10 kroków do stworzenia dobrej strony www

download 10 kroków do stworzenia dobrej strony www

of 14

Embed Size (px)

description

Jak stworzyć stronę internetową w 10 krokach? O czym warto pamiętać? Pierwsza prezentacja z cyklu prezentacji o tworzeniu stron internetowych na podstawie artykułów z serwisu UnijnyPrzedsiebiorca.pl. Autorem artykułu jest Magdalena Kudłacz z UnijnyPrzedsiebiorca.pl, a prezentację przygotowała Karolina Bartoszek z Krakweb.pl

Transcript of 10 kroków do stworzenia dobrej strony www

  • 1. 10 krokw do stworzeniadobrejstrony www

2. Krok 1 zawarto i jej rozmieszczenieosoby przeszukujce internet szukaj informacji, a nieadnych i kolorowych witryn,najwaniejsza jest zawarto strony - musi bymaksymalnie dostosowana do odbiorcw i wprostodpowiada na ich potrzeby,kluczowy jest te ukad serwisu:przecitny internauta, aby znale potrzebne informacje, spdzana stronie kilka sekund szybko skanujc j wzrokiem,najwaniejsza tre musi wic by uoona w takim miejscu i takzaznaczona, aby te 5 sekund wystarczyo do jej odszukaniaiskonio przegldajcego do pozostania na stronie i zapoznaniasi zofert firmy. 3. Krok 2 nawigacjainternauta nie ma czasu na zagbianie siwzawie struktury strony i odnajdywaniepotrzebnych informacji wjej najdalszychzakamarkach, chce mie podane na tacywszystko to, co jest mu akurat potrzebne,bardzo wana jest odpowiednia nawigacja:musi by ona intuicyjna, tak, aby kadyodwiedzajcy od razu wiedzia, jak porusza sipo stronie,musi by spjna we wszystkich czciachserwisu.przejrzyste, odpowiednio skategoryzowanemenu ipomocna kolorystyka znacznie uatwiodbiorcom przeszukiwanie strony isprawi, ebd oni czsto na ni wraca. 4. Krok 3 kolorystyka i layoutelementy graficzne i kolory maj by tylko subtelnym dodatkiem,skupiajcym uwag odbiorcw na najwaniejszej treci,odpowiednio umieszczone barwy powinny pomaga w nawigacji,jasno pokazujc internautom, w ktrej czci serwisu znajduj siobecnie,rwnie ich dobr jest wany - kada wyraa jakie emocje, wartozastanowi si, jaki efekt chcemy wywrze na odbiorcy i skupi sina kolorze, ktry nam to umoliwi,projekt graficzny musi by stonowany, odpowiednio dobrany doprofilu firmy i potencjalnych odbiorcw oraz dopity na ostatni guzik,pamitaj - sia tkwi w szczegach! 5. Krok 4 administracja i aktualizacjaaby strona internetowa przyczyniaa si do wzrostuzyskw firmy, musi by stale rozwijanaiaktualizowana, odzwierciedlajc postpy firmy;odbiorcy musz widzie, jak polepszasz swojofert imie poczucie, e zawsze s na biecoznajnowszymi inajwaniejszymi aktualizacjami,obecnie zmiana treci strony nie musi ju wymagapomocy drogiego specjalisty:istnieje moliwo stworzenia portalu na silnikuCMS, systemie, ktry pozwala kademu, nawetniewykwalifikowanej osobie, zarzdza stroninternetow,dzikitemu masz profesjonaln,czstoaktualizowan i poyteczn stron za stosunkowoniewielkie pienidze. 6. Krok 5 szybko pracyprzecitny internauta nie ma czasu, chce wszystko dostanatychmiast,czas adowania strony musi by jak najkrtszy,nie mona umieci duych i cikich obrazkw i filmw,bo to znacznie wyduy czas oczekiwania na otworzeniestrony,dugie adowanie strony zwiksza prawdopodobiestwotego, e spowoduje, e odbiorcy przestan odwiedzaTwoj stron i znajd wrd konkurencji szybszyodpowiednik. 7. Krok 6 interaktywnoczowiek lubi mie kontrol, wiedzie, e co zaley tylko odniego,internautom umoliwia to Web2.0, rozumiana jakointeraktywno stron,dziki temu, e uytkownik ma moliwo komentowaniaioceniania treci, zdj i produktw, ma poczucie, e zmieniastron, uczestniczy w yciu firmy i dziki temu nawizujeblisze wizi,niezbdnym minimum jest formularz kontaktowy,tworzc stron internetow musisz pamita o odbiorcach i ichnieustannej potrzebie wyraania swoich opinii, w przyszocizaowocuje to wiern grup staych klientw. 8. Krok 7 wyszukiwarkaSzukajcie, a znajdziecie... ale trzeba toszukanieodbiorcom uatwi,serwisy z wiksz iloci podstron(gdzie bezporednie dotarcie donich moe by trudniejsze)obowizkowopowinny bywyposaone w wyszukiwark,dziki niej internauci szybkoznajd potrzebne im informacje,zaoszczdz mnstwo swojegocennegoczasu i uzyskajdokadnie to, czego w danymmomencie potrzebuj. 9. Krok 8 statystykikorzystanie ze statystyk serwisu powinno by bardzowanym elementem zarzdzania nim,dziki ich analizie dowiesz si czego szukaj potencjalniklienci, co ich interesuje i jakie informacje chc na Twojejstronie zdoby,informacje takie pomog Ci maksymalnie dostosowaofert Twojej firmy do preferencji odbiorcw,dane ze statystyk poka take, jakie podstrony snajczciej odwiedzane, a na jakie internauci nie wchodzwcale moe to by oznak problemw z nawigacj. 10. Krok 9 kontaktnajwaniejszym elementem prowadzenia firmy jest kontakt z klientem... dlatego powinien on by jak najbardziej uatwiony,dane teleadresowe wraz z adresami mailowymi i, jeeli to uzasadnione, mapkdojazdu powinny zosta odpowiednio zaznaczone iwyeksponowane na stronie,klienci powinni mie moliwo skorzystania z formularzy kontaktowychiofertowych, ktre pozwol im przesa swoje zapytania wraz z danymi (imieniemi nazwiskiem oraz telefonem, adresem czy mailem, na ktre chc otrzymaodpowied), jeeli do Twojej firmy spywa wiele podobnych zapyta od klientw, warto, dla wygody swojej i klientw, stworzy dziaz najczciej zadawanymi pytaniami,w ktrym odbiorcy szybko znajdodpowiedzi na nurtujce ich problemy. 11. Krok 10 administracja i aktualizacjanawet najbardziej atrakcyjna i wartociowa strona internetowaniewiele znaczy, jeeli nie pojawia si w ogle w wynikachwyszukiwa i nikt na ni nie trafianajwaniejszym krokiem jest odpowiednie skonstruowanieserwisu i jego pozycjonowanie - tak, aby roboty wyszukiwarekatwo go odczytay i zindeksoway na najwyszych wynikachzapyta,wartopowierzy stworzenie stronyprofesjonalistomizainwestowa w jej promocj w wyszukiwarkach - dziki temuzyskasz pewno, e Twoja strona znajdzie si wysokowwynikach zapyta i przyniesie pewny zysk. 12. yczymy powodzenia w tworzeniuwasnej strony internetowej!Zesp portalu