2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop,...

of 12 /12
71 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE 2.4.1. Zasoby Informacyjne Biblioteki Głównej 2.4.1.1. Sieć Przepustowość głównego węzła sieci Biblioteki Głównej, połączonego z głównym węzłem w Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej łączem światłowodowym, wynosi 1 Gb. Przepustowość sieci lokalnej Biblioteki Głównej wynosi zależnie od segmentu od 100 Mb do 1 Gb. Sieć rozpoczęła prace w roku 1992 i była wielokrotnie modernizowana, w chwili obecnej pracuje na łączach UTP kategorii 5 i wyższej. 2.4.1.2. Komputery 169 stacji roboczych, z czego 97 komputery dla czytelników do wyszukiwania w bazach danych i elektronicznych czasopismach, przeglądania katalogów bibliotecznych, rezerwacji książek w katalogach komputerowych. 2.4.1.3. Serwery 1. Serwer Windows 2003 (2 x Intel Xeon, 4GB RAM, HDD 2x260GB) - serwer plików, HAN - zdalny dostęp do baz. 2. Serwer Linux (2 procesory Xeon, RAID 500 GB) - serwery: WWW, PROXY, APIS-NB, MUSNET, serwer plików, własne bazy danych. 3. Serwer Linux (2 procesory AMD OPTERON, 2GB RAM, RAID 200 GB)- serwery: strona WWW trójmiejskiego zespołu bibliotecznego (TZB), wewnętrzne statystyki TZB, serwer plików, Virtua Gateway. 4. Serwer Linux (2x AMD OPTERON, 8GB RAM, RAID 500GB) - serwer - kontroler domeny PDC (samba, ldap), serwer plików. 5. Serwer Linux (4x AMD OPTERON, 64GB RAM, RAID 1,6TB) - Serwer Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej dLibra. 2.4.1.4. Oprogramowanie biblioteczne: VTLS Virtua, dLibra, Musnet, biurowe: MS Office, Open Office, LibreOffice graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader 2.4.1.5. Zbiory biblioteczne (drukowane + elektroniczne) Wyszczególnienie Wpływy w ciągu roku [j. obl.] Stan w dniu 31 XII [j. obl.] Księgozbiór - ogółem 7323 495160 w tym książki 6547 370694 czasopisma 776 124466 Liczba tytułów czasopism bieżących 520 Pozostałe zbiory nieelektroniczne 1845 168935 w tym rękopisy 0 110 stare druki 0 658 mikroformy 0 242 druki muzyczne 0 0 dokumenty kartograficzne 0 6 dokumenty graficzne 0 0 normy, opisy patentowe 0 144858 materiały audiowizualne 11 356 inne zbiory 1834 22705 Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 100 529

Embed Size (px)

Transcript of 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop,...

Page 1: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

71

2.4. ZASOBY INFORMACYJNE 2.4.1. Zasoby Informacyjne Biblioteki Głównej 2.4.1.1. Sieć

Przepustowość głównego węzła sieci Biblioteki Głównej, połączonego z głównym węzłem w Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej łączem światłowodowym, wynosi 1 Gb. Przepustowość sieci lokalnej Biblioteki Głównej wynosi zależnie od segmentu od 100 Mb do 1 Gb. Sieć rozpoczęła prace w roku 1992 i była wielokrotnie modernizowana, w chwili obecnej pracuje na łączach UTP kategorii 5 i wyższej.

2.4.1.2. Komputery 169 stacji roboczych, z czego 97 komputery dla czytelników do wyszukiwania w bazach danych i elektronicznych czasopismach, przeglądania katalogów bibliotecznych, rezerwacji książek w katalogach komputerowych.

2.4.1.3. Serwery 1. Serwer Windows 2003 (2 x Intel Xeon, 4GB RAM, HDD 2x260GB) - serwer plików, HAN - zdalny dostęp do baz. 2. Serwer Linux (2 procesory Xeon, RAID 500 GB) - serwery: WWW, PROXY, APIS-NB, MUSNET, serwer plików, własne bazy danych. 3. Serwer Linux (2 procesory AMD OPTERON, 2GB RAM, RAID 200 GB)- serwery: strona WWW trójmiejskiego zespołu bibliotecznego (TZB), wewnętrzne statystyki TZB, serwer plików, Virtua Gateway. 4. Serwer Linux (2x AMD OPTERON, 8GB RAM, RAID 500GB) - serwer - kontroler domeny PDC (samba, ldap), serwer plików. 5. Serwer Linux (4x AMD OPTERON, 64GB RAM, RAID 1,6TB) - Serwer Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej dLibra.

