1 Cyberprzestępczość w świecie finansów – ryzyka cybernetyczne ...

download 1 Cyberprzestępczość w świecie finansów – ryzyka cybernetyczne ...

of 14

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1 Cyberprzestępczość w świecie finansów – ryzyka cybernetyczne ...

 • 1

  Cyberprzestpczo w wiecie finansw ryzyka cybernetyczne

  Wprowadzenie

  Korzyci wynikajce z rozwoju internetu i nowych technologii s ogromne. Wi si

  jednak z wieloma ryzykami, na ktre moe by naraona kada firma niezalenie od

  wielkoci czy brany, w ktrej dziaa. Ryzyka cybernetyczne mog wystpi w kadej

  organizacji dotycz nie tylko firm dziaajcych w internecie, midzynarodowych korporacji

  czy instytucji finansowych. Wszdzie tam, gdzie istnieje sie, funkcjonuje jaki system

  komputerowy, gdzie s uywane telefony komrkowe czy inne urzdzenia mobilne,

  wystpuje ryzyko cybernaruszenia.

  Ryzyko to dotyczy zdarze o rnej skali oddziaywania od utraty informacji z

  pojedynczego komputera przenonego do zagroe zwizanych z przetwarzaniem danych w

  chmurze.

  Do gwnych zagroe moemy zaliczy :

  wyciek danych osobowych lub handlowych,

  zniszczenie danych lub informacji,

  utrat zysku wskutek ataku informatycznego,

  dodatkowe koszty zwizane z odpowiedzi na ataki komputerowe,

  utrat lub naruszenie reputacji,

  cyberwymuszenia,

  cyberterroryzm.

  Cyberryzyko to istotne zagroenie dla wielu podmiotw komercyjnych i

  niekomercyjnych, ale powoli take chleb powszedni w prywatnej rzeczywistoci i dlatego

  polisy od hakerw staj si coraz popularniejsze.

  Mona powiedzie, e istniej dwa typy firm: te, ktre wiedz, e zostay ofiarami

  cyberprzestpcw, i te, ktre o tym jeszcze nie wiedz. Pytanie nie brzmi, CZY twoja firma

  zostanie zaatakowana, ani nawet KIEDY. To ju si stao! Prawdziwe pytanie brzmi:

  Czy jeste tego wiadomy i jak dobrze jeste zabezpieczony na przyszo?

  Temat jest wany i aktualny dla rynku finansowego, bo wanie firmy z tego segmentu

  s dzi gwnym obiektem cyberatakw i to nie tylko przeprowadzanych z zamiarem

  dokonywania naduy finansowych, lecz take w celu przechwytywania baz klientw,

  ktrymi te firmy dysponuj.

  Liczba incydentw i ich skutki finansowe rosn lawinowo zarwno na wiecie, jak i w

  Polsce, ktra nie jest w tym przypadku wyjtkiem. Nie mwi si o tym gono z racji

 • 2

  potencjalnej utraty reputacji przez instytucje finansowe, jednak dostpne na ten temat raporty

  midzynarodowych firm doradczych pokazuj skal problemu. rednia roczna stopa wzrostu

  liczby cyberatakw to 66%.

  Nigdy dotd w historii nie byo tak wielu prb wama do firm w celu wykradzenia

  cennych danych. Nigdy dotd firmy nie byy tak naraone na utrat majtkw. Tam, gdzie

  wystpuj informacje, istnieje ryzyko wamania i ich utraty. Aby temu zapobiec, konieczne s

  spjna polityka bezpieczestwa i cisa wsppraca pomidzy przedstawicielami

  departamentu usug informatycznych, administratorem bezpieczestwa informacji oraz

  pracownikami pozostaych dziaw.

