1. TERMINY PRZYJTE I ODRZUCONE - fides.org.pl .bierzmowanie U sakrament bierzmowania biskup TK

download 1. TERMINY PRZYJTE I ODRZUCONE - fides.org.pl .bierzmowanie U sakrament bierzmowania biskup TK

of 42

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. TERMINY PRZYJTE I ODRZUCONE - fides.org.pl .bierzmowanie U sakrament bierzmowania biskup TK

1. TERMINY PRZYJTE I ODRZUCONE

terminy przyjte druk wytuszczony

terminy odrzucone kursywa

U uywaj

NU nie uywaj

TK termin skojarzony

TS termin szerszy

TW termin wszy

aaronowe bogosawiestwoTS rozesanie

absolucjaU rozgrzeszenie

adoracja krzyaTK adoracja Najwitszego Sakra-

mentu

TS adoracje

adoracja Najwitszego Sa-kramentu

TK monstrancjasakrament Eucharystii

TS adoracje

TW adoracja wieczysta

adoracja wieczystaTS adoracja Najwitszego Sakra-

mentu

adoracjeTK raniec

godzina witanaboestwo do Matki Boejnaboestwo do Serca Pana Je-zusa

TS naboestwaTW adoracja krzya

kadzenieadoracja Najwitszego Sakra-mentu

adwentTK Boe Narodzenie

3

akatyst

TS rok liturgicznyTW roraty

wieniec adwentowy

agnus deiU baranku boy

akatystTK koronka

gorzkie alegodzinkipacierzMaryja

TS naboestwa

aklamacje liturgiczneTS Msza w.

akt strzelistyTK pacierz

oficjumpienilitanienaboestwa

TS modlitwa

albaTK stua

humeraornatkapagremia

TS szaty liturgiczne

allelujaTK lekcje

antyfonaTS liturgia sowa

Alma Redemptoris MaterTS pieni

ambonaU kazalnica

ampukiTK ofiarowanieTS naczynia liturgiczneTW woda

wino

anamnezaTK przeistoczenie

epiklezamka paska

TS liturgia eucharystyczna

anio paskiTK pozdrowienie anielskie

ojcze naszchwaa ojcu

TS pacierz

antapediumTS mensa

antyfonaTK lekcje

allelujaTS liturgia sowa

antyfonalny piewTS pieni

antyfonarzTK gradua

responsoriumTS ksiga

4

Boe co Polsk

aspersjaU pokropienie

Ave MariaTK pozdrowienie anielskieTS pieni

Ave MariaU pozdrowienie anielskie

Ave Maris stellaTS pieni

Ave verumTS pieni

balsamTS oleje wite

baranku boyNU agnus deiTS liturgia eucharystyczna

bazylikaNU domus ecclesiaeTK Lud BoyTS przestrze witaTW prezbiterium

nawakruchtakaplicadzwonnicanarteks

BenedictusTK MagnificatTS oficjum

benedykcjaU bogosawiestwo

benedykcjonaTK ceramonia

TS ksiga

biaa niedzielaU przewodnia niedziela

bierzmowanieU sakrament bierzmowania

biskupTK prezbiter

diakon

mitra

TS sakrament wice

TW ingres

bogosawiestwoNU benedykcja

TK powicenie

TS kult

BogurodzicaTS pieni

Boe CiaoTK sakrament Eucharystii

TS uroczystoci

Boe co PolskTS pieni

5

Boe Narodzenie

Boe NarodzenieNU narodzenie ChrystusaTK adwentTS rok liturgicznyTW pasterka

wigiliachoinka

Boy grbU grb paski

brewiarzTK oficjum

modlitewnikTS ksiga

celebraTK prezbiterTS Msza w.

ceremoniaTK benedykcjona

pontyfikaTS ksiga

chlebTK wino

hostiafermentum

TS konsekracja

choinkaTK wigilia

pasterkaTS Boe Narodzenie

chora gregoriaskiTK msza w.TS pieni

chorgiewTK feretronTS prosesja

chorych namaszczenieU sakrament chorych

chrzcielnicaTS kaplica

chrzestU sakrament chrztu

chrzestni rodziceNU rodzice chrzestniTK gromnica

obmycieTS sakrament chrztu

chwaa ojcuNU gloria patriTK anio Paski

ojcze naszpozdrowienie anielskie

TS pacierz

ciemnicaTS wielki czwartek

ciemnicaTS wielki czwartekTW koatka

cmentarzTK mier

pogrzebTS przestrze witaTW katafalk

krypta

6

epikleza

Coena DominiU sakrament Eucharystii

CommunioU sakrament Eucharystii

consecratioU konsekracja

credoU skad apostolski

custodiaU kustodia

cyboriumTK monstrancja

kustodia

TS naczynia liturgiczne

czterdziestogodzinne nabo-estwo

TK naboestwo do Serca Pana Je-zusaEucharystia

TS naboestwo

czytanie liturgiczneTK perykopa

epistoa

TS lekcjonarz

diakonTK prezbiter

TS sakrament wice

domus ecclesiaeU bazylika

droga krzyowaTK wielki post

TS naboestwa

Duszo ChrystusowaTS pieni

dzie paskiU niedziela

dzikczynienieTK milczenie

TS liturgia eucharystyczna

dzwonTS dzwonnica

dzwonnicaTK kaplica

TS bazylika

TW dzwon

egzekwieTK godzinki

gorzkie alekoronkaakatyst

TS naboestwa

TW requiemrequiescat in pace

epiklezaTK przeistoczenie

anamnezaDucha w.