2.4.1.4. Oprogramowanie biblioteczne: VTLS Virtua, dLibra, Musnet, biurowe: MS Office, Open Office, LibreOffice graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

2.4.1.5. Zbiory biblioteczne (drukowane + elektroniczne)

Wyszczególnienie Wpływy w ciągu roku

[j. obl.]

Stan w dniu 31 XII [j. obl.]

Księgozbiór - ogółem 7323 495160

w tym

książki 6547 370694

czasopisma 776 124466

Liczba tytułów czasopism bieżących 520

Pozostałe zbiory nieelektroniczne 1845 168935

w tym

rękopisy 0 110

stare druki 0 658

mikroformy 0 242

druki muzyczne 0 0

dokumenty kartograficzne 0 6

dokumenty graficzne 0 0

normy, opisy patentowe 0 144858

materiały audiowizualne 11 356

inne zbiory 1834 22705

Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 100 529

Page 2: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

72

Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp

390940

w tym

książki elektroniczne 19768

czasopisma elektroniczne 6128

bazy danych 31

inne zbiory elektroniczne 365013

Materiały zdigitalizowane przez bibliotekę 1376

2.4.1.6. Zbiory Cyfrowe

Pomorska Biblioteka Cyfrowa: - wpływ w 2011: 9 607 w tym BGPG 590 - stan na 31.12.2011: 15 246 w tym BGPG 1 376

2.4.2. Działalność usługowa Biblioteki Głównej W 2011 roku Biblioteka Główna PG realizowała zadania określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

2.4.2.1. Tabela Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

Wyszczególnienie Liczba zamówień ogółem

Wypożyczenia i udostępnienia

księgozbioru pozostałych zbiorów nieelektronicznych

Dokumentów elektro-nicznych na nośniku fizycznym

Kopii materiałów oryginalnych

książek czasopism ogółem w tym audiowizu-alnych

Na zewnątrz 113536 111454 1826 115 0 141 X

Na miejscu 501324 266184 214998 20069 76 73 0

Do bibliotek krajowych 401 76 2 0 0 X 323

zagranicznych 5 2 0 0 0 X 3

Z bibliotek krajowych 79 42 0 0 0 X 37

zagranicznych 2 2 0 0 0 X 0

Page 3: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

73

2.4.2.2. Udostępnianie baz danych

TYTUŁ BAZA(LICZBA BAZ)

LICZBA TYTUŁÓW E-KSIĄŻEK

LICZBA TYTUŁÓW E-CZASOPISM

RODZAJ

ACM (Association for Computing Machinery)

175 40 pełnotekstowa

KNOVEL 1945 pełnotekstowa IBUK 495 pełnotekstowa IEEE 4995 254 pełnotekstowa SPRINGER 3009 1862 pełnotekstowa ELSEVIER/SCIENCE DIRECT

2057

pełnotekstowa

AIP/APS 8 pełnotekstowa WILEY 766 pełnotekstowa ACS 35 pełnotekstowa NATURE 1 pełnotekstowa SCIENCE 1 pełnotekstowa IMPAN 9 pełnotekstowa EMERALD XTRA 95 95 pełnotekstowa IOPSCIENCE 65 pełnotekstowa EBSCO (14) pełnotekstowa

Page 4: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

74

INSPEC 1 abstraktowa

PROQUEST ABI Inform Global ABI Dateline ABI Inform Trade & Industry

1 (3)

pełnotekstowa

WOK 1)Science Citation Index Ex. 2)Journal Citation Reports + Pozostałe (3)