  1. Definicje podstawowych poj

  Haker (ang. hacker) osoba o bardzo duych praktycznych umiejtnociach

  informatycznych (lub elektronicznych), odznaczajca si bardzo dobr orientacj w

  internecie, znajomoci wielu jzykw programowania, a take wietn znajomoci

  systemw operacyjnych, ktra wyszukuje i ewentualnie wykorzystuje dziury

  bezpieczestwa w oprogramowaniu komputerowym i moe w ten sposb uzyskiwa

  dostp do zabezpieczonych zasobw, jednak nie wykorzystuje tej wiedzy do

  szkodzenia innym.

  Cracker osoba amica zabezpieczenia w celu dokonania przestpstwa, np.

  kradziey danych osobowych z serwera.

  Cyberatak atak dokonywany za porednictwem internetu.

  Incydent bezpieczestwa naruszenie bezpieczestwa jednego z elementw

  systemu IT: poufnoci, integralnoci lub dostpnoci.

  Malware (ang. malicious software zoliwe oprogramowanie) wszelkie aplikacje,

  skrypty itp. o szkodliwym, przestpczym lub zoliwym oddziaywaniu na

  uytkownika komputera.

  Sup osoba fizyczna uywana przez przestpcw podczas dokonywania oszustw

  gospodarczych. Jako supy czsto wykorzystuje si osoby bezdomne, uzalenione od

  alkoholu lub narkotykw, ktre za niewielk sum chtnie poycz swj dowd

  osobisty i podpisz dowolny dokument.

  Fraud oszustwo, naduycie.

  Podatno sabo zasobu lub mechanizmu kontrolnego, ktra moe by

  wykorzystana przez zagroenie (na podstawie normy ISO/IEC 27000:2012).

 • 3

  Phishing w brany komputerowej metoda oszustwa, w ktrej przestpca podszywa

  si pod inn osob lub instytucj w celu wyudzenia okrelonych informacji (np.

  danych logowania, szczegw karty kredytowej) lub nakonienia ofiary do

  okrelonych dziaa. Jest to rodzaj ataku opartego na inynierii spoecznej.

  SQL Injection (z ang. dosownie zastrzyk SQL) metoda ataku komputerowego

  wykorzystujca luk w zabezpieczeniach aplikacji polegajc na nieodpowiednim

  filtrowaniu lub niedostatecznym typowaniu danych uytkownika, ktre to dane s

  pniej wykorzystywane przy wykonaniu zapyta (SQL) do bazy danych. Podatne s

  na ni wszystkie systemy przyjmujce dane od uytkownika i dynamicznie

  generujce zapytania do bazy danych. Wynika zwykle z braku dowiadczenia

  programisty.

  Baka internetowa okres euforii na giedach caego wiata w latach 19952001,

  zwizanej ze spkami z brany informatycznej i z pokrewnych sektorw. Cech

  charakterystyczn tego okresu byo przecenianie przedsibiorstw, ktre prowadziy

  dziaalno w internecie bd zamierzay j rozpocz.

  CybercrimeLIVE MAP mapa firmy Kaspersky pokazujca w czasie

  rzeczywistym miejsca atakw na caym wiecie (http://cybermap.kaspersky.com).

  2.Trendy w cyberprzestpczoci

  2.1. Dane statystyczne

  W oparciu o raporty branowe, dowiadczenia oraz zbir informacji rodowiskowych

  mona stwierdzi, e ataki s skoncentrowane najbardziej na sektorze finansowym (66%)

  oraz sektorach publicznym i rzdowym (57%). Z kolei zakres i czstotliwo atakw typu

  phishing zaley od wielkoci danego kraju i jego gospodarki. W czowce zawsze pojawiaj

  si kraje najbardziej rozwinite technologicznie (Stany Zjednoczone 31%; Rosja 11%).

  Jeeli chodzi o cele atakw, to obecnie na pierwszym miejscu s sieci spoecznociowe

  (31%), i jest to trend zdecydowanie rosncy. Ciekawostk jest fakt, e w przypadku phishingu

  44% atakw byo zwizanych z podszywaniem si pod zespoy IT.