TS liturgia eucharystyczna

7

epistoa

epistoaTK czytanie liturgiczneTS lekcjonarz

epitafiumTK ex votoTS nawa

ewangeliarzTK lekcjonarzTS ksiga

ex votoTK epitafiumTS nawa

exultetTK pacha

hosannaTS wigilia paschalna

feretronTK chorgiewTS procesja

fermentumTK hostia

chlebwino

TS konsekracja

figura kultowaTK obrazTS patron

Gaude Mater PoloniaTS pieni

gloria patriU chwaa ojcu

godzina witaTK adoracja

koronkanaboestwo do Serca Pana Je-zusa

TS naboestwa

godzinkiTK akatyst

koronkagorzkie aleMaryja

TS naboestwa

gorzkie aleTK godzinki

koronkaakatystpacierzwielki post

TS naboestwa

graduaTK antyfonarz

responsoriumTS ksiga

gregoriaskie mszeTS msza wita

gromnicaTK obmycie

chrzestni rodziceTS sakrament chrztu

8

kantyczki

grb paskiNU Boy grb

TK mka paska

TS wielki pitek

homiliaNU kazanie

TS liturgia sowa

hosannaTK pascha

exultet

TS wigilia paschalna

hostiaTK wino

fermentumchleb

TS konsekracja

hostiarkaTK hostia

TS naczynia liturgiczne

humeraTK stua

albagremiaorantkapa

TS szaty liturgiczne

ikonaTK krucyfiks

TS nawa

infuaTK tiara

mitrapiuska

TS szaty liturgiczne

ingresTS biskup

invitatoriumTS lilturgia sowa

jzyki liturgiczneTK ksigaTS liturgiczne ksigi

jutrzniaTK nieszporyTS oficjumTW Benedictus

kadzenieTS adoracjeTW kadzielnica

kadzielnicaTS kadzenie

kanon (liturgiczny)TS Msza w.TW liturgia sowa

liturgia eucharystyczna

kantyczkiTK kolda

pastorakaTS pieni

9

kapa

kapaTK orant

albahumeragramiastua

TS szaty liturgiczne

kaplicaTK dzwonnica

nawa

TS bazylika

TW chrzcielnica

kapastwoU sakrament wice

katafalkTS cmentarz

kazalnicaNU ambona

TK sowo boe

TS nawa

kazanieU homilia

kielichTK monstrancja

hostia

TS naczynia liturgiczne

TW korporapalkapatenapuryfikatarz

koldaTK pastoraka

kantyczkiBoe Narodzenie

TS pieni

koatkaTS ciemnica

Komunia w.U sakrament Eucharystii

komaTK pektora

mucetrokieta

TS szaty liturgiczne

koncelebraTK Msza w.TS sakrament Eucharystii

konfesjaTK otarzTS prezbiterium

konfesjonaTK sakrament pokuty

grzechTS nawa

konsekracjaNU consecratioTK anamneza

przeistoczenieepikleza

TS liturgia eucharystyczna

10

kult

TW chlebhostiawino

koronkaTK akatyst

godzina witapacierzgorzkie alegodzinki

TS naboestwa

korporaTK palka

patenapuryfikatarz

TS kielich

KociU Lud Boy

kropielnicaTS kruchta

kruchtaTK nawa

TS bazylika

TW kropielnica

krucyfiksTK ikona

TS nawa

kryptaTK katafalk

TS cmentarz

krzy procesyjnyTK feretron

chorgiew

TS procesja

krzymoTK wielki czwartek

olej katechumentwolej chorych

TS oleje wite

ksidzU prezbiter

ksigaTK jzyki liturgiczne

TS liturgiczne ksigi

TW antyfonarzmodlitewnikbenedykcjonapontyfikabrewiarzceramoniaewangeliarzgradualekcjonarzmsza

kultTK modlitwa

TS liturgika

TW procesjapowiceniebogosawiestwoperegrynacjapatron

11

kustodia

kustodiaNU custodiaTK monstrancja

cyborium

TS naczynia liturgiczne

kyrieTS liturgia sowa

lawaboTK obmycie

TS liturgia eucharystyczna

TW woda

lekcjeTK alleluja

antyfona

TS liturgia sowa

lekcjonarzTK ewangeliarz

TS ksiga

TW perykopaepistoaczytanie liturgiczneresponsorium

lektoriumTK oratorium

TS przestrze wita

litania do Serca Pana Jezu-sa

TK litania loretaska

TS naboestwo do Serca Pana Je-zusa

litania loretaskaTK akatyst

godzinkiraniec

TS naboestwo do Matki Boej

litania loretaskaTK naboestwo do Matki Boej

TS litanie

litanieTK pacierz

oficjumakt strzelistypieni

TS naboestwa

TW litania loretaska

liturgia eucharystycznaTK liturgia sowa

TS msza

TW ofiarowanielawaboprefacjakonsekracjaepiklezaanamnezasanctusprzeistoczeniepodniesieniemodlitwa Paskapocaunek pokojuagnus deimilczeniedzikczynienierozesanie

12

misterium paschalne

liturgia sowaTK liturgiczne ksigi

liturgia eucharystycznaTS Msza w.TW mea culpa

invitatoriumkyriepokropieniegloria in excelsisspowied powszechnahomilialekcjeallelujaantyfonaskad apostolskinodlitwa powszechna

liturgiczne ksigiTS liturgikaTW ksiga

jzyki liturgiczne

liturgikaTS teologiaTW liturgiczne ksigi

przestrze witarok liturgicznykultszaty liturgicznemodlitwahistoria liturgiiliturgiasakramenty