(5)

abstraktowo-bibliograficzna

ISSN Portal 1 faktograficzna

MATHEMATICAL REVIEWS

1 abstraktowa

CHEMICAL ABSTRACTS 1 abstraktowa

A-Z 1

lokalizator zasobów

C.H.BECK LEGALIS 1 pełnotekstowa LEX POLONICA/LEXIS NEXIS

1 pełnotekstowa

LEX OMEGA/WOLTERS KLUWER

1 pełnotekstowa

e-normy 1 pełnotekstowa

RSC 1 pełnotekstowa

Logowanie do baz w 2011 roku: 364 994* Logowanie do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w 2011 roku: 818 309** * dane z serwerów dostawców baz ** dane z serwera Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Page 5: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

75

2.4.2.3. Usługi na rzecz nauki i dydaktyki 1. Udostępnianie zasobów bibliotecznych prezencyjne 2. Wypożyczenia miejscowe i zamiejscowe 3. Informacja naukowa 4. Informacja normalizacyjna i patentowa 5. Szkolenia biblioteczne 6. Wymiana wydawnictw z innymi uczelniami 7. Usługi reprograficzne

2.4.2.4. Formy wizualizacji działalności bibliotecznej

1. Film o bibliotece 2. Prezentacje multimedialne 3. Wystawy

2.4.3. Koszty zakupu źródeł informacji naukowej w Bibliotece Głównej w latach 2005-2011 w tys. zł.

Źródła informacji 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prenumerata czasopism zagranicznych

723,1 374,9 304,5 268,1 248,3 257,5 115,0

Prenumerata czasopism krajowych

158,1 126,2 139,6 161,5 161,2 119,7 108,0

Książki naukowe 192,3 186,6 211,2 370,5 232,1 266,0 339,0

Bazy i licencje 755,3 1.062,7 1.155,0 1.148,4 1.858,0 770,8 703,0*

Ogółem 1.828,8 1.750,4 1.810,3 1.948,5 2.499,6 1.414,0 1.265,0

*w tym: bazy danych – 630, licencja VIRTUA – 73 [tys. zł]

Page 6: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

76

Zakupy źródeł informacji naukowej Politechniki Gdańskiej w roku 2011 [tys. zł]

115,00

108,00

339,00

703,00

Prenumerata czasopism zagranicznych

Prenumerata czasopism krajowych

Książki naukowe

Bazy i licencje

2.4.4. Osiągnięcia Biblioteki Głównej PG w 2011 roku 2.4.4.1. Rozwój e-biblioteki

organizowanie otwartego dostępu do elektronicznych źródeł wiedzy;

organizowanie dostępów do światowych i prestiżowych wydawnictw naukowych, w tym

zorganizowanie dostępów bezpłatnych do 17 baz testowych, m.n. do baz CRC Taylor &

Francis oraz Word eBook Library;

wdrażanie nowego narzędzia do zarządzania i administrowania zbiorami elektronicznymi –

360 Core Serials Solutions;

e-learning : udostępnienie na platformie Moodle kursu on-line z podstaw normalizacji;

rozbudowa serwisu informacyjnego biblioteki poprzez utworzenie nowej strony www bg pg,

podnoszącej dostępność do usług informacyjnych biblioteki oraz uruchomienie blog`u informacyjnego biblioteki;

promocja Open Access w PG w ramach Międzynarodowego Tygodnia Open Access;

przystąpienie do Koalicji Otwartej Nauki jako instytucji promującej i wspierającej ruch

otwartej nauki;

uzyskanie certyfikowanego dostępu do e-norm w pełnym zakresie tematycznym

Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS);

Wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)i uzyskanie

certyfikatu PKN w zakresie informacji normalizacyjnej;

Rozwijanie regionalnego centrum informacji normalizacyjnej;

czynne uczestnictwo w działaniach upowszechniania norm;

określanie kierunków normalizacji krajowej we współpracy z Polskim Komitetem

Normalizacyjnym;

uruchomienie systemu do kontrolowanego udostępniania dokumentów normalizacyjnych w

wersji elektronicznej;

rozpoczęcie wdrożenia systemu zabezpieczeń i ewidencji zbiorów w oparciu o technologię

RFID w czytelni filialnej na WEiA;

Page 7: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

77

przystąpienie do projektu NUKAT-Autostrada Informacji Cyfrowej;

opracowanie inwentarzy elektronicznych;

migracja systemu VIRTUA do wersji 2010.1.3.3 bezkosztowa – siłami informatyków biblioteki;

rozwój oprogramowania VIRTUA poprzez udostępnienie czytelnikom funkcji zapisu do

biblioteki w formie on-line;

konfiguracja modułu gromadzenia w systemie VIRTUA i przygotowanie modułu do

wdrożenia;

wprowadzenie elektronicznego skontrum księgozbioru;

współtworzenie polskich baz danych: BazTEch, BazTol, Sympo, NUKAT, BN;

zwiększono dostępność do zbiorów bibliotecznych wspierających proces dydaktyczny poprzez

wprowadzenie we wszystkich czytelniach filialnych na wydziałach wypożyczeń

krótkoterminowych.

uzyskano dotację z MNiSZW - DUN na działania wspomagające naukę.

2.4.4.2. Tworzenie i rozwijanie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

udostępnianie w Internecie zabytków piśmienniczych i niepiśmienniczych : starodruki,

czasopisma, dokumenty życia społecznego, materiały dydaktyczne, regionalia;

włączenie 2 nowych partnerów do projektu: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz

Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni;

popularyzacja osiągnięć naukowych placówek akademickich Województwa Pomorskiego;

promocja Pomorza w Polsce i na świecie.

2.4.4.3. Ochrona, przechowywanie i udostępnianie zabytkowego piśmiennictwa naukowo-technicznego

digitalizacja księgozbioru Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku - pierwszego towarzystwa

fizycznego na ziemiach polskich;

działania na rzecz archiwizowania i rozpowszechniania dorobku naukowego uczonych

związanych z Gdańskiem i regionem;

zlecono wykonanie teczek ochronnych z tektury bezkwasowej, zabezpieczające obiekty

zabytkowe;

zakupiono urządzenia filtrujące powietrze do pomieszczeń przechowujących stare zbiory.

2.4.5. Zasoby informacyjne Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 2.4.5.1. Bazy biblioteczne i bazy danych We współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Gdańskiej zainstalowano oprogramowanie biblioteczne VTLS VIRTUA wraz z przeglądarką i bazą danych ORACLE dla obsługi intensywnie rozwijających się baz bibliotecznych bibliotek naukowych uczelni wyższych Trójmiasta. Bezpieczne funkcjonowanie zainstalowanej w Centrum środowiskowej bazy bibliotecznej VTLS VIRTUA wymaga systematycznego archiwizowania gromadzonych w niej informacji. Centrum, uczestnicząc w projekcie Krajowego Magazynu Danych, umożliwia również swoim użytkownikom zdalne rozproszone składowanie baz danych. 2.4.5.2. Informatory, konsultacje, szkolenia Informacje o działalności oraz zasobach Centrum są rozpowszechniane w środowisku poprzez Biuletyn Informacyjny o TASK oraz internetowy serwis informacyjny: http://www.task.gda.pl.

Page 8: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

78

Użytkownicy CI TASK mają stały dostęp do konsultacji udzielanych zdalnie, bądź stacjonarnie w siedzibie Centrum oraz szkoleń z zakresu oprogramowanie użytkowego i systemowego, czy wykorzystywania dostępnego w Centrum sprzętu komputerowego i sieciowego. Pracownicy Centrum także biorą aktywny udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, publikując również referaty związane z działalnością Centrum.

2.4.5.3. Usługi

Na serwerach sieciowych Centrum udostępnionych jest szereg popularnych serwisów, wykorzystywanych przez dziesiątki tysięcy użytkowników z całego kraju. Innym aspektem działalności CI TASK jest prowadzenie, rejestracja i obsługa domen: gdansk.pl, gdynia.pl, sopot.pl, gda.pl i med.pl oraz administrowanie serwerem, na którym dostępne są katalogi biblioteczne trójmiejskich uczelni, zarządzane poprzez oprogramowanie biblioteczne VTLS VIRTUA z przeglądarką i bazą danych ORACLE. Dla jednostek zgrupowanych w konsorcjum realizującym PBC zainstalowano serwery z systemem bibliotecznym dLIBRA.

2.4.5.4. Popularyzacja nauki W ramach popularyzacji nauki Centrum umożliwia wizyty dla młodzieży szkolnej, studentów oraz naukowców z całego regionu w celu zapoznawania się z najnowocześniejszymi osiągnięciami światowymi w zakresie nowoczesnych klastrów komputerowych, jak i rozwoju sieci informatycznych na terenie Trójmiasta i kraju. Duże zainteresowanie wzbudza serwerownia i jej wyposażenie, szczególnie klaster „GALERA plus”. Według statystyk w ubiegłym roku GALERĘ zobaczyło ponad 1 tys. zainteresowanych osób. 2.4.5.5. Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki W zakresie działalności popularnonaukowej Centrum jest współorganizatorem cyklu comiesięcznych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki w Kawiarni Naukowej organizowanych pod patronatem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

2.4.6. Zasoby informacyjne Działu Zasobów Archiwalnych w 2011r. W 2011 roku archiwum przyjęło z wydziałów i innych komórek organizacyjnych Uczelni 15924 jednostek archiwalnych /teczek/, co daje w sumie około 430 mb akt.

Page 9: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

79

W wyniku przeprowadzonych kwerend wewnętrznych i zewnętrznych wypożyczono lub udostępniono 1915 teczek.

Lp. Nazwa wydziału/komórki organizacyjnej Ilość wypożyczeń Ilość zwrotów

Stan wypoż.

Dział Osobowy 101 76 25

Dział Płac 65 53 12

Wydział Chemiczny 130 109 21

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

8 1 7

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 104 83 21

Wydział Architektury 49 39 10

Wydział Zarządzania i Ekonomii 84 52 32

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

403 374 29

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 196 161 35

Wydział Mechaniczny 182 127 55

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 108 54 54

Dział Współpracy z Zagranicą 7 2 5

Kwestura 65 59 6

L.p. Nazwa wydziału/komórki organizacyjnej

Kategoria „A” Kategoria „B 50”

Kategoria „B 5” i wyżej

Wydział ETI 107 j. a. 709 j. a.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

814 j. a.

Wydział Chemiczny 51 j. a. 724 j. a.

Wydział Architektury 49 j. a.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

83 j. a. 559 j. a.

Wydział Zarządzania i Ekonomii 5 j. a. 2536 j. a.

Wydział MS i FT 19 j. a.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

4434 j. a.

Dział Spraw Pracowniczych 43 j. a.

Dział Biuro Rektora 34 j. a.

Dział Projektów Europejskich 38 j. a.

Kwestura 5719 j. a.

Razem 367 j. a. 15557 j. a.

Page 10: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

80

Kwerendy zewnętrzne:

a. Marian Balcer 179 179 0

b. Henryk Majewski 217 217 0

c. Ewa Maria Wolańska 7 7 0

d. Bolesław Mazurkiewicz 10 10 0

Razem 1915 1603 312

- Kontynuowano tworzenie wersji elektronicznej spisów zdawczo – odbiorczych, która w tej chwili liczy sobie 163604 rekordy. Wszystkie wykazy zostały dodatkowo zabezpieczone na platformie Alfresco; - Od dnia 15 lipca 2011 w elektronicznym repozytorium Alfresco, umieszczono około 193 dokumentów elektronicznych i spraw załatwianych z Dziale Zasobów Archiwalnych; - Zeskanowano materiały archiwalne: Technische Hochschule z lat 1906-22 w ilości 587 skanów (100% materiałów). Absolwenci geologii 116 skanów. W 2011 roku materiały Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej udostępnione zostały na potrzeby publikacji:

Marian Balcer - materiały do monografii "Absolwenci Oddziału Geologii Politechniki Gdańskiej oraz ich udział w życiu gospodarczym";

Henryk Majewski- materiały do publikacji "Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945-1989";

Ewa Maria Wolańska - materiały do publikacji „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”;

Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz – materiały do wspomnień „Trzymajmy się, nie dajmy się” - Kontynuowano bieżące porządkowanie przekazywanych z jednostek uczelnianych oraz wydziałów dokumentów, tj. kontrolowanie zawartości teczek absolwentów uczelni, wymienianie teczek na nowe itp.

2.4.7. Zasoby informacyjne Centrum Usług Informatycznych w 2011r. Centrum Usług Informatycznych wzorem lat ubiegłych koncentrowało swoją działalność w 2011 roku na kilku podstawowych zadaniach:

dalszym rozwoju infrastruktury uczelnianej sieci komputerowej USK PG,

administrowaniu zasobami USK PG ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa jej funkcjonowania,

realizacji kompleksowego programu informatyzacji uczelni pod nazwą - ePolitechnika, skorelowanego z trzyletnim projektem eUczelnia, współfinansowanym ze środków unijnych,

wytwarzaniu i wdrażaniu kolejnych aplikacji w obszarach wyznaczonych przez program ePolitechnika i projekt Uczelnia,

utrzymaniu i modyfikacjach eksploatowanych aplikacji zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania uczelnią,

zapewnieniu właściwego poziomu świadczonych usług dla coraz większego grona użytkowników.

Skokowy przyrost zadań związanych z szeroko pojętą informatyzacją uczelni w ramach wspomnianych projektów stanowił poważne wyzwanie tak dla Centrum, jak i dla całej uczelni, a także

Page 11: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

81

wymagał odpowiedniego wzrostu zasobów ludzkich i sprzętowych. Realizacja tych wyzwań była możliwa między innymi dzięki dofinansowaniu realizowanych przedsięwzięć ze środków unijnych oraz dotacji MNiSzW na sieci LAN. Bardzo istotnym elementem działań Centrum równolegle do prowadzonego rozwoju było podniesienie bezpieczeństwa pracy całej infrastruktury sieci USK PG oraz podniesienie na wyższy poziom wszelkich świadczonych usług. Do konkretnych posunięć w tym zakresie można zaliczyć:

uzgodnienia z CI TASK w zakresie zdalnego zapasowego archiwowania danych utrzymywanych na centralnych serwerach w CUI,

przygotowanie założeń do funkcjonowania wyniesionego zapasowego tzw. Data Center,

zakup i instalacja redundantnych urządzeń dla zapewnienia ciągłości pracy węzła centralnego sieci USK PG takich jak nadmiarowe routery, wirtualizacja serwerów itp.,

uruchomienie centralnego punktu kontaktowego Klienta z CUI w postaci zespołu helpdesk,

przeszkolenie kilkunastu osób w zakresie dobrych praktyk stosowanych w obszarze IT i uzyskanie certyfikatów ITIL v3 Foundation.

W ramach rozwoju i utrzymania infrastruktury sieci USK PG do ważniejszych zadań w roku ubiegłym można zaliczyć:

opracowanie uczelnianego wniosku o dofinansowanie MNiSzW w formie celowej dotacji na sieci LAN na 2012 rok

opracowanie projektu podwyższenia przepustowości sieci z 1 Gb na 10 Gb i wdrożenia standardu IPv6

opracowanie projektu wirtualizacji zasobów węzła centralnego w oparciu o technologię serwerów kasetowych „blade”

opracowanie dokumentacji pt „Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdańskiej”

udział w opracowaniu projektach poszczególnych fragmentów sieci USK PG takich jak: o sieć komputerowa w budynku Nanotechnologii o sieć komputerowa w budynku Linte2 o sieć komputerowa w domu studenckim Nr 3 o sieć komputerowa w Centrum Sportu Akademickiego o sieć komputerowa w OW Czarlina o modernizacja sieci komputerowej w trakcie remontu w Kwesturze PG o modernizacja sieci komputerowej uwzględniającej założenia projektu telefonii cyfrowej VoI

przygotowanie dokumentacji przetargowej do zakupów sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych wspólnych postępowań przetargowych, w tym uwzględniających potrzeby CUI,

dokończenie modernizacji sieci komputerowej w dziekanatach zapewniającej odpowiedni dostęp do systemu eDziekanat,

poszerzenie zakresu pracy jednolitej platformy dostępowej IP2 wraz z uruchomieniem bramki SMS dla komunikowania się z użytkownikami tego portalu,

instalacja i wdrożenie systemu tickiet’owego OTRS,

wdrożenie serwerów produkcyjnych dla systemu eKalendarze oraz systemu PION pilotowanego przez Dział Obsługi Badań Naukowych,

nadzór nad siecią komputerową domów studenckich SKOS,

administrowanie i monitorowanie pracy różnych serwerów, jak np. OpenVPN, zdalnego nauczania - moodle, zawartości uczelnianej strony WWW, poczty e-mail itp.

W ramach budowy i wdrażania nowych aplikacji, a także rozwoju już eksploatowanych należy odnotować:

Page 12: 2.4. ZASOBY INFORMACYJNE - Politechnika Gdańska€¦ · graficzne i edytorskie: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe inDesign, Corel Draw, LizardTech Document Express, Abby FineReader

82

znaczne poszerzenie funkcjonalności systemu eDziekanat pozwalającej na zakończenie wspierania dostępu do archiwalnych baz danych systemu SOD, między innymi o:

o zunifikowaną ankietyzację prowadzących zajęcia przez studentów, o obsługę procesu dyplomowania - pełna ewidencja dyplomów, łącznie z nadawaniem numeru

dyplomu, o zapisywanie się studentów na trzecie terminy, łącznie z walidacją płatności za owe terminy, o funkcjonalność 'Asystenta' - pozwalająca na wyznaczenie osoby obsługującej elektroniczne

protokoły zamiast głównego prowadzącego, o rozwinięcie raportów i statystyk - raport do GUS / POLon na podstawie danych z systemu, o mechanizmy do synchronizacji z istniejącym oprogramowaniem (system Okno na WILiŚ,

System planCAD na WETI, Systemy biblioteki głównej), o kartę egzaminacyjną drukowaną z systemu eDziekanat, zastępująca dotychczasową

wypełnianą przez poszczególnych prowadzących, o ewidencję rozliczeń finansowych studenta z uczelnią, łącznie z powiadamianiem studenta o

zbliżających się terminach oraz zaległościach.

udostępnienie funkcjonalności systemy eLokale w zakresie: o utrzymania bazy lokali uczelni oraz dostęp do mapy kampusu na stronie głównej uczelni o udostępniania i rezerwacji wolnego czasu wybranych lokali takich jak, sala senatu, sala 300,

aula, dziedzińce itp. o sporządzania planu zajęć i uzyskiwanie wszelkich informacji na bazie tych planów jak:

wywieszki na sale, zdalny dostęp studentów do planów zajęć, analiza wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych

udostępnienie funkcjonalności systemu eBiuro w zakresie: o repozytoriów działowych dla wszystkich jednostek administracji centralnej w systemie

alfresco o systematycznego udostępniania elektronicznego kalendarza w projekcie kalendarze opartego

o Thunderbird’a i dodatek lightning o przedstawienia wizji rozwiązania w ramach uruchomionego projektu EOD (Elektroniczny

Obieg Dokumentów) o dostępu do akt prawnych uczelni (uchwały senatu, zarządzenia rektora, pisma okólne, pisma

wg rozdzielnika rozsyłane za pomocą alfresco) o rozpoznanie ePUAPu.

udostępnienie prototypu niektórych rozwiązań systemu Współpraca,

przygotowanie postępowania przetargowego na eKontakt w ramach projektu eUczelnia zmierzającego do nowej odsłony strony domowej uczelni i wdrożenia rozwiązań CMS

W ramach obsługi całej sfery wspomagania zarządzania uczelnią zrealizowano:

zakończono roczne wdrażanie nowego systemu płac zapewniając między innymi realizację nowych zasad obsługi zasiłków chorobowych dla nauczycieli akademickich, dostęp do tzw. odcinków płacowych przez Internet,

stały nadzór eksploatacyjny nad pozostałymi systemami zarządzania zasobami osobowymi i materialnymi uczelni.

W sferze obsługi finansów uczelni podjęto działania zmierzające do pozyskania z rynku gotowego systemu informatycznego, znacznie wykraczającego poza możliwości funkcjonalne aktualnie eksploatowanych systemów. Przygotowana została dokumentacja przetargowa (SIWZ) na zintegrowany system eKwestura i z końcem roku ogłoszono zamówienie publiczne w tym zakresie.