  2.2. Kto popenia cyberprzestpstwa?

  Wywiady: Chiny, USA, Izrael, Korea,

  zorganizowana przestpczo,

  grupy nacisku, np. Syryjska Armia Elektroniczna,

  krajowe suby wywiadowcze, np. Edward J. Snowden,

  https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_%28informatyka%29https://pl.wikipedia.org/wiki/Typowanie_silnehttps://pl.wikipedia.org/wiki/SQLhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych

 • 4

  konkurenci biznesowi,

  obecni lub byli pracownicy,

  drobni hakerzy,

  utalentowana modzie.

  Przykady:

  Syryjska Armia Elektroniczna zorganizowana grupa cyberprzestpcza popierajca

  prezydenta Syrii Baszszara al-Assada. Atakuje rne organizacje, ktre uwaa za wrogw

  prezydenta, np.: Ministerstwo Transportu Izraela, Ministerstwo Informatyzacji Turcji, FIFA.

  Brutalny koreaski atak na firm Sony z uwagi na film omieszajcy przywdc Korei

  Kim Dzong Una zagroenie byo tak powane, e firma Sony wycofaa si z dystrybucji

  filmu. Po tym incydencie ceny akcji Sony spady o 61,96%.

  Byli i obecni pracownicy jako rdo incydentw mog czasami niewiadomie

  powodowa zagroenie dla bezpieczestwa danych jako ofiary phishingu, wwczas s

  narzdziem w rkach rzeczywistych sprawcw. Oczywicie nie mona te wykluczy

  wiadomego dziaania pracownikw.

  2.3. Koszty zwizane z cyberprzestpczoci

  Okoo 33% incydentw ataku jest wykrywanych wewntrznie, a w 67% przypadkw

  wykorzystana jest pomoc zewntrzna. redni czas przebywania intruzw w zaatakowanym

  rodowisku to 229 dni (maksymalny 2260 dni).

  Koszty zwizane z cyberprzestpczoci szacuje si na:

  gospodarka wiatowa 375575 mld USD,

  Wielka Brytania 27 mld funtw rocznie (firma Detica 2013 r.),

  koszt utraty pojedynczego rekordu podczas cyberwamania 188 USD (Instytut

  Ponemon 2013 r.),

  rednia warto incydentu bezpieczestwa1:

  mae i rednie firmy: 50 tys. USD,

  due przedsibiorstwa: 650 tys. USD.

  Naley podkreli, e wskazane kwoty s znaczco nisze od strat, jakie mog

  wynikn z kradziey tajemnic handlowych i wasnoci intelektualnej. Wpyw tego rodzaju

  1 Por. Kaspersky Lab, Global Corporate IT Security Risks: 2013, http://media.kaspersky.com/en/business-

  security/Kaspersky_Global_IT_Security_Risks_Survey_report_Eng_final.pdf.

 • 5

  utraty informacji mona mierzy zarwno wskanikami finansowymi, jak i niefinansowymi

  (utrata reputacji).

  Warto te zwrci uwag na moliwo wykorzystania kryptowaluty (bitcoin) jako

  wynagrodzenia za przeprowadzone akcje hakerskie, co jest du szans dla czarnego rynku.

  W 2013 r. zaobserwowano korelacj pomidzy liczb atakw i ofiar a wzrastajcym kursem

  bitcoin.

  W internecie mona znale cennik penej gamy usug cyberprzestpcw.

  Przykadowo wypoyczenie specjalistycznego sprztu kosztuje od 10 USD za 1 dzie do 150

  USD za tydzie, pozyskania adresw mailowych czy blokada serwerw ok. 500 USD.

  Podsumowujc, naley zwrci uwag na lawinowy wzrost incydentw, popularno

  tematu oraz rozwj technologii, ktra pomaga zarwno przestpcom, jak i przedstawicielom

  cyberbezpieczestwa, co oznacza, e walka cay czas trwa.

  2.4. Przegld najwaniejszych zagroe w latach 20132015

  W tym okresie najbardziej zagroone byy:

  banki,

  zakady ubezpiecze,

  podmioty medyczne,

  firmy telekomunikacyjne.