i Poudniowej Azji.Dotrzymasz te kroku najbardziej ekscytujcym wydarzeniom zwizanym z badaniami nuklearnymi i podbojem kosmosu. Bez wzgldu na to, czy bdziesz czyta o ldowaniu na ksiycu, czy o nowych koncepcjach wykorzystania fuzji atomowej, dowiesz si kluczowych faktw dowiesz si o nich, czytajc teksty napisane poprawn angielszczyzn. Bezporednio z dziau bada Newsweeka.Fascynujcy wiat sztuki bdzie take odkrywany dla Ciebie w New- sweeku. Bez wzgldu na to, czy interesuje Ci balet, malarstwo, teatr, kino, czy muzyka albo wszystkie te dziedziny naraz wszystkie one bd rzetelnie zrelacjonowane.Ju teraz zamw prenumerat, a przeczytasz o:Midzynarodowych nagrodach filmowych... Kontrowersyjnych wystawach sztuki w nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej i w galeriach europejskich... Niesamowitych koncertach sawnych wirtuozw... Za- skakujcych nocach na Broadwayu... Oraz przeczytasz wywiady z naj- bardziej niesamowitymi osobowociami autorami, primadonnami, aktorami i muzykami...Przeczytasz te skrty najwaniejszych informacji na temat biznesu i fi- nansw (co z cenami stali i sprzeda samochodw, jak zareaguje ry- nek?)... Przeczytasz na temat edukacji i religii (blisza wsppraca mi- dzy religiami?)... Dowiesz si wiele na temat nauki i medycyny (przeomy w leczeniu raka i artretyzmu)... A take sportu oraz radia i telewizji (mniej przemocy w jednym i drugim?).Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Aleksander Buczny 9. 5 NAJLEPSZYCH LISTW HANDLOWYCH Aleksander Buczny str. 10 List nume