12 wyzwań współczesnego marketera B2B

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Marketing

 • view

  123
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 12 wyzwań współczesnego marketera B2B

12 wyzwa wspczesnego marketera B2B HTTP://BUSINESSMARKETER.PL

12 wyzwa wspczesnego marketera B2B

HTTP://BUSINESSMARKETER.PL Czyli jak zdobywa swoje zawodowe omiotysiczniki

1 . INBOUND MARKETINGWspczesny klient poszukuje informacji w zupenie inny sposb. Firma Hubspot twierdzi, e 93% kontraktw B2B zaczyna si od wyszukiwarki. Sam Google jest troch skromniejszy i mwi o 72%. Kolejne badania mwi o tym, e w procesie rozpoznania przed sprzeda od 50 do 70% informacji klienci zdobywaj samodzielnie zanim dojdzie do kontaktu ze sprzedawc.

Klienci nie czekaj na nasz kampanie. Robi research w dowolnym dla siebie momencie. To oni przychodz do nas pod warunkiem, e jestemy przygotowani.

2. Jak wykaza ROI z marketingu?Odpowiednio zaprojektowana strategia digital marketing zawiera rwnie parametry oceny efektywnoci. Jeeli Twoim celem jest wygenerowanie odpowiedniej iloci leadw, musisz zadba o ruch na stronie, identyfikacj prospektw oraz ich konwersje na kwalifikowane leady. Firmy, ktre to robi dobrze nie tylko maj nie tylko przewidywalne ale i znacznie wysze ROI z dziaa marketingowych. Tak to ju jest w firmach, e jeeli zaczynasz mierzy jaki proces, nagle staje si on bardziej efektywny.

3. I want it nowPod presj czasu, decydujemy po raz kolejny wynaj centrum telemarketingowe. Jedn z kompetencji markera jest edukowanie klienta. Warto wyedukowa te klienta wewntrznego i uzyska zgod na stopniowe przechodzenie w model inbound, ktry przynosi prawdziwe efekty w duszej perspektywie.

4. Content Marketing B2BJeeli ju zaczniesz wdraa strategi inbound marketing, zorientujesz si, e bardzo wanym jej elementem jest strategia treci. Nie wystarczy po prostu napisa wpis na blogu. Wczeniej warto sprawdzi, czy to co piszemy kogokolwiek zainteresuje czyli zbudowa persony.Nastpnie zoptymalizowa tre pod ktem wyszukiwarek (SEO) oraz przygotowa plan organicznej i patnej promocji naszych treci. Przecie zaley nam na tym aby kto je znalaz.

5. Sprzeda jest waniejsza ni marketingSprzedawca otrzymuje premi (dla pracodawcy koszt) po wykonaniu planu, czyli wygenerowaniu przychodu. Sytuacja jest przewidywalna z kadej zarobionej zotwki, kilka groszy naley si sprzedawcy.Marketer mwi innym jzykiem: daj mi X PLN a ja przeznacz to na: CTR, PTO, WOM, wrzucimy co na stron, zrobimy par wpisw na FB czy Linkedin i zobaczymy co si stanie..Teraz ju wiesz dlaczego szefowie firm wol rozmawia ze sprzedawcami?

6. Wszyscy si znaj na marketinguPostrzeganie dziau marketingu w kategoriach bankietw, gadetw i eventw daje kademu pracownikowi firmy moralne prawo do udzielania porad lub wrcz oczekiwania wykonania przez marketerw konkretnych zada. Wielu marketerw unika dyskusji o mierzeniu efektywnoci ich dziaa. Skutek tego jest taki, e zarzd nie moe wtedy traktowa marketingu jako przewidywalnej metody budowania wartoci firmy i ulega pomysom tych, ktrzy najgoniej mwi.

7. Konsumeryzacja marketingu B2BNiezalenie od tego czy wybieramy miejsce na wakacje czy te system wideokonferencyjny dla firmy, zaczynamy nasze poszukiwania w Internecie. Oczywicie istnieje wiele rnic w sposobie podejmowania decyzji ale nie moemy ignorowa faktu, e nasi klienci biznesowi oczekuj podobnego dowiadczenia zakupowego jakiego dowiadczaj od marek konsumenckich.To dlatego wanie uwaam, e marketerzy B2B powinni si sta ekspertami od Customer Experience i podpatrywa w tym zakresie najwybitniejsze marki konsumenckie.

8. Zalew narzdzi i technologiiWedug raportuThe Decade of CMOw cigu 10 lat wydatki na technologie marketingowe zwiksz si 10 krotnie. Oznacza to, e do dziaw marketingu napyn ogromne sumy na inwestycje w nowe narzdzia marketingu cyfrowego.Druga strona tej monety jest taka, e marketerzy, ktrzy chc wykorzysta ten czas musz sta si ekspertami od nowoczesnych technologii.

9. Stare i nowe mediaZmiana przyzwyczaje klientw dotyczy rwnie konsumpcji mediw, ktre na caym wiecie przeywaj spore kopoty. Ludzie wcale nie czytaj mniej, po prostu s bardziej wybredni. Chc konsumowa treci na wasnych warunkach. Nie chc paci za gazety, ktre zawieraj tylko niewielk ilo interesujcych ich treci. Coraz czciej marki decyduj si na tworzenie wasnych mediw. Spjrz na RedBulla i czy grup Virgin (Galactic, Mobile, Airlaines) Richarda Bransonna. Oni nie kupuj mediw, oni s mediami.

10. Kana partnerski i marketing B2BWiele firm B2B dziaaw modelu partnerskim przez agentw, resellerw czy integratorw. Jest to bardzo skuteczny model z punktu widzenia skalowania biznesu, czy szeroko rozumianych kosztw sprzeday, ale oznacza oddanie czci kontroli nad dowiadczeniem klienta w obce rce.Pojawia si tu dodatkowe zadanie czyli zarzdzenie komunikacj przez partnerw czyli tego co ma dotrze do klientw kocowych za ich porednictwem.

11. Usugi zamiast produktwWiele bran przechodzi wanie rewolucyjne zmiany modeli biznesowych spowodowanych tym, e klienci zamiast kupowa produkty, wol paci za dostp do nich.Co to oznacza dla marketerw? Ot proces sprzeday nigdy si nie koczy. Fakt, e klient podpisa umow oznacza, e zapaci najwyej za rok korzystania z naszego produktu. Jeeli w tym czasie nie zobaczy korzyci biznesowych, moe po prostu nie odnowi subskrypcji. Po stronie marketerw ogromne zadanie: sprawi, e klienci bd stale zadowoleni z naszych produktw, wykorzystywali je w penym zakresie i nie ulegali podszeptom konkurencji.

12. Lojalno klientaJeeli stworzysz system staego kontrolowania poziomu zadowolenia klientw, bdziesz dba o ich edukacj nie tylko przez ale i po podpisaniu umowy, pomoesz mu zrealizowa obiecywane korzyci biznesowe uzyskasz wpyw na bardzo wany i mierzalny wskanik biznesowy utrzymanie klienta.Wanie przy tym wyzwaniu warto podkreli, e rol marketera jest nie tylko komunikowanie si z klientem ale te zrozumienie jego potrzeb i ciga analiza sygnaw, ktre wysya.

Wicej na HTTP://BUSINESSMARKETER.PLBlog o marketingu B